Huvud > Hematom

Intrakraniellt tryck. Symtom hos vuxna, hur man bestämmer, orsaker och behandling

Symtom på intrakraniella tryckstörningar orsakar mycket oro i alla åldrar. Hos vuxna kan detta tillstånd i kroppen leda till ihållande funktionshinder och kroniska patologier..

Begreppet intrakraniellt tryck och standardindikatorer

Uttrycket "intrakraniellt tryck" används för att beteckna trycket på de intrakraniella formationerna av cerebrospinalvätskan - cerebrospinalvätska som cirkulerar i hjärnans ventriklar, den centrala ryggkanalen, mellan hjärnhinnorna, såväl som i utrymmet mellan hjärnhalvorna och kranialvalvet.

För en vuxen anses en indikator på intrakraniellt tryck vara normal, som ligger i intervallet 2 till 12 mm Hg vid mätning i ryggläge. Detta motsvarar cirka 100-200 mm vattenpelare.

Varför stiger eller faller intrakraniellt tryck?

Intrakraniellt tryck (symtom hos vuxna uppträder i de fall som presenteras nedan) kännetecknas av följande tecken:

 • förekomsten av hinder för utflödet av cerebrospinalvätska från kranialhålan;
 • kraniocerebralt trauma av varierande svårighetsgrad;
 • berusning;
 • akut försämring av hjärncirkulationen (stroke, övergående ischemiska attacker, hypertensiv kris, blödning till följd av brustet aneurysm);
 • osteokondros i livmoderhalsen;
 • närvaron av volymetriska processer i kranialhålan (cysta, hematom, tumörer av annan natur);
 • förekomsten av inflammatoriska sjukdomar i kranialhålan (meningit, encefalit, abscess);
 • överflödigt vitamin i kroppen;
 • hjärnödem;
 • sjukdomar i de inre organen (hepatisk encefalopati);
 • en ökning av mängden cerebrospinalvätska;
 • överhettning av kroppen
 • överdriven koncentration av koldioxid i blodet;
 • brott mot venöst utflöde från kraniet, till exempel på grund av en minskning av tonen i venösa kärl;
 • dysmetaboliska processer (fetma);
 • förekomsten av medfödda defekter.

Separat särskiljs den så kallade godartade - idiopatiska intrakraniella högt blodtrycket..

Bland riskfaktorerna för detta tillstånd skiljer sig följande skäl:

Endokrina sjukdomar
 • graviditet;
 • tar orala preventivmedel
 • insufficiens i binjurefunktionen;
 • hypo- eller hyperfunktion i sköldkörteln;
 • hyperaldosteronism;
 • oregelbunden menstruationscykel.
Patologi från blodsystemet
 • anemi;
 • hyperkoagulation.
Tar mediciner
 • tetracyklin;
 • nitrofuraner;
 • sulfametoxazol;
 • penicillin;
 • glukokortikosteroider, inklusive deras plötsliga tillbakadragande;
 • amiodaron;
 • cyklosporin;
 • vitamin A.

Minskat intrakraniellt tryck och dess symtom hos vuxna uppträder i följande fall:

 1. Hypotoni som härrör från medicinska ingrepp som ländryggspunktion.
 2. En minskning av det intrakraniella trycket orsakas också av kirurgi i huvudet eller ryggraden om operationen resulterar i en kränkning av hjärnhinnans integritet..
 3. Skador som leder till bristning av dura mater. Detta inkluderar också alla situationer när även den minsta, vid första anblicken, leder till skador (hosta, nysningar, kraftig sportträning).
 4. Patologiska tillstånd av systemisk karaktär, såsom uremi, dysmetabolisk koma, uttorkning.
Intrakraniellt tryckökningsschema.

Separat särskiljs spontan (eller idiopatisk) intrakraniell hypotoni - en situation där lokalisering av läckage av cerebrospinalvätska och orsaken till minskningen av intrakraniellt tryck inte kan fastställas.

Symtom på högt och lågt intrakraniellt tryck

Intrakraniellt tryck (symtom hos vuxna är ospecifika och kan misstas som en vanlig sjukdom) manifesteras av följande symtom:

 1. Huvudvärk som har en tråkig, sprängande karaktär och lokaliseras främst i frontal och occipital regioner eller diffusa. Till skillnad från smärta under en migränattack är känslan inte koncentrerad på ena sidan och är beroende av tid på dagen - den är mest aktiv på natten och på morgonen. Det finns liten eller ingen effekt av att ta smärtstillande medel.
 2. Brott mot synuppfattningen (dubbelsyn, suddig syn på föremål, försämring eller fullständigt försvinnande av perifer syn). I vissa fall finns det attacker av fullständig blindhet eller en subjektiv känsla av dimma framför ögonen. Objektivt registreras en minskning av aktiviteten för pupillreaktionen mot ljus..
 3. Med en uttalad ökning av det intrakraniella trycket är deformation av ögonbollarna möjlig, upp till omöjligheten att helt stänga ögonlocken.
 4. Yrsel, ostadighet vid gång.
 5. Frånvaro, minnesnedsättning, minskad koncentrationsförmåga.
 6. Ökad sömnighet.
 7. Instabilitet av blodtrycket - dess fluktuationer både uppåt och hypotoni.
 8. Illamående, kräkningar.
 9. Slöhet, trötthet, astenisering.
 10. Frossa.
 11. Stämningsstörningar: episoder av depression, plötsliga förändringar i emotionell bakgrund.
 12. Överkänslighet i huden.
 13. Smärta i baksidan av huvudet och ryggraden.
 14. Andningsrytmstörning, andfåddhet.
 15. Muskelpares.

Närvaron av ett av dessa symtom indikerar ännu inte förekomsten av syndromet med intrakraniell hypertoni, men kombinationen av flera tecken hos en patient är en anledning till en mer detaljerad undersökning. En minskning av det intrakraniella trycket hos vuxna manifesterar sig oftast som huvudvärk..

Det kan ha både lokal och diffus karaktär och beror på positionen för patientens kropp. I sittande och stående position ökar den och försvagas avsevärt eller försvinner helt i liggande position. Huvudvärk och tenderar att bli värre med snabb huvudrörelse och gång.

Smärtsyndromet har en ganska hög intensitet och kan åtföljas av följande symtom:

 • illamående;
 • kräkningar
 • yrsel, ostadig känsla
 • synstörningar (dubbelsyn, minskad synskärpa eller partiell förlust av perifera områden i synfältet, fotofobi, okulomotoriska störningar i form av nystagmus);
 • förlamning av ansiktsnerven
 • kränkning av känslighet
 • krampanfall
 • stel nacke och nacke muskler;
 • buller, ringar i öronen
 • deprimerat medvetandetillstånd
 • tendens till snabb hjärtslag - upp till 100 slag per minut;
 • hudens blekhet
 • kränkning av andningsrytmen (med en uttalad minskning - mindre än 80 ml vattenpelare).

Metoder för diagnos av intrakraniellt tryck

Den ledande metoden för att diagnostisera avvikelser i intrakraniellt tryck idag är magnetisk resonanstomografi. Genom att visualisera tillståndet för intrakraniella strukturer underlättar denna metod också differentiell diagnos av tillstånd med liknande symtom. Tecken på intrakraniell hypotoni på MR är diffus förtjockning av hjärnhinnorna.

Med tomografi med kontrastmedel ackumuleras de i hårda och mjuka hjärnhinnor. Dessutom kommer ett lågt intrakraniellt tryck att indikeras av en förskjutning av de cerebellära strukturerna under nivån för foramen magnum, liksom andra tecken på hjärnans förskjutning i förhållande till dess normala läge..

Dessutom används följande metoder:

 1. Röntgen av skallen ben. I fallet med en långvarig ökning av det intrakraniella trycket på innerytan av de tunnade kranialbenen, är karaktäristiska förändringar synliga, vilket påminner om digitala intryck.
 2. Lumbar punktering. När man utför denna manipulation med flödeshastigheten för cerebrospinalvätskan är det möjligt att anta arten av förändringen i cerebrospinalvätsketrycket. Dessutom är denna manipulation mycket informativ för differentiell diagnos av tillstånd som leder till en ökning av intrakraniellt tryck: tillstånd, färg och cellulär sammansättning av cerebrospinalvätskan indikerar sådana sjukdomar som hjärnhinneinflammation, meningoencefalit, akut cerebrovaskulär olycka..
 3. Undersökning av fundus. Under oftalmoskopi gör en specialist en slutsats om värdet av intrakraniellt tryck i enlighet med tillståndet i kärlen i fundus. Intrakraniell högt blodtryck indikeras av svullnad i synnervhuvudet, skada och utvidgning av retinala vener som syns på fundus.
 4. Reoencefalografi. En försvagning av den pulsvåg som registrerats under studien indikerar en ökning av det intrakraniella trycket.
 5. Elektroencefalografi. Denna teknik låter dig identifiera en kränkning av den bioelektriska aktiviteten hos olika delar av centrala nervsystemet, som är karakteristisk för intrakraniell hypertoni. Dessutom möjliggör denna typ av studier i de tidiga stadierna att identifiera en av komplikationerna - krampaktig beredskap..
 6. Direkt mätning av intrakraniellt tryck kräver en högt kvalificerad specialist, sterila tillstånd och tillgång till lämplig medicinsk utrustning. Mätningen utförs genom punktering av hjärnkammarna följt av införandet av katetrar.

Förebyggande av avvikelser från normen för intrakraniellt tryck

För att förhindra en ökning av det intrakraniella trycket är det nödvändigt att noggrant undvika de faktorer som framkallar detta tillstånd:

 • skydda dig själv så mycket som möjligt från stressiga situationer;
 • följa den optimala regimen och kosten;
 • träna regelbundet i den friska luften.

Att bibehålla optimal luftvägspatent är ett effektivt sätt att förhindra intrakraniell hypertoni..

Personer med en tendens att öka intrakraniellt tryck eller en historia av intrakraniell hypertoni bör följa en uppsättning försiktighetsåtgärder:

 • begränsa intaget eller helt överge användningen av vasodilatatorer;
 • upprätta ett optimalt dricksregime, minska volymen vätska som konsumeras till 1,5 liter per dag.

En ytterligare försiktighetsåtgärd skulle vara att sova på en säng med en något upphöjd huvudände..

Metoder för behandling av högt och lågt intrakraniellt tryck

Intrakraniell hypotoni tenderar i vissa fall att gå tillbaka på egen hand. Därför är hanteringsstrategin för sådana patienter konservativ. Behandling av intrakraniell hypotoni reduceras i de flesta fall till massiv hydrering av patientens kropp och intag av koffein mot bakgrund av sängstöd och begränsning av ansträngning.

Men när spontan intrakraniell hypotoni är motståndskraftig mot konservativ behandling, tillgriper de sådana manipulationer som plast av dura mater eller införande av en liten mängd av patientens eget blod i epiduralrummet (den så kallade blodplåstret). Dessa medicinska procedurer är utformade för att eliminera defekten i dura mater, vilket är källan till läckage av cerebrospinalvätska..

Läkemedel

Intrakraniellt tryck (symtom hos vuxna med en idiopatisk form av patologisk regression under påverkan av konservativ terapi, som sammanfaller med att ta diuretika) kräver noggrann behandling, där det är nödvändigt att ta hänsyn till den allvarliga effekten av läkemedel på metaboliska processer.

Särskilda försiktighetsåtgärder krävs när man kombinerar diuretikabehandling med fysioterapimetoder, eftersom en sådan kombination kan öka vätskeförlusten. För att effektivt ta bort överflödig vätska från kroppen rekommenderas hydroklortiazid eller diakarb oftast..

HydroklortiazidDiakarb
HandlingsmekanismBlockerar återabsorptionen av klorid- och natriumjoner i de proximala njurarna.Det hämmar aktiviteten hos enzymet kolsyraanhydras, vilket leder till följande effekter:

 • ökad frisättning av kalium-, magnesium- och vattenjoner;
 • minskad utsöndring av cerebrospinalvätska;
 • antikonvulsiv aktivitet.
ApplikationslägeDen initiala dosen varierar från 25 till 100 mg per dag dagligen eller en gång varannan dag.

Underhåll - 25-50 mg per dag varje dag eller varannan dag.

För att uppnå maximal diuretisk effekt utförs intaget enligt ett av följande scheman:

 • 1 gång på 2 dagar;
 • 2 dagar i följd följt av en dags paus.

Den dagliga dosen är 250-375 mg.

Bieffekter
 • huvudvärk;
 • yrsel;
 • känslighetsstörningar;
 • brott mot hjärtrytmen
 • förändringar i blodets cellulära sammansättning;
 • minskad kroppsmotstånd mot glukos;
 • allergiska reaktioner.
 • muskelkramp;
 • dåsighet;
 • kränkning av känslighet
 • minskning av antalet blodkroppar;
 • försurning av kroppens inre miljö
 • bildandet av njurstenar (vid långvarig användning);
 • illamående;
 • allergiska reaktioner.
Kontraindikationer
 • nedsatt njurfunktion
 • otillräcklig kalium- och magnesiumhalt;
 • ålder mindre än 3 år
 • individuell intolerans.
 • akut njursvikt
 • leversvikt
 • diabetes;
 • graviditet och amningsperioden;
 • individuell intolerans.

Intrakraniellt tryck (symtom hos vuxna kan störa prestanda) har en mycket negativ effekt på nervvävnadens tillstånd. För att förhindra negativa konsekvenser och eliminera trofiska störningar som redan har inträffat rekommenderas att använda läkemedel med metabolisk verkan, liksom nootropa läkemedel.

För att förbättra mikrocirkulationen i hjärnvävnaden används följande läkemedel:

 • Cavinton (Vinpocetine);
 • Trental (pentoxifyllin);
 • Curantil.

När du väljer ett läkemedel och en behandlingsregim är det nödvändigt att ta hänsyn till närvaron eller frånvaron av kontraindikationer hos patienten vid användning av vasodilaterande läkemedel, samt möjliga biverkningar.

VinpocetinPentoxifyllinCurantil
Negativa reaktioner
 • arteriell hypotoni;
 • ökad hjärtrytm;
 • utseendet på extrasystoler;
 • saktar ner intraventrikulär ledning
 • huvudvärk;
 • yrsel;
 • sömnstörningar.
 • yrsel;
 • störning av visuell perception;
 • huvudvärk;
 • subjektiv känsla av värmevallningar;
 • brott mot hjärtrytmen
 • allergiska reaktioner.
 • rodnad i ansiktet;
 • ökad hjärtfrekvens eller långsam hjärtfrekvens
 • sänka blodtrycket
 • illamående, dyspeptiskt syndrom;
 • minskad blodpropp;
 • yrsel;
 • huvudvärk;
 • buller i huvudet;
 • allergiska reaktioner;
 • känner sig svag
 • ledvärk och muskelsmärta.
Kontraindikationer
 • allvarliga störningar i hjärtslagets rytm;
 • ischemisk hjärtsjukdom i svåra varianter av dess förlopp;
 • hemorragisk stroke under den akuta perioden;
 • graviditet;
 • amning;
 • alla fall av individuell intolerans eller överkänslighet mot läkemedlets komponenter.
 • akut hjärtinfarkt;
 • intensiv blödning
 • hjärnblödning;
 • graviditet och amningsperioden;
 • ålder under 18 år
 • överkänslighet mot läkemedlet.
 • akut hjärtinfarkt;
 • ateroskleros i artärerna;
 • lågt blodtryck;
 • dekompenserad hjärtsvikt
 • svår arteriell hypertoni;
 • obstruktion av bronkialträdet;
 • nedsatt njur- och leverfunktion.
ApplikationslägeEnkel dos på 5-10 mg; antagningsfrekvens 2-3 gånger om dagen i 1-2 månader.400 mg 2-3 gånger om dagen (beroende på den kliniska situationen) i 1-2 månader.75 mg 2-3 gånger om dagen (administrering ska utföras under kontroll av blodkoagulationsindikatorer)

Intrakraniellt tryck (symtom hos vuxna kräver differentiering från andra sjukdomar) kan vara en manifestation av andra allvarligare tillstånd. I detta fall är terapins huvudriktning etiotropisk behandling - en uppsättning åtgärder som syftar till orsaken till patologin.

Om en bakterieprocess upptäcks ordineras antibiotikabehandling; vid virala skador - massiv infusionsbehandling under kontroll av intrakraniellt och arteriellt tryck. Om orsaken till sjukdomen är ett brott mot hjärncirkulationen blir vasoaktiv terapi den viktigaste - medel som syftar till att förhindra ischemisk skada på hjärnvävnaden.

Med svår ödem i hjärnhinnorna ingår glukokortikosteroidläkemedel i den terapeutiska regimen.

Läkemedelsbehandling för intrakraniell hypotoni reduceras till införandet av intravenös isoton natriumkloridlösning (från 1000 till 1500 ml) och subkutan administrering av 1% koffeinlösning. I vissa fall fattas ett beslut att injicera 10-120 ml isoton natriumkloridlösning i det subaraknoida utrymmet..

Rekommenderad diet

Terapeutiska behandlingar för intrakraniell hypertoni är mest effektiva mot bakgrund av en optimal dricksregim. Mängden vätska som konsumeras för en vuxen är inställd på 1,5 liter per dag.

En diagnostiserad minskning av det intrakraniella trycket kräver att en stor mängd vätska införs i kosten - cirka 3 liter per dag. Patienten rekommenderas att dricka mycket vätska hela dagen..

Fysioterapi

Vid behandling av intrakraniell hypertoni kan följande fysioterapitekniker vara effektiva:

 • magnetoterapi för krageområdet;
 • elektrofores, som främjar införandet av medicinska ämnen i kroppen;
 • lätt massage av hals-krage zonen och området av livmoderhalsen;
 • cirkulär dusch.

Låt oss använda akupunkturmetoden.

Sport och motion

Intrakraniellt tryck korrigeras bättre med hjälp av komplex terapi mot bakgrund av ett hälsoprogram. I synnerhet simning och, i avsaknad av kontraindikationer, en enkel uppsättning gymnastiska övningar bidrar till den allmänna förstärkningen av kroppen och en ökning av dess motstånd mot provocerande faktorer..

Operativ intervention

Kirurgiskt ingripande för intrakraniell hypertoni är nödvändigt när en ökning av det intrakraniella trycket är ett symptom på en volymetrisk process lokaliserad i kraniet:

 • med tumörer i hjärnan och dess membran;
 • med omfattande hematom (till exempel på grund av bristning av en vaskulär aneurysm);
 • för att ta bort främmande kropp.

Vid idiopatisk intrakraniell hypertoni utförs bypass eller dekompression av optiska nervmantlar. Sådan behandling leder till stabilisering av visuella funktioner, men den har en ganska hög frekvens av postoperativa komplikationer i form av infektion och fokala hjärnskador..

Folkläkemedel

De läkemedel som rekommenderas av traditionell medicin är huvudsakligen tillämpliga vid idiopatisk intrakraniell hypertoni och är av extra karaktär..

Ett exempel på ett sådant botemedel är följande recept:

 1. Blanda lika stora andelar strängblad och nässlor.
 2. 3 matskedar av erhållen medicinsk råvara i 10 minuter koka i 1 liter vatten.
 3. Kyl den resulterande buljongen.

Ta 50 ml före måltid.

Det finns indikationer på effektiviteten av ett enklare recept: häll 3 msk torrkrossad grobladblad med kokande vatten i en volym på 500 ml och låt stå i en halvtimme. En engångsdos avkok är 50 ml; antagningsfrekvens - 3 gånger om dagen. Du kan förbereda ett folkmedicin i form av en tinktur.

För detta behöver du:

 • valerianarot;
 • moderurt blad;
 • hagtorn;
 • eukalyptusgrönsaker;
 • pepparmintgrönsaker.

De angivna komponenterna måste blandas i lika stora proportioner och en hel matsked av erhållna växtbaserade medicinska råvaror måste hällas med vodka eller alkohol i en volym på 500 ml. Produkten ska infunderas vid rumstemperatur i totalt mörker i 7 dagar. Efter denna period, ta 1 ml 3 gånger om dagen. Kursen att ta en sådan tinktur är 1 månad..

Citronsaft och honung. För att förbereda ett folkmedicin behöver du juice av 1 citron, ett halvt glas vatten och 2 matskedar honung. Blanda alla komponenter och drick. Varaktigheten av behandlingen är 20 dagar.

Komplikationer

Symtomen på intrakraniell hypertoni hos vuxna, på grund av bristen på snabba åtgärder, framsteg, blir den kliniska bilden ljusare:

 • kräkningar blir vanligare, vilket leder till uttorkning, åtföljd av konstant hicka;
 • störningar av medvetandet utvecklas i form av bedövning, som kan utvecklas till koma;
 • konvulsivt syndrom uppträder - börjar med enstaka krampanfall och slutar med status epilepticus;
 • med långvarig intrakraniell hypertoni blir benen i kranialvalvet gradvis tunnare.
 • I avsaknad av snabb behandling eller en ofullständig procedur kan intrakraniellt tryck, framsteg, leda till mycket allvarliga komplikationer:
 • akut kränkning av hjärncirkulationen
 • progressiva dysfunktioner i lillhjärnan, uttryckt i störningar i koordination av rörelser;
 • att klämma hjärnstammens strukturer är fylld med hjärtrytmstörningar;
 • pares;
 • talstörningar;
 • mentala störningar;
 • störningar i medvetandet fram till fullständig förlust;
 • krampaktigt syndrom, epilepsi.

Ett antal sjukdomar som komplicerar intrakraniell hypertoni hos vuxna kan vara dödliga. Fall av godartad intrakraniell hypertoni är kända. Denna typ av patologi kännetecknas av spontan regression utan några terapeutiska åtgärder..

Denna typ av sjukdom är mest typisk för unga kvinnor som är överviktiga. De allvarligaste komplikationerna av intrakraniell hypotoni är hjärnhinneinflammation och meningoencefalit - inflammatoriska sjukdomar i hjärnan och laterala membran till följd av infektionens penetration i kranialhålan.

Detta blir möjligt i närvaro av en defekt i dura mater.

Det mest effektiva sättet att hantera symtomen på intrakraniellt tryck hos vuxna är en komplex behandlingsregim som påverkar både orsaken till sjukdomen som orsakade patologin och eliminerar symtomen på sjukdomen..

Författare: Mayorova Ekaterina Sergeevna

Nyttiga videor om högt eller lågt intrakraniellt tryck

Dr Myasnikov om intrakraniellt tryck:

Orsaker, symtom och behandling av intrakraniellt tryck:

Intrakraniellt tryck: symtom och behandling, piller och alternativa recept

HuvudNeurologiHypertension Intrakraniellt tryck: symtom och behandling, piller och alternativa recept

CSF i hjärnan förnyas upp till 7 gånger om dagen. Dess konstanta volym är normalt cirka 1 liter. Om cirkulationen av cerebrospinalvätska av någon anledning störs börjar detta utöva tryck och orsaka deformation och atrofi i hjärnvävnaden. Intrakraniellt tryck kan förändras hela dagen, medan en person inte känner obehag, betraktas ett patologiskt tillstånd när det blir ihållande.

Symtom på ökat intrakraniellt tryck

ICP kan förekomma hos vuxna och barn; enligt medicinska data förekommer det oftare hos kvinnor. Normalt kranialtryck hos en vuxen är upp till 15 mm Hg, i barndomen är det lägre.

 • frekvent huvudvärk, särskilt på morgonen eller på natten;
 • frånvaro, slöhet, dåsighet;
 • humörsvängningar;
 • ryggont;
 • illamående och kräkningar;
 • ökad svettning
 • takykardi;
 • försämrad syn (dubbelsyn, suddig syn på föremål, blindhetsattacker, minskad ljusreaktion, dimma framför ögonen);
 • blåmärken och blåmärken under ögonen, en förändring i formen på ögongloben;
 • kränkning av gemensam rörlighet

De viktigaste tecknen på ICP är nedsatt syn och huvudvärk som täcker hela området, i motsats till migrän, som är lokaliserad på ena sidan. Ömhet ökar med varv, plötsliga rörelser och elimineras inte genom att ta smärtstillande medel. Hos barn kan tillståndet manifestera sig:

 • visuell ökning av huvudstorleken;
 • ofrivillig ögonrörelse;
 • en ökning av fontanellen;
 • kramper
 • utsprång av blodkärl på huvudet;
 • föräldrar kommer att kunna märka utvecklingshämning jämfört med sina kamrater;
 • barnet kommer ofta att återuppväcka och få lite vikt;
 • beteende blir rastlös, slö och sömnig;
 • barnets blick riktas inte framför honom utan till botten.

Om ICP uppträder som ett resultat av huvudskador kommer personen att försämras, dåsighet kommer att synas och svimning är möjlig. Utseendet på sådana symtom kan indikera andra sjukdomar, men det bör bli en obligatorisk anledning att kontakta en läkare. Hypertoni diagnostiseras av:

 1. Allmänt blodtal.
 2. MR eller CT.
 3. Lumbar punktering.
 4. Laboratorieundersökning av cerebrospinalvätska.

ICP mäts med hjälp av en kateter och anslutning till givare eller genom ländryggspunktion.

Anledningarna till tryckökningen

Orsaken till ökat intrakraniellt tryck är nedsatt absorption, stagnation eller ökad cirkulation av cerebrospinalvätska. Villkoret är sekundärt, det orsakas av följande skäl:

 • mekanisk skada på skallen och hjärnan;
 • inflammation (encefalit, hjärnhinneinflammation);
 • fetma;
 • högt blodtryck
 • hypertyroidism;
 • funktionsfel i binjurarna;
 • leverpatologier;
 • osteokondros i livmoderhalsen;
 • tumörer på huvudet;
 • abscesser, cystor, helminthiasis, otitis media, bronkit, mastoidit, malaria, stroke;
 • tar vissa mediciner.

Orsakerna till ICP kan också inkludera en genetisk predisposition. Hos spädbarn kan trauma under födseln, hypoxi, toxicos och prematuritet provocera tillståndet..

Tabletter för att sänka intrakraniellt tryck hos vuxna

Behandling för intrakraniellt tryck beror på sjukdomens grad och svårighetsgrad. Terapi inkluderar: mediciner, sjukgymnastik, massage, akupunktur, träningsterapi, dieter, folkmedicin, operationer. Du kan återställa trycket till det normala genom att träna och jogga med rätt andning..

 1. Diuretika Tabletter från gruppen av diuretika för ICP ordineras oftare än andra läkemedel. Läkemedel har en diuretisk effekt, vilket hjälper till att sänka blodtrycksnivån. De mest förskrivna är: Furosemid, Lasix, Hypotiazid, Diakarb, Glycerol, Mannitol, Euphyllin.
 2. Vasodilatordroger. Läkemedel sänker blodtrycket genom att låta vätska flöda till hjärnan. Injektioner av nikotinsyra har en snabb effekt, behandling kan utföras: Actovegin, Cinnarizin, Sermion, Fenotropil, Aspirin, Glycin, Bilobil, Pantogam.
 3. Vasoaktiva medel. Intrakraniella trycktabletter hjälper till att utvidga blodkärlen, förbättra blodcirkulationen och minska trycket. Behandla symtomen väl: Magnesia, Cavinton, Sermion, Nicergoline.
 4. Läkemedel mot huvudvärk. Smärtsyndrom avlägsnas: Analgin, Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen, Citramon, Ibuclin, Nurofen, Solpadein, Pentalgin. Kanske utnämningen av betablockerare: Coriol, Atenolol, Tenoric, Bisoprolol, Acebutolol eller kalciumkanalblockerare: Virapamil, Diltiazem, Nimotop, Nifedipin.
 5. Läkemedel för intrakraniellt tryck med aminosyror. Medel eliminerar konsekvenserna av störd cirkulation av cerebrospinalvätska, låt inte celler kollapsa. Patienter ordineras användningen av: glycin, citrullin, cerebrolysin.

ACE-hämmare kan också användas: Kapoten, Captopril, multivitaminer: B-50, Neurobion, Neurovitan.

Behandling av intrakraniellt tryck hos ett barn

Behandling av intrakraniellt tryck hos ett barn kräver försiktighet. Det finns fall av spontant försvinnande av symtom upp till sex månaders ålder. Terapi, som hos vuxna, börjar med att identifiera orsaken till tillståndet. Felaktig diagnos och behandling kan få allvarliga konsekvenser. Från läkemedel kan barn tilldelas följande:

 1. Blodflödet i hjärnan kan förbättras med: Cortexin, Actovegin, Pantogam, Cinnarizin.
 2. Föreskrivs som diuretika: Furosemid, Triampur, Diakarb.
 3. Glycin används från neuroprotektorer.
 4. Av nootropics, barn får ta: Piracetam, Cavinton.
 5. Homeopatisk medicin Traumeel hjälper till att lindra komplikationer av trauma under födseln..
 6. Nervohel hjälper dig att lugna dig, du kan återställa sömnen med Dormikind.

Självadministrering av läkemedel för detta tillstånd är farligt, alla mediciner måste ordineras strikt av en läkare efter diagnos för närvaro av HHV och andra samtidigt sjukdomar.

Folkläkemedel

Användningen av folkmedicinska läkemedel vid behandling av intrakraniellt tryck bör vara i komplex behandling med mediciner. I de flesta fall är recepten säkra, ändå finns det kontraindikationer, därför bör du först få en medicinsk konsultation, särskilt vid behandling av barn. Med ICP är följande recept effektiva.

Citron

På basis av denna frukt kan mer än ett botemedel mot behandling av ICP göras. Citrus är särskilt effektivt när tillståndet framkallas av överansträngning. Frukten är också lämplig för behandling av skolbarn. Den innehåller C-vitamin, som har en positiv effekt på det kardiovaskulära systemet, hjälper till att eliminera ödem, sänker blodtrycket och minskar därmed ICP. För medicinen, använd juice av 1 citron, 2 stora skedar honung och 100 ml vatten. Blandningen berusas i en sval, helst före sänggåendet..

Ett annat recept föreslår att man använder 1 citron och ett vitlökhuvud som hackas och hälls med en liter icke-varmt vatten. Den resulterande blandningen blandas och konsumeras 2 stora skedar en gång om dagen. Läkemedlet förvaras i kylskåpet..

Örter

Som terapi för intrakraniellt tryck kan tinkturer och avkok baserade på olika örter användas, följande recept anses vara ganska effektiva:

 1. En matsked lavendel hälls i 500 ml kokande vatten och insisteras i 60 minuter. Kompositionen tas en stor sked före måltiderna. Lavendel kan ges till barn, behandlingsförloppet är 1 månad.
 2. Tinkturen är beredd av 100 ml alkohol, 1 sked humlekottar och jordgubbslöv. Läkemedlet kommer att vara klart om 14 dagar. Den filtrerade vätskan tillsätts 15 droppar per 250 ml vatten och dricks en gång om dagen.
 3. Läkemedlet är tillverkat av valerian, moderurt och hagtorn, som tas 1 liten sked vardera och 500 ml kokande vatten hälls över. Efter 60 minuter är infusionen redo att användas, den dricks i 100 ml före måltid.
 4. Nässla och snöre i mängden 1 msk. skedar hälls med ett glas kokande vatten och förvaras i 15 minuter i ett vattenbad. Den resulterande kompositionen konsumeras i 50 ml efter måltider..
 5. För tinktur hälls klöverblommor i en behållare som är lika med 1 liter. Växter ska täcka hälften av behållaren. Vodka hälls i disken och lämnas i 2 veckor i ett svalt rum och skakar ibland. Den filtrerade vätskan konsumeras i en liten sked två gånger om dagen..
 6. Plantainblad i mängden av 3 stora skedar hälls med 500 ml varmt vatten, insisteras och konsumeras 50 ml tre gånger om dagen, före måltiderna.
 7. Flera grenar av mullbärsträd hälls med 900 ml varmt vatten, insistera och drick 250 ml 3 gånger om dagen.

Under behandlingen kan du också använda färdiga alkoholhaltiga infusioner. Med ICP är det också effektivt att använda: moderurt, mynta, hagtorn, valerian.

Bad, inandning, kompress

Ett lindblomningsbad kan hjälpa till att hantera symtom. Beräkningen görs från 4 glas torr växt per 10 liter kokande vatten, efter 20 minuter filtreras vätskan och tillsätts till badet till den totala volymen vatten.

Användbara inandningar med lagerblad. För att göra detta hälls 20 - 30 ark med en liten mängd nykokt vatten, insisterar i 3 minuter och börjar andas inpackad i en handduk i 15 minuter.

För en kompress med intrakraniellt tryck, som appliceras på huvudet på natten, används kamferolja och alkohol. Dessutom bör huvudet vara insvept i polyeten. Kursens varaktighet är 10 dagar. I grund och botten används folkrecept i kombination med läkemedel för att påskynda återhämtningen. Möjligheten att normalisera tillståndet utan medicin diskuteras med läkaren..

Förebyggande

För att förhindra intrakraniellt tryck är näringskorrigering nödvändig. Undvik stekt, salt, fet och kryddig mat. Det är användbart att äta mer kaliumrika livsmedel: potatis, torkade aprikoser, citrusfrukter och andra grönsaker och frukter. Andra förebyggande åtgärder inkluderar:

 • använder en hög kudde medan du sover;
 • kursmassage i ryggraden, i synnerhet livmoderhals- och axelavsnitt;
 • tillräckligt intag av vitaminer;
 • simning och annan träning.

Man bör också komma ihåg att intrakraniellt tryck framkallar en kraftig klimatförändring, stannar i bergen och flyger med flyg, så detta bör undvikas om möjligt. Villkoret är mycket farligt, därför är det viktigt att konsultera en läkare så snart som möjligt vid de första symtomen och under inga omständigheter förskriva självbehandling och dränka inte manifestationer av smärtstillande medel..

Hur man behandlar intrakraniellt tryck: behandling hos vuxna

Hur behandlas intrakraniellt tryck? Först måste du ha en idé - vad är intrakraniellt tryck, vad är dess hastighet och vad som kan få det att öka. Intrakraniellt tryck kallas det tryck som utövas av cerebrospinalvätskan i hjärnkammarna, liksom mellan de mjuka och araknoidala membranen. Den intrakraniella tryckhastigheten är 7,5-15 mm Hg. Konst. Med intrakraniell hypertoni kan den överstiga 30 mm Hg. st.

Ökat intrakraniellt tryck (ökad ICP, intrakraniell hypertoni) orsakas av nedsatt produktion eller utflöde av cerebrospinalvätska (CSF), detta är ett farligt tillstånd som kan leda till ogynnsamma neurologiska konsekvenser.

Intrakraniellt tryck kan öka hos friska människor, men i det här fallet återgår det snabbt till det normala. Långvarig högt blodtryck är vanligtvis inte en oberoende sjukdom utan ett av symtomen på en annan sjukdom.

Livsstilsförbättring är en viktig del av behandlingen. Patienter bör definitivt normalisera arbets- och viloprocessen, först och främst ge en hel natts sömn.

Hur man behandlar intrakraniellt tryck

Kan intrakraniell hypertoni behandlas hemma? Det finns inget definitivt svar på denna fråga. I vissa fall är traditionell medicin tillräcklig, i andra är det omöjligt att göra utan kirurgiskt ingrepp, allt beror på den primära sjukdomen. Men även i de fall där patienten behandlas hemma bör läkaren kontrollera behandlingen..

Läkemedelsbehandling består vanligtvis i användning av diuretika, det vill säga diuretika, som genom att avlägsna vätska från kroppen hjälper till att minska mängden cerebrospinalvätska och därmed dess tryck på hjärnstrukturerna. Vasodilatatorer, lugnande medel föreskrivs också, i vissa fall indikeras smärtstillande medel..

Som en extra behandling används fysioterapi, massage, sjukgymnastikövningar, dietterapi. Livsstilsförbättring är en viktig del av behandlingen. Patienterna bör se till att normalisera sitt arbets- och viloprogram, först och främst för att säkerställa en hel natts sömn. Det är nödvändigt att röra sig mer, vara i den friska luften varje dag och sluta röka och dricka alkohol. Patienter med övervikt bör normalisera det, eftersom metaboliska störningar påverkar bland annat cerebrospinalvätskan.

Kirurgisk behandling av intrakraniellt tryck hos vuxna består i att ta bort hinder för utflödet av cerebrospinalvätska. Detta är avlägsnande av neoplasmer (tumörer, hematom, cystor) eller växling - en operation som består i att skapa en konstgjord dränering av överskott av cerebrospinalvätska med hjälp av en shunt.

I vissa fall räcker det med traditionell medicin, i andra är det omöjligt att göra utan kirurgiskt ingrepp, allt beror på den primära sjukdomen.

Hur man behandlar intrakraniellt tryck med folkmedicin

Vilka folkmedicin är mest effektiva för intrakraniellt tryck? Främst talar vi om hemberedningar från medicinska växter. Det är allmänt accepterat att traditionella läkemedel, till skillnad från läkemedel, är helt ofarliga och därför är att föredra. Det är inte sant. Folkmedicin, precis som apotek, kan skada om de inte används för det avsedda ändamålet, dessutom orsakar de allergier mycket oftare. De är vanligtvis mildare, men av denna anledning kan de inte ersätta läkemedelsbehandling när det behövs, utan används som ett komplement. Men även i detta fall kan de vara oförenliga med mediciner. Därför bör behandling med folkmedicin överenskommas med den behandlande läkaren..

Nedan följer några av de läkemedel som används vid behandling av intrakraniell hypertoni som är lätta att förbereda hemma..

 1. Te från bladen av pepparmynta, citronmeliss, kamomill, lindblommor, mullbär - detta te är användbart för att ersätta vanligt svart te och kaffe.
 2. Infusion av svarta poppelknoppar eller majsstigmer - används som ett diuretikum.
 3. Alkoholhaltig tinktur av klöverblommor - fyll en halv burk med torrklöver, häll alkohol eller vodka till toppen och låt stå i två veckor på en sval mörk plats. Töm sedan tinkturen, sila. Ta ½ tesked 1-2 gånger om dagen.
 4. Citron-vitlökblandning - 2 citroner och 2 vitlökar, mala i väll, häll 2 liter uppvärmt vatten (inte kokande vatten!), Lämna en dag på en mörk plats, sila sedan och ta 30 ml på kvällen före sänggåendet.
 5. Tinktur av pepparmynta, moderurt, valerian, eukalyptus och hagtorn. Alla ingredienser blandas i lika delar, en matsked torr blandning hälls i 0,5 liter vodka, insisteras i en vecka på ett mörkt ställe, dräneras sedan och filtreras. Ta 20 droppar tre gånger om dagen.
 6. Ett avkok av vild rosmarin, moderurt och sumpmask - blanda torra råvaror i lika delar, häll en matsked av blandningen med ett glas vatten och koka i 5 minuter, sedan infunderas buljongen i 4 timmar och filtreras sedan. Ta 0,5 koppar före måltiderna.

Det är nödvändigt att röra sig mer, vara i den friska luften varje dag och sluta röka och dricka alkohol.

Att gnugga lite varm lavendelolja i dina tempel kan hjälpa till med huvudvärk..

Dietterapi

Med intrakraniell hypertoni indikeras diet. Det är nödvändigt att begränsa användningen av livsmedel som kan ha en spännande effekt på nerv- och kardiovaskulära systemet, orsaka vätskeretention i kroppen, såväl som osmältbar och orsakar utveckling av flatulens.

Maten bör tas enligt schemat och observera ungefär lika intervall mellan måltiderna, minst 5 gånger om dagen i små portioner. Middagen bör vara minst tre timmar före sänggåendet.

Det är tillrådligt att laga rätter med hjälp av dietmetoder - koka, baka, ånga. Det är absolut nödvändigt att inkludera färska grönsaker och frukter i kosten, eftersom kosten bör ge kroppens behov av vitaminer och spårämnen.

Dieten bör baseras på följande livsmedel:

 • mjölk (om det inte finns någon individuell intolerans) och fermenterade mjölkprodukter;
 • råa och kokta grönsaker, särskilt gurkor, tomater, pumpa, potatis, morötter, rödbetor, zucchini, alla typer av kål, gröna ärtor, paprika, bladgrönsaker;
 • färska och kokta frukter och bär;
 • torkade frukter;
 • kött - det rekommenderas att föredra kalvkött, nötkött, kanin, kalkon, kyckling;
 • Fisk och skaldjur;
 • ägg;
 • spannmål;
 • pasta;
 • bröd och osmakliga bageriprodukter;
 • smör och vegetabiliska oljor;
 • frukt, grönsaksjuice, grönt te, svart te, örtte, kaffe med mjölk.

Det rekommenderas att utesluta muffins, konfektyr, starkt kött, fisk- och svampbuljonger, fett kött, rökt korv, kaviar, feta och salta ostar, baljväxter, rädisor, rädisor, lök, vitlök, svamp, pepparrot, senap, majonnäs från kosten, svart kaffe, kakao, alkohol, marinader, pickles och annan konserver.

Patienter med övervikt bör normalisera det, eftersom metaboliska störningar påverkar bland annat cerebrospinalvätskan.

Begränsa konsumtionen av bordssalt till 5 g per dag.

Om patienten är överviktig är det nödvändigt att minska det dagliga kaloriintaget med 200-300 kcal samtidigt som näringsvärdet bibehålls. Det är förbjudet att följa strikta dieter med lågt kaloriinnehåll för patienter som lider av intrakraniell hypertoni.

Vad kan orsaka ökat intrakraniellt tryck

Behandlingen av intrakraniell hypertoni utförs i två riktningar:

 1. Eliminering av symtom, främst lidande huvudvärk.
 2. Eliminera orsaken till ökad ICP.

Vad är orsaken till intrakraniell hypertoni? Dess omedelbara orsak är en ökning av volymen cerebrospinalvätska, antingen på grund av dess försämrade utflöde eller på grund av ökad produktion. En överskott av cerebrospinalvätska i kraniets slutna utrymme ökar trycket på hjärnan, vilket leder till dess hypoxi, och med långvarig kompression kan det förstöra vissa strukturer. I det senare fallet blir konsekvenserna av intrakraniell högt blodtryck irreversibla - det är därför som denna patologi kräver obligatorisk patogenetisk behandling och inte bara eliminering av symtom..

Överdrivet cerebrospinalvätsketryck kan orsakas av: hydrocefalus, stroke, hjärnhinneinflammation, encefalit, neoplasmer i hjärnan (tumörer, cystor, hematomer), medfödda anomalier i hjärnkärlens struktur, metaboliska störningar, förgiftning, akut otitis media, malaria, kraniocerebralt trauma, överskott av natrium i blod, arteriell hypertoni, vitaminbrist, tar vissa mediciner, allergiska reaktioner, fetma och vissa andra tillstånd.

I sällsynta fall kan en primär sjukdom som orsakar en ökning av trycket i skallen inte detekteras. Sedan pratar de om idiopatisk intrakraniell hypertoni..

Det är nödvändigt att begränsa användningen av livsmedel som kan ha en spännande effekt på nerv- och kardiovaskulära systemet, orsaka vätskeretention i kroppen, såväl som osmältbar och orsakar utveckling av flatulens.

Tecken på ökat intrakraniellt tryck

Manifestationerna av ökat intrakraniellt tryck uppträder oftast och ökar gradvis, men i vissa fall kan de uppträda plötsligt - till exempel med en stroke. Det mest uttalade symptomet på ökad ICP är en huvudvärk, som är pressande och spricker i naturen (patienter säger ibland att smärtan bokstavligen får dem att "ögonen böjer sig i pannan"). Det är karakteristiskt att en sådan huvudvärk inte elimineras genom användning av konventionella smärtstillande medel och intensifieras om huvudet sänks..

Smärtsyndromet åtföljs av illamående, upp till kräkningar. Det speciella med kräkningar i detta fall är att det inte är förknippat med matintag utan är förknippat med huvudvärk. Kräkningar kan upprepas, som regel avtar smärtan efter det.

Det tredje karakteristiska tecknet på ökat kranialtryck är synstörning. Detta kan vara en minskning av synskärpan, förlust av synfält, blinkningar eller tvärtom svarta fläckar framför ögonen etc..

Dessutom finns arytmier, hjärtklappning, förändringar i blodtrycket, yrsel, andfåddhet, nervositet, sömnstörningar, nedsatt arbetsförmåga, trötthet.

Diagnosen av intrakraniell hypertoni görs vanligtvis på grundval av en karakteristisk klinisk bild och bekräftas av resultaten av oftalmoskopi (med en oftalmologisk undersökning hittas den så kallade stillastående fundus). För att identifiera den primära sjukdomen kan beräknad eller magnetisk resonanstomografi, röntgenundersökning, ultraljudsdiagnostik, ryggradspunktion och ett antal andra studier krävas.

Video

Vi erbjuder för att titta på en video om artikeln.

Ökat intrakraniellt tryck

Allmän information

Ökat intrakraniellt tryck är ett tillstånd där indikatorerna för intrakraniellt tryck ökas till 20-25 mm Hg. Konst. och mer i sinushålan i strukturen av hjärnans dura mater, ventriklar, epidural, subaraknoidalt utrymme och i allmänhet - skallen. På ett annat sätt kallas det också intrakraniell hypertoni..

Patologi orsakar intrakraniellt syndrom med ett antal kliniska manifestationer - växande huvudvärk, illamående, kräkningar, medvetenhetskänsla etc..

Patogenes

Normalt bör intrakraniella tryckindikatorer inte överstiga 7-15 mm Hg. Konst. ligger ner. De tillhandahålls:

 • ett styvt skelett av skallen och dura mater, som ger volymen konstant som helhet och summan av de separat tagna volymerna av element och strukturer;
 • komplexa processer för fysiologisk reglering - cerebralt perfusionstryck, cerebral vaskulär ton, volymetrisk blodcirkulation i hjärnan, produktion och resorption av cerebrospinalvätska, permeabilitet för blod-hjärnbarriären och kolloid-osmotisk stasis av hjärnvätska.

När en av de listade faktorerna, hjärnans förskjutning, förändras eller störs, bör en automatisk aktivering av en kompenserande reaktion äga rum, som syftar till att förflytta den venösa artären och blodet från bihålorna och följaktligen artärer, minska volymen cerebrospinalvätska genom att förskjuta den från kammarna och minska hjärnvolymen genom att minska mängden intercellulär vätska.

Till exempel, på grund av en ökning av arteriellt blodtryck, minskas hjärnkärlen snabbt, vilket resulterar i att blodflödet i hjärnan och det intrakraniella trycket genomgår betydande förändringar..

Mekanismen för intrakraniell hypertoni är oftast baserad på en ökning av volymen av intrakraniellt innehåll (på grund av nedsatt utflöde eller hyperproduktion), inklusive cerebrospinalvätska (CSF), vävnadsvätska (med cerebralt ödem), blod (kan orsakas av venös trängsel) samt uppkomsten av främmande vävnader till exempel med onkologiska processer för tumörutveckling. De senare har inte bara en direkt effekt av massan utan också en direkt blockering av CSF-flödet. Dessutom är patologiska förändringar i hjärnan som ökar trycket resultatet av sådana processer som:

 • cytokininducerad transudation (vasogent ödem);
 • cytotoxisk skada som leder till celldöd och nekros (ökat interstitiellt tryck);
 • återställande och inflammatoriska processer initierade av celler i det inflammatoriska infiltratet i cerebrospinalvätskan vid hjärnhinneinflammation, ventrikulit, etc;
 • obstruktion associerad med medfödda missbildningar, överdriven tillväxt av duralvävnad, nedsatt venutflöde, bildandet av en parenkymal eller intraventrikulär massa av en cysta eller neoplasma;
 • en ökning av den intravaskulära volymen;
 • hypoxemi;
 • förändringar i partiellt tryck av koldioxid (hyperkapni eller hypokapni);
 • verkan av metaboliska intermediära metaboliska toxiner, inklusive neuronala excitotoxiner;
 • utarmning av energisubstrat, till exempel med blockering av stora kärl, kontusion eller diffus axonal skada, anoxi orsakad av hjärtstillestånd, hypertensiv encefalopati, encefalitinfektion, metabolisk förgiftning.

Klassificering

Beroende på orsaken, utvecklingsmekanismen för intrakraniell hypertoni och följderna, finns det godartade (inga tecken på organisk skada på centrala nervsystemet och hydrocephalus), idiopatiskt ökat tryck inuti skallen och pseudotumör i hjärnan.

Anledningarna

Ett antal olika orsaker och faktorer kan framkalla en ökning av det intrakraniella trycket, dessa inkluderar:

 • alla typer av traumatisk hjärnskada;
 • onkologi;
 • intrakraniell blödning och abscesser;
 • hydrocefalus;
 • cytotoxiska processer som orsakar hjärnsvullnad vid blyförgiftning, leversvikt mot bakgrund av Reyes syndrom, diabetisk ketoacidos;
 • encefalomeningit andra encefalopatier.

Symtom på högt intrakraniellt tryck

Kliniskt hypertensivt syndrom kan skilja sig åt med olika lokalisering och förekomst av patologiska processer, och beror också på hur snabbt de utvecklas. De klassiska symptomen på ökat intrakraniellt tryck inkluderar:

 • frekvent huvudvärk med ökande svårighetsgrad, kan kompliceras av hosta, smärtsam uppmaning att urinera och avföring, som liknar Valsalva-manöverens verkan;
 • sömnstörningar på grund av huvudvärk, tvingad huvudposition;
 • illamående;
 • upprepad kräkning
 • störningar i medvetandet
 • dimma framför ögonen, möjligen på grund av venös trängsel eller svullnad i optisk skiva;
 • bedövning
 • minskad mental prestanda;
 • kränkning av andningsfunktionen;
 • bradykardi och ökat blodtryck
 • krampanfall.

Långvarig intrakraniell hypertoni kan framkalla synskada, liksom andra tecken:

 • aptitlöshet;
 • konstant sömnighet
 • svårigheter att vakna på morgonen;
 • brott mot koncentrationen
 • positiv reaktion på Babinskys patologiska reflex.

Symtom på ökat intrakraniellt tryck hos spädbarn

De första tecknen på en bebis är en stor huvudomkrets, utskjutning av fontanelen, ökade reflexer och tonicitet, barnet kan inte slå upp. I kronisk hydrocefalus kan det finnas manifestationer av spastiska nedre extremiteter och senare utveckla inkontinens och inlärningsproblem.

Till skillnad från vuxna orsakar patologi i framtiden en triad av kliniska manifestationer hos barn i framtiden: paroxysmal huvudvärk (debut vid 5-7 års ålder), ögonmotoriska störningar och synstörning (oftast är det paralytisk konvergerande strabismus, nystagmus).

Analyser och diagnostik

Det finns flera sätt att mäta intrakraniellt tryck. Den vanligaste metoden är indirekt - genom att skapa tryck i håligheten i det ryggmärgs subaraknoidala utrymmet i bältet som ett resultat av en ryggkran. Denna teknik är emellertid inte tillförlitlig i fall, till exempel av neoplasmer i hjärnan - när sambandet mellan det intrakraniella och spinalutrymmet bryts. Specialiserade kliniker kan genomföra invasiva tryckmätningar i hjärnstrukturer med hjälp av specialiserade sensorer.

Den säkrare metoden är ultraljud, magnetisk resonanstomografi eller datortomografi. Neurologiska och fysiska undersökningar, CT, EEG, angiografi, upptäckt av hjärnhinneinfektion samt sådana objektiva tecken som:

 • ödem på den optiska skivan;
 • avvikelser från normen för elektrolytprov, toxikologiska test, cerebrospinalvätsketest, leverfunktionstest, testning av utsöndringssystemets funktion;
 • ökat osmotiskt tryck i extremiteterna och i cerebrospinalvätskan;
 • radiografiskt detekterbara typiska förändringar i skallen.

Om cancer misstänks kan en biopsi rekommenderas.

Behandling

Taktiken för behandling av intrakraniell hypertoni väljs individuellt och med försiktighet. Den bakomliggande faktorn är orsaken till utvecklingen av patologi.

De första åtgärderna är användningen av osmotiska diuretika, en hypertonisk NaCl-lösning. De första raden tillsatsmedel är Pentobarbital och Midazol. Användningen av diuretika riskerar att öka den blinda fläcken och utvecklingen av blindhet på grund av tryck på det optiska nervhuvudets strukturer. Därför övervakar läkare ständigt synfältet och, om behandlingen inte lyckas, utför omedelbart kirurgiskt ingrepp för att placera en ländrygg eller peritoneal shunt, och använd också intravenös användning av hypotoniska lösningar..

Om andra orsaker till intrakraniell hypertoni identifieras används följande behandlingstaktik:

 • med onkologi och vasogenetiskt ödem, är det lämpligt att använda mineralokortikoider;
 • om en infektion, fokala lesioner, abscesser, encefalit misstänks, kan antivirala läkemedel och antibiotika förskrivas.