Huvud > Skleros

Hjärnvätska i hjärnan hos vuxna: orsaker, symtom, behandling

Hydrocephalus hos vuxna ("hjärnans dropp") är ett patologiskt tillstånd som kännetecknas av en överdriven ansamling av cerebrospinalvätska (CSF) i hjärnans cerebrospinalvätska. Hydrocephalus kan vara en oberoende nosologisk enhet, eller det kan vara en följd av olika sjukdomar i hjärnan. Det kräver obligatorisk kvalificerad behandling, eftersom sjukdomens långa existens kan leda till funktionshinder och till och med dödsfall..

Sjukdomen hos barn skiljer sig avsevärt från sjukdomens manifestationer hos den vuxna befolkningen på grund av att hjärnan fortfarande bildas i barnets kropp. I den här artikeln kommer vi att överväga orsaker, symtom och behandling av cerebral hydrocephalus hos vuxna..

Anledningarna

Varje person i hjärnan har speciella utrymmen som innehåller en speciell vätska - cerebrospinalvätska. Inuti själva hjärnan finns ett system av hjärnkammare som kommunicerar med varandra, utanför hjärnan finns ett subaraknoidalt utrymme med hjärncisterner. CSF utför mycket viktiga funktioner: den skyddar hjärnan från chocker, chocker och smittsamma ämnen (den senare på grund av antikropparna i den), ger näring åt hjärnan, deltar i regleringen av blodcirkulationen i hjärnans och skalens slutna utrymme och ger homeostas på grund av optimalt intrakraniellt tryck.

Volymen av cerebrospinalvätska hos en vuxen är 120-150 ml, den förnyas flera gånger om dagen. Produktionen av cerebrospinalvätska sker i koroideplexuserna i hjärnkammarna. Från hjärnans laterala ventriklar (innehåller cirka 25 ml) flyter cerebrospinalvätskan genom Monroe-öppningen in i den tredje ventrikeln, vars volym är 5 ml. Från den tredje kammaren rör sig cerebrospinalvätskan till den fjärde (innehåller också 5 ml) längs Sylvian-akvedukten (hjärnakvedukten). Längst ner i den fjärde kammaren finns det öppningar: en median oparad Magendie och två laterala Lyushka. Genom dessa hål tränger cerebrospinalvätska in i det subaraknoidala utrymmet i hjärnan (beläget mellan hjärnans mjuka och araknoida membran). På hjärnans basyta expanderar det subaraknoida utrymmet och bildar flera cisterner: håligheter fyllda med cerebrospinalvätska. Från cisternerna kommer cerebrospinalvätskan in i den yttre (konvexala) ytan av hjärnan, som om den "tvättar" den från alla sidor.

Absorption (resorption) av cerebrospinalvätska sker i hjärnans venösa system genom araknoidceller och villi. Ansamlingen av villi runt de venösa bihålorna kallas pachyongranulering. En del av cerebrospinalvätskan absorberas i lymfsystemet vid nervhylsorna.

Således tvättar cerebrospinalvätskan som produceras i vaskulär plexus inuti hjärnan den från alla sidor och absorberas sedan i det venösa systemet, denna process är kontinuerlig. Detta är den normala cirkulationen, mängden vätska som produceras per dag är lika med den absorberade. Om det i något skede finns "problem" - antingen med produkten eller med absorption, uppstår hydrocefalus.

Hydrocephalus kan orsakas av:

 • infektionssjukdomar i hjärnan och dess membran - hjärnhinneinflammation, encefalit, ventrikulit;
 • hjärntumörer av stam- eller peristamlokalisering, såväl som hjärnkammare);
 • kärlpatologi i hjärnan, inklusive subaraknoidala och intraventrikulära blödningar som ett resultat av bristning av aneurysmer, arteriovenösa missbildningar;
 • encefalopati (alkoholisk, giftig, etc.);
 • hjärntrauma och posttraumatiska tillstånd
 • missbildningar i nervsystemet (t.ex. Dandy-Walker syndrom, Sylvian akveduktstenos).

Typer av hydrocephalus

Hydrocephalus kan vara medfödd eller förvärvad. Medfödd, manifesterar sig vanligtvis i barndomen.

Beroende på utvecklingsmekanismen finns det:

 • stängd (ocklusiv, icke-kommunicerande) hydrocephalus - när orsaken är ett brott mot cerebrospinalvätskeflödet på grund av överlappningen (blocket) av cerebrospinalvätskevägarna. Oftare stör en blodpropp (på grund av intraventrikulär blödning), en del av en tumör eller vidhäftning det normala flödet av cerebrospinalvätska;
 • öppen (kommunicerande, disresorptiv) hydrocephalus - grunden är en kränkning av absorptionen i hjärnans venösa system vid nivån av arachnoid villi, celler, pachyongranuleringar, venösa bihålor;
 • hypersekretorisk hydrocephalus - med överdriven produktion av cerebrospinalvätska av ventrikelns koroid plexus;
 • extern (blandad, ex vakuum) hydrocefalus - när cerebrospinalvätskeinnehållet ökar både i hjärnkammarna och i det subaraknoida utrymmet. Under de senaste åren har denna form upphört att tillskrivas hydrocephalus, eftersom orsaken till ökningen av cerebrospinalvätskeinnehåll är atrofi i hjärnvävnaden och en minskning i själva hjärnan och inte i strid med cirkulationen av cerebrospinalvätska.

Beroende på nivån på det intrakraniella trycket kan hydrocefalus vara:

 • hypertensiv - med en ökning av cerebrospinalvätsketrycket;
 • normotensivt - vid normalt tryck;
 • hypotensiv - med minskat cerebrospinalvätsketryck.

När det inträffar finns det:

 • akut hydrocefalus - perioden för utveckling av processen är upp till 3 dagar;
 • subakut progressiv - utvecklas inom en månad (vissa författare anser att perioden är 21 dagar);
 • kronisk - från 3 veckor till 6 månader och mer.

Symtom

Den kliniska bilden beror på perioden för bildning av hydrocephalus och cerebrospinalvätskans trycknivå, utvecklingsmekanismen.

Med akut och subakut ocklusiv hydrocefalus klagar en person på huvudvärk, mer uttalad på morgonen (särskilt efter sömn), åtföljd av illamående och ibland kräkningar, vilket ger lättnad. Det finns en känsla av tryck på ögonbollarna från insidan, det finns en brännande känsla, "sand" i ögonen, smärtan spricker. Möjlig injektion av vaskulär sclera.

När trycket i cerebrospinalvätskan ökar förenas sömnighet, vilket fungerar som ett dåligt prognostiskt tecken, eftersom det indikerar en ökning av symtomen och hotar med medvetslöshet..
Möjlig försämring av synen, en känsla av "dimma" framför ögonen. Stagnerande skivor med optiska nerver upptäcks i fundus.
Om patienten inte söker medicinsk hjälp i tid kommer den fortsatta ökningen av innehållet i cerebrospinalvätska och intrakraniellt tryck att leda till utveckling av dislokationssyndrom - ett livshotande tillstånd. Det manifesterar sig som en snabb depression av medvetandet upp till koma, pares av blicken uppåt, divergerande skel, hämning av reflexer. Dessa symtom är karakteristiska för kompressionen av mellanhjärnan. När medulla oblongata komprimeras uppträder symtom på sväljningsstörning, rösten förändras (tills medvetslöshet), och sedan hämmas hjärtaktivitet och andning, vilket leder till att patienten dör.

Kronisk hydrocefalus är oftare associerad med normalt eller något ökat intrakraniellt tryck. Utvecklas gradvis månader efter den orsakande faktorn. Först störs sömnens cyklist, antingen sömnlöshet eller sömnighet. Minnet förvärras, slöhet och trötthet uppträder. Allmän astenisering är karakteristisk. När sjukdomen fortskrider förvärras mnestiska (kognitiva) försämringar upp till demens i avancerade fall. Patienter kan inte tjäna sig själva och bete sig otillräckligt.

Det andra vanliga symptomet på kronisk hydrocefalus är gångstörning. Först ändras gången - den blir långsammare, instabil. Sedan kommer osäkerhet när man står, svårigheter att starta rörelse. I liggande eller sittande ställning kan patienten imitera att gå, cykla, men i upprätt läge går denna förmåga direkt förlorad. Gånggången blir "magnetisk" - patienten verkar limmas på golvet och, efter att ha flyttat sig från platsen, gör han små blanda steg på benen med stor avstånd, vilket markerar tid. Dessa förändringar kallas "gångapraxi". Muskeltonen ökar, i avancerade fall minskar muskelstyrkan och pares i benen uppträder. Balansstörningar tenderar också att utvecklas till oförmågan att stå eller sitta på egen hand.

Ofta klagar patienter med kronisk hydrocefalus på frekvent urinering, särskilt på natten. Gradvis måste imperativet urinera, vilket kräver omedelbar tömning och sedan fullständig urininkontinens.

Diagnostik

Huvudrollen för att fastställa diagnosen tillhör datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi (MRI). Dessa metoder gör det möjligt att bestämma formen och storleken på ventriklarna, det subaraknoida utrymmet, cisternerna i hjärnan.

Röntgen av cisternerna i hjärnbasen gör det möjligt att bedöma riktningen för flödet av cerebrospinalvätska och att klargöra typen av hydrocephalus.

Det är möjligt att utföra en testdiagnostisk ländryggspunktion med avlägsnande av 30-50 ml cerebrospinalvätska, vilket åtföljs av en tillfällig förbättring av tillståndet. Detta beror på återställandet av blodtillförseln till de ischemiska hjärnvävnaderna mot bakgrund av en minskning av det intrakraniella trycket. Detta fungerar som ett gynnsamt prognostiskt tecken för att förutsäga kirurgisk behandling av hydrocephalus. Du bör veta att i akut hydrocefalus är ländryggspunktion kontraindicerad på grund av den höga risken för penetration av hjärnstammen och utvecklingen av dislokationssyndrom..

Behandling

De första stadierna av hydrocefalus kan behandlas med medicinering. För detta används följande läkemedel:

 • för att minska intrakraniellt tryck och avlägsna överskott av vätska (förutsatt att utflödet av cerebrospinalvätska bevaras) - diakarb (acetazolamid), mannitol och mannitol i kombination med furosemid eller lasix. Obligatorisk för sådan behandling är korrigering av kaliumnivån i kroppen, för denna användning asparkam (Panangin);
 • för att förbättra näring av hjärnvävnaden visas Cavinton (Vinpocetine), Actovegin (Solcoseryl), Gliatilin, Kolin, Cortexin, Cerebrolysin, Semax, Memoplant, etc..

Kliniskt utsatt hydrocephalus är föremål för kirurgisk behandling, medicinska metoder förbättrar tillståndet under en kort tid.

Akut hydrocefalus, som ett livshotande tillstånd, kräver omedelbar neurokirurgisk behandling. Den består i kraniotomi och införande av yttre avlopp för att säkerställa utflödet av överflödig vätska. Detta kallas extern ventrikeldränering. Genom dräneringssystemet är det dessutom möjligt att administrera läkemedel som tunna blodproppar (eftersom intraventrikulär blödning är en av de vanligaste orsakerna till akut hydrocefalus).

Kronisk hydrocephalus kräver CSF-växling. Denna typ av kirurgisk behandling är uttag av överskott av cerebrospinalvätska i de naturliga håligheterna i människokroppen med hjälp av ett komplext system av katetrar och ventiler (bukhålan, bäckenhålan, förmaken, etc.): ventrikuloperitoneal, ventrikuloatriell, cystoperitoneal shunt. I kroppens hålrum inträffar en obehindrad absorption av överskott av cerebrospinalvätska. Dessa operationer är ganska traumatiska, men om de utförs korrekt kan de uppnå patienternas återhämtning, deras arbete och social rehabilitering..

Idag har den mindre traumatiska neuroendoskopiska tekniken kommit på topp bland invasiva behandlingsmetoder. Det utförs fortfarande oftare utomlands på grund av de höga kostnaderna för själva operationen. Denna metod kallas enligt följande: endoskopisk ventrikulocisternostomi i botten av tredje ventrikeln. Operationen tar bara 20 minuter. Med denna behandlingsmetod sätts ett kirurgiskt instrument med ett neuroendoskop (kamera) i slutet in i hjärnkammarna. Kameran låter dig demonstrera bilden med en projektor och noggrant kontrollera alla manipulationer.En ytterligare öppning skapas längst ner i den tredje ventrikeln, som ansluter till cisternerna i hjärnbasen, vilket eliminerar orsaken till hydrocephalus. Således återställs den fysiologiska cerebrospinalvätskan mellan kammarna och cisternerna..

Effekter

Hydrocephalus är en farlig sjukdom som ignorerar symtomen som är full av funktionshinder eller till och med livshotande. Faktum är att de förändringar som sker i hjärnan till följd av hydrocephalus långvariga existens är irreversibla..

För tidig behandling kan förvandlas till en tragedi för en person: funktionshinder och social betydelse. Psykiska funktionsnedsättningar, problem med rörelse, urinering, nedsatt syn, hörsel, epileptiska anfall - detta är listan över möjliga konsekvenser av hydrocefalus, om behandlingen inte startas i tid. Därför, vid minsta misstankar om hydrocefalus, bör du söka kvalificerad medicinsk hjälp..

TVC, program "Läkare" om ämnet "Hydrocephalus"

Hydrocephalus i hjärnan hos en vuxen: orsaker, symtom, behandling

De viktigaste hjärnsjukdomarna hjärnvätska i hjärnan hydrocephalus i hjärnan hos en vuxen: orsaker, symtom, behandling

Kärnan i cerebral hydrocefalus hos vuxna är en överdriven ansamling av cerebrospinalvätska (CSF) i hjärnans ventrikulära system. Normalt upptar den en tiondel av kranialhålan. Oftare upptäcks i barndomen, men kan också utvecklas hos vuxna.

Vad är hydrocephalus (dropsy) i hjärnan?

Bokstavlig översättning från grekiska: "hydro" är vatten, "cephal" - huvud eller "vatten i huvudet" eller droppigt. Inuti hjärnan finns det speciella håligheter (ventriklar och Sylvian akvedukt) där cerebrospinalvätskan (cerebrospinalvätska) cirkulerar. Koroidplexuserna i sidoventriklarna under dagen bildar cirka 600 ml cerebrospinalvätska, som kontinuerligt kommer in i kammarsystemet och sedan absorberas av speciella celler i araknoidmembranet. Utflöde från kranialhålan sker genom ryggrads venerna och kärlen i lymfsystemet. CSF upprätthåller homeostas, ger näring åt nervceller och skyddar hjärnan från yttre skador.

Hjärnvätska i hjärnan uppstår på grund av överdriven produktion av cerebrospinalvätska, cirkulationsproblem eller malabsorption. Som ett resultat överstiger mängden vätska i hjärnan fysiologiska normer, vilket leder till en ökning av det intrakraniella trycket. Symtomen sträcker sig från huvudvärk och illamående till allvarliga neurologiska störningar, psykisk funktionsnedsättning och demens. Möjlig död i svåra fall.

Orsakerna till sjukdomen

Utvecklingen av hjärnans dropp kan leda till:

 • sjukdomar i hjärnan eller dess membran till följd av infektion av bakterier eller virus;
 • mekanisk skada till följd av trauma;
 • neoplasmer;
 • blödningar, cystor, aneurysmer;
 • medfödda anomalier och missbildningar;
 • kronisk berusning av olika etiologier (alkohol, läkemedel, narkotika etc.), vilket orsakar störningar i hjärncellerna och dess strukturer;
 • postoperativa komplikationer.

Hur känner man igen hjärnans dropp? Tecken på sjukdomen hos en vuxen

Patienter klagar över en känsla av tryck från insidan i ögonområdet, rodnad eller sveda. De utvidgade kärlen kan ses på sclera. Med progressionen av sjukdomen försämras synen, "dimma" dyker upp för ögonen, dubbelsyn, begränsning av synfält.

Sömnstörningar och sömnighet på dagtid, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, humörsvängningar och irritabilitet är vanliga. I svåra fall uppträder neurologiska störningar, gångstörningar, urin- och fekal inkontinens, krampanfall och medvetsstörningar kan uppstå från mild bedövning till koma. När medulla oblongata komprimeras uppstår störningar i det kardiovaskulära systemet, andningen hämmas och döden inträffar.

Tecken på sjukdom hos ett barn

Mer vanligt hos pojkar. Diagnostiseras vanligtvis inom de första tre månaderna av livet. Kan förvärvas eller medfödd.

Benen på barnets skalle är mjukare, förskjutna i förhållande till varandra och benens leder är rörliga. Detta underlättar förlossningen. Normalt ökar huvudets omkrets hos barn under det första levnadsåret med cirka en och en halv cm per månad. Om huvudet växer snabbare är det nödvändigt att konsultera en neurolog.

Med ett ökat innehåll av cerebrospinalvätska ser huvudet oproportionerligt stort ut, huden på den är tunn och blank med väldefinierade blodkärl. Fontanellen är svullen och kan banka. När du knackar försiktigt på skallen, uppträder ljudet av en "sprucken kruka".

Förutom ångest, ökad tårighet och sömnproblem kan ett barn med hydrocefalus ha olika neurologiska störningar upp till pares, ögonrörelsestörningar, ögonrullning, kramper, kräkningar och psykomotorisk retardation.

De viktigaste symptomen på hjärnceller

Hydrocephalus hos vuxna orsakar inte en ökning av skalens storlek, eftersom en vuxens ben är tätt förbundna med varandra och fontanellerna är stängda i barndomen. Därför åtföljs en ökning av det intrakraniella trycket av neurologiska symtom, varav den allra första är huvudvärk. Det inträffar efter sömn på morgonen, är inte lindrat genom att ta smärtstillande medel och åtföljs ofta av illamående. På toppen av smärtan förekommer ofta kraftiga kräkningar av "fontänen", vilket ger lättnad ("cerebral kräkningar"). Att hålla sig upprätt under dagen lindrar tillståndet. Vissa patienter rapporterar att användningen av en hög kudde under sömnen minskar intensiteten av huvudvärk. Böjningsarbete, spänning i musklerna i den främre bukväggen framkallar anfall.

Med en akut utvecklad sjukdom är det karakteristiskt:

 • yrsel;
 • ostadig gång
 • kränkning av ögonrörelser och suddig syn
 • ihållande hicka;
 • dåsighet;
 • muskeltonstörningar;
 • patologiska neurologiska symtom som upptäcktes under undersökningen.

Den kroniska sjukdomsförloppet åtföljs oftare av minnesnedsättning, minskade kognitiva funktioner, trötthet, sömnighet på dagen och sömnstörningar på natten, irritabilitet. Krampanfall, urin- och fekal inkontinens kan förekomma.

Varianter av cerebral hydrocephalus

Sjukdomen kan vara medfödd (problem uppstod under prenatalperioden) och förvärvas (vanligare hos vuxna).

Medfödd eller förvärvad

Riskfaktorer för medfödd hjärnfall:

 • genetiska störningar;
 • toxiska effekter på fostret som ett resultat av moderns dåliga vanor (alkohol, droger, stimulanser, rökning, okontrollerad droganvändning);
 • infektiös infektion i fostret (påssjuka, röda hund, syfilis, toxoplasmos etc.);
 • intrauterin hypoxi;
 • trauma under passage av födelsekanalen.

Förvärvad dropsy i hjärnan uppträder som ett resultat av överdriven utsöndring av cerebrospinalvätska, nedsatt cirkulation i skallen eller försämring av utflödet. Detta kan leda till:

 • traumatisk hjärnskada och deras konsekvenser;
 • inflammatoriska processer i hjärnan eller dess membran (encefalit, araknoidit, hjärnhinneinflammation, ventrikulit, abscess, vidhäftningar);
 • neoplasmer (godartade och maligna);
 • helminthisk invasion (echinococcosis, cysticercosis);
 • vaskulär patologi (blödning i kammarna eller vit substans, ischemi, cysta);
 • kronisk berusning (rökning, drickande alkohol, droger, giftiga ämnen, arbete i farliga industrier, etc.);
 • medfödda defekter i cerebrospinalvätskesystemet, som tidigare kompenserats och inte manifesterade sig i något;
 • hjärnoperation.

Beroende på utvecklingsmekanismen

 • Extern hydrocephalus (öppen, kommunicerande, icke-responsiv). Det förekommer hos 80% av patienterna med bekräftad hydrocefalus. Det är baserat på ett brott mot utflödet av cerebrospinalvätska. Problemet kan uppstå vid koroid, venösa bihålor eller lymfsystemet. Ackumulering av cerebrospinalvätska sker under hjärnans membran, som är sträckta. I det här fallet ändrar inte ventriklarna volymen;
 • Intern (stängd, icke-kommunicerande, ocklusal). Störda cirkulationer inuti ventriklarna och sylvian akvedukten, vilket leder till att de sträcker sig. En överskott av cerebrospinalvätska stagnerar inuti hjärnkammarna och volymen i det subaraknoida utrymmet förändras inte;
 • Hypersecretory. En variant av det yttre droppet. Överdriven produktion av cerebrospinalvätska orsakar en ökning av det intrakraniella trycket;
 • Blandad. Vätskehalten ökas både under membranen (i större utsträckning) och inuti kammarna. Som ett resultat av hypotrofi eller atrofi (gallring) minskar hjärnan i storlek, vilket resulterar i att de resulterande tomrummen fylls med CSF.

Beroende på nivån på intrakraniellt tryck

Normalt innehåller skallen cirka 150 ml cerebrospinalvätska. Mätning av CSF-tryck utförs under ländryggen (spinal) punktering och är 150-180 mm vattenpelare.

Med hänsyn till indikatorerna för intrakraniellt tryck särskiljas typerna av droppande:

 • hypertensiv (ökat intrakraniellt tryck);
 • hypotensiv (med reducerat intrakraniellt tryck);
 • normotensivt (normalt tryck; förekommer med Hakim-Adams syndrom).
 • Hakim-Adams syndrom förekommer hos 4% av patienterna med demens med samtidig dysfunktion i bäckenorganen. I detta fall inträffar en ökning av det intrakraniella trycket på natten och är av kortvarig karaktär. Som ett resultat, med den planerade mätningen av cerebrospinalvätsketrycket, är indikatorerna inom normala gränser.

Vid tidpunkten för förekomsten

Beroende på tidpunkten för hydrocefalus händer det:

 • akut (inträffar inom tre dagar);
 • subakut (termer varierar från 3 veckor till en månad);
 • kronisk (i genomsnitt tar det en till sex månader eller mer).

Diagnostik av cerebral hydrocephalus

Icke-instrumentell diagnostik

I det inledande skedet krävs en noggrann insamling av anamnese och klagomål. Sekvensen för symtomdebut, deras progression, orsaken till deras förekomst specificeras I händelse av nedsatt medvetenhet eller minskad kognitiv förmåga klargörs detaljer med släktingar. Om det finns en misstanke om hydrocefalus, utförs ytterligare forskning.

 1. Rutinmässig neurologisk undersökning. Utseendet på patologiska symtom, en minskning av muskeltonen och en ostadig gång tyder på problem i nervsystemet. Utseendet på smärta vid pressning på ögonbollarna, begränsning av synfält, nedsatt ögonrörelse, förändringar i formen på skallen indikerar möjlig hydrocephalus.
 2. Neuropsykologisk undersökning. Låter dig identifiera försämrade kognitiva funktioner, depression, initiala manifestationer av demens.
 3. Undersökning av fundus. Det utförs på poliklinisk basis med läkemedel som vidgar eleven. Förändringar i fundusfartygets tillstånd indikerar problem med cirkulationen av cerebrospinalvätskan. Vid undersökning kan tecken på stagnation och ödem i ögondisken, en ökning av lumen och skada i blodkärlen detekteras.

Instrumental diagnostik

 1. Vanlig röntgenbild av skallen. Det är informativt för kroniska processer. En förstorad "turkisk sadel", tunnare ben, identifiering av fördjupningar i form av fingeravtryck ("digitala intryck"), utvidgningen av kanalerna i det svampiga ämnet indikerar långvarig hydrocefalus.
 2. Lumbar punktering. Låter dig direkt mäta ryggtryck, upptäcka blodföroreningar och utvärdera biokemiska parametrar. När 30-50 ml cerebrospinalvätska avlägsnas från ryggradskanalen känner patienterna en förbättring. Men med normotensiv hydrocefalus är det inte informativt. Vid en kraftig tryckminskning kan kompenserande hjärnödem uppstå, vilket ökar risken för komplikationer och till och med dödsfall..
 3. Datortomografi med angiografi. Låter dig undersöka blodkärlens kaliber och bihålornas volym. Normalt avlägsnas det injicerade kontrastmedlet fullständigt inom 6 timmar. Med hydrocephalus saktar processen en och en halv gång eller mer..
 4. Magnetisk resonanstomografi. Det mest informativa sättet. Tillåter inte bara att bedöma storleken på blodkärl och kammare, utan också att identifiera orsaken till sjukdomen.

Behandlingsmetoder

En radikal behandlingsmetod är neurokirurgisk intervention. I de flesta fall gör det att du kan eliminera orsaken till hjärnfall och återställa öppenhet med hjälp av bypassoperationer. Med den långsamma utvecklingen av sjukdomen, som har en kompenserad karaktär, är konservativ terapi i kombination med dietterapi fortfarande den viktigaste metoden..

Med hydrocephalus bör du begränsa vätskeintaget, utesluta salt och kryddig mat. Koffeinhaltiga drycker är inte önskvärda. Alkohol är strängt förbjudet.

Huvudgrupperna av droger

Målet är att normalisera det intrakraniella trycket med kemikalier med olika slag.

 1. Diuretika. Att ta bort överflödig vätska från kroppen minskar mängden vätska som cirkulerar i hjärnan. Olika typer av diuretika används: osmotisk (mannitol), ögla (furosemid, lasix) och kaliumsparande (spironolakton, veroshpiron). För att bibehålla kaliumnivån ordineras dessutom Panagin eller Asparkam (inte nödvändigt när du tar kaliumsparande diuretika). Diakarb, som minskar produktionen av cerebrospinalvätska genom att hämma karbonanginas, anses vara ett effektivt läkemedel.
 2. Läkemedel som vidgar blodkärlets lumen. Dessa inkluderar nikotinsyra, cavinton, vinpocetin, som tas i kurser flera gånger om året;
 3. Neuroskyddande medel. Läkemedlen förbättrar de biokemiska processerna i neuroner, eliminerar delvis effekterna av hypoxi och olika patogena effekter och ökar adaptogena förmågor. Dessa är autovegin, kolin, cortenxin och andra läkemedel;
 4. Antikonvulsiva medel. Föreskrivs som symptomatisk behandling för anfall eller anfall som inte är krampaktiga;
 5. Smärtstillande;
 6. Hormonella medel.

Symptomatisk behandling

Används under svåra förhållanden för att minska ödem och avgiftning.

Kirurgiskt ingrepp

Det är indicerat för akut utvecklad hydrocephalus, vilket hotar patientens liv. Om orsaken är en cysta, parasitinvasion eller godartad tumör leder borttagning av dem ofta till fullständigt botemedel.

I avsaknad av effekten av konservativ behandling och i händelse av blockering (ocklusion) av kammarna (ackumulering av blodproppar) eller sylvian akvedukt, är neurokirurgisk behandling mer effektiv. Olika operationer används, till exempel för att skapa lösningar för utflödet av cerebrospinalvätska eller skapa ytterligare hål.

Den vanligaste bypassoperationen, som skapar vägar för överflödig cerebrospinalvätska och urladdning till platser där den absorberas väl. Detta kan vara pleur- eller bukhålan, urinledaren, förmaket, bäckenet. När trycket från cerebrospinalvätskan stiger utlöses anti-sifonventilen, vilket förhindrar det omvända flödet av cerebrospinalvätskan. I vissa fall installeras en handpump under huden med mekanisk klämning av vilken ventilen öppnas.

En mildare metod är endoskopisk neurokirurgisk intervention. Det är mindre traumatiskt, minskar risken för komplikationer, återställer den naturliga cirkulationen av cerebrospinalvätska.

Riskfaktorer

Hydrocephalus hos vuxna förvärvas oftare i naturen. Riskfaktorer inkluderar:

 • ålder över 50 år
 • friskt trauma på skallen och hjärnan;
 • sjukdomar i det kardiovaskulära systemet i sub- och dekompensationsstadiet;
 • blödningar i det subaraknoidala utrymmet och ventriklarna med deras efterföljande tamponad med blodproppar:
 • inflammatoriska processer i hjärnan och membranen;
 • volymetriska formationer;
 • akuta och kroniska toxiska effekter på centrala nervsystemet;
 • neurokirurgiska ingrepp;
 • benägenhet för genetiska sjukdomar.

Obehandlad hjärndroppar försämrar patientens livskvalitet avsevärt och leder till funktionshinder. Ökande neurologiska symtom orsakar svårigheter att gå, minskar muskeltonus och ökar risken för skador från fall och kramper. Patienter kan inte tjäna sig själva och behöver hjälp utifrån. Samtidigt minskar kognitiva funktioner, demens och förvirring utvecklas. Ofta störs rektumets och urogenitala organens sfinkter, urin och fekal inkontinens uppträder.

Orsaker, symtom och behandling av hydrocefalus eller droppar i hjärnan

Hjärnvätska i hjärnan förekommer ofta som en följd, en komplikation efter tidigare sjukdomar och skador. Uttrycket "hydrocephalus" i sig översätts bokstavligen till vatten i hjärnan. Sjukdomen kännetecknas av ackumulering av cerebrospinalvätska i huvudet och är ganska svår att diagnostisera hos vuxna. För tidig behandling av hydrocephalus är farligt att få funktionshinder och till och med döden. Därför är det viktigt att känna till möjliga orsaker och symtom på sjukdomen..

Vad är hydrocephalus

Hydrocephalus eller dropsy i hjärnan är ett brott mot cirkulationen av cerebrospinalvätska i hjärnans cerebrospinalvätska, på grund av vilket dess överskott utvecklas. En normal, konstant mängd CSF (cerebral fluid) är 50 ml hos en nyfödd och cirka 130 till 140 ml hos en vuxen..

Cerebrospinalvätskans roll:

 • fungerar som en stötdämpare för hjärnans vävnader och ryggmärgen och skyddar dem mot skador och chock;
 • normaliserar mängden blod i kärlen;
 • ger näring till hjärnan och avlägsnande av sönderfallsprodukter från den.

Hos en frisk person distribueras cerebrospinalvätska jämnt i de subaraknoida sprickorna, ventriklarna och cisternerna. Det produceras kontinuerligt och cirkuleras för att säkerställa optimal hjärnfunktion. Cerebrospinalvätskan produceras av hjärnans koroideplexus och absorberas i den systemiska cirkulationen i parietalområdet. På grund av den kontinuerliga cirkulationen förnyas cerebrospinalvätskan ständigt och förfallsprodukter ackumuleras inte i den.

Cerebral vätska med droppig:

 • överproducerad
 • absorberas inte helt i den systemiska cirkulationen.

Som ett resultat ackumuleras det i huvudet och bidrar till en ökning av hjärnventriklarna, subaraknoida sprickor och cisterner. Förstorade hjärnstrukturer pressar på hjärnvävnad och orsakar olika neurologiska störningar.

Hydrocephalus orsakar

Hos vuxna utvecklas hjärnfall i alla åldrar. Det är en förvärvad sjukdom orsakad av externa faktorer. Patologi kan uppstå som en komplikation efter allvarlig sjukdom och skada eller vid störningar i centrala nervsystemet (CNS).

Orsakerna till hydrocefalus hos vuxna:

 • stroke och andra akuta cirkulationsstörningar i hjärnan;
 • onkologi;
 • infektiösa och inflammatoriska sjukdomar - meningit, encefalit, tuberkulos;
 • kraniocerebralt trauma, ryggskada (oftare livmoderhalsområdet);
 • störningar i centrala nervsystemets arbete;
 • encefalopati av vilket ursprung som helst, inklusive alkohol;
 • blödningar i hjärnvävnaderna till följd av aneurysm eller andra kärl.

Utvecklingen av dropsy in utero leder till:

 • genetisk predisposition;
 • störningar i utvecklingen av centrala nervsystemet;
 • infektioner överförda i livmodern;
 • ärftlighet - hydrocephalus är extremt sällsynt ärvt. För att göra detta måste en kvinna vara bärare av den defekta genen, och en man måste ha hydrocephalus..

Ofta diagnostiseras patologi hos spädbarn från de första månaderna av livet. Och ju tidigare sjukdomen upptäcktes, desto större är chanserna för ett fullständigt botemedel. När allt kommer omkring innebär en ökning av cerebrospinalvätska en utvidgning av hjärnrummen där den ackumuleras, och volymen på barnets huvud ökar.

Och för att stabilisera huvudets storlek, i processen att normalisera utflödet av cerebrospinalvätska, är det endast möjligt tills fontanellerna har vuxit tillsammans och alla hjärnsystem är i bildningsstadiet. I närvaro av möjliga orsaker och predisponerande tecken på droppande är det därför absolut nödvändigt att genomgå rutinundersökningar hos en barnneurolog..

Orsaker till hydrocefalus hos nyfödda:

 • födelsetrauma som resulterar i blödning eller hjärnhinneinflammation;
 • missbildningar av hjärnkärl;
 • missbildningar i hjärnan;
 • som en komplikation efter intrauterina infektioner.

Typer av hydrocephalus

Medicin identifierar tre typer av droppiga i hjärnan - medfödd, förvärvad och ersättning.

Medfödd dropp börjar vid intrauterin utveckling eller manifesterar sig under de första månaderna av livet.

Den ersättande (atrofiska) typen kallas inte alltid specifikt hydrocephalus. Eftersom med denna typ av patologi uppstår ackumulering av cerebrospinalvätska inte på grund av en kränkning av dess cirkulation, utan på grund av hjärnans första atrofi. Det är själva atrofin som leder till en minskning av hjärnans massa och den lediga platsen är fylld med cerebrospinalvätska.

Typer av förvärvad droppig hjärna.

 1. Öppen (utomhus)

Det kännetecknas av ackumulering av hjärnvätska i de subaraknoida sprickorna. I kammarna förblir det normalt. Denna typ av dropsy förekommer ofta som posttraumatisk, det vill säga mot bakgrund av en traumatisk hjärnskada. Den måttligt uttryckta yttre formen kännetecknas av frånvaron av akuta, alarmerande symtom. Diagnosen av mild extern eller mindre yttre hydrocephalus kan ställas i fall av en obetydlig ansamling av vätska i området på hjärnans yttre yta. Extern dropsy är uppdelad i underarter:

 • monoventrikulär - där en ventrikel är inblandad är den lätt att behandla;
 • biventrikulär - två ventriklar är inblandade;
 • triventrikulär - fyra ventriklar utvidgas;
 • tetraventrikulär - 4 kammare blockerade.
 1. Internt (stängt)

Ackumulering av cerebrospinalvätska sker i kammarna. Den icke-ocklusiva formen av dropsy inträffar efter blödning i hjärnans ventriklar, onkologi och som ett resultat av blockering av de vägar genom vilka cerebrospinalvätskan cirkulerar. Även en mild inre form kan orsaka utveckling av asymmetrisk hydrocephalus, där de förstorade ventriklarna växer och leder till att hjärnceller dör.

CSF ackumuleras i kammarna och subaraknoida sprickor och i cisternerna. Som underart särskiljs en måttlig blandad form, i vilken vätskeansamling i spritutrymmena överstiger normen.

Med denna form av droppande kan det hända att symtomen inte uppträder på länge och då försämras patientens tillstånd snabbt..

Ventriklarna förstoras, men hjärnans struktur förändras inte. Den mildaste formen av patologi.

På grund av sjukdomsförloppet skiljer sig följande former av hydrocephalus:

 • akut - utvecklas snabbt, patientens tillstånd försämras kraftigt på några dagar. Denna form kräver akut kirurgisk ingrepp;
 • kronisk - utvecklas långsamt, symtomen uppträder gradvis.

Stadierna av patologi särskiljs:

 • progressiv - patologin utvecklas snabbt och kräver omedelbar behandling;
 • kompenseras - i detta skede har förvärringen gått, men hjärnsystemen förblir expanderade;
 • subkompenserat - det finns inga symtom, men ett återfall av det progressiva stadiet är troligt.

Hydrocephalus symtom

De första tecknen på patologi uppträder inom 10-20 dagar efter utvecklingen. Symtom på hjärnfall orsakar ökat intrakraniellt tryck och intrång i hjärnvävnad. Hos barn och vuxna manifesterar sig symtomen på sjukdomen på olika sätt. För barn under ett år anses denna patologi vara medfödd och kännetecknas av snabb utveckling..

Symtom på hydrocefalus hos barn

 1. Ökning av huvudets omkrets med mer än 1,5 cm per månad i 2 månader.
 2. Oproportionerligt stor topp på huvudet.
 3. Utbuktande fontanelle.
 4. Utvidgade, dunkande vener i huvudet.
 5. Skallben och hud på huvudet tunnas ut.
 6. Strabismus.
 7. Inflammation av optiska skivor.
 8. Fallande indikatorer på syn och hörsel.
 9. Muskler i hypertonicitet.
 10. Senare utveckling.
 11. Förlust av redan förvärvade färdigheter.
 12. Minskad aktivitet, sömnighet, kräkningar och irritabilitet hos ett barn.

Tecken hos vuxna

 1. Huvudvärk som känns i hela huvudet. Smärtan är värre när man ligger ner.
 2. Kräkningar, illamående på morgonen.
 3. Ökat ögontryck.
 4. Trötthet, svaghet, sömnighet.
 5. Apati, oförmåga att koncentrera sig.
 6. Blodtryckssteg, takykardi, bradykardi.
 7. Minskad syn.
 8. Muskelhypertonicitet, ökade reflexer.
 9. Nedsatt samordning av rörelser.
 10. Känslomässig instabilitet, upp till aggression och apati.
 11. Minskad fysisk känslighet.
 12. Lammförlamning.

Diagnostik av hydrocephalus

Om du misstänker en sjukdom, droppande hjärna, utförs följande diagnostik:

 • extern undersökning, historia tar baserat på patientklagomål
 • oftalmoskopi - svullnader i optiska nervskivor kan bero på intrakraniellt tryck, vilket är ett tecken på hydrocefalus;
 • magnetisk resonanstomografi är en effektiv diagnostisk metod. Avslöjar formen av hydrocefalus, bestämmer kammarens storlek;
 • ländryggspunktion - analys av cerebrospinalvätska;
 • Röntgen av skallen - diagnos av gallring av skallen.
 • Ultraljud genom fontanellen - hos barn under ett år.

För att fastställa diagnosen - droppig hjärna räcker det med närvaron av karakteristiska symtom, en positiv MR-bild och identifiering av tecken på intrakraniellt tryck vid oftalmoskopi. Om någon av de tre studierna inte avslöjar tecken på dropp, föreskrivs ytterligare diagnostik.

Behandling

Full återhämtning från hydrocefalus kan i de flesta fall endast ske efter operationen. Förvärvad hydrocephalus är lättare än medfödd.

Dropsy hos nyfödda innebär kirurgisk ingripande, men konservativ behandling är också möjlig. Om sjukdomen inte utvecklas ordineras barnet läkemedlet "Diacarb", vilket minskar bildandet av hjärnvätska. Under behandlingen måste du ständigt genomgå undersökningar av en neurokirurg och en neuropatolog. Så snart det finns ett hot om sjukdomsprogression krävs akut kirurgiskt ingrepp. Hjälper till att lindra symtom på sjukdomen tonic massage alternerad med avkoppling.

Behandling hos en vuxen med konservativa metoder är möjlig om den förvärvade dropsy är kronisk. För terapi används potenta diuretika för att avlägsna överflödig vätska. Liksom läkemedel som hämmar bildandet av cerebrospinalvätska och minskar intrakraniellt tryck.

Kanske behandling av hydrocefalus och folkmedicin. Men det är ineffektivt och hjälper snarare till att lindra symtom än att bota.

Cornflower avkok minskar intrakraniellt tryck, minskar svullnad och inflammation. Ett avkok eller alkoholtinktur bereds av citronmeliss. Detta botemedel har en gynnsam effekt på centrala nervsystemet och lindrar huvudvärk..

Kirurgi

Huvudbehandlingen för dropsy är bypassoperation. Ett implantat installeras i kroppen - en shunt som tar bort överflödig vätska från cerebrospinalvätskeutrymmena till andra kroppssystem. Endoskopisk kirurgi är en innovativ metod. Men det visas inte i alla fall. Allt beror på typen av hydrocefalus, sjukdomsförloppet och patientens individuella egenskaper.

Kärnan i endoskopi är att skapa en kommunikation mellan kammaren och cisternen, på grund av vilken cirkulationen av cerebrospinalvätska normaliseras utan en shunt.

Konsekvenserna av hydrocephalus

Terapin som startas i tid är nyckeln till framgångsrik behandling. Därför måste du kontakta en neurolog vid de allra första symptomen. Konsekvenser efter medfödd hydrocephalus hos spädbarn:

 • utvecklingsförsening;
 • huvudstorleken återgår inte till den tidigare storleken.

Konsekvenser av förvärvad dropsy:

 • demens;
 • epilepsi;
 • kränkning av hjärnaktivitet
 • störningar i hjärt-kärlsystemet;
 • muskelhypertoni;
 • försvagning av hörsel och syn
 • i svåra fall död
 • handikapp.

Prognos

Hur länge en nyfödd med hjärnfall och en vuxen med förvärvad patologi kommer att leva är en svår fråga. Framgången för behandlingen beror på patientens tillstånd, orsaken och typen av sjukdomen, diagnoshastigheten och karaktären av sjukdomsförloppet..

Förebyggande av hydrocefalus

För att förhindra utvecklingen av sjukdomen måste följande åtgärder följas:

 • en kvinna under graviditeten bör undersökas för TORCH-infektion;
 • undvik huvudskador;
 • behandla alla smittsamma och inflammatoriska sjukdomar i tid;
 • övervaka tillståndet i hjärt-kärlsystemet och centrala nervsystemet.

Det bästa förebyggandet av droppande är ett starkt immunförsvar. Därför måste du leva en hälsosam livsstil, spela sport (eller åtminstone göra övningar) och byta till en hälsosam kost..

Behandling av cerebral hydrocefalus hos en vuxen

Hjärnvätska i hjärnan hos vuxna är sällsynt. Behandling kräver oftast operation, men medicinering är också möjlig.

Läkarintyg

Hydrocephalus eller dropsy i hjärnan är en patologi som kännetecknas av ackumulering av cerebrospinalvätska (CSF) i kammarna. Oftast måste föräldrar till ett litet barn ta itu med det, men det kan utvecklas i vuxen ålder. Tidig diagnos och ordinerad behandling i tid ger hopp om ett gynnsamt resultat. Annars kommer en person att möta störningar i centrala nervsystemet, intellekt lider. Patologi slutar ofta med funktionshinder och till och med dödsfall.

Orsaker och huvudsymptom

Hydrocephalus hos vuxna utvecklas mot bakgrund av tidigare sjukdomar som negativt påverkar kärl- och nervsystemet. Orsakerna kan vara infektiösa patologier (till exempel hjärnhinneinflammation), cystor och hjärntumörer, blödningar, trombos och inflammation. Som ett resultat av de pågående förändringarna stör processen av produktion och utflöde av cerebrospinalvätska..

I de flesta fall åtföljs sjukdomen av ökat intrakraniellt tryck, och en ökning av skalbenna observeras inte.

Huvudsymptom på droppande är regelbunden huvudvärk som inte kan försvinna efter att ha tagit smärtstillande medel. På natten stiger det intrakraniella trycket, så smärtsyndromet försvinner inte ens under vila. Bland andra symtom på akut hydrocefalus bör det noteras:

 • illamående, kräkningar
 • förändringar i muskeltonus
 • försämrad syn
 • regelbunden yrsel, problem med koordination

Mot bakgrund av patologins progression lider tal och beteende. Patienterna blir alltför aggressiva eller omvänt apatiska och likgiltiga för allt som händer runt omkring. Den kroniska formen av sjukdomen kompletteras av kognitiva försämringar, epileptiska anfall.

Funktioner av läkemedelsbehandling

Behandling och diagnos av hydrocefalus ligger inom neurokirurgen. Läkemedel används endast i terapi i ett tidigt stadium av sjukdomen eller som ett komplement till operationen. Deras syfte strävar efter två mål: att ta bort överflödig vätska från kroppen och förbättra blodtillförseln, näring av hjärnstrukturer.

LäkemedelsgruppLäkemedel
DiuretikumDiakarb, furosemid, mannitol
KaliumkorrigeringsprodukterAsparkam
Förberedelser för att förbättra näring av hjärnvävnadActovegin, Cavinton
Vasoaktiva drogerMagnesiumsulfat, Glivenol
SmärtstillandeNimesil, Ketoprofen
HormonersättningsläkemedelPrednisolon, Betametason
BarbituraterBarbiturater

Vid behov ordinerar läkaren lugnande medel för att eliminera patientens psyko-emotionella stress. Dessutom rekommenderas att ta vitaminkomplex. Specifika läkemedel, deras dosering och administreringstid bestäms av den behandlande läkaren.

Diuretisk användning

De viktigaste läkemedlen som används för hydrocefalus är diuretika. De främjar utsöndringen av urin från kroppen, minskar mängden vätska i de inre organen och vävnaderna. Som ett resultat minskar det intrakraniella trycket - ett av tecken på sjukdomen. I fallet med droppig hjärna används diuretika i tre undergrupper: ögla, osmotiska och kolhydrashämmare.

Diuretika ordineras inte som huvudmedicin utan som ett symptomatiskt botemedel..

Detta betyder att det med hjälp av dem är omöjligt att eliminera orsaken till sjukdomen, det är bara möjligt att lindra patientens tillstånd ett tag. Med hydrocephalus är långvarig användning av diuretika förbjuden. Detta beror på det faktum att användbara ämnen och spårämnen tillsammans med vätskan lämnar kroppen. Därefter är underskottet för det senare ganska svårt att återställa. Dessutom, mot bakgrund av användningen av kraftfulla läkemedel, uppstår svår uttorkning och överskott av cerebrospinalvätska försvinner inte alltid lika snabbt..

Granskning av effektiva diuretika

Loop diuretics anses vara de snabbaste och mest effektiva. Deras verkan är baserad på att sänka återabsorptionen av natriumjoner och hämma klorider. Ofta ordineras patienter Furosemide i tabletter, injektioner för intramuskulär eller intravenös administrering. Dosen väljs individuellt.

För att förbättra den terapeutiska effekten måste slingdiuretika kombineras med Diacarb. Det är en kolhydrashämmare. Administreringsregimen bestäms också individuellt med hänsyn till den kliniska bilden, men den dagliga dosen kan inte överstiga 750 mg. Användningstiden är 5 dagar. Att överskrida denna period ökar sannolikheten för metabolisk acidos..

Gruppen osmotiska diuretika representeras av Mannitol och Triampur Compositum. Den senare är ett kombinerat medel som innehåller en diuretikum och hypotensiv komponent. Det tas oralt efter måltider med mycket vätska. Den maximala dagliga dosen är 4 tabletter.

Läkemedel för korrigering av kaliumparametrar

Behandling av hydrocephalus kan inte föreställas utan användning av diuretika. Emellertid tar sådana läkemedel bort från kroppen inte bara överflödigt cerebrospinalvätska utan också många användbara ämnen, spårämnen. För att kompensera för det senare underskottet kompletteras alltid hydrocefalusterapi med Asparkam.

Detta läkemedel används för att korrigera kalium- och magnesiumnivåer. Han kan också reglera metaboliska processer. Läkemedlet finns i form av tabletter och injektionsvätska, lösning. Läkaren väljer sin dos individuellt. Behandlingsförloppet är vanligtvis minst en månad. Upprepa dem vid behov efter en kort paus på 2-3 veckor..

Asparkam bör tas med försiktighet. Detta läkemedel rekommenderas inte till patienter med en historia av nedsatt njurfunktion, hög sannolikhet för ödem, metabolisk blodacidos. Dessutom bör det tas strikt enligt schemat föreskrivet av läkaren för att undvika överdosering. Det manifesterar sig som bradykardi, minskat tryck, andningsförlamning.

Nootropiska läkemedel

Nootropics är neurometaboliska stimulanser. De har en gynnsam effekt på högre mentala funktioner. Dosen måste dock väljas noggrant..

En av företrädarna för denna grupp är läkemedlet Cortexin. Det har en uttalad neuroskyddande, antioxidant och nootropisk effekt. Läkemedlet hjälper till att normalisera förhållandet mellan aminosyror som utför mediatorfunktioner av hämmande och exciterande typer av åtgärder. Minskar nivån av krampaktivitet i hjärnan. Antagningens längd är högst 10 dagar.

Ganska ofta ordinerar läkare Mexidol. Det är ett kraftfullt antioxidant, nootropiskt medel. Det hjälper till att öka kroppens motståndskraft mot aggressiva faktorer och patologiska tillstånd orsakade av syrebrist. Läkemedlet ska inte användas till patienter med nedsatt lever- / njurfunktion. Det administreras vanligtvis intravenöst i 10-14 dagar och sedan intramuskulärt..

Cerebral cirkulationskorrigatorer

Ett av stadierna av medicinsk behandling av hydrocefalus är användningen av läkemedel för att förbättra näringen av hjärnvävnaden. Dessa är Cavinton och Actovegin. De har en expanderande effekt på blodkärlen, ökar blodcirkulationen och förbättrar syretillförseln till vävnader..

Cavinton tas på långa kurser. Omedelbart efter att ha tagit det kan en måttlig tryckminskning observeras. Det har en avslappnande effekt på släta muskler, vilket leder till vasodilatation. Dessutom förbättrar Cavinton utbytet av noradrenalin och serotonin i hjärnvävnaderna. Det ordineras med försiktighet på grund av det stora antalet biverkningar. Bland dem är det nödvändigt att markera takykardi, förändringar i EKG-indikatorer och extrasystol..

Actovegin ökar glukosupptagningen i celler och förbättrar syreutnyttjandet. Detta bidrar till aktivering av energiprocesser i hjärnstrukturerna, vilket påverkar deras funktionella ämnesomsättning. Hydrocephalus-terapi börjar med användning av höga doser av läkemedlet och minskar dem gradvis.

Vasoaktiva droger

Vasoaktiva läkemedel används när det är nödvändigt att samtidigt förbättra blodtillförseln till hjärnan, utvidga blodkärlen och sänka intrakraniellt tryck. De lindrar snabbt obehagliga symtom i form av huvudvärk, problem med koordination av rörelser etc. Magnesiumsulfat används oftast i neurologi. Läkemedlet fungerar som ett kramplösande medel, utvidgar blodkärlen och har en diuretisk effekt. Dessutom normaliserar det hjärtfrekvensen..

Bland andra läkemedel i denna grupp kännetecknas Nicergoline, Sermion, Glivenol av en positiv terapeutisk effekt. Som ett resultat av deras intag observeras en förbättring av blodcirkulationen i hjärnan och intrakraniellt tryck normaliseras snabbt, smärtsamma symtom stoppas. Användningen av vasoaktiva läkemedel kontrolleras dock strikt av läkare. Deras användning är kategoriskt kontraindicerad vid lågt blodtryck, bradykardi och andningsdepression..

Läkemedel mot huvudvärk

Huvudvärk är en vanlig följeslagare av hydrocephalus. Det försämrar patienternas livskvalitet avsevärt. För smärtlindring föreslår neurologer att du använder följande läkemedel:

 1. Analgin. Det är billigt och mångsidigt. Dess aktiva substanser blockerar smärtimpulser i centrala nervsystemet. Tabletterna tas vanligtvis 2-3 gånger om dagen..

De listade läkemedlen kan ersättas med analoger (Nurofen, Citramon, Pentalgin). Med hydrocephalus är huvudvärk vanligtvis regelbunden, så patienter försöker stoppa dem på olika sätt. När du använder smärtstillande läkemedel är det viktigt att undvika överdosering.

Glukokortikoider och barbiturater

Glukokortikosteroidläkemedel tar bort gifter från kroppen. Dessutom, med hydrocefalus, visar de att de lindrar hjärnödem. Minska effektivt bildandet av cerebrospinalvätska genom att verka på koroideplexus.

Vanligtvis ordineras glukokortikoider till patienter i allvarligt tillstånd som immunsuppressiva medel.

Beroende på situationen kan läkarens val falla på Dexamethason eller Prednisolone. Lägsta dos per dag av den senare är 20-30 mg. Vid långvarig eller palliativ terapi väljs den med en hastighet av 1-2 mg av läkemedlet per kg av patientens vikt. Långvarig användning av glukokortikoider kan framkalla iatrogen hyperkortisolism.

Barbiturater är lugnande. De eliminerar framgångsrikt det negativa inflytandet från externa faktorer på centrala nervsystemet. Vid terapi av hydrocefalus används fenobarbital oftast. Ta det 30-50 mg tre gånger om dagen. Fenobarbital används som ett hypnotiskt, lugnande medel. Försäljningen av detta läkemedel är för närvarande begränsad, det är förbjudet att importera till vissa länder (USA, Förenade Arabemiraten, Litauen).

Effektiviteten av läkemedelsbehandling för hydrocefalus

Att utföra läkemedelsbehandling av hydrocefalus hos vuxna är motiverat uteslutande i det inledande skedet av utvecklingen av patologi. Därför är det så viktigt att vara uppmärksam på alla symtom och inte skjuta upp läkarbesöket. Vid akuta och svåra förhållanden används läkemedel endast som symptomatisk eller hjälpbehandling. Den snabba ökningen av den kliniska bilden, blandade symtom kan leda till irreversibla förändringar och orsaka patientens för tidiga död.

Om det finns ett hot mot livet är det bättre att ersätta läkemedelsbehandling med kirurgi..

I nödfall, när det krävs för att säkerställa utflödet av cerebrospinalvätska, utförs extern kammardränering. Förfarandet innefattar avlägsnande av överskott av cerebrospinalvätska genom dräneringssystemet och katetern till en steril behållare. I den kroniska formen av hydrocefalus utförs bypassoperation. I detta fall sker utflödet av cerebrospinalvätska i kroppens naturliga håligheter med hjälp av förplacerade shuntar..

Återhämtningsprognos

Hjärnhydrocefalus är en ganska sällsynt sjukdom bland vuxna, som kännetecknas av en överdriven ansamling av cerebrospinalvätska. Den har en specifik klinisk bild (högt intrakraniellt tryck, huvudvärk), så diagnosen är inte svår. Om en patient söker medicinsk hjälp i början av den patologiska processen ordineras han vanligtvis behandling med en mängd olika läkemedel. I detta fall är prognosen för återhämtning god. Med en kronisk eller långvarig kurs av hydrocefalus är det svårt att göra utan hjälp av kirurgiskt ingrepp. Patienten ordineras också läkemedelsbehandling, men som en ytterligare åtgärd.

Dela med dina vänner

Gör något användbart, det tar inte lång tid