Huvud > Hematom

Vad är hjärnloberna ansvariga för?

den mänskliga hjärnan är ett organ som väger 1,3-1,4 kg och ligger inuti kraniet. Den mänskliga hjärnan består av över hundra miljarder neuronceller som bildar den gråa substansen eller hjärnbarken - dess stora yttre lager. Processer av neuroner (ett slags trådar) är axonerna som utgör hjärnans vita substans. Axoner ansluter neuroner till varandra via dendriter.
En vuxens hjärna förbrukar cirka 20% av all energi som kroppen behöver, medan ett barns hjärna förbrukar cirka 50%.

Hur den mänskliga hjärnan bearbetar information?

Idag anses det bevisat att den mänskliga hjärnan samtidigt kan bearbeta cirka 7 bitar information i genomsnitt [2]. Dessa kan vara separata ljud eller visuella signaler, känslor eller tankar som kännetecknas av medvetandet. Minsta tid som krävs för att skilja en signal från en annan är 1/18 av en sekund..
Således är uppfattningsgränsen 126 bitar per sekund..
Konventionellt kan det beräknas att en person under ett liv på 70 år bearbetar 185 miljarder bitar av information, inklusive varje tanke, minne, handling.
Information skrivs till hjärnan genom bildandet av neurala nätverk (ett slags vägar).

Funktioner i höger och vänster hjärnhalva

.

Som du kan se på bilden utförs alla operationer på marknaden på vänster halvklot. För att få vinst från marknaden uppstår naturligtvis frågan om att uppnå maximal prestanda för den vänstra halvklotets funktion.
Det finns flera enkla sätt att utveckla dina halvklot. Det enklaste är att öka mängden arbete som halvklotet är inriktat på. För att till exempel utveckla logik måste du lösa matematiska problem, gissa korsord och utveckla din fantasi, besöka ett konstgalleri etc..
Så snart du tryckt på musen med din högra hand betyder det att signalen till dig kom från vänster halvklot. [6]

Behandlingen av känslomässig information sker på höger halvklot.

Känslor

Bakom alla syndiga gärningar ligger neurotransmittorn dopamin, vars arbete beror på det nöje vi får. [4]. Fusk, passion, lust, passion, dåliga vanor, spel, alkoholism, motivation - allt detta är på något sätt kopplat till dopaminarbetet i hjärnan. Dopamin överför information från neuron till neuron.

Dopamin påverkar många områden i våra liv: motivation, minne, kognition, sömn, humör etc..

Märkligt nog stiger dopamin under stressiga situationer..

Människor med minskad dopamin i striatum och prefrontal cortex är mindre motiverade än personer med högre dopamin. Detta har bevisats med experiment på råttor [5].

Mänsklig hjärnstruktur

hjärnans treenighet

vit och grå substans

prefrontal cortex

Denna del av hjärnan kallas också frontloberna..
Det är utvecklingen av prefrontal cortex som skiljer människor från djur..
Den mänskliga hjärnans prefrontala cortex är ansvarig för logik, för självkontroll, för målmedvetenhet och koncentration.
Under det mesta av mänsklig evolutionär historia var den här delen av hjärnan ansvarig för fysiska handlingar: gå, springa, ta tag osv. (primär självkontroll). Men under utvecklingen har den prefrontala cortexen vuxit i storlek och förbindelserna med andra delar av hjärnan har vuxit..
Numera lutar barken en person att göra det som är svårare, för att komma ut ur sin komfortzon. Om du tvingar dig att ge upp godis, gå ut ur soffan och springa, är detta resultatet av frontlobernas arbete. Du springer och äter inte godis eftersom du har logiska skäl till detta, som bearbetas i den här delen av hjärnan..

Viljestyrka i hjärnan:

Skador på prefrontal cortex leder till minskad viljestyrka. I psykologin är fallet med Phineas Gage (1848) känt, vars personlighet förändrades dramatiskt efter hjärnskador. Han började svära, han blev impulsiv, började respektlöst behandla vänner, började acceptera begränsningar och råd, kommer med många planer och förlorar omedelbart intresset för dem.

vänster frontallapp - ansvarig för positiva känslor

"Vänstersidiga barn", dvs. de i vilka initialt vänster sida är mer aktiv än höger, är mer positiva, ler oftare etc. Dessa barn är mer aktiva för att utforska världen omkring dem..
Det är också intressant att vänster sida av cortex är ansvarig för uppgifterna "Jag kommer", till exempel får dig att gå upp från soffan och springa.

höger frontal ner - ansvarar för negativa känslor. Skador på höger halvklot (stängning av höger lob) kan orsaka eufori.

Experiment: När man tittar på trevliga bilder registrerar en pulstomograf förändringar i hjärnans glukosförbrukning och registrerar dem som ljusfläckar i fotografier av hjärnans vänstra sida.
Den högra sidan av barken är ansvarig för "Jag kommer inte" -uppgifter, till exempel, det gör att du kan klara av lusten att röka en cigarett, äta en tårta etc..

centrum för prefrontal cortex - "följer" en persons mål och ambitioner. Bestämmer vad du verkligen vill.


cerebellär amygdala - skyddande känslomässiga reaktioner (inklusive "egobarriär"). Ligger djupt i hjärnan. MM. människan skiljer sig inte alltför mycket från MM hos lägre däggdjur och arbetar omedvetet.

Inkluderar ett kontrollcenter som mobiliserar kroppen som svar på rädsla.

nucleus basalis - ansvarar för de vanor vi litar på i vardagen.

median temporal lobe - ansvarig för de kognitiva loberna.

hippocampus

Hippocampus är en struktur i hjärnans mediala temporala region som ser ut som ett par hästskor. Hippocampus låter dig assimilera och memorera ny information. Forskare har visat att storleken på hippocampus är direkt relaterad till en persons självkänsla och en känsla av kontroll över sitt eget liv..

skada på hippocampus kan orsaka kramper

lyssna på musik involverar: hörselbarken, talamus, den främre delen av parietalbarken.

Isle of Rail

Reils holme, ett av hjärnans nyckelområden, analyserar kroppens fysiologiska tillstånd och omvandlar resultaten av denna analys till subjektiva känslor som får oss att handla, till exempel prata eller tvätta en bil. Den främre delen av ön Reil omvandlar kroppssignaler till känslor. Hjärn-MR-studier har visat att lukt, smak, känsla, smärta och trötthet väcker ön Reil [7].

Brocas zon

Brocas zon är det område som kontrollerar talorganen. För högerhänta ligger Brocas zon på vänster halvklot, för vänsterhänta - till höger.

Hjärnbelöningssystem

Skillnaden mellan hjärnan hos män och kvinnor

Hjärnorna hos män och kvinnor är olika [3]:

Män har bättre motorisk funktion och rumsfunktion, bättre koncentration på en tanke, bättre bearbetning av visuella stimuli.
Kvinnor har bättre minnen, är mer socialt anpassade och är bättre på flera uppgifter samtidigt. Kvinnor är bättre på att känna igen andras humör och visa mer empati..
Dessa skillnader beror på olika kopplingar i hjärnan (se bild)

Åldrande mänsklig hjärna

Under åren försämras hjärnans funktion. Tänkandet saktar ner och minnet försämras. Detta beror på att neuroner inte kommunicerar med varandra så snabbt. Koncentrationen av neurotransmittorer och antalet dendriter minskar, och på grund av detta är nervceller mindre i stånd att hämta signaler från grannarna. Det blir allt svårare att hålla information under lång tid. Äldre människor tar längre tid att bearbeta information än yngre människor.

Ändå lämpar sig hjärnan för träning. Forskning har visat att tio timmars sessioner per vecka, under vilka människor tränar minne eller övar resonemang, förbättrar kognitiva förmågor avsevärt [7].

Samtidigt, under 35-50 år, är hjärnan särskilt elastisk. En person organiserar den information som samlats in under många år av livet. Vid den här tiden har gliaceller (hjärnlim), den vita substansen som täcker axoner som ger kommunikation mellan celler, vuxit i hjärnan. Mängden vit substans är högst under 45-50 år. Detta förklarar varför människor i denna ålder resonerar bättre än de som är yngre eller äldre..

Hjärnan: struktur och funktion

I den mänskliga hjärnan skiljer forskare på tre huvuddelar: bakhjärnan, mellanhjärnan och framhjärnan. Alla tre är tydligt synliga redan i ett fyra veckor gammalt embryo i form av "hjärnbubblor". Historiskt anses bakhjärnan och mellanhjärnan vara äldre. De är ansvariga för kroppens vitala inre funktioner: upprätthålla blodflödet, andas. Framhjärnan är ansvarig för de mänskliga formerna av kommunikation med omvärlden (tänkande, minne, tal), som främst kommer att intressera oss mot bakgrund av de problem som diskuteras i denna bok..

För att förstå varför varje sjukdom påverkar patientens beteende på olika sätt måste du känna till de grundläggande principerna för hjärnans organisation..

 1. Den första principen består i delningen av funktioner med halvklot - lateralisering. Hjärnan är fysiskt uppdelad i två halvklot: vänster och höger. Trots deras yttre likhet och aktiva interaktion, som tillhandahålls av ett stort antal speciella fibrer, kan funktionell asymmetri i hjärnans arbete spåras ganska tydligt. Med vissa funktioner klarar den högra halvklotet bättre (för de flesta är det ansvaret för fantasifullt och kreativt arbete), och med andra vänster halvklot (förknippat med abstrakt tänkande, symbolisk aktivitet och rationalitet).
 2. Den andra principen är också relaterad till fördelningen av funktioner i olika delar av hjärnan. Även om detta organ fungerar som en helhet och många högre mänskliga funktioner tillhandahålls av det samordnade arbetet av olika delar, kan "arbetsfördelningen" mellan hjärnbarkens lober spåras ganska tydligt.

I hjärnbarken kan man skilja på fyra lober: occipital, parietal, temporal och frontal. I enlighet med den första principen - principen om lateralisering - har varje lob sitt eget par.

Frontallober

Frontloberna kan konventionellt kallas hjärnans kommandopost. Här är de centra som inte är så mycket ansvariga för en separat handling som att tillhandahålla sådana egenskaper som en persons oberoende och initiativ, hans förmåga till kritisk självbedömning. Frontlobernas nederlag orsakar slarv, meningslösa ambitioner, förändringsförmåga och en tendens till olämpliga skämt. Med förlusten av motivation med atrofi av frontlobberna blir en person passiv, tappar intresset för vad som händer och stannar i sängen i timmar. Ofta tar människor runt detta beteende för lathet, innan de mognar att förändringar i beteende är en direkt följd av nervcellernas död i detta område av hjärnbarken.

Enligt modern vetenskap orsakas Alzheimers sjukdom - en av de vanligaste orsakerna till demens - genom bildandet av proteinavlagringar runt neuroner (och inuti dem), vilket förhindrar att dessa nervceller kommunicerar med andra celler och leder till deras död. Eftersom forskare inte har hittat effektiva sätt att förhindra bildandet av proteinplack, förblir den viktigaste metoden för läkemedelsbehandling för Alzheimers sjukdom påverkan på medlare som tillhandahåller kommunikation mellan nervceller. I synnerhet påverkar acetylkolinesterashämmare acetylkolin, och memantinpreparat påverkar glutamat. De omgivande människorna tar detta beteende för lathet, utan misstänker att beteendeförändringar är en direkt följd av nervcellernas död i detta område av hjärnbarken..

En viktig funktion hos frontloberna är att kontrollera och hantera beteende. Det är från denna del av hjärnan som ett kommando kommer från som förhindrar utförandet av socialt oönskade handlingar (till exempel en gripande reflex eller dåligt beteende gentemot andra). När denna zon påverkas av demenspatienter är det som om deras inre begränsare är avstängd, vilket tidigare förhindrade uttryck för obsceniteter och användning av obscena ord..

Frontloberna är ansvariga för frivilliga åtgärder, för att organisera och planera dem och för att behärska färdigheter. Det är tack vare dem att arbetet, som ursprungligen verkade svårt och svårt att göra, gradvis blir automatiskt och inte kräver mycket ansträngning. Om frontlobberna är skadade är en person dömd att göra sitt jobb varje gång som för första gången: till exempel sönderfaller hans förmåga att laga mat, gå till butiken etc. En annan variant av störningar som är associerade med frontloberna är patientens "fixering" på den åtgärd som utförs, eller uthållighet. Uthållighet kan manifestera sig både i tal (upprepning av samma ord eller hela frasen) och i andra handlingar (till exempel mållös förskjutning av objekt från plats till plats).

I den dominerande (vanligtvis vänstra) frontloben finns det många zoner som är ansvariga för olika aspekter av en persons tal, uppmärksamhet och abstrakta tänkande..

Slutligen notera att frontlobberna deltar i att bibehålla kroppens vertikala position. Med sitt nederlag utvecklar patienten en grunt malning och en böjd hållning.

Temporal lober

De temporala loberna i de övre regionerna bearbetar hörselupplevelser och förvandlar dem till ljudbilder. Eftersom hörsel är den kanal genom vilken talljud överförs till en person, spelar de temporala loberna (särskilt den dominerande vänstern) en viktig roll för att säkerställa talkommunikation. Det är i denna del av hjärnan som igenkänning och fyllning med betydelse av ord som riktas till en person utförs, liksom valet av språkenheter för att uttrycka sina egna betydelser. Den icke-dominerande loben (höger till höger) är involverad i igenkänningen av intonationsmönster och ansiktsuttryck.

De främre och mediala temporala loberna är associerade med luktsansen. Idag har det bevisats att uppkomsten av problem med luktsansen hos en patient i ålderdomen kan vara en signal för att utveckla, men ännu inte identifierad Alzheimers sjukdom..

Ett litet område på den inre ytan av de temporala loberna, formad som en sjöhäst (hippocampus), styr en persons långsiktiga minne. Det är de temporala loberna som lagrar våra minnen. Den dominerande (vanligtvis vänster) temporala loben behandlar verbalt minne och objektnamn, den icke-dominanta används för visuellt minne.

Samtidig skada på båda temporala loberna leder till lugn, förlust av förmågan att känna igen visuella bilder och hypersexualitet.

Parietala lober

Funktionerna som utförs av parietallober skiljer sig åt för de dominerande och icke-dominerande sidorna..

Den dominerande sidan (vanligtvis till vänster) är ansvarig för förmågan att förstå helhetens struktur genom korrelationen av dess delar (deras ordning, struktur) och för vår förmåga att sätta delar i en helhet. Detta gäller alla möjliga saker. För att till exempel läsa måste du kunna sätta bokstäver i ord och ord i fraser. Samma med siffror och siffror. Samma lob låter dig behärska sekvensen av relaterade rörelser som är nödvändiga för att uppnå ett visst resultat (en störning av denna funktion kallas apraxi). Till exempel är en patients oförmåga att klä sig självständigt, ofta noterat hos patienter med Alzheimers sjukdom, inte orsakad av nedsatt samordning utan genom att glömma de rörelser som är nödvändiga för att uppnå ett visst mål..

Den dominerande sidan är också ansvarig för känslan av en kropp: för att skilja mellan dess högra och vänstra delar, för att känna förhållandet mellan en separat del och helheten.

Den icke-dominerande sidan (vanligtvis den högra) är centrum som genom att kombinera information från occipitala lober ger en tredimensionell uppfattning om den omgivande världen. Brott mot detta område i cortex leder till visuell agnosi - oförmågan att känna igen föremål, ansikten och det omgivande landskapet. Eftersom visuell information bearbetas i hjärnan separat från information som kommer från andra sinnen har patienten i vissa fall möjlighet att kompensera för problem med visuellt igenkänning. Till exempel kan en patient som inte känner igen en älskad av synen känna igen honom genom sin röst när han pratar. Denna sida deltar också i individens rumsliga orientering: den dominerande parietalloben är ansvarig för kroppens inre utrymme och den icke-dominerande för att känna igen föremål i det yttre utrymmet och för att bestämma avståndet till och mellan dessa objekt..

Båda parietalloberna är involverade i uppfattningen av värme, kyla och smärta.

Occipital lober

De bakre loberna är ansvariga för bearbetning av visuell information. I själva verket ser vi inte allt vi ser med våra ögon, som bara fixar irritationen av det ljus som verkar på dem och omvandlar det till elektriska impulser. Vi "ser" med occipitala lober, som tolkar signaler från ögonen. Att veta detta är det nödvändigt att skilja försvagningen av synskärpan hos en äldre person från problem som är förknippade med hans förmåga att uppfatta föremål. Synskärpa (förmågan att se små föremål) beror på ögonarbetet, uppfattningen är en produkt av hjärnans occipitala och parietala lober. Information om färg, form, rörelse bearbetas separat i cortex bakre lob innan den tas emot i parietalloben för omvandling till en tredimensionell representation. För att kommunicera med demenspatienter är det viktigt att ta hänsyn till att deras brist på igenkänning av omgivande föremål kan orsakas av omöjligheten till normal signalbehandling i hjärnan och har inget att göra med synskärpa..

Avslutande av en novell om hjärnan är det nödvändigt att säga några ord om dess blodtillförsel, eftersom problem i kärlsystemet är en av de vanligaste (och i Ryssland, kanske de vanligaste) orsakerna till demens..

För att nervcellerna ska fungera ordentligt behöver de konstant energitillförsel, som de får tack vare tre artärer som förser hjärnan med blod: två inre halspulsådern och huvudartären. De ansluter till varandra och bildar en arteriell cirkel (Willis) som gör det möjligt att närma alla delar av hjärnan. När blodtillförseln till vissa delar av hjärnan av någon anledning (till exempel med stroke) försvagas eller helt stoppas, dör neuroner och demens utvecklas.

Ofta i science fiction-romaner (och i populärvetenskapliga publikationer) jämförs hjärnans arbete med en dators arbete. Detta är inte sant av många anledningar. För det första, till skillnad från en konstgjord maskin, bildades hjärnan som ett resultat av en naturlig process av självorganisation och behöver inget externt program. Därav de radikala skillnaderna i principerna för dess funktion från funktionen av en oorganisk och icke-autonom enhet med ett inbäddat program. För det andra (och detta är mycket viktigt för vårt problem), är olika fragment av nervsystemet inte anslutna på ett styvt sätt, som datorblock och kablar sträckta mellan dem. Förbindelsen mellan celler är ojämförligt mer subtil, dynamisk och svarar på många olika faktorer. Detta är styrkan i vår hjärna, som gör att den kan reagera känsligt på de minsta misslyckandena i systemet, för att kompensera för dem. Och detta är dess svaghet, eftersom inget av sådana fel går spårlöst och med tiden minskar deras kombination systemets potential, dess förmåga att kompensera processer. Sedan börjar förändringar i en persons tillstånd (och sedan i hans beteende), som forskare kallar kognitiva störningar och som med tiden leder till en sjukdom som demens.

Artikeln använder ett fragment av boken "Demens: Diagnos, behandling, patientvård och förebyggande"

Hur det fungerar: delarna av hjärnan och vad de ansvarar för

Vår hjärna är det mest komplexa, outforskade organet som styr hela kroppen. Forskare slutar inte studera dess struktur, och idag kommer vi att titta på huvudfunktionerna i olika hjärnstrukturer..

Strukturera

Den mest generaliserade uppdelningen av hjärnstrukturer görs i 3 delar: cerebrala halvklot + cerebellum + bagageutrymme. Eftersom alla strukturer interagerar med varandra kan en sådan "uppdelning" i 5 avdelningar inte ignoreras:

 1. Finalen, som inkluderar båda halvklotet
 2. Posterior, till vilken cerebellum hör
 3. Medium, belägen mellan ponsarna och lillhjärnan
 4. Medel, över genomsnittet
 5. Avlång, som direkt är en fortsättning på ryggen

Begreppet terminal hjärna förenar båda halvklotet, medan det också är vanligt att dela det i 4 lober - frontal, temporal, parietal, occipital.

Det välkoordinerade arbetet på alla avdelningar riktar sig till arbetet med högre mentala funktioner - uppfattning, uppmärksamhet, minne, tänkande. Vårt nervsystem tar emot signaler från sinnena och hjärnan bearbetar dem - hörsel, syn, smak, lukt, en känsla av balans. Han kontrollerar också alla vitala processer - andning, hjärtslag, ämnesomsättning. Låt oss titta närmare på var denna magi händer..

Ultimate hjärna

Nedan följer hjärnlobernas huvudfunktioner:

 • Frontal ansvarar för tal och samordning av rörelser. Dess funktion inkluderar direkt tänkande och logik som en process, kontroll av beteende. Här är Brocks och Wernickes centrum: den första är ansvarig för tal, den andra - för att förstå tal, skriftligt eller muntligt.
 • Parietalen bearbetar information från sinnena med hjälp av det sensoriska centrumet och bildar sedan vårt svar. Det är där våra förnimmelser uppstår, särskilt känslan av vår egen kropp, såväl som värmereglering. Dessutom ansvarar hon för att behärska färdigheter, reglerar förmågan att utföra komplexa rörelser. Denna andel kan kallas ett datacenter.
 • Den bakre delen bildar visuella bilder. Det är därför när vi slår huvudet bakifrån ser vi "stjärnor" framför våra ögon - skador på det visuella centrumet uppstår.
 • Temporalis gör att vi kan höra och se. Auditiv och visuell information bearbetas där, och all inkommande information lagras också - detta är centrum för långtidsminnet. Samma temporala lob är ansvarig för våra känslor, eller mer exakt, för deras ansiktsuttryck..
 • Det finns också en insular - den ligger mellan frontal, parietal och temporal. Där bildas bilder som ett resultat av bearbetning av information från sinnena. Det ansluter det limbiska systemet till hjärnhalvorna. Dess funktioner inkluderar sympatisk och parasympatisk reglering. Detta är regleringen av vitala processer: andning, hjärt-kärlsystemet, muskuloskeletala systemet. Dessutom bildas våra svar i denna lilla fraktion - beteendemässiga och känslomässiga.

Bakhjärna: lillhjärnan, bron

Denna sektion bildas av lillhjärnan och varoliens pons, som ligger ovanför lillhjärnan och ansluter den till ryggmärgen. Här sker reglering av vår vestibulära apparat - detta är en känsla av balans, liksom samordning av rörelser. Det är tillförlitligt skyddat, eftersom skador på denna zon framkallar en skakig, instabil gång, muskelsvaghet, till och med skakningar i armar och ben, i vissa fall - en förändring av handstil.

Mitten

Denna avdelning är en del av motorsystemet och utför ett stort antal funktioner. Mellanhjärnan kontrollerar våra rörelser och försvar, till exempel som svar på rädsla. Han är ansvarig för syn, hörsel, stöder värmereglering, smärta, kontrollerar koncentration, bioritmer.

Mellanliggande avdelning

Denna avdelning behandlar all inkommande information. Dess huvudsakliga funktion är vår förmåga att anpassa, anpassa. Diencephalon består av tre delar:

 1. Talamus tar emot signaler från nervsystemet och skickar dem till lämpliga organ.
 2. Hypotalamus är ansvarig för nöjen och funktionen hos alla inre organ. är centrum för nöje och reglerar också arbetet med inre organ.
 3. Epitalamus producerar melatonin, ett hormon som reglerar vår sömn och vakenhet.

Avlång

Reglerar systemen: andningsorgan, blodcirkulation, matsmältning. Tack vare honom har vi okonditionerade reflexer, till exempel nysningar, såväl som muskeltonus. Dessutom stimuleras produktionen av olika hemligheter där - saliv, tårar, gastrointestinala enzymer.

Vetenskapen har fortfarande mycket att lära sig om egenskaperna hos vårt viktigaste organ. Det ligger i vår makt att behålla sin höga prestanda genom ständig träning. Träna de högsta mentala funktionerna - uppmärksamhet, minne, tänkande - på kognitiva tränare så att alla avdelningars arbete är produktivt.

Funktioner av delar av den mänskliga hjärnan. Vilka delar av hjärnan är ansvariga för vad? Hjärnans struktur

Hjärnan är det huvudsakliga mänskliga organet. Det reglerar aktiviteten för alla organ och ligger inuti skallen. Trots den ständiga studien av hjärnan är många punkter i dess arbete obegripliga. Människor har en ytlig förståelse för hur hjärnan överför information med hjälp av en armé med tusentals neuroner..

Strukturera

Huvuddelen av hjärnan består av celler som kallas neuroner. De kan generera elektriska impulser och överföra data. För att neuroner ska fungera behöver de neuroglia, som tillsammans är hjälpceller och utgör hälften av alla celler i centrala nervsystemet. En neuron har två delar:

 • axoner - celler som överför impuls;
 • dendriter - celler som får en impuls.

Hjärnstruktur:

 1. Diamantformad.
 2. Avlång.
 3. Bak.
 4. Mitten.
 5. Främre.
 6. Ändlig.
 7. Mellanliggande.

Huvudfunktionerna hos hjärnhalvorna är interaktionen mellan den högre och lägre nervaktiviteten.

Hjärnvävnad

Den mänskliga hjärnans struktur består av hjärnbarken, talamus, lillhjärnan, bagageutrymmet och basala ganglier. Samlingen av nervceller kallas grå substans. Nervfibrer är vita ämnen. Myelin kommer till fibrerna. När mängden vit substans minskar uppstår allvarliga störningar, såsom multipel skleros.

Hjärnan inkluderar membran:

 1. Fast sammanfogar skallen och hjärnbarken.
 2. Mjuk vävnad består av lös vävnad, som ligger på alla halvklot, är ansvarig för mättnad med blod och syre.
 3. Arachnoid läggs mellan de två första och innehåller cerebrospinalvätska.

CSF är beläget i hjärnans ventriklar. Med ett överskott av det upplever en person huvudvärk, illamående, hydrocephalus uppstår.

Hjärnceller

Huvudcellerna kallas neuroner. De är engagerade i informationsbehandling, deras antal når 20 miljarder Glialceller är tio gånger fler.

Kroppen skyddar hjärnan noggrant från yttre påverkan genom att placera den i skallen. Neuroner är belägna i ett semipermeabelt membran och har processer: dendriter och en axon. Dendriternas längd är liten jämfört med axonen, som kan nå flera meter.

För att överföra information skickar neuroner nervimpulser till ett axon, som har många grenar och är kopplat till andra nervceller. Impulsen har sitt ursprung i dendriter och skickas till en neuron. Nervsystemet är en komplex bana av neuronala processer som är sammankopplade.

Hjärnans struktur, den kemiska interaktionen mellan nervceller har studerats ytligt. I vila har en neuron en elektrisk potential på 70 millivolt. Neuron excitation sker genom flödet av natrium och kalium över membranet. Hämning manifesteras som ett resultat av kalium- och kloridverkan.

En neurons uppgift är att kommunicera mellan dendriter. Om den exciterande effekten råder över den hämmande, aktiveras en viss del av neuronmembranet. På grund av detta uppstår en nervimpuls som rör sig längs axonen med en hastighet av 0,1 m / s till 100 m / s.

Således bildas varje planerad rörelse i hjärnbarken i hjärnhalvornas frontlober. Motorneuroner ger kommandon till delar av kroppen. En enkel rörelse aktiverar funktionerna hos delar av den mänskliga hjärnan. Att prata eller tänka innebär stora delar av grå substans.

Avdelningarnas funktioner

Den största delen av hjärnan är hjärnhalvorna. De ska vara symmetriska och anslutna med axoner. Deras huvudsakliga funktion är att samordna alla delar av hjärnan. Varje halvklot kan delas in i frontala, temporala, parietala och occipitala lober. En person tänker inte på vilken del av hjärnan som är ansvarig för tal. Den temporala loben innehåller den primära hörselbarken och mitten, i händelse av en kränkning av vilken hörsel försvinner eller problem med tal uppstår.

Enligt resultaten av vetenskapliga observationer har forskare upptäckt vilken del av hjärnan som är ansvarig för synen. Detta görs av occipital lob, som ligger under cerebellum..

Den associerande cortex är inte ansvarig för rörelse, men säkerställer utförandet av funktioner som minne, tänkande och tal.

Stammen är ansvarig för anslutningen av ryggraden och den främre och består av medulla oblongata, mellanhjärnan och diencephalon. I den avlånga delen finns centra som reglerar arbetet i hjärtat och andningen.

Subkortikala strukturer

Under huvudbarken finns ett kluster av nervceller: talamus, basala ganglier och hypotalamus.

Talamus är nödvändig för kommunikation av sinnena med delarna av sensorisk cortex. Tack vare det stöds processerna för vakenhet och uppmärksamhet..

Basala ganglierna är ansvariga för att starta och hämma koordinationsrörelser.

Hypothalamus reglerar arbetet med hormoner, vattenutbyte i kroppen, fördelningen av fettreserver, könshormoner, är ansvarig för normalisering av sömn och vakenhet.

Förhjärna

Förhjärnans funktioner är de mest komplexa. Han ansvarar för mental prestation, inlärningsförmåga, emotionella svar och socialisering. Tack vare detta kan du förutbestämma egenskaperna hos en persons karaktär och temperament. Den främre delen bildas vid 3-4 veckors graviditet.

På frågan om vilka delar av hjärnan som är ansvariga för minnet har forskare hittat svaret - framhjärnan. Dess bark bildas under de första två till tre åren av livet, av denna anledning kommer en person inte ihåg någonting förrän den tiden. Efter tre år kan denna del av hjärnan lagra all information..

En persons känslomässiga tillstånd har stor inverkan på hjärnans framsida. Man har funnit att negativa känslor förstör det. Baserat på experiment svarade forskare på frågan om vilken del av hjärnan som är ansvarig för känslor. De visade sig vara framhjärnan och lillhjärnan..

Fronten ansvarar också för utvecklingen av abstrakt tänkande, beräkningsförmåga och tal. Att träna dig regelbundet kan minska risken för Alzheimers sjukdom.

Diencephalon

Det reagerar på yttre stimuli, ligger i slutet av hjärnstammen och är täckt med stora halvklot. Tack vare honom kan en person navigera i rymden, ta emot visuella och auditiva signaler. Deltar i bildandet av alla slags känslor.

Alla funktioner i delarna av den mänskliga hjärnan är sammankopplade. Utan mellanhand kommer hela organismen att störas. Nederlaget för en del av mitthjärnan leder till desorientering och demens. Om förbindelserna mellan halvklotets lober bryts kommer tal, syn eller hörsel att försämras.

Dessutom är diencephalon ansvarig för smärta. Ett fel ökar eller minskar känsligheten. Denna del får en person att visa känslor, är ansvarig för instinkt av självbevarande.

Diencephalon kontrollerar produktionen av hormoner, reglerar vattenmetabolism, sömn, kroppstemperatur, sexlust.

Hypofysen är en del av diencefalonet och ansvarar för längd och vikt. Det reglerar fortplantning, produktion av spermier och folliklar. Framkallar pigmentering av huden, ökat blodtryck.

Mellanhjärnan

Mellanhjärnan ligger i stammen. Han är en signalledare framifrån till olika avdelningar. Dess huvudsakliga funktion är att reglera muskeltonus. Han är också ansvarig för överföringen av känsliga känslor, koordination och reflexer. Funktionerna hos delarna av den mänskliga hjärnan beror på deras plats. Av denna anledning är mitthjärnan ansvarig för den vestibulära apparaten. Tack vare mitthjärnan kan en person samtidigt utföra flera funktioner.

I avsaknad av intellektuell aktivitet störs hjärnans arbete. Människor över 70 år är benägna att detta. Om mittenpartiets arbete störs uppstår koordinationsfel, visuell och auditiv uppfattning flyttas.

Märg

Den ligger på ryggmärgs- och ponsgränsen och ansvarar för vitala funktioner. Den avlånga delen består av höjder, som kallas pyramider. Dess närvaro är typisk endast för bipedaler. Tack vare dem uppstod tänkande, förmågan att förstå kommandon, små rörelser bildades.

Pyramiderna är högst 3 cm långa, med olivträd och bakre pelare på vardera sidan. De har många vägar i hela kroppen. I halsregionen går motorneuroner på höger sida av hjärnan till vänster och vice versa. Därför uppstår koordinationsstörning på motsatt sida av hjärnans problemområde..

Host-, andnings- och sväljcentra koncentreras i medulla oblongata och det blir tydligt vilken del av hjärnan som är ansvarig för andningen. När den omgivande temperaturen sjunker skickar hudens termoreceptorer information till medulla oblongata, vilket minskar andningsfrekvensen och ökar blodtrycket. Medulla oblongata bildar aptit och törst.

Undertrycket av funktionen av medulla oblongata kan vara oförenligt med livet. Det finns ett brott mot sväljning, andning, hjärtaktivitet.

Baksidan

Bakhjärnans struktur innefattar:

 • lilla hjärnan;
 • bro.

Bakhjärnan stänger de flesta av de autonoma och somatiska reflexerna på sig själv. Om det kränks kommer tugg- och sväljreflexerna att upphöra att fungera. Lillhjärnan är ansvarig för muskeltonus, koordination och informationsöverföring över hjärnhalvorna. Om cerebellumets arbete störs, uppträder rörelsestörningar, förlamning, nervös gång, svängning uppträder. Således blir det klart vilken del av hjärnan som ger samordning av rörelsen..

Den bakre hjärnbryggan kontrollerar muskelsammandragning under rörelse. Det möjliggör överföring av impulser mellan hjärnbarken och lillhjärnan, där centren som kontrollerar ansiktsuttryck, tuggcentra, hörsel och syn finns. Reflexer som kontrolleras av bron: hosta, nysningar, kräkningar.

Fram- och bakaxlarna fungerar med varandra så att hela kroppen fungerar utan avbrott..

Funktioner och struktur för diencephalon

Även om man vet vilka delar av hjärnan som är ansvariga för vad är det omöjligt att förstå kroppens arbete utan att bestämma diencefalons funktion. Denna del av hjärnan inkluderar:

 • talamus;
 • hypotalamus;
 • hypofys;
 • epithalamus.

Diencephalon är ansvarig för att reglera ämnesomsättningen och upprätthålla normala förhållanden för kroppens funktion.

Thalamus bearbetar känsliga känslor, visuella känslor. Känner av vibrationer, reagerar på ljud. Ansvarig för förändring av sömn och vakenhet.

Hypotalamus styr hjärtfrekvensen, termoreguleringen av kroppen, trycket, det endokrina systemet och känslomässiga humör, producerar hormoner som hjälper kroppen i en stressig situation, är ansvarig för känslan av hunger, törst och sexuell tillfredsställelse.

Hypofysen är ansvarig för könshormoner, mognad och utveckling.

Epitalamus kontrollerar biologiska rytmer, släpper ut hormoner för sömn och vakenhet, reagerar på ljus med slutna ögon och frigör hormoner för uppvaknande, ansvarar för ämnesomsättningen.

Nervvägar

Alla funktioner i delar av den mänskliga hjärnan kunde inte utföras utan de ledande nervvägarna. De passerar i områdena med den vita substansen i hjärnan och ryggmärgen..

Associerande vägar förbinder den grå substansen i en del av hjärnan eller på ett avsevärt avstånd från varandra. Nervceller från olika segment är anslutna i ryggmärgen. Korta balkar kastas över 2-3 segment och långa ligger långt.

Självhäftande fibrer förbinder den grå substansen i hjärnans högra och vänstra halvklot, bildar corpus callosum. I vit substans blir fibrerna fläktformade.

Projektionsfibrerna förbinder de nedre regionerna med kärnorna och cortexen. Signaler kommer från sinnena, huden, rörelsens organ. De bestämmer också kroppens position..

Neuroner kan sluta i ryggmärgen, talamus kärnor, hypotalamus, celler i kortikala centra.

Funktioner av hjärnans lober

Hjärnan är ett kraftfullt kontrollcenter som skickar kommandon genom hela kroppen och styr utvecklingen av deras implementering. Det är tack vare honom att vi uppfattar världen och kan interagera med den. Den typ av hjärna en modern människa har, hans intellekt, tänkande, är resultatet av miljontals år av kontinuerlig utveckling av mänskligheten, dess struktur är unik.

Hjärnan kännetecknas av indelning i zoner, som alla specialiserar sig på att utföra sina specifika funktioner. Det är viktigt att vara medveten om vilka funktioner varje zon utför. Då kan du enkelt förstå varför specifika symtom uppträder vid sådana vanliga sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers, stroke etc. Störningar kan regleras med medicinering, samt med hjälp av specialövningar, sjukgymnastik.

Hjärnan är strukturellt uppdelad i:

 • bak;
 • mitten;
 • främre.

Var och en av dem har sin egen roll..

Embryohuvudet utvecklas snabbare än andra delar av kroppen. I ett månads gammalt embryo kan alla tre delar av hjärnan lätt ses. Under denna period ser de ut som "hjärnbubblor". Hjärnan hos en nyfödd är det mest utvecklade systemet i hans kropp.

Forskare tillskriver bakhjärnan och mellanhjärnan till mer forntida strukturer. Det är på denna del som de viktigaste funktionerna tilldelas - att upprätthålla andning och blodcirkulation. Gränserna för deras funktioner är tydligt åtskilda. Varje gyrus gör sitt jobb. Ju mer uttalad furen blev under utvecklingen, desto fler funktioner kunde den utföra. Men den främre delen ger allt som förbinder oss med den yttre miljön (tal, hörsel, minne, förmåga att tänka, känslor).

Man tror att en kvinnas hjärna är mindre än en mans. Uppgifterna från moderna hårdvarustudier, särskilt på en tomograf, bekräftade inte detta. Denna definition kan säkert kallas felaktig. Hjärnan hos olika människor kan skilja sig i storlek, vikt, men detta beror inte på kön.

Att känna till hjärnans struktur kan du ta reda på varför vissa sjukdomar uppträder, vad deras symptom beror på.

Strukturellt består hjärnan av två halvklot: höger och vänster. Utåt är de mycket lika och sammankopplade av ett stort antal nervfibrer. Varje person har en sida dominerande, högerhänta har vänster och vänsterhänta har höger.

Det finns också fyra hjärnlober. Det är helt klart möjligt att spåra hur aktiernas funktioner avgränsas.

Vad är aktierna?

Cerebral cortex har fyra lober:

 1. occipital;
 2. parietal;
 3. timlig;
 4. frontal.

Varje lob har ett par. Alla är ansvariga för att upprätthålla kroppens vitala funktioner och kontakt med omvärlden. Om trauma, inflammation eller sjukdom uppträder i hjärnan kan det drabbade området helt eller delvis gå förlorat..

Frontal

Dessa lober är frontalt placerade, de upptar pannområdet. Låt oss ta reda på vad frontloben är ansvarig för. Hjärnans främre lober är ansvariga för att skicka kommandon till alla organ och system. De kan bildligt kallas "kommandopost". Du kan lista alla deras funktioner under lång tid. Dessa centra är ansvariga för alla handlingar och ger de viktigaste mänskliga egenskaperna (initiativ, självständighet, kritisk självkänsla etc.). När de besegras blir en person bekymmerslös, föränderlig, hans ambitioner har ingen betydelse, han är benägen för olämpliga skämt. Sådana symtom kan indikera atrofi hos frontlobberna, vilket leder till passivitet, vilket lätt misstas för latskap..

Varje lob har en dominerande och en extra del. För högerhänta är den dominerande sidan det vänstra området och vice versa. Att separera dem gör det lättare att förstå vilka funktioner som tilldelas ett visst område..

Det är frontloberna som styr mänskligt beteende. Denna del av hjärnan skickar kommandon som hindrar dig från att utföra en viss antisocial handling. Det är lätt att se hur detta område påverkas hos demenspatienter. Den interna begränsaren är inaktiverad och personen kan obevekligt använda dåligt språk, skämma bort obscens etc..

Hjärnans främre lober är också ansvariga för att planera, organisera frivilliga handlingar och behärska nödvändiga färdigheter. Tack vare dem blir de åtgärder som till en början verkar väldigt svåra över tiden automatiserade. Men när dessa områden skadas, utför en person åtgärder varje gång som om på nytt, medan automatismen inte utvecklas. Sådana patienter glömmer hur man går till affären, hur man lagar mat, etc..

Om frontlobben skadas kan uthållighet uppstå, där patienter bokstavligen hänger på att utföra samma åtgärd. En person kan upprepa samma ord, fras eller ständigt skifta objekt utan mål.

I frontlobberna finns den huvudsakliga, dominerande, oftast vänsterloben. Tack vare hennes arbete organiseras tal, uppmärksamhet, abstrakt tänkande.

Det är frontloberna som är ansvariga för att hålla människokroppen i upprätt läge. Patienter med sitt nederlag kännetecknas av en böjd hållning och malning..

Timlig

De är ansvariga för att höra, förvandla ljud till bilder. De ger taluppfattning och kommunikation i allmänhet. Hjärnans dominerande temporala lob låter dig fylla de hörda orden med mening, välja rätt lexemer för att uttrycka din tanke. Icke-dominerande hjälper till att känna igen intonation, bestämma uttrycket för ett mänskligt ansikte.

De främre och mellersta temporala regionerna är ansvariga för luktsansen. Om det går förlorat i ålderdomen kan det signalera begynnande Alzheimers sjukdom..

Hippocampus ansvarar för långtidsminnet. Det är han som behåller alla våra minnen.

Om båda temporala loberna påverkas kan en person inte assimilera visuella bilder, blir lugn och hans sexualitet går utanför skalan.

Parietal

För att förstå parietallobernas funktioner är det viktigt att förstå att den dominerande och icke-dominerande sidan kommer att göra olika jobb..

Den dominerande parietalloben i hjärnan hjälper till att förstå helhetens struktur genom dess delar, deras struktur, ordning. Tack vare henne kan vi placera separata delar i en helhet. Förmågan att läsa är mycket vägledande för detta. För att läsa ett ord måste du sätta ihop bokstäverna och från orden måste du skapa en fras. Manipulationer med siffror utförs också..

Parietalloben hjälper till att länka enskilda rörelser till full åtgärd. När denna funktion störs observeras apraxi. Patienter kan inte utföra grundläggande åtgärder, till exempel kan de inte klä sig på. Detta händer med Alzheimers sjukdom. En person glömmer helt enkelt hur man gör rätt rörelser..

Det dominerande området hjälper till att känna din kropp, att skilja mellan höger och vänster sida, att korrelera delar och helheten. Denna reglering är inblandad i rumslig orientering..

Den icke-dominerande sidan (hos högerhänta är den till höger) kombinerar information som kommer från occipitala lober, gör att du kan uppfatta världen omkring dig i ett tredimensionellt läge. Om den icke-dominerande parietalloben störs kan visuell agnosia uppstå, där en person inte kan känna igen föremål, landskap och till och med ansikten..

Parietalloberna är involverade i uppfattningen av smärta, kyla, värme. Dessutom ger deras funktion orientering i rymden..

Occipital

I occipitala lober bearbetas visuell information. Det är med dessa hjärnlober som vi faktiskt "ser". De läser signaler som kommer från ögonen. Den bakre loben är ansvarig för att bearbeta information om form, färg, rörelse. Parietalloben konverterar sedan denna information till en 3D-bild..

Om en person slutar känna igen välbekanta föremål eller nära människor kan detta signalera en störning i hjärnans occipitala eller temporala lob. Hjärnan i ett antal sjukdomar tappar förmågan att bearbeta de mottagna signalerna.

Hur hjärnhalvorna ansluter

Halvkulorna förbinder corpus callosum. Detta är en stor plexus av nervfibrer genom vilken en signal överförs mellan halvklotet. Vidhäftningar är också involverade i anslutningsprocessen. Det finns en bakre, främre och övre kommission (valvvidhäftning). Denna organisation hjälper till att dela hjärnans funktioner mellan dess enskilda lober. Denna funktion har utvecklats under miljontals år av kontinuerlig utveckling..

Produktion

Så varje avdelning har sin egen funktionella belastning. Om en separat lob lider av skada eller sjukdom kan en annan zon ta över en del av dess funktioner. Inom psykiatrin finns det gott om bevis för en sådan omfördelning.

Det är viktigt att komma ihåg att hjärnan inte kan fungera helt utan näringsämnen. Kosten bör kännetecknas av en mängd olika livsmedel från vilka nervcellerna kommer att få de nödvändiga substanserna. Det är också viktigt att förbättra blodtillförseln till hjärnan. Det främjas av sport, promenader i den friska luften, en måttlig mängd kryddor i kosten..

Om du vill behålla full hjärnfunktion fram till en mogen ålderdom, bör du utveckla dina intellektuella förmågor. Forskare noterar ett intressant mönster - människor med intellektuellt arbete är mindre mottagliga för Alzheimers och Parkinsons sjukdomar. Hemligheten ligger enligt deras uppfattning i det faktum att med ökad hjärnaktivitet i halvklotet skapas ständigt nya kopplingar mellan nervceller. Detta säkerställer kontinuerlig utveckling av vävnader. Om sjukdomen drabbar någon del av hjärnan, övertas dess funktioner lätt av grannzonen..

Hjärnans lober - deras roll i uppfattningen av den yttre världen och interaktion med den

Hjärnan är huvudorganet i det mänskliga nervsystemet. Dess avdelningar interagerar med varandra och skapar därmed förutsättningarna för hela organismen. Hjärnans funktioner är mycket olika. De ligger i förmågan att skicka kommandon och kontrollera hur väl de utförs. Den unika strukturen, som baseras på hjärnans lober, säkerställer uppfattningen av världen och en persons förmåga att interagera med den. Forskares ansträngningar att hitta ett svar på vad som ger oss förmågan att tänka är fortfarande under utredning. Hittills har det inte varit möjligt att lösa denna gåta. De viktigaste aspekterna av detta fenomen har dock en vetenskaplig grund. De är begripliga inte bara för biologer och medicinska specialister utan också för människor långt ifrån dessa områden. Bekanta sig med information om strukturen och funktionella egenskaper hos dess beståndsdelar hjälper till att förstå förekomsten av specifika manifestationer av många sjukdomar. Att känna till orsakerna till patologiska förändringar i kroppen kan en person förhindra deras utveckling eller framgångsrikt korrigera tillståndet genom att i tid söka hjälp från läkare.

Anatomiska egenskaper i hjärnans struktur

Huvudets hjärnstruktur är en komplex struktur, bestående av cirka 25 miljarder nervceller, lokaliserade i tre viktiga områden - framsidan, mitten och baksidan. I det mänskliga embryot bildas dessa zoner under den första månaden av intrauterin utveckling och kan tydligt spåras efter undersökning efter att ha nått fyra veckor. Hjärnans grå massa skyddas av tre membran - hårda, mjuka och arachnoid. De skyddar hjärnan från yttre skador.

De äldsta är delarna av bakhjärnan och mellanhjärnan. Tack vare dem utförs de viktigaste funktionerna. Detta är en normal process av blodcirkulation och andning, utan vilken den vitala aktiviteten hos människokroppen är praktiskt taget omöjlig. Implementeringen av kommunikationsinteraktion med verkligheten i den omgivande världen, nämligen förmågan att tänka, manifestationen av känslor, närvaron av minne, tal, hörsel är rätten till hjärnans främre del.

Förutom att identifiera de tre huvudzonerna för det viktigaste mänskliga organet, är huvudprincipen för dess organisation uppdelningen av funktioner i två halvklot - vänster och höger. De är förbundna med många nervfibrer och skiljer sig praktiskt taget inte från varandra. I avsaknad av synliga yttre skillnader och aktiv gemensam aktivitet finns det dock en signifikant skillnad i deras funktionella asymmetri. Till exempel utför en av halvklotet (vanligtvis den rätta) dominerande funktionella uppgifter. Därav korrelationen mellan en kategori människor till så kallade högerhänta, den andra till vänsterhänta.

Huvudets hjärnstruktur är en komplex struktur som består av cirka 25 miljarder nervceller

Förutom fördelningen av de högre funktionerna i orgeln i olika delar och halvklot, är att säkerställa konsistens i dess olika zoner på grund av utförandet av vissa funktioner av hjärnloberna i hjärnbarken. Det finns bara fyra av dem. Dessa är frontala, temporala, parietala och occipitala lober, som alla har sitt eget artspar.

Funktioner i strukturen och funktionen hos hjärnans lober

Den viktigaste och högsta funktionen som utförs av hjärnan är att säkerställa en persons förmåga att tänka, vilket indikerar hans rationalitet. Dessutom utförs de mest komplexa processerna för att tala, visuell perception, beröring, lukt, manifestation av känslor och känslor på grund av aktiviteten hos de ovannämnda hjärnloberna. Motoriska förmågor är också omöjliga utan kontroll av hjärncentra och delar av hjärnan..

Frontallober

Dessa lober bildas av hjärnbarken, de är separerade från parietala och temporala delar av en får som löper mellan dem. Denna lob är den största och står för en tredjedel av hela hjärnans volym. Det har flera centra som ansvarar för att utföra en viss funktion. Den:

 • bearbetning av mottagen information och uttryck för känslor;
 • organisation av talprocessen;
 • uppfattning och förståelse av andras tal;
 • implementering av tankeprocesser;
 • reglering av beteende;
 • samordning av motoriska funktioner.

Kärnan i de frontala lobernas funktionella egenskaper är så olika att den med rätta klassificeras som en kommandopost. De är placerade frontalt i huvudets främre del och ansvarar främst för att skicka signaler till alla organ och system. Det här är hjärnans lober som är ansvariga för nästan alla handlingar och en persons förmåga att visa initiativ, självständighet, kritisk självbedömning av sina handlingar..

Om de främre loberna påverkas, uppför sig personen inte tillräckligt - han är bekymmerslös, hans humör är förändrat och hans handlingar saknar sunt förnuft. Sådana manifestationer indikerar atrofi hos loberna av denna art, vilket blir orsaken till en passiv attityd till den omgivande verkligheten..

Mänskligt beteende beror direkt på hur frontala lober fungerar, eftersom det är härifrån som signaler skickas som förhindrar utförande av handlingar som strider mot allmänna mänskliga normer.

Ett slående exempel på skador på hjärnans frontlob hos en patient med demens är obscent beteende, användning av svordomar eller omvänt fullständig likgiltighet för allt som händer. Liknande symtom är typiska för patienter med Alzheimers sjukdom, som enligt experter är den vanligaste orsaken till demens. Förändringar i beteendemanifestationer är resultatet av dysfunktion i frontalloberna orsakade av nervcellernas död i dem.

Det är omöjligt att lista allt som hjärnans främre lober är ansvariga för. Förutom de listade funktionerna är de ansvariga för den mänskliga förmågan:

 • Planera, organisera och utför åtgärder korrekt.
 • Att behärska livskunskaper, som ursprungligen ges med stora svårigheter och i framtiden utförs automatiskt. Hos patienter med lesioner i frontalloberna utvecklas inte automatismen för att utföra de enklaste åtgärderna, de kan inte reproducera vad de gjorde upprepade gånger - sekvensen för dressing eller matlagning. Ett exempel på ett brott mot frontlobbenas fulla funktion hos sådana patienter är uthållighet - en oändlig upprepning av en rörelse, handling, ord.
 • Koncentrera uppmärksamhet, tänk abstrakt, uttrycka dina tankar med hjälp av talfunktionen.
 • Håll kroppen upprätt. En hackande gång och en böjd rygg är ett av tecken på skador på denna del av hjärnan..
Hjärnans lober är ansvariga för koncentrationen

Patologiska förändringar i frontalloberna orsakar omöjligheten att anpassa en person i samhället. Sådana människor behöver extern vård och ständig medicinsk övervakning..

Temporal lobfunktioner

Den temporala lobens struktur består av två spår och fyra krökningar. Spåren delar upp temporalloben i tre sektioner - övre, mellersta och nedre. Beläget i de övre delarna av hjärnan är de temporala loberna ansvariga för den auditiva uppfattningen och omvandlingen av ljud till motsvarande bilder. Taluppfattning och kommunikationsförmåga utförs tack vare deras funktionella funktioner:

 • förmågan att förstå mänskligt tal, valet av nödvändiga lexikala enheter för att uttrycka sina egna tankar utförs av den dominerande temporala loben;
 • funktionen hos den icke-dominerande temporala loben är att känna igen intonationsskuggor och förmågan att fånga förändringar i ansiktsuttrycket;
 • funktionaliteten hos de främre och mellersta temporala loberna är ansvarig för förmågan att lukta, medan förekomsten av ett problem med lukt, särskilt i ålderdomen, indikerar sannolikheten för att utveckla Alzheimers sjukdom.

De temporala loberna innehåller hippocampus, ett litet område som är ansvarigt för minnet. I den dominerande (oftare vänster) temporala loben utövas förmågan för verbalt minne (memorera information som tas emot från muntligt tal), i motsatt lob processen för visuell memorering.

Parietala lober

De är åtskilda från de andra loberna med en central fura. Nervfibrer som sträcker sig från parietalloben förbinder denna del med fibrerna i de intilliggande musklerna och deras receptorer.

Det funktionella i hjärnans parietallapp är att de dominerande och icke-dominerande delarna är ansvariga för olika typer av mänsklig aktivitet..

På grund av den dominerande andelen:

 • Medvetenhet om begreppet ett helt fenomen genom uppfattningen av dess delar, struktur och ordningsfunktioner. Ett exempel på denna förmåga att känna helheten genom dess beståndsdelar är utvecklingen av läsning och skrivning. Det vill säga, för att läsa eller skriva ett ord studeras först bokstäverna, från vilka ordet erhålls, och senare - hela frasen..
 • Parietallobens deltagande påverkar också förmågan att utföra en viss åtgärd, vilket kräver flera på varandra följande operationer. Störningen i denna funktion kallas apraxi. Patienter med nedsatt hjärnfunktion kan inte utföra de enklaste åtgärderna. De kan inte ens klä sig ensamma, eftersom de inte kommer ihåg vilka rörelser och hur de utförs. Alzheimers är ett utmärkt exempel på detta..
 • Känslan av kroppsdelar, skillnaden mellan höger och vänster sida, förmågan att navigera i rymden - allt detta är också föremål för den dominerande sidan av parietalloben.
Hjärnans parietala lob är ansvarig för att känna delar av din kropp

När det gäller den icke-dominerande sidan ger den möjligheten till verklig uppfattning av information om den omgivande yttre världen, som kommer från andra delar av hjärnan. Nederlaget för denna del av parietalloben leder till utvecklingen av visuell agnosi. I det här fallet förlorar en person förmågan att känna igen omgivande föremål..

Båda parietalloberna är involverade i känslor som smärta, värme eller kyla..

Funktioner av funktionerna i occipitala lober

Behandlingen av den mottagna visuella informationen är endast möjlig med deltagande av hjärnans occipitala lob. Båda dess delar utför förmågan att läsa signaler från synorganen. Detta gör det möjligt för en person att se världen runt honom i en mängd olika färger, i unika bilder, former och rörelser. Det är parietalloberna som uppfattar och överför information i en tredimensionell bild..

Samtidigt bör man inte förväxla begreppet försvagning av den visuella funktionen hos en äldre patient och förmågan att visuellt uppfatta omgivande föremål..

Först bearbetas den inkommande informationen om objektet (färg, form och rörelse) av occipital lob, och först därefter tas den emot av parietalloberna, där den förvandlas till en tredimensionell bild.

Personer med demens kan ha god syn, men känner inte igen föremål på grund av nedsatt funktion för att bearbeta information i hjärnan.

Interaktion mellan delar av hjärnan

Varje avdelning med den mest komplexa strukturen, som är den mänskliga hjärnan, utför vissa funktioner. Samtidigt syftar den integrerade aktiviteten i nervsystemets viktigaste organ till att bestämma medvetandet, bildandet av karaktär, temperament och viktiga psykologiska aspekter av beteendet..

Ett inslag i interaktionen mellan alla hjärnstrukturer är det faktum att trots den tydliga fördelningen av den funktionella belastningen mellan dess lober noteras möjligheten till omfördelning av dessa funktioner. Så till exempel i händelse av skada eller utveckling av en sjukdom i en av loberna utförs dess funktion av en annan del av hjärnan.

Den samordnade aktiviteten hos alla hjärnstrukturer blir en förutsättning för att utföra dess funktioner och ett harmoniskt bibehållande av balans i hela kroppen.