Huvud > Tryck

Kirurgiska metoder för behandling av cerebral aneurysm

Cerebrala aneurysmer upptäcks sällan i de tidiga stadierna, eftersom de inte orsakar besvär eller obehag. Men när en sjukdom upptäcks hänvisar läkare till kirurgisk korrigering av defekten, särskilt om bildningen är stor..

Användning av en cerebral aneurysm krävs ofta även om den spricker, eftersom det ibland är den enda chansen att rädda en människas liv.

Aneurysmens lilla storlek gör det möjligt att använda en övervakningsstrategi, eftersom avlägsnande av formationen kan medföra stora risker, både under proceduren och efter operationen.

Men diagnostiska fel eller beslutsamma handlingar från läkaren, liksom vägran för kirurgi när aneurysmen ligger i hjärnans viktigaste punkter, kan leda till blödning med efterföljande död.

Typer av operationer

Oftast känner man igen sjukdomen endast vid bristningsstadiet, och därför kanske kirurgiska metoder inte är effektiva.

Men om patienten genomgick en studie av det intrakraniella utrymmet i tid, måste den aktivt växande kärlbildningen avlägsnas på följande sätt:

Åtgärd av öppen typ

För att utföra denna typ av intervention krävs en öppning av skallen, varefter klippning eller avlägsnande av aneurysmen utförs med kirurgiska tekniker..

Om operationen lyckas återgår kärlets lumen till sin normala storlek och blodflödet till kärlväggarna minskar. Detta minimerar risken för att en ny aneurysm växer på samma plats och brister..

Minimalt invasiva kirurgiska ingrepp

Embolisering av hjärnaneurysm används främst. Det är införandet av speciella ämnen i aneurysmhålan. De så kallade ballongmetoderna är också effektiva. De innefattar att stärka det drabbade kärlet från insidan, vilket förhindrar bristning av aneurysmen..


Efter operationen ordineras patienten mediciner för att förbättra blodmikrocirkulationen, öka blodkärlens elasticitet och normalisera tonen..

En förutsättning för en persons återhämtning är blodtryckskontroll och förebyggande av cerebral ateroskleros.

Öppna operationer

Och embolisering, och öppna och endoskopiska operationer för aneurysm föreskrivs endast om formationens storlek är mer än 7 mm.

Kirurgiska behandlingsmetoder kommer också att behövas för dem som har en ärftlig benägenhet att brista i en vaskulär aneurysm eller de som har en formation belägen i hjärnans vitala område..

Det finns flera typer av direkt kirurgi för aneurysm.

Klippning

För klippning utförs kraniotomi med bildandet av ett tillfälligt hål.

Sedan undersöker läkaren och använder specialutrustning för att hitta den drabbade delen av kärlet, separerar den från hjärnvävnaden och applicerar en liten titanklämma på aneurysmens hals..

Som ett resultat stängs bildningen från blodomloppet och förhindrar därmed dess bristning. Patienten är på intensivvård i ungefär en dag och själva proceduren varar 3-6 timmar.

Fångar och inaktiverar bärartären

Båda operationerna representerar tvingad ocklusion (blockering) inte av aneurysmens hals utan av artären som den är belägen på.

Om hjärnområdet har bra alternativ för blodtillförsel, tolereras väl avstängningen av kärlet före eller efter bildandet av patienten..

Tyvärr är placeringen av de flesta aneurysmer sådan att fångst leder till hjärnsvält i hjärnan. Som ett resultat utvecklar patienten en grov neurologisk defekt eller hjärninfarkt.

Omsluter aneurysmen

I särskilt svåra och svåra fall utförs en operation där artären inte stängs av och själva kärlbildningen är insvept i speciellt artificiellt material (kirurgisk gasväv) eller sin egen muskel.

Som ett resultat stärks artärens vägg i form av en reaktion på införandet av en främmande kropp och aneurysmen skleroseras på grund av tillväxten av tät bindväv.

Avlägsnande av cerebral aneurysm på detta sätt utförs om klippning hotar med dödsfall eller allvarliga komplikationer.

Endovaskulär kirurgi

Metoderna för modern mikrokirurgi, som länge har använts i västländer och nu implementeras aktivt i Ryssland, innebär fullständig isolering av de drabbade hjärnkärlen från resten av blodflödet..

Bland indikationerna för minimalt invasiv kirurgi:

 • liten diameter på aneurysmens hals
 • komplexiteten i direkt tillgång till hjärnkärlen;
 • patientens allvarliga tillstånd eller närvaron av andra försvårande patologier;
 • hade blödning (mindre än 12 timmar).

Kateterisering

Den huvudsakliga metoden som används vid endovaskulär kirurgi är vaskulär kateterisering. Kateterbredden är 2 cm.

Det sätts in i kärnkärlet under lokal eller allmän anestesi, fördes till livmoderhalsen, varefter läkaren sätter in en liten kateter genom en stor kateter (0,5 cm bred).

Om sådan manipulation är omöjlig görs en direkt punktering av livmoderhalsen. Parallellt injiceras ett kontrastmedel i kärlen, vilket gör det möjligt att visualisera det opererade området i hjärnan.

Under operationen fylls aneurysmhålan med en ballong, stent eller spiraler som helt blockerar kärlformationens lumen.

Dessutom gör operationen att du kan ta bort blodproppar, död vävnad från det drabbade området utan direkt ingripande. Resultaten av en mikrokirurgisk operation är vanligtvis inte mindre höga än resultaten av en öppen operation, men själva manipuleringen är mycket mindre farlig för människor..

Aneurysmemboli

Mer än hälften av alla upptäckta hjärnaneurysmer kan behandlas med en unik teknik som kallas embolisering.

Det utförs genom att injicera emboliserande ämnen i det drabbade kärlet, varigenom blodflödet i aneurysmen stannar.

Manipuleringen utförs endast under röntgenkontroll efter införandet av ett kontrastmedium med användning av en mycket tunn kateter. Embolisering innebär användning av sådana ämnen:

 • speciellt lim;
 • alkohol med speciella tillsatser;
 • kirurgiskt gelskum;
 • mikrosfär.

När tandköttet kombineras med blodet hårdnar det och blockerar näring av kärlformationen helt.

Embolisering kanske inte är ett engångsförfarande, eftersom 3-4 procedurer ofta krävs för att eliminera en arteriovenös aneurysm.

Dessutom hjälper embolisering av hjärnkärl att leverera mediciner till problemområdet, till exempel trombolytika, läkemedel för att eliminera vasospasm, kemoterapi etc. Denna metod för behandling av vaskulära patologier är mild och mycket effektiv, därför försöker de ersätta en betydande del av öppna operationer.

Operationer efter brustet aneurysm

Om patienten fördes till sjukhuset på den kirurgiska avdelningen i tid, enligt indikationerna, utförs kirurgi efter aneurysmbrottet.

Risken för ingrepp 1-2 dagar efter blödning är motiverad, eftersom detta förhindrar risken för frekvent upprepad blödning och förhindrar utveckling av ihållande vasospasm.

De viktigaste typerna av operationer efter aneurysmbrott:

Kirurgiskt avlägsnande av hematom

Spillt blod avlägsnas efter trepanation eller borrning av skallen.

Endoskopisk evakuering av hematom

För detta ändamål används ett neuroendoskop och en sådan operation anses vara mindre traumatisk..

Ett litet trepanationshål görs genom ett hudincision, varefter blodproppar aspireras och tas bort under kontroll av datortomografi. Stora blodproppar krossas med specialverktyg.

Stereotaktisk hematom aspiration

Om blödningen inträffar i ett svåråtkomligt område i hjärnan, istället för en öppen operation utförs en sparsam operation med en stereotaxisk apparat.

Det är fäst vid patientens huvud, aspiratorns spets förs in genom ett litet hål i blödningsområdet, varefter vätskan pumpas ut.

Ventrikeldränering

Operationen utförs om bristen på hjärnaneurysmen har lett till blödning i kammarna. Ena änden av dräneringsröret införs i kammarens hålighet och det ackumulerade blodet avlägsnas från det andra.
Vid subaraknoidalblödning blir allvarliga samtidiga sjukdomar hos människor kontraindikationer för cerebrovaskulär kirurgi.

Möjliga komplikationer efter operationen

Under hjärnoperationer, som erkänns som det svåraste kirurgiska ingreppet, kan en aneurysm brista. Bland andra komplikationer: perforering av formationsväggen med en ballong eller spiral, införande av blodproppar från aneurysmen till angränsande artärer, utvecklingen av syre svält i hjärnvävnaden.

Vissa komplikationer kan korrigeras direkt under manipuleringen, andra blir orsaken till upprepade ingrepp eller leder till att patienten dör.

Efter avlägsnande av aneurysmen med någon av ovanstående metoder kan följande komplikationer utvecklas:

 • vasospasm;
 • partiell cerebral ischemi;
 • återutveckling av aneurysmen;
 • svår eller långvarig rehabiliteringsperiod.

Alla patienter som har genomgått kirurgi för behandling av aneurysm bör övervakas av en läkare under resten av livet och ha regelbundna kontroller..

Naturligtvis medför varje operation för cerebral aneurysm risken för komplikationer och till och med döden hos patienten på operationsbordet. Men prognosen för icke-opererad aneurysm är så ogynnsam att dessa risker som regel inte överstiger fördelarna med operationen. I allmänhet återgår upp till 80% av dem som genomgick operationen till sitt normala liv och 50% fortsätter att arbeta i sitt tidigare yrke..

Kärlkirurgi: indikationer för beteende, typer och funktioner i operationer

Det finns ett stort antal olika typer av kirurgiska ingrepp som utförs på fartyg, liksom indikationer för deras genomförande. I den här artikeln kommer vi att berätta om moderna kirurgiska tekniker som används för att behandla vaskulär patologi i hjärnan, hjärtat och nedre extremiteterna..

 • Cerebrovaskulära sjukdomar: indikationer för kirurgisk behandling
 • Integrerad aneurysm
 • Brustet aneurysm
 • Tortösa artärer
 • Blockerade artärer med blodproppar
 • Eliminering av aterosklerotisk plack
 • Kardiologiska sjukdomar: indikationer för kirurgisk behandling
 • Kirurgiska alternativ
 • Patologi i benkärlen: indikationer för kirurgisk behandling
 • Kirurgiska alternativ

Nyligen läste jag en artikel om läkemedlet Choledol för att rengöra blodkärl och bli av med CHOLESTEROL. Detta läkemedel förbättrar kroppens allmänna tillstånd, normaliserar venernas ton, förhindrar avsättning av kolesterolplack, rensar blod och lymf och skyddar också mot högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt..

Jag var inte van att lita på någon information, men jag bestämde mig för att kontrollera och beställa förpackningen. Jag märkte förändringarna efter en vecka: ständig smärta i hjärtat, tyngd, trycksteg som plågade mig innan - avtog och efter 2 veckor försvann de helt. Försök och du, och om någon är intresserad, nedan är länken till artikeln.

Cerebrovaskulära sjukdomar: indikationer för kirurgisk behandling

Låt oss börja med patologin hos hjärnkärlen. I närvaro av denna patologi är indikationen för operationen:

 • närvaron av en aneurysm i något av huvudkärlen, såväl som arteriovenös missbildning;
 • patologisk sköldpadd i ett av de stora kärlen i nacken;
 • trombos i hjärnkärlen, i avsaknad av risken för trombolys (till exempel om patienten har kontraindikationer för trombolytisk terapi);
 • närvaron av en aterosklerotisk plack i motsvarande segment av blodomloppet, som överlappar vaskulär lumen med 40% eller mer;
 • kärlskada i huvudet och / eller nacken.

Inte bara operationer på huvudkärlen utförs utan även operationer på halskärlen. Vilket är ganska logiskt, eftersom blodet till hjärnan initialt strömmar genom kärlen i nacken och bara sedan går direkt in i kärlen i huvudet.

Vilka åtgärder utförs om det finns lämpliga indikationer?

Integrerad aneurysm

Tänk på möjliga typer av operationer, enligt var och en av ovanstående indikationer. I närvaro av en fullständig aneurysm, utför:

 • klippning av aneurysmhalsen
 • endovaskulär ocklusion;
 • stereotaktisk elektrokoagulation;
 • artificiell trombos av aneurysm.

Klippningen kräver direkt åtkomst till aneurysmen, det vill säga det innebär behov av trepanation.

Endovaskulära och stereotaxiska metoder, liksom metoden för artificiell trombos, är mini-invasiva kirurgiska tekniker, kräver inte trepanation, men de har ett antal begränsningar..

Brustet aneurysm

I närvaro av ett brustet aneurysm, utför:

 • avlägsnande av hematom;
 • endoskopisk evakuering av hematom;
 • stereotaktisk aspiration av hematom.

Sådana patienter behandlas konservativt, som vid hemorragisk stroke, men i närvaro av ett bildat hematom måste en av de ovannämnda kirurgiska teknikerna användas..

Tortösa artärer

När patologisk skada av artären som transporterar blod till hjärnan upptäcks, utför:

 • ballongangioplastik;
 • angiostyrning.

Båda metoderna är minimalt invasiva och kräver inte stora kirurgiska snitt.

Alla patienter med patologisk skada i något av halskärlen visas kirurgi som det enda möjliga alternativet för effektiv behandling.

För att rengöra FARTYG, förhindra blodproppar och bli av med KOLESTEROL - våra läsare använder ett nytt naturligt preparat som rekommenderas av Elena Malysheva. Beredningen innehåller blåbärsjuice, klöverblommor, naturligt vitlökskoncentrat, stenolja och vild vitlökjuice.

Blockerade artärer med blodproppar

När kärlen som transporterar blod till hjärnan blockeras av blodproppar indikeras en av följande ingrepp:

 • carotis endarterektomi;
 • stent av fartyget på platsen för dess hinder;
 • selektiv trombolys.

Av alla de listade ingripandena är endast halspulsändarterektomi som kräver ett operationellt snitt, vilket innebär direkt avlägsnande av en tromb. Men idag används stentning eller selektiv trombolys oftare på grund av deras mindre trauma.

Selektiv trombolys innebär införande av ett ämne med trombolytisk aktivitet direkt i den trombotiska zonen (genom en speciell kateter).

Eliminering av aterosklerotisk plack

I närvaro av en aterosklerotisk plack som orsakar hemodynamiskt svikt visas följande:

 • endarterektomi;
 • ballongangioplastik;
 • angiostepping.

Endarterektomi innebär direkt avlägsnande av plack från kärlet. När du utför ballongangioplastik återställs kanalens patency genom att blåsa upp ballongen och när du utför stent genom att installera en stent.

Många av våra läsare för att RENGÖRA FARTYG och minska nivån av KOLESTEROL i kroppen använder aktivt den välkända metoden baserad på frön och Amaranthjuice, upptäckt av Elena Malysheva. Vi rekommenderar att du är säker på att bekanta dig med denna teknik..

I händelse av traumatisk skada på någon länk i hjärnans blodomlopp, i alla fall är öppen operation indikerad.

När skadan är lokaliserad på nivån på halsen utförs en lager-för-lager-dissektion av mjukvävnaderna, källan söks och blödningen stoppas. Och när skadan är lokaliserad på huvudnivån utförs trepanation, följt av en sökning efter källan och stoppning av blödningen. Under sådana ingrepp appliceras speciella vaskulära suturer..

Kardiologiska sjukdomar: indikationer för kirurgisk behandling

Den viktigaste indikationen för en operation på hjärtkärlen är kranskärlssjukdom (ischemisk hjärtsjukdom). Men inte alla patienter som lider av denna sjukdom är indikerade för kirurgi, eftersom många patienter framgångsrikt hanteras konservativt. Kirurgisk behandling är indicerad i fall där:

 • IHD utvecklas stadigt och lämpar sig inte för läkemedelskorrigering;
 • hjärtinfarkt utvecklas och det är möjligt att operera patienten i det akuta stadiet;
 • med hjälp av objektiva forskningsmetoder, fann man att bädden i vänster kranskärl minskades med mer än 50%, eller avslöjades att allt kranskärl minskade med mer än 70%.

Det vill säga operationen indikeras i närvaro av livshotande tillstånd som inte kan elimineras på något annat sätt, förutom för kirurgisk.

Kirurgiska alternativ

För närvarande använder hjärtkirurgi tre huvudmetoder för behandling av hjärtkärlpatologi:

 • ballongangioplastik;
 • angiostyrning;
 • kransartär bypass ympning.

Ballongangioplastik och angiostektion har redan diskuterats ovan. Den enda skillnaden är att ingreppet utförs i kranskärlens bädd.

Koronarartär bypasstransplantation är en öppen operation som utförs i en hjärt-lungmaskin (AIC) såväl som i kardioplegi. Operationen är lång och ganska komplicerad, men nu är alla hjärtkirurger flytande i det..

Kärnan i ingreppet är att förbi det drabbade segmentet av hjärtats kransbädd appliceras en shunt som säkerställer att blod passerar i distal riktning. Patientens venösa kärl används vanligtvis för att skapa en shunt..

Patologi i benkärlen: indikationer för kirurgisk behandling

Alla kärlsjukdomar i nedre extremiteterna kan delas in i två grupper: sjukdomar som påverkar artärerna i benen, liksom sjukdomar som påverkar venerna i benen. Följaktligen skiljer vi två huvudgrupper av indikationer för operationen:

 • närvaron av ett hemodynamiskt signifikant hinder i bädden av blodkärl som transporterar blod till nedre extremiteterna (i sådana fall sker som regel en aterosklerotisk process);
 • förekomsten av hemodynamiskt signifikant obstruktion i bädden av blodkärl som säkerställer utflödet av blod från nedre extremiteterna (som regel finns det en åderbråcksprocess).

Enligt dessa indikationsgrupper skiljer sig olika alternativ för kirurgiska ingrepp, som skiljer sig i grunden från varandra..

Kirurgiska alternativ

Om det finns en indikation på den första gruppen (ett hinder i artärbädden) är det möjligt att utföra:

 • ballongangioplastik;
 • angiostepping;
 • växling.

Plastikkirurgi med hjälp av en ballong eller stent utförs för lesioner i artärerna i nedre extremiteterna av medelstor och liten kaliber.

Om stora kaliberartärer är inblandade utförs ett av följande alternativ för bypass-ympning:

 • aorto-femoral;
 • lårbenslårbenet;
 • lårben-popliteal;
 • femoral-tibial.

Alla dessa är rekonstruktiva operationer på kärlen, för när de utförs återställs (rekonstrueras) ett visst segment av benets blodomlopp. Införandet av en shunt innebär skapandet av en förbikopplingsväg på platsen för lokalisering av ett hemodynamiskt betydelsefullt hinder.

En variant av angioprostetik är också möjlig. Detta är en annan rekonstruktiv operation, under vilken det sjuka segmentet av kärlet avlägsnas och ersätts med ett implantat. För att ersätta används speciella vävnadsimplantat, i vissa fall är det möjligt att använda egna kärl.

Nu kommer vi att överväga alternativen för interventioner som utförs i närvaro av indikationer på den andra gruppen (försämring av venbäddens funktion). Med åderbråck i benen, utför:

 • flebektomi;
 • mini-flebektomi;
 • skleroterapi;
 • laser koagulation;
 • radiofrekvensablation.

Flebektomi är en klassisk lösning på problemet, avlägsnande av benkärl som drabbas av åderbråck.

Mini-flebektomi innebär att man utför samma åtgärder, men genom de minsta snitten (1-2 mm). De sista tre av ovanstående tekniker är minimalt invasiva och eliminerar de drabbade benvenerna genom sklerosering, koagulation respektive ablation..

Modern angiokirurgi har ett stort antal effektiva metoder och tekniker för intervention. Det finns en ihållande tendens mot föredragen användning av minimalt invasiva tekniker, som är minimalt traumatiska för patienten och ger utmärkta resultat. Behandling av kärlen i nedre extremiteterna, hjärtat och hjärnan kan vara relativt enkelt och snabbt om frågan om operationen avgörs i rätt tid.

Metoder för endovaskulär kirurgi för hjärnartäraneurysm

En ökning av förekomsten av kärlsjukdomar, hjärtsjukdomar, aorta-åderförkalkning kräver en ständig sökning efter en lösning på detta problem, så forskare och läkare arbetar aktivt med uppfinningen av nya diagnostiska och behandlingsmetoder. Förutom traditionell läkemedelsbehandling och standardrekommendationer för att kontrollera sjukdomsutvecklingen har endovaskulära kirurgiska metoder nu införts i stor utsträckning i daglig medicinsk praxis..

Deras betydelse består i den icke-invasiva tillförseln av ett läkemedel eller en speciell anordning för att embolisera ett kärl, återställa dess lumen, ta bort trombotiska massor, såväl som i onkologi för att rikta in sig på en tumör med hjälp av kemoterapi och strålbehandling..

 1. Endovaskulär kirurgi av hjärnartäraneurysmer: metoder
 2. Indikationer för endovaskulär kirurgi
 3. Vad är en cerebral aneurysm?
 4. Förbereder sig för endovaskulär intervention
 5. Teknik för endovaskulär kirurgi
 6. Fördelar med endovaskulära ingrepp
 7. Risker för endovaskulär behandling av cerebrala aneurysmer
 8. Konsekvenser av cerebral aneurysm efter operation

Endovaskulär kirurgi av hjärnartäraneurysmer: metoder

Bland de typer av endovaskulära kirurgiska ingrepp på kärl skiljer sig följande tekniker.

 1. Installation av specialverktyg och anordningar. En lång kateter förs till platsen för kärlproblemet genom den stora lårbenen. En ballong, stent eller mikrospole är fäst vid dess fria ände..
 • Ballonger placeras för att öppna kärlumen under angioplastik.
 • Stentar är nätrör som placeras inuti kärlet för att stabilisera dess vägg, särskilt när det har aterosklerotiska plack och återställer dess öppenhet.
 • Spiraler är speciella enheter som blockerar blodflödet genom kärlen. Oftast används för att behandla cerebrala aneurysmer.
 • Katetrar - fällor för att ta bort blodproppar och ta bort vävnadsrester under neurokirurgiska operationer.
 1. Leverans av läkemedel för att lösa upp trombotiska massor, genomföra riktad kemoterapi av maligna tumörer, liksom läkemedel som har en antispasmodisk effekt på det muskulära skiktet av artärer, vilket förbättrar blodflödet i dem.
 1. Introduktionen av emboliserande ämnen som stoppar blodflödet genom en viss del av kärlet. De vanligaste sklerosanterna baserade på alkohol, vidhäftande material, till exempel N-butylcyanoakrylat, såväl som speciella geler, skum, producerade i form av mikrosfärer.

Indikationer för endovaskulär kirurgi

Icke-invasiva tekniker används ofta inom onkologi, till exempel för att stoppa eller minska blodtillförseln till en stor tumör om den inte kan tas bort på en gång. Eller vice versa, återställande av blodflödet i händelse av stroke eller hot om att det inträffar. Och även för angioplastik för vaskulära missbildningar i hjärnan, såsom kirurgi för hjärnaneurysm. Vaskulära förändringar är som följer:

 • Aneurysmer - utsprång i blodkärlens väggar på de svagaste platserna.
 • Patologisk förändring i kärlets form - tortoositet och expansion, vilket resulterar i att blodflödeshastigheten förändras, vilket leder till ökad trombbildning.
 • Kommunikation mellan kärl, såsom mellan vener och artärer genom fistlar, vilket resulterar i en blandning av högt syresatt arteriellt blod med venös, rik på koldioxid.

Vad är en cerebral aneurysm?

En vaskulär aneurysm är ett utsprång i väggen på platsen för dess starkaste försvagning och gallring. Med en ökning av blodtrycket finns det en risk för dissektion, bristning och blödning i hjärnvävnaden, i kammarna eller under dess membran.

Det finns flera orsaker till bildandet av aneurysmer. För det första en medfödd störning i bildandet av muskelfibrer i kärlväggen, såväl som bindvävens struktur. Av de förvärvade tillstånden - ateroskleros, där inflammation uppstår och en plats för kärlutvidgning bildas ovanför förträngningsstället i plackzonen.

Aneurysmer finns i olika former:

 • lateral - som en tumör i kärlväggen,
 • saccular - ett utsprång där aneurysmens hals, kropp och kupol är anatomiskt isolerad,
 • fusiform - utsprång längs kärlet, vilket gör det brett invecklat.
 • liten (upp till 3 mm),
 • medium (från 4 till 15 mm),
 • stor (från 16 till 25 mm),
 • jätte (mer än 25 mm).

Förbereder sig för endovaskulär intervention

En sådan allvarlig operation föregås av ett helt komplex av förberedande åtgärder. Dessa inkluderar:

 • ett samtal med den behandlande läkaren, under vilken han får reda på all nödvändig information för en korrekt fastställande av den slutliga diagnosen,
 • tid för utseendet och den exakta placeringen av aneurysmen.

Dessutom är närvaron av samtidiga sjukdomar viktig, till exempel högt blodtryck, diabetes mellitus, klaustrofobi, en lista över läkemedel som används för att behandla dem, frekvensen och dosen med vilken patienten använder dem..

Det måste sägas om de tidigare kirurgiska ingripandena, om deras resultat och generell anestesi. Närvaron av olika enheter som är implanterade i kroppen: defibrillatorer, pacemakare, neurostimulatorer, proteser i innerörat, ögon, centrala kärlkatetrar.

Samtidigt bestämmer läkaren läkemedlen, vars användning måste avbrytas två till tre dagar före ingreppet. Dessa inkluderar aspirinläkemedel, som har en blodförtunnande effekt, liksom vissa läkemedel som används för högt blodtryck och hjärtsvikt. Det är också nödvändigt att informera läkaren om den befintliga läkemedelsallergin mot läkemedel som används för kontrast, särskilt jodinnehållande, antibiotika och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

För en fullständig kvalitetsbedömning av patientens hälsa föreskrivs ett antal tester:

 • kliniskt blodprov,
 • biokemisk,
 • blodsockertest,
 • infektionssjukdomar: viral hepatit B, syfilis,
 • samt generell urinanalys,
 • och analys av avföring för detektion av maskarägg.

Instrumentell undersökning före operationen inkluderar:

 • elektrokardiogram,
 • ekokardioskopi,
 • bröstfluorografi,
 • Ultraljud i bukhålan och retroperitonealt utrymme.

Kvinnor i fertil ålder måste förskrivas ett graviditetstest, särskilt om en röntgenundersökning planeras, eftersom det har teratogena och embryotoxiska effekter.

Därefter ger läkaren omfattande instruktioner för förberedelser för operationen samt information om dess förlopp, stadier och den postoperativa perioden..

Teknik för endovaskulär kirurgi

I närvaro av en förträngning av den del av kärlet som hotar utvecklingen av en stroke, visas återställning av dess öppenhet med hjälp av medicinska instrument. För detta förfarande är patienten nedsänkt i allmän anestesi och ett kontrastmedel injiceras intravenöst.

Vid denna tidpunkt är han på operationsbordet, punkteringsstället i femoralven behandlas speciellt med antiseptiska medel och täcks med sterila lakan. En infusionskateter placeras i en perifer ven, oftast i armbågsområdet, så att lösningar och bedövningsmedel kan administreras.

Vitala tecken övervakas med hjälp av specialutrustning, som är ansluten och registreras hjärtfrekvens, blodtryck, elektrokardiogram, graden av syremättnad i blodet.

Operationsrummet ska ha en röntgenenhet, med hjälp av vilken de styr kateterens förflyttning genom kärlen till den etablerade delen av kärlet. Sedan, genom den fria änden av båten, placeras en speciell ocklusionsanordning i fartyget eller så måste den fixeras i förväg. Se till att den installeras pålitligt, ett av kriterierna är en fullständig återställning av blodflödet.

Behandling av cerebrala aneurysmer utförs med hjälp av en spiral vars verkan är motsatt. Filament av fibrin, blodceller sätter sig på det och därmed bildas en tromb gradvis, vilket blockerar blodflödet och ytterligare förstoring av aneurysmen.

Endovaskulär embolisering av cerebral aneurysm har en liknande effekt, läkemedel för vilka levereras på samma sätt genom en kateter. Efter det att det har varit möjligt att nå platsen för utsprång eller vaskulär missbildning injiceras en skleroserande substans, till exempel baserad på alkohol.

En brännskada inträffar på kärlets inre yta och väggarna klibbar ihop. Blodflödet genom det patologiskt förändrade kärlet stannar, utvecklingen av väggdefekttillväxten är upphängd, sannolikheten för bristning och förekomsten av massiv intracerebral blödning förhindras.

En annan, inte mindre effektiv metod för behandling av vaskulära aneurysmer är stereotaktisk strålkirurgi. Proceduren för exponering för röntgenstrålning på patologiskt förändrade kärl kräver inte några snitt eller punkteringar alls. En stråle av gammastrålning passerar genom vävnaderna exakt till platsen för aneurysmen. Detta är möjligt tack vare speciella beräkningar utförda av strålterapiläkare, strålning är praktiskt taget inte utspridda, vilket minimerar påverkan på den omgivande friska vävnaden.

Patientens huvud placeras i en speciell fixeringsram. Den är fäst med speciella skruvar. Före installationen bedövas hårbotten på pannan och baksidan av huvudet. En sådan installation garanterar pålitlig immobilisering av patientens huvud och förhindrar oavsiktlig ryckning av misstag. Det förbättrar också noggrannheten hos styrande gammastrålar. Som ett resultat inträffar också en förtjockning av kärlväggen och fullständig ocklusion kan uppnås på några år, ibland är det nödvändigt att upprepa den endovaskulära proceduren..

När manipuleringen är över tas en serie bilder vid en viss tidpunkt för att säkerställa att kärlet är förseglat pålitligt. Katetern avlägsnas försiktigt och punkteringsstället bearbetas och förseglas med ett plåster eller ett tryckbandage appliceras. Beroende på komplexiteten är operationens varaktighet cirka 30-40 minuter. Efter det visas patienten sängstöd i åtta timmar..

Fördelar med endovaskulära ingrepp

Om det finns ett behov av att ta bort cerebral aneurysm, är det bättre att välja endovaskulära tekniker. Deras viktigaste och obestridliga fördel är deras minimala invasivitet. För införandet av katetern krävs inte stor åtkomst, ett litet snitt eller till och med en punktering räcker. I slutet av operationen behöver du inte applicera stygn, det räcker med ett litet bandage. Lågt trauma vid endovaskulära operationer minskar avsevärt patienternas sjukhusvistelse. Urladdning kan planeras nästa dag efter ingreppet. Risken för sådana obehagliga konsekvenser som ärr och allvarliga komplikationer i form av återkommande blödning, tillsatsen av en sekundär bakterieinfektion minskar.

För akuta operationer, till exempel med massiv blödning, är embolisering av hjärnaneurysmen mer effektiv och kräver mindre tid.

Införandet av sådana behandlingsmetoder har gjort det möjligt att hjälpa människor vars sjukdom tidigare ansågs obotlig..

I vissa fall kan denna operation utföras under lokalbedövning med hjälp av lugnande medel. Detta gäller särskilt för patienter vars samtidiga sjukdomar är kontraindikationer för generell anestesi..

Risker för endovaskulär behandling av cerebrala aneurysmer

 1. Möjligheten att återblöda på grund av punktering i kärlväggen, dålig installation av spiraler på grund av särdragen i strukturen och storleken på aneurysmerna. Det finns stora utsprång med breda halsar, i vilka det är ganska svårt att installera en spiral utan ytterligare mikroklippning eller embolisering med sclerosants.
 2. Risken för infektion på punkteringsstället, utveckling av flebit.
 3. Migrering av stentar och spolar, liksom emboliserande material från platsen för deras introduktion. Men utvecklingen av hjärnslag som ett resultat av detta är osannolikt, enheterna är utrustade med speciella nät som inte stör blodflödet. Mycket sällan, när upprepad operation är nödvändig.
 4. Utveckling av en allergisk reaktion mot ett kontrastmedel som är livshotande.
 5. Återbildning av blodproppar och stroke. Svårighetsförmåga, syn- och minnesstörningar, koordinations- och rörelseproblem, kramper.
 6. Komplikation, i form av cerebralt ödem.

Konsekvenser av cerebral aneurysm efter operation

Rehabilitering efter en cerebral aneurysmoperation tar inte lång tid, patienter återvänder praktiskt taget omedelbart till sitt dagliga liv och arbete. Restaureringen tar ungefär två månader till slutet. Patienter kan klaga på följande symtom:

 • icke-intensiv huvudvärk,
 • obehag och svullnad vid punkteringsplatsen,
 • liksom allmän svaghet.

I allmänhet är konsekvenserna efter avlägsnande av hjärnaneurysm sällsynta..

För sådana människor ger den behandlande läkaren rekommendationer angående livsstils-, arbets- och viloprogrammet, samt en lista över mediciner som måste tas under den postoperativa perioden. Det är nödvändigt att komma ihåg behovet av att övervaka resultaten av behandlingen sex månader och ett år efter operationen med hjälp av datortomografi.

Om en asymptomatisk sjukdomsförlopp upptäcks, är det vettigt att utföra profylaktisk endovaskulär behandling av cerebrala aneurysmer för att förhindra allvarliga konsekvenser.

Behandling och kirurgi för att avlägsna hjärnaneurysm: risker och konsekvenser

Aneurysm är en patologisk formation i form av en lokal expansion av hjärnans blodartär på grund av en svag, oelastisk, tunnad kärlvägg. Sjukdomen är allvarlig och kan vara dödlig. Det är farligt genom brott på kärlet vid expansionsstället, varefter subaraknoid eller intracerebral blödning inträffar.

Aneurysm på resultaten av angiografi.

Fram till krisögonblicket kan sjukdomen utvecklas asymptomatiskt, ibland ge milda neurologiska symtom, som lätt kan förväxlas med andra icke-farliga sjukdomar. Ofta antar en person inte att han har en "bomb" i huvudet som har "gömt sig" i flera år, men kan explodera när som helst. Efter att kärlet spricker och blod hälls ut ur det och fyller hjärnans strukturer manifesteras aneurysmen redan i full kraft. De grundläggande tecknen på en blödning som har inträffat är en plötslig, svår huvudvärk och medvetslöshet. Tyvärr slutar sen leverans av medicinsk vård vanligtvis i tragedi..

Sjukdomen kan förekomma i alla åldrar, men det är vanligare hos ungdomar (20-45 år) och medelålders (45-60 år). Den allmänna andelen sjuklighet i den vuxna befolkningen varierar från 0,3% till 5%; hos barn är aneurysmer ett mycket sällsynt fenomen. Enligt statistik dör 30% -50% av människorna på grund av plötslig hjärnblödning på grund av aneurysmer, 15% -30% blir funktionshindrade och endast cirka 20% återgår till relativt normal arbetsförmåga. Ja, siffrorna är nedslående, men med tidig diagnos och snabb behandling kan även ett sådant formidabelt fokus i hjärnan neutraliseras framgångsrikt.

Vad som kan påverka bildandet av en vaskulär aneurysm, vilka typer det är, hur man förhindrar en tragedi, det är viktigt för alla att veta om detta. Så, låt oss gå till det viktigaste i detalj..

Anledningarna till utvecklingen av aneurysmer

Ogynnsamma faktorer som ökar riskerna för en allvarlig sjukdom är konsekvenserna av vissa patologier och livsstil, dessa är:

 • alla sjukdomar i bindväven (de påverkar kärlen, vilket gör dem svaga och oelastiska);
 • arteriell hypertoni och högt blodtryck (högt blodtryck ökar belastningen på kärlformationer, vilket leder till översträckning av deras väggar);
 • rökberoende, alkohol, droger (under påverkan av giftiga ämnen förstörs kärlvävnader aktivt, vilket är förenat med förekomsten av aneurysm, en snabb ökning av dess volym och stimulering av bristning);
 • mekanisk skada (huvudtrauma), som framkallar funktionella och degenerativa förändringar i hjärnartärerna;
 • aterosklerotiska och infektiösa fenomen (hjärnhinneinflammation, svampinfektion, endokardit, etc.), från vilka kvaliteten på den arteriella komponenten i hjärnan lider mycket;
 • intrakraniella neoplasmer av godartad eller malign form (de bryter mot kärlväggarnas styrka, kan påskynda bristen på ett befintligt aneurysm).

En genetisk faktor är ofta skyldig för bildandet av hjärnaneurysmer. Du och alla familjemedlemmar bör omedelbart undersökas om det är känt att en av dina direkta släktingar är associerad med denna diagnos.

Klassificering av hjärnaneurysmer

Vaskulära aneurysmer i hjärnan vid neurokirurgi klassificeras vanligtvis efter lokalisering, form, storlek och antalet kamrar i formationen. Låt oss överväga varje parameter.

 1. På lokal basis är patologiskt utsprång:
 • främre cerebral / bindande artär (förekommer i 45% av fallen);
 • intern uppdelning av halspulsådern (i 30%);
 • mellersta hjärnartären (20%);
 • vertebrobasilar bassäng (4-5%);
 • blandad typ - 2 eller flera delar av det vaskulära nätverket påverkas samtidigt (flera foci diagnostiseras hos 10% av patienterna, medan de återstående 90% har en enda aneurysm).
 1. När det gäller form är aneurysmala utvidgningar uppdelade i:
 • saccular (saccular) - den vanligaste typen av formationer (98%), mer än andra benägna att perforera;
 • fusiform (fusiform) - mindre aggressiv och sällsynt typ av formationer, i strukturen för alla aneurysmer är bara 2%;
 • peeling - bildad i mellanskiktutrymmet i kärlväggen, som uppstod på grund av den lösa anslutningen av dess lager, där blod tränger in under tryck (i artärerna i hjärnbasen utvecklas de i de mest isolerade fallen).
 1. Utbuktningen av artärväggen i storlek kan vara:
 • obetydlig eller liten - upp till 4 mm;
 • normal eller medium - 5-15 mm;
 • stor - 16-24 mm;
 • jätte - från 25 mm och mer.
 1. Aneurysm kännetecknas av antalet kamrar:
 • enkelkammare - består av en kammare (typisk struktur);
 • flerkammare - dess tillväxt sker med bildandet av flera håligheter.

Experter har etablerat mönstret för utveckling av patologi hos vuxna män och kvinnor. Den manliga befolkningen är 1,5 gånger mindre benägna att drabbas av den än den kvinnliga befolkningen. Tvärtom dominerar sjukdomen tvärtom något oftare hos pojkar än hos flickor (förhållande 3: 2). Ungdomar har samma epidemiologi.

Schematisk framställning av foci, beroende på plats.

Symtom på hjärnaneurysm

Som vi noterade tidigare manifesterar sig aneurysm i de flesta fall inte kliniskt förrän den akuta fasen av bristning inträffar. Men med stora storlekar, när fokus allvarligt pressar på närliggande strukturer och stör överföringen av nervimpulser, känns vanligtvis neurogena symtom. Eftersom en cerebral aneurysm hotar människors liv är det viktigt att identifiera det i de tidiga stadierna, men problemet är att det aldrig kommer någon att gå till sjukhuset utan några eller minimala klagomål.

Läkare uppmanar varje vuxen, särskilt efter 35 års ålder, att genomgå en diagnos av hjärnkärl minst en gång om året för deras eget bästa.

Nu kommer vi att uttrycka alla möjliga kliniska tecken, som huvudsakligen börjar stör med farliga volymer av en oexploderad defekt när kranialnerven påverkas:

 • smärta i ögonen, nedsatt eller suddig syn
 • hörselnedsättning (förlust, känsla av buller),
 • heshet i rösten;
 • domningar, svaghet, smärta längs ansiktsnerven, vanligtvis på ena sidan av ansiktet;
 • muskelspasmer i nacken (oförmåga att röra vid bröstet med hakan);
 • skelettmuskelkramper;
 • svaghet i en arm eller ett ben
 • minskad känslighet, försämrad känsla i vissa delar av huden;
 • problem med samordning;
 • yrsel, illamående
 • orimlig sömnighet eller omvänt sömnlöshet
 • retardering av rörelser och mental aktivitet.

För att utesluta eller bestämma patologi, omedelbart genomgå en riktad medicinsk undersökning om du märker åtminstone ett symptom!

Konsekvenser av en obehandlad aneurysm

Om kärlet spricker hälls blod i hjärnan, specificiteten hos kliniska tecken är mer specifik och mer uttalad. Det patognostiska scenariot som är inneboende i aneurysmal chock är som följer:

 • plötslig intensiv huvudvärk som sprider sig snabbt och når en fruktansvärd smärtstopp;
 • illamående, upprepad kräkning
 • förtryck av medvetande av olika varaktighet;
 • meningeal syndrom
 • anfall som liknar epileptiska anfall kan förekomma;
 • ibland en ökning av den totala kroppstemperaturen, takykardi, ökning / minskning av blodtrycket;
 • med massiv blödning på grund av djup hämning i hjärnbarken, faller en person i koma med nedsatt andningsfunktion.

De som råkar vara bredvid ett sådant offer (en enkel förbipasserande, vänner eller släktingar), ta hänsyn till! En människas liv beror nu på hastigheten på din reaktion. Framväxten av det beskrivna symptomkomplexet (huvudtecknen i början av brottet är de första 3 punkterna) är en signal att omedelbart ringa en ambulansbrigad. Kvalificerade läkare kommer att tillhandahålla adekvat första hjälp till patienten på plats, ta honom till en medicinsk anläggning för en fullständig undersökning och få akutbehandling.

Diagnostiska åtgärder

Undersökningen, som möjliggör diagnos av cerebral aneurysm, baseras på användningen av komplex diagnostik. Ett integrerat tillvägagångssätt gör det möjligt att identifiera sjukdomen, fastställa orsaken, det exakta området för epicentret, antalet skador, typ, storlek, förhållande till hjärnan och andra artärer.

Om vi ​​inte pratar om pauserna som redan har ägt rum, utan om patientens avsikt att undersökas för att kontrollera kärlens tillstånd, börjar besöket med en vädjan till en neurolog. Efter att ha lyssnat noggrant på patientens historia gör läkaren en allmän fysisk undersökning, inklusive:

 • palpering av enskilda delar av kroppen för att identifiera smärtsamma områden;
 • slagverk eller slagverk av kroppsdelar för att bestämma tillståndet för de testade inre organen på grund av ljudets natur;
 • auskultation, som hjälper till att höra onormala ljud i hjärtat, halspulsådern som ett indirekt tecken på hjärnaneurysm;
 • en standardtrycksmätning som gör att du kan bedöma trycknivån för cirkulerande blod genom artärerna;
 • bedömning av hjärtfrekvens, andningsfrekvens (ofta patologiska avvikelser mellan dessa parametrar indikerar dysplasi i bindväv, smittsamma processer);
 • neurologiska tester, vars essens är studiet av senor, muskler, hudreflexer, motoriska funktioner i muskuloskeletala systemet, graden av känslighet i armar och ben, etc..

Baserat på alla listade metoder för preliminär bedömning av tillståndet är det fortfarande omöjligt att ställa en diagnos. Alla dessa metoder kan endast rent hypotetiskt indikera den möjliga (felaktiga) förekomsten av denna sjukdom när riskfaktorer upptäcks. Därför skriver specialisten sedan anvisningar för grundläggande diagnostiska procedurer - passage av instrumentella metoder för att visualisera hjärnans strukturer. De utförs på speciella enheter:

 • datortomografi (CT);
 • magnetisk resonanstomografi (MR);
 • cerebral angiografi.

Standardangiografi är den mest fördelaktiga när det gäller överkomlighet för patienter som vill genomgå en första förebyggande undersökning. Dess noggrannhet är naturligtvis lägre än för lovande CT och MR. Angiografisk undersökning klarar dock också uppgiften att identifiera aneurysmer ganska framgångsrikt, inklusive att ge information om lokalisering, typ och expansionsskala. Men för patienter som läggs in på sjukhuset med tecken på ett brustet kärl eller långvarig blödning är diagnosstandarden användningen av alla dessa procedurer. Tillsammans med dem utförs elektroencefalografi (EEG) och transkraniell dopplersonografi (TCD).

Första hjälpen principer

Innan läkare anländer bör de som är nära patienten kunna ge honom grundläggande första hjälpen. Instruktioner för akuta livräddande åtgärder före ett medicinskt besök beskrivs tydligt nedan..

 1. Lägg offret på en plan yta, huvudet måste vara i ett upphöjt läge. En hög position i huvudet hjälper till att förbättra venös blodcirkulation, vilket förhindrar snabb ansamling av vätska i hjärnvävnader och hjärnödem..
 2. Skapa förutsättningar för en god tillförsel av frisk luft på platsen för den kliniska incidenten. Och det är oerhört viktigt att frigöra nacken från förträngande saker, till exempel ta av ett slips, en halsduk, lossa knapparna på en skjorta, etc. En sådan åtgärd hjälper till att upprätthålla funktionerna i blodcirkulationen och sakta ner processen för massdöd av nervceller.
 3. Om den sjuka svimmar bör en luftvägskontroll utföras för att vara öppen. Med huvudet bakåt måste du trycka på pannan samtidigt som du sträcker ut underkäken och tar tag i hakan underifrån. Efter att ha öppnat patientens mun, gör en översyn av munhålan (med fingrarna) för förekomst av främmande innehåll, tunga sjunker. Avtagbara proteser måste tas bort, om någon. För att hindra en person från att kvävas av kräkningar, sätt tillbaka huvudet på en hög kudde och vrid den på sidan.
 4. För att förhindra hjärnödem och minska blödningsvolymen är det viktigt att applicera iskompresser på huvudet (du kan använda frysta livsmedel, ispaket etc.).
 5. Om möjligt är det värt att observera blodtrycksförändringen med hjälp av en tonometer, liksom att lyssna på hjärtslag och övervaka andningen. Om, i frånvaro av läkare, en person har slutat andas eller hans hjärta har slutat slå, börja omedelbart återupplivningsåtgärder (artificiell andning, bröstkompression). Utan dem, i denna situation, är risken för ett tragiskt slut enorm..

Tyvärr är inte ens alla dessa åtgärder alltid effektiva efter bristad aneurysm. För vissa kommer döden med blixtens hastighet - under de första minuterna. Men utan speciell medicinsk utrustning och professionell kunskap är det svårt att förstå vad som händer i kroppen. Därför är det värdefullt att inte förlora självkontroll och tro på resultatet. Fortsätt att kämpa för livet oavbrutet tills patienten personligen överlämnas till specialister.

Kirurgi för att ta bort cerebral aneurysm

Den medicinska tekniken (kirurgisk eller icke-kirurgisk) bestäms av läkare med smal profil individuellt baserat på diagnostiska data. För små aneurysmer som inte utvecklas kan konservativa taktiker föreslås. Deras syfte är att minska tillväxtpotentialen för utbildning, minska risken för bristning och lindra neurologiska symtom. Icke-invasiv terapi ger patienten kvalitetsmedicin som ger en stödjande effekt på grund av:

 • vasokonstriktormedel;
 • kardiotonister med blodtryckssänkande effekt;
 • antiepileptika;
 • smärtstillande medel;
 • dopaminolytika (mot kräkningar, illamående).

Små aneurysmer som inte kan användas kräver konstant övervakning. Samtidigt varnar experter för att det är omöjligt att bli av med dem konservativt. Därför är den huvudsakliga metoden för att eliminera sjukdomen och dess konsekvenser neurokirurgisk behandling, det vill säga en typ av operation på ett problemkärl i hjärnan..

Till vänster är staten före operationen, till höger - efter.

Valet av typ av kirurgiskt ingrepp beror på indikationer, placering, integritet, anatomiska egenskaper hos vaskulär aneurysm, patientens allmänna tillstånd, graden av hot mot livet och det neurokirurgiska centrumets tekniska förmågor. Interventionen kan utföras enligt en av de kirurgiska taktikerna.

 1. Endovaskulär kirurgi - en mikrokateter förs in i kärlhålan (inuti) genom perkutan åtkomst (utan att skallen öppnas) under röntgenkontroll för att installera en vaskulär stent eller spole. Apparaten stänger helt eller delvis av artären från blodomloppet. Med tiden tromberar aneurysmen och krymper.
 2. Mikrokirurgisk (öppen under kontroll av ett mikroskop) - en ekonomisk kraniotomi utförs, följt av isolering av den bärande artären och ocklusion genom att applicera en klämma vid basen av aneurysmhalsen. Klippning (ovanpå kärlet) gör det möjligt att pressa aneurysmal hals, vilket utesluter vaskulär defekt från blodomloppet och minimerar sannolikheten för dess bristning.

Video av operationen för endovaskulär behandling av neurovaskulär aneurysm i hjärnan:

Både terapeutiska och profylaktiska operationer och ingrepp för en brustet aneurysm är en komplex intraoperativ process som kräver den största upplevelsen från en mikrokirurg, en fantastisk behärskning av ny neurokirurgisk teknik och en oklanderlig komplett uppsättning av operativenheten..

Video av den öppna borttagningsoperationen:

Tjeckien är ett av få länder i världen där teknikerna för minimalt invasiv modern hjärnneurokirurgi har behärskats och perfekterats, den postoperativa hanteringen av patienter är på höjd. Tjeckiska neurokirurger utför manipulationer med smyckenprecision även på svåråtkomliga platser i hjärnan utan att tillgripa aggressiva öppna tekniker. Observera att kostnaden för neurokirurgi och rehabilitering i Tjeckien är flera gånger lägre än i Tyskland och Israel.