Huvud > Komplikationer

Hypoxi (syresvält) - typer och grader, symtom och tecken, orsaker och konsekvenser, behandling och förebyggande. Vad är fostrets hypoxi under graviditeten? Hypoxi hos nyfödda under förlossningen

Webbplatsen innehåller endast bakgrundsinformation i informationssyfte. Diagnos och behandling av sjukdomar bör utföras under överinseende av en specialist. Alla läkemedel har kontraindikationer. Ett specialkonsultation krävs!

Hypoxi är ett patologiskt tillstånd som kännetecknas av en syrebrist i kroppen, som uppstår på grund av dess otillräckliga tillförsel utifrån eller mot bakgrund av en kränkning av användningsförfarandet på mobilnivå..

Uttrycket "hypoxi" kommer från tillägget av två grekiska ord - hypo (lite) och oxigenium (syre). Det vill säga den bokstavliga översättningen av hypoxi är lite syre. I vanligt tal dechiffreras vanligen termen hypoxi som syresvält, vilket är ganska rättvist och korrekt, eftersom i slutändan under hypoxi lider alla celler i olika organ och vävnader av syrebrist..

Allmänna egenskaper hos hypoxi

Definition

Hypoxi hänvisar till de typiska patologiska processerna som kan förekomma i kroppen vid olika sjukdomar och tillstånd. Detta innebär att hypoxi inte är specifik, det vill säga det kan orsakas av olika faktorer, åtfölja en mängd olika sjukdomar och vara en nyckellänk i utvecklingen av patologiska förändringar i olika sjukdomar. Det är därför hypoxi tillhör typiska allmänna patologiska processer, såsom inflammation eller dystrofi, och är följaktligen varken en diagnos eller ens ett syndrom.

Det är kärnan i hypoxi som en typisk patologisk process som gör det svårt att förstå det på vardaglig nivå, där en person är van vid att hantera specifika sjukdomar som visar sig med tydliga tecken och huvudsymptom. När det gäller hypoxi anser en person som regel också att den patologiska processen är en sjukdom och börjar leta efter dess huvudsakliga manifestation och symtom. Men en sådan sökning efter den viktigaste manifestationen av hypoxi som en sjukdom stör förståelsen av essensen av denna patologiska process. Låt oss överväga skillnaden mellan en allmän patologisk process och en sjukdom med exempel..

Varje person som står inför någon form av diagnos försöker ta reda på vad det betyder, det vill säga vad som är fel i kroppen. Till exempel är högt blodtryck högt blodtryck, åderförkalkning är avsättningen av fettplack på blodkärlens väggar, minskar deras lumen och försämrar blodflödet etc. Med andra ord är varje sjukdom en uppsättning symtom som beror på skada på ett visst organ eller vävnad. Men de totala symtomen som är inneboende i varje sjukdom verkar inte bara så, utan beror alltid på utvecklingen av någon allmän patologisk process i ett eller annat organ. Beroende på vilken typ av allmän patologisk process som äger rum och vilket organ som påverkas utvecklas denna eller den andra sjukdomen. Till exempel, vid början av en allmän patologisk inflammatorisk process i lungorna, kan en person utveckla en mängd olika sjukdomar som orsakas exakt av inflammation i lungvävnaden, såsom till exempel lunginflammation, bronkopneumoni, tuberkulos, etc. Med en dystrofisk allmän patologisk process i lungorna kan en person utveckla pneumoskleros, emfysem etc..

Med andra ord bestämmer den allmänna patologiska processen vilken typ av kränkningar som sker i ett organ eller vävnad. Och de nya störningarna orsakar i sin tur karakteristiska kliniska symtom från det drabbade organet. Det vill säga en och samma allmänna patologiska process kan påverka olika organ och är den huvudsakliga mekanismen för utveckling av olika sjukdomar. Det är därför begreppen "symtom" inte används för att karakterisera allmänna patologiska processer, de beskrivs ur perspektivet av störningar som förekommer på nivå av celler.

Och hypoxi är bara en sådan allmän patologisk process, och inte ett symptom, inte ett syndrom och inte en sjukdom, som ett resultat av vilket kärnan i störningar som uppträder på mobilnivå och inte symtom, citeras för att beskriva det. Förändringar på mobilnivå som inträffar under hypoxi kan villkorligt delas in i två grupper - detta är adaptiva reaktioner och dekompensation. För det första aktiverar kroppen, som svar på hypoxi, adaptiva reaktioner som kan bibehålla relativt normal funktion av organ och vävnader under förhållanden med syresvält under en tid. Men om hypoxi fortsätter för länge, tappas kroppens resurser, adaptiva reaktioner stöds inte längre och dekompensation inträffar. Dekompensationsstadiet kännetecknas av uppkomsten av irreversibla förändringar i organ och vävnader, som i alla fall manifesteras av negativa konsekvenser, vars svårighetsgrad varierar från organsvikt till död..

Utveckling av hypoxi

Kompenserande reaktioner under hypoxi orsakas av syrebrist på cellnivå, och därför syftar deras effekter till att förbättra syretillförseln till vävnader. I kaskaden av kompenserande reaktioner för att minska hypoxi är främst kardiovaskulära och andningsorganens organ involverade, och det finns också en förändring av biokemiska processer i cellerna i vävnader och organstrukturer, som drabbas hårdast av syrebrist. Tills potentialen för kompenserande reaktioner är helt bortkastad kommer organ och vävnader inte att drabbas av syrebrist. Men om inte kompensationsmekanismerna är uttömda, återställs inte tillräcklig syretillförsel, kommer långsam dekompensation att börja i vävnaderna med cellskador och störningar i hela organets funktion..

Vid akut och kronisk hypoxi är kompensationsreaktionernas natur annorlunda. Så vid akut hypoxi består kompenserande reaktioner i ökad andning och blodcirkulation, det vill säga blodtrycket stiger, takykardi uppstår (hjärtfrekvensen är mer än 70 slag per minut), andningen blir djup och frekvent, hjärtat pumpar mer blodvolym per minut än normalt... Dessutom, som svar på akut hypoxi från benmärgen och mjälten, kommer alla "reserver" av erytrocyter, som är nödvändiga för att transportera syre till cellerna, in i den systemiska cirkulationen. Alla dessa reaktioner syftar till att normalisera mängden syre som levereras till celler genom att öka blodvolymen som passerar genom kärlen per tidsenhet. Med mycket svår akut hypoxi, utöver utvecklingen av dessa reaktioner, sker också centraliseringen av blodcirkulationen, som består i att omdirigera allt tillgängligt blod till vitala organ (hjärta och hjärna) och en kraftig minskning av blodtillförseln till bukhålets muskler och organ. Kroppen dirigerar allt syre till hjärnan och hjärtat - organ som är kritiska för överlevnad, och som "berövar" de strukturer som för närvarande inte behövs för överlevnad (lever, mage, muskler etc.).

Om akut hypoxi elimineras inom en tidsperiod under vilken kompenserande reaktioner inte bryter ut kroppens reserver, kommer personen att överleva, och alla hans organ och system efter ett tag kommer att fungera helt normalt, det vill säga syresvält lämnar inte allvarliga störningar. Om hypoxi fortsätter längre än effektivitetsperioden för kompenserande reaktioner, kommer det vid tidpunkten för eliminering att uppstå irreversibla förändringar i organ och vävnader, varigenom en person efter återhämtning kommer att ha olika störningar i arbetet med de mest drabbade organsystemen.

Kompenserande reaktioner vid kronisk hypoxi utvecklas mot bakgrund av allvarliga långvariga sjukdomar eller tillstånd, därför har de också karaktären av konstanta förändringar och avvikelser från normen. För det första, för att kompensera för syrebristen i blodet, ökar antalet röda blodkroppar, vilket gör det möjligt att öka mängden syre som transporteras av samma volym blod per tidsenhet. Dessutom ökar enzymets aktivitet i erytrocyter, vilket underlättar överföringen av syre från hemoglobin direkt till cellerna i organ och vävnader. Nya alveoler bildas i lungorna, andningen fördjupas, volymen på bröstet ökar, ytterligare kärl bildas i lungvävnaden, vilket förbättrar syreflödet i blodet från den omgivande atmosfären. Hjärtat, som måste pumpa en större volym blod per minut, hypertrofi och växer i storlek. I vävnader som lider av syresvält förekommer också förändringar som syftar till effektivare användning av en liten mängd syre. Således ökar antalet mitokondrier (organeller som använder syre för att ge cellulär andning) i cellerna, och många nya små kärl bildas i vävnaderna, vilket säkerställer expansion av mikrovaskulaturen. Det är på grund av aktiveringen av mikrocirkulationen och ett stort antal kapillärer under hypoxi som en person utvecklar en rosa färg på huden, vilket förväxlas med en "hälsosam" rodnad.

Adaptiva reaktioner vid akut hypoxi är uteslutande reflexiva, och när syresvält elimineras upphör de att verka och organen återgår helt till det funktionssätt som de fanns före utvecklingen av hypoxiepisoden. Vid kronisk hypoxi är adaptiva reaktioner inte reflexiva, de utvecklas på grund av omstruktureringen av organens och systemens funktionssätt, och därför kan deras verkan inte stoppas snabbt efter eliminering av syresvält.

Detta innebär att kroppen under kronisk hypoxi kan ändra sitt funktionssätt på ett sådant sätt att den helt anpassar sig till förhållandena med syrebrist och inte lider av det alls. Vid akut hypoxi kan inte fullständig anpassning till syrebrist inträffa, eftersom kroppen helt enkelt inte har tid att omstrukturera funktionssätten, och alla dess kompenserande reaktioner är utformade endast för att tillfälligt bibehålla organens funktion tills adekvat syretillförsel återställs. Det är därför som tillståndet av kronisk hypoxi kan finnas i en person i många år utan att störa hans liv och arbete ganska normalt, och akut hypoxi på kort tid kan leda till dödsfall eller irreversibel skada på hjärnan eller hjärtat.

Kompenserande reaktioner under hypoxi leder alltid till en förändring av funktionssättet för de viktigaste organen och systemen, vilket orsakar ett brett spektrum av kliniska manifestationer. Dessa manifestationer av kompenserande reaktioner kan villkorligt betraktas som symtom på hypoxi..

Typer av hypoxi

Klassificeringen av hypoxi utfördes flera gånger. Men nästan alla klassificeringar skiljer sig inte i princip från varandra, eftersom de en gång har identifierats på grundval av kausalfaktorn och nivån på skada på syreöverföringssystemet, är sorterna av hypoxi motiverade. Därför presenterar vi en relativt gammal klassificering av hypoxi i arter, som dock accepteras i det moderna vetenskapssamhället som den mest fullständiga, informativa och berättigade..

Så för närvarande, enligt den mest fullständiga och motiverade klassificeringen, är hypoxi, beroende på utvecklingsmekanismen, uppdelad i följande typer:

1. Exogen hypoxi (hypoxisk hypoxi) - orsakad av miljöfaktorer.

2. Endogen hypoxi - på grund av olika sjukdomar eller störningar som en person har:

 • Andningsvägar (andningsvägar, lungor) hypoxi.
 • Circulatorisk (kardiovaskulär) hypoxi:
  • Ischemisk;
  • Stagnerande.
 • Hemisk (blod) hypoxi:
  • Anemisk;
  • På grund av inaktivering av hemoglobin.
 • Vävnad (histotoxisk) hypoxi.
 • Substrat hypoxi.
 • Överbelastning av hypoxi.
 • Blandad hypoxi.

Beroende på utvecklingshastighet och kurs är hypoxi uppdelad i följande typer:
 • Blixtsnabb (omedelbar) - utvecklas inom några sekunder (inte längre än 2-3 minuter);
 • Akut - utvecklas inom några tiotals minuter eller timmar (inte längre än 2 timmar);
 • Subakut - utvecklas inom några timmar (inte längre än 3-5 timmar);
 • Kronisk - utvecklas och varar i veckor, månader eller år.
Beroende på förekomsten av syresvält är hypoxi uppdelad i allmän och lokal.

Tänk på de olika typerna av hypoxi i detalj.

Exogen hypoxi

Exogen hypoxi, även kallad hypoxisk, orsakas av en minskning av mängden syre i inandad luft. Det är på grund av bristen på syre i luften, med varje inandning kommer mindre syre in i lungorna än normalt. Följaktligen frigörs blod från lungorna, mättat med syre är otillräckligt, vilket leder till att en liten mängd gas förs till cellerna i olika organ och vävnader och de upplever hypoxi. Beroende på atmosfärstrycket är exogen hypoxi uppdelad i hypobarisk och normobarisk.

Hypobar hypoxi orsakas av låg syrehalt i sällsynt luft med lågt atmosfärstryck. Sådan hypoxi utvecklas när man klättrar till stora höjder (berg), liksom när man lyfter upp i luften på öppna flygplan utan syrgasmasker..

Normobar hypoxi utvecklas med lågt syreinnehåll i luft med normalt atmosfärstryck. Normobarisk exogen hypoxi kan utvecklas när du befinner dig i gruvor, brunnar, på ubåtar, i dykdräkter, i trånga utrymmen med mycket trångt folk, med allmän luftförorening eller smog i städer, liksom under en operation med en felaktig anestesi- och andningsutrustning.

Exogen hypoxi manifesteras av cyanos (cyanos i huden och slemhinnorna), yrsel och svimning.

Andningsvägar (andningsvägar, lungor) hypoxi

Andningsvägar (andningsvägar, lungor) hypoxi utvecklas i sjukdomar i andningsorganen (till exempel bronkit, pulmonell hypertoni, någon patologi i lungorna etc.), när syreinträngningen från luften till blodet är svår. Det vill säga, vid nivån av lungalveolerna, finns det svårt att snabbt och effektivt binda hemoglobin med syre som har kommit in i lungorna med en del inhalerad luft. Komplikationer som andningssvikt, hjärnödem och gasacidos kan utvecklas mot bakgrund av andningshypoxi..

Cirkulatorisk (kardiovaskulär) hypoxi

Cirkulatorisk (kardiovaskulär) hypoxi utvecklas mot bakgrund av olika cirkulationsstörningar (till exempel minskad vaskulär ton, minskad total blodvolym efter blodförlust eller uttorkning, ökad blodviskositet, ökad koagulation, centraliserad cirkulation, venös stas, etc.). Om en cirkulationsstörning påverkar hela nätverket av blodkärl, då systemisk hypoxi. Om blodcirkulationen bara störs i området för något organ eller vävnad, är hypoxi lokal.

Med cirkulationshypoxi kommer en normal mängd syre in i blodet genom lungorna, men på grund av cirkulationsstörningar levereras det till organ och vävnader med en fördröjning, vilket resulterar i att syre svält uppträder i den senare.

Enligt utvecklingsmekanismen är cirkulationshypoxi ischemisk och stillastående. Den ischemiska formen av hypoxi utvecklas med en minskning av blodvolymen som passerar genom organ eller vävnader per tidsenhet. Denna form av hypoxi kan uppstå vid vänsterkammars hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kardioskleros, chock, kollaps, vasokonstriktion av vissa organ och andra situationer när blod, tillräckligt mättat med syre, av någon anledning passerar genom kärlbädden i liten volym.

Den stillastående formen av hypoxi utvecklas med en minskning av blodflödets hastighet genom venerna. I sin tur minskar blodflödets hastighet genom venerna med tromboflebit i benen, hjärtsvikt i höger kammare, ökat intratoracalt tryck och andra situationer när blodstagnation uppstår i venbädden. Med en stillastående form av hypoxi, venös, rik på koldioxid, återgår inte blod i lungorna i tid för att avlägsna koldioxid och mätta med syre. Som ett resultat finns det en fördröjning i leveransen av nästa portion syre till organ och vävnader..

Hemisk (blod) hypoxi

Hemisk (blod) hypoxi utvecklas när kvalitetsegenskaper bryts eller mängden hemoglobin i blodet minskar. Hemisk hypoxi är uppdelad i två former - anemisk och orsakad av förändringar i hemoglobinkvaliteten. Anemisk hemisk hypoxi orsakas av en minskning av mängden hemoglobin i blodet, det vill säga anemi av något ursprung eller hydremi (utspädning av blod på grund av vätskeretention i kroppen). Och hypoxi, orsakad av en förändring av hemoglobinkvaliteten, är förknippad med förgiftning med olika giftiga ämnen som leder till bildandet av former av hemoglobin som inte kan bära syre (metemoglobin eller karboxihemoglobin).

Vid anemisk hypoxi binds syre normalt och transporteras av blodet till organ och vävnader. Men på grund av det faktum att det finns för lite hemoglobin förs en otillräcklig mängd syre till vävnaderna och hypoxi uppträder i dem.

När egenskaperna hos hemoglobin förändras förblir mängden normal, men det förlorar sin förmåga att bära syre. Som ett resultat är hemoglobin inte mättat med syre när det passerar genom lungorna och följaktligen levererar inte blodflödet det till cellerna i alla organ och vävnader. En förändring av hemoglobinkvaliteten inträffar när ett antal kemikalier förgiftas, såsom kolmonoxid (kolmonoxid), svavel, nitriter, nitrater etc. När dessa giftiga ämnen tränger in i kroppen binder de till hemoglobin, vilket resulterar i att det upphör att transportera syre till vävnader, som upplever ett tillstånd av hypoxi.

Förgiftning med olika hemoglobininaktiverande kemikalier kan inträffa under olika omständigheter under vilka dessa gifter kan förekomma. Till exempel kan kolmonoxidförgiftning inträffa genom inandning av rök från bränder, bilavgaser, tobaksrök, färgförtunnare etc. Förgiftning med nitrit och nitrat kan inträffa vid intag av anilin, metylenblått, bertholletsalt, kaliumpermanganat, naftalen etc..

Dessutom kan förgiftning uppstå genom kontakt med följande ämnen:

 • Anilin;
 • Anestezin;
 • Aspirin;
 • Bertoleths salt;
 • Vikasol;
 • Hydroxylamin;
 • Rött blodsalt;
 • Metylenblå;
 • Naftalen;
 • Novocaine;
 • Kväveoxider;
 • Kaliumpermanganat;
 • Salpeter;
 • Sulfanilamidpreparat (Biseptol, etc.);
 • Fenacetin;
 • Fenylhydrazin;
 • Kinoner;
 • Citramon.

Förgiftning, vilket leder till bildandet av metemoglobin, kan också inträffa vid kontakt med giftiga ämnen som frigörs under produktionen av ensilage, när man arbetar med acetylensvetsning, herbicider, avfällningsmedel, sprängämnen etc..

Vävnad (histotoxisk) hypoxi

Vävnad (histotoxisk) hypoxi utvecklas mot bakgrund av en kränkning av organcellernas förmåga att absorbera syre. Orsaken till vävnadshypoxi är en minskad aktivitet eller brist på enzymer i mitokondriens andningskedja, som omvandlar syre till de former i vilka det används av celler för alla vitala processer. Störning av enzymerna i andningskedjan kan inträffa i följande fall:

 • Suppression av aktiviteten hos enzymer i andningskedjan vid förgiftning med cyanider, eter, uretan, barbiturater och alkohol;
 • Brist på andningskedjanzymer mot bakgrund av vitamin B-brist1, I2, PP och Bfem;
 • Felaktigt och okoordinerat arbete av andningskedjanzymerna vid förgiftning med nitrater, mikrobiella toxiner, exponering för en stor mängd sköldkörtelhormoner osv.;
 • Skada på strukturen av enzymer under påverkan av radioaktiv strålning, med uremi, kakexi, allvarliga infektionssjukdomar etc..

Vävnadshypoxi kan existera under lång tid.

Substrat hypoxi

Substrathypoxi utvecklas mot bakgrund av tillräcklig normal syretillförsel till vävnaderna, men under förhållanden med brist på basiska näringsämnen som genomgår syreoxidation. Substrathypoxi kan utvecklas under fasta, diabetes mellitus och andra tillstånd när det inte finns tillräckligt med glukos och fettsyror i cellerna.

Överbelastning av hypoxi

Överbelastningshypoxi är fysiologiskt och kan utvecklas under hårt fysiskt arbete, när cellerna konsumerar syre intensivt. I sådana fall har cellerna helt enkelt inte tillräckligt med syre, eftersom det konsumeras mycket intensivt. Sådan fysiologisk hypoxi är inte farlig och passerar efter avslutad nivå med hög fysisk aktivitet..

Blandad hypoxi

Blandad hypoxi är en kombination av flera typer av endogen hypoxi och förekommer i allvarliga, livshotande lesioner i olika organ och system, såsom till exempel chock, förgiftning, koma etc..

Akut hypoxi

Akut hypoxi utvecklas snabbt, inom flera tiotals minuter och varar under en begränsad tidsperiod och slutar antingen med eliminering av syresvält eller med irreversibla förändringar i organen, vilket i slutändan leder till allvarlig sjukdom eller till och med dödsfall. Akut hypoxi åtföljer vanligtvis tillstånd där blodflödet, mängden och kvaliteten på hemoglobin förändras kraftigt, såsom till exempel blodförlust, cyanidförgiftning, hjärtinfarkt etc. Med andra ord förekommer akut hypoxi vid akuta tillstånd.

Varje variant av akut hypoxi måste elimineras så snart som möjligt, eftersom kroppen kommer att kunna upprätthålla den normala funktionen av organ och vävnader under en begränsad tid tills de kompenserande anpassningsreaktionerna är uttömda. Och när de kompenserande adaptiva reaktionerna är helt uttömda, under påverkan av hypoxi, kommer de viktigaste organen och vävnaderna (främst hjärnan och hjärtat) att börja dö, vilket i slutändan kommer att leda till döden. Om det är möjligt att eliminera hypoxi, när vävnad som dör bort redan har börjat, kan en person överleva, men samtidigt kommer han att ha irreversibla funktionsstörningar i de organ som är mest drabbade av syresvält..

I princip är akut hypoxi farligare än kronisk hypoxi, eftersom det snabbt kan leda till funktionshinder, organsvikt eller död. Och kronisk hypoxi kan finnas i flera år, vilket ger kroppen möjlighet att anpassa sig och leva och fungera ganska normalt..

Kronisk hypoxi

Kronisk hypoxi utvecklas över flera dagar, veckor, månader eller till och med år och uppträder mot bakgrund av långvariga nuvarande sjukdomar när förändringar i kroppen inträffar långsamt och gradvis. Kroppen "vänjer sig" vid kronisk hypoxi genom att ändra cellstrukturen under befintliga förhållanden, vilket gör att organ kan fungera ganska normalt och en person kan leva. I princip är kronisk hypoxi gynnsammare än akut, eftersom den utvecklas långsamt och kroppen kan anpassa sig till nya förhållanden med kompensationsmekanismer.

Fosterhypoxi

Fosterhypoxi är ett tillstånd av syresvält hos ett barn under graviditeten, vilket inträffar när det finns brist på syre som kommer till honom genom moderkakan från moderns blod. Under graviditeten får fostret syre från moderns blod. Och om en kvinnas kropp av någon anledning inte kan leverera den nödvändiga mängden syre till fostret, börjar den lida av hypoxi. Som regel är orsaken till fostrets hypoxi under graviditeten anemi, sjukdomar i levern, njurarna, hjärtat, blodkärlen och andningsorganen hos den blivande mamman..

En mild grad av hypoxi har ingen negativ effekt på fostret, och måttlig och svår hypoxi kan ha en mycket negativ effekt på barnets tillväxt och utveckling. Mot bakgrund av hypoxi kan det bildas nekros (döda vävnadsområden) i olika organ och vävnader, vilket leder till medfödda missbildningar, för tidig födsel eller till och med intrauterin död.

Fosterhypoxi kan utvecklas i alla graviditetsåldrar. Dessutom, om fostret led av hypoxi under graviditetens första trimester, är det stor sannolikhet för utvecklingsavvikelser som är oförenliga med livet, vilket leder till att dess död och missfall inträffar. Om hypoxi påverkar fostret under 2-3 trimestrar av graviditeten, kan CNS-skada uppstå, vilket leder till att det födda barnet kommer att drabbas av utvecklingsfördröjning och låg anpassningsförmåga.

Fosterhypoxi är inte en separat oberoende sjukdom, utan återspeglar bara förekomsten av allvarliga störningar i moderkakans arbete eller i moderns kropp, liksom i utvecklingen av barnet. Därför, när tecken på fostrets hypoxi uppträder, börjar läkare söka efter orsaken till detta tillstånd, det vill säga ta reda på vilken sjukdom som ledde till syre svält hos barnet. Vidare utförs behandling av fetal hypoxi på ett komplext sätt, samtidigt som man använder läkemedel som eliminerar den underliggande sjukdomen som orsakade syresvält, och läkemedel som förbättrar syretillförseln till barnet..

Liksom alla andra kan fetal hypoxi vara akut och kronisk. Akut hypoxi uppstår när det finns kraftiga störningar i moderkroppens eller moderkakans arbete och som regel behöver akut behandling, eftersom det annars snabbt leder till fostrets död. Kronisk hypoxi kan förekomma under graviditeten, vilket påverkar fostret negativt och leder till att barnet är svagt födt och släpar efter i utvecklingen, eventuellt med missbildningar i olika organ.

De viktigaste tecknen på fetal hypoxi är en minskning av dess aktivitet (antalet skakningar är mindre än 10 per dag) och bradykardi är under 70 slag per minut enligt resultaten av CTG. Det är genom dessa tecken att gravida kvinnor kan bedöma närvaron eller frånvaron av fetal hypoxi..

För korrekt diagnos av fosterhypoxi, Dopplerundersökning av moderkakorna, CTG (kardiotokografi) hos fostret, ultraljud (ultraljud) hos fostret, icke-stresstest utförs och barnets hjärtslag lyssnas på med ett fonendoskop.

Hypoxi hos nyfödda

Hypoxi hos nyfödda är en konsekvens av syrgas svält hos barnet under förlossningen eller under graviditeten. I princip används denna term uteslutande på hushållsnivå och det betyder ett barns tillstånd, antingen födt i ett tillstånd av hypoxi (till exempel på grund av trassel i navelsträngen), eller som lider under graviditet av kronisk hypoxi. Faktum är att ett sådant tillstånd som hypoxi hos nyfödda i sin vardagliga, vardagliga förståelse saknas.

Strikt taget finns det ingen sådan term inom medicinsk vetenskap, och tillståndet hos ett nyfött barn bedöms inte av spekulativa antaganden om vad som hände med honom, utan av tydliga kriterier som gör att man kan säga säkert om barnet lider av hypoxi efter födseln. Så bedömningen av svårighetsgraden av hypoxi hos ett nyfött barn utförs enligt Apgar-skalan, som inkluderar fem indikatorer, som registreras omedelbart efter barnets födelse och efter 5 minuter. Bedömningen av varje indikator på skalan anges i punkter från 0 till 2, som sedan summeras. Som ett resultat får den nyfödda två Apgar-poäng - omedelbart efter födseln och efter 5 minuter..

Ett helt friskt barn som inte lider av hypoxi efter förlossningen får Apgar-poäng på 8-10 poäng antingen direkt efter förlossningen eller efter 5 minuter. Ett barn som lider av måttlig hypoxi får Apgar-poäng på 4 - 7 poäng direkt efter födseln. Om detta barn efter 5 minuter fick Apgar-poäng på 8-10 poäng, anses hypoxi vara eliminerat och barnet har återhämtat sig helt. Om ett barn i första minuten efter födseln får 0 - 3 poäng på Apgar-skalan, har han svår hypoxi, för att eliminera det måste han överföras till intensivvård.

Många föräldrar är intresserade av hur man behandlar hypoxi hos en nyfödd, vilket är helt fel, för om barnet fick Apgar-poäng på 7-10 poäng 5 minuter efter födseln och efter urladdning från modersjukhuset utvecklas och växer normalt behöver ingenting behandlas och han överlevde framgångsrikt alla konsekvenser av syresvält. Om barnet till följd av hypoxi har några störningar, kommer det att vara nödvändigt att behandla dem och inte ge barnet förebyggande olika läkemedel för att eliminera den mytiska "hypoxi hos nyfödda".

Hypoxi under förlossningen

Under förlossningen kan barnet drabbas av syrebrist, vilket leder till negativa konsekvenser fram till fostrets död. Därför övervakar läkare barnets hjärtslag under hela födseln, eftersom det är från det som du snabbt kan förstå att barnet har börjat lida av hypoxi och det krävs akut leverans. Vid akut hypoxi hos fostret under förlossningen utförs ett brådskande kejsarsnitt för att rädda kvinnan, eftersom om barnet fortsätter på ett naturligt sätt kanske barnet inte lever för att se födelse utan dör av syresvält i livmodern.

Orsakerna till fostrets hypoxi under förlossningen kan vara följande faktorer:

 • Preeklampsi och eklampsi;
 • Chock eller hjärtstopp hos en förlossad kvinna;
 • Brustet livmoder
 • Placental abruption;
 • Allvarlig anemi hos en förlossad kvinna;
 • Blödning med placenta previa;
 • Navelsträngsinfästning av ett barn;
 • Långvarigt arbete
 • Vaskulär trombos i navelsträngen.

I praktiken framkallas fostrets hypoxi under förlossningen ofta av intensiva livmoderns sammandragningar orsakade av administrering av oxytocin.

Konsekvenser av hypoxi

Konsekvenserna av hypoxi kan vara annorlunda och beror på under vilken tidsperiod syresvält eliminerades och hur länge det varade. Så om hypoxi eliminerades under den period då kompensationsmekanismerna inte uttömdes, kommer det inte att finnas några negativa konsekvenser, efter en stund kommer organen och vävnaderna att återgå till sitt normala driftsätt. Men om hypoxi eliminerades under dekompensationsperioden, när kompensationsmekanismerna uttömdes, beror konsekvenserna på syrgas svält. Ju längre perioden av hypoxi var mot bakgrund av dekompensationen av adaptiva mekanismer, desto starkare och djupare blev skadan på olika organ och system. Dessutom, ju längre hypoxi varar desto fler organ skadas..

Under hypoxi lider hjärnan mest, eftersom den tål 3-4 minuter utan syre och från 5 minuter börjar nekros bildas i vävnaderna. Hjärtmuskulaturen, njurarna och levern klarar en period av fullständig syrebrist i 30-40 minuter.

Konsekvenserna av hypoxi beror alltid på det faktum att i frånvaro av syre börjar processen med anoxisk oxidation av fetter och glukos i celler, vilket leder till bildandet av mjölksyra och andra toxiska metaboliska produkter som ackumuleras och i slutändan skadar cellmembranet, vilket leder till dess död. När hypoxi varar tillräckligt länge från giftiga produkter med felaktig metabolism dör ett stort antal celler i olika organ och bildar hela områden av död vävnad. Naturligtvis förvärrar sådana områden kraftigt organets funktion, vilket manifesteras av motsvarande symtom, och i framtiden, även med återställandet av syreflödet, kommer det att leda till en ihållande försämring av de drabbade vävnadernas arbete..

De viktigaste konsekvenserna av hypoxi orsakas alltid av en störning i centrala nervsystemet, eftersom det är hjärnan som främst lider av syrebrist. Därför uttrycks konsekvenserna av hypoxi ofta i utvecklingen av ett neuropsykiatriskt syndrom, som inkluderar parkinsonism, psykos och demens. I 1/2 - 2/3 av fallen kan neuropsykiatriskt syndrom botas. Dessutom är konsekvensen av hypoxi träningsintolerans, när en person med minimal stress har hjärtklappning, andfåddhet, svaghet, huvudvärk, yrsel och smärta i hjärtat. Konsekvenserna av hypoxi kan också vara blödningar i olika organ och fettdegeneration av muskelceller, myokard och lever, vilket kommer att leda till störningar i deras funktion med kliniska symtom på brist på ett eller annat organ, vilket inte längre kan elimineras i framtiden..

Hypoxi - orsaker

Orsakerna till exogen hypoxi kan vara följande faktorer:

 • Tät atmosfär på höjd (höjdsjuka, höjdsjuka, pilotsjukdom);
 • Att vara i nära håll med en stor folkmassa;
 • Att vara i gruvor, brunnar eller i slutna utrymmen (till exempel ubåtar etc.) utan kommunikation med den yttre miljön;
 • Dålig ventilation av lokaler;
 • Arbeta i dykdräkter eller andas genom en gasmask;
 • Stark luftförorening eller smog i bosättningsstaden;
 • Narkos och andningsutrustning som inte fungerar.

Följande faktorer kan vara orsakerna till olika typer av endogen hypoxi:
 • Sjukdomar i andningsorganen (lunginflammation, pneumothorax, hydrotorax, hemothorax, förstörelse av det alveolära ytaktiva medlet, lungödem, lungemboli, trakeit, bronkit, emfysem, sarkoidos, asbestos, bronkospasm etc.);
 • Främmande kroppar i bronkierna (till exempel oavsiktligt intag av olika föremål av barn, depression, etc.);
 • Asfyxi av vilket ursprung som helst (till exempel när nacken är komprimerad etc.);
 • Medfödda och förvärvade hjärtfel (icke stängning av foramen ovale eller Batalovs hjärtskanal, reumatism, etc.);
 • Skador på andningscentret i centrala nervsystemet under skador, tumörer och andra sjukdomar i hjärnan, liksom när det undertrycks av giftiga ämnen;
 • Brott mot mekaniken för andningsakten på grund av frakturer och förskjutningar av bröstbenet, skador på membranet eller muskelspasmer;
 • Hjärtsjukdomar, framkallade av olika sjukdomar och patologier i hjärtat (hjärtinfarkt, kardioskleros, hjärtsvikt, elektrolytobalans, hjärttamponad, perikardiell utplåning, blockering av elektriska impulser i hjärtat, etc.);
 • En kraftig förträngning av blodkärlen i olika organ;
 • Arteriovenös växling (överföring av arteriellt blod till venerna genom vaskulära shunter innan det når organ och vävnader och ger syre till cellerna);
 • Stagnation av blod i underlägsen eller överlägsen vena cava-system;
 • Trombos;
 • Förgiftning med kemikalier som orsakar bildning av inaktivt hemoglobin (till exempel cyanid, kolmonoxid, lewisit, etc.);
 • Anemi;
 • Akut blodförlust
 • Disseminerat intravaskulärt koagulationssyndrom (DIC);
 • Brott mot metabolismen av kolhydrater och fetter (till exempel vid diabetes, fetma, etc.);
 • Chock och koma;
 • Överdriven fysisk aktivitet;
 • Maligna tumörer av någon lokalisering;
 • Kroniska njure- och blodsjukdomar (till exempel leukemi, anemi, etc.);
 • Brist på vitaminer PP, B1, I2 och ifem;
 • Sjukdomar i sköldkörteln;
 • Skador på celler genom strålning, vävnadsförfallsprodukter under kakexi, allvarliga infektioner eller uremi;
 • Drog- och alkoholmissbruk;
 • Långvarig fasta.

Symtom (tecken) på hypoxi

Symtom på hypoxi utvecklas endast i akuta, subakuta och kroniska former. Med den fulminanta formen av hypoxi har kliniska symtom inte tid att dyka upp, eftersom döden inträffar inom en mycket kort tidsperiod (upp till 2 minuter). Den akuta formen av hypoxi varar upp till 2-3 timmar, och under denna period förekommer ett misslyckande i alla organ och system på en gång, främst centrala nervsystemet, andningen och hjärtat (hjärtfrekvensen minskar, blodtrycket sjunker, andningen blir oregelbunden, etc.). Om hypoxi inte elimineras under denna period förvandlas organsvikt till koma och ångest, följt av döden..

Subakuta och kroniska former av hypoxi manifesteras av det så kallade hypoxiska syndromet. Mot bakgrund av hypoxiskt syndrom visas symtom från centrala nervsystemet först och främst, eftersom hjärnan är mest känslig för syrebrist, vilket resulterar i att nekrosfokus (döda områden), blödningar och andra varianter av cellförstörelse snabbt uppträder i dess vävnader. På grund av nekros, blödningar och död av hjärnceller mot bakgrund av syrebrist i det initiala stadiet av hypoxi, utvecklar en person eufori, han är i ett upphetsat tillstånd, han plågas av motorisk rastlöshet. Ditt eget tillstånd bedöms inte kritiskt.

Med ytterligare progression av hypoxi uppträder följande tecken på undertryckande av hjärnbarken, som liknar alkoholförgiftning i manifestationer:

 • Dåsighet;
 • Letargi;
 • Huvudvärk och yrsel
 • Buller i öronen;
 • Letargi;
 • Nedsatt medvetande;
 • Ofrivillig urinladdning och avföring;
 • Illamående och kräkningar;
 • Koordinationsstörning
 • Kramper.

Kramper under hypoxi uppträder när de utsätts för yttre stimuli. Dessutom börjar en krampanfall vanligtvis med ryckningar i ansiktet, händerna och fötterna med tillägg av ojämn muskelsammandragning i buken. Ibland med kramper bildas en opisthotonus, som är en person som är välvd i en båge med musklerna i nacken och ryggen utsträckta, huvudet kastas tillbaka och armarna böjda vid armbågarna. Hållningen hos en person i opisthotonus liknar en gymnastikfigur "bro".

Förutom symtom på undertryckande av hjärnbarken utvecklar en person också smärta i hjärtat, oregelbunden andning, andfåddhet, kraftig minskning av kärlton, takykardi (en ökning av hjärtfrekvensen med mer än 70 slag per minut), blodtrycksfall, cyanos (cyanos i huden), minskning av kroppstemperaturen. Men när det förgiftas med ämnen som inaktiverar hemoglobin (till exempel cyanider, nitriter, nitrater, kolmonoxid, etc.) blir människans hud rosa.

Med långvarig hypoxi med långsam utveckling av CNS-skador kan en person utveckla psykiska störningar i form av delirium ("delirium tremens"), Korsakovs syndrom (orienteringsförlust, amnesi, ersättning av fiktiva händelser med verkliga, etc.) och demens.

Med ytterligare progression av hypoxi sjunker blodtrycket till 20-40 mm Hg. Konst. och det finns en koma med utrotning av hjärnfunktioner. Om blodtrycket sjunker under 20 mm Hg. Art., Då inträffar döden. Under perioden före döden kan en person uppleva smärtsam andning i form av sällsynta krampaktiga inandningsförsök.

Altitude hypoxia (mountain sickness) - orsaker och mekanism för utveckling, symtom, manifestationer och konsekvenser, yttrandet från sportmästaren i bergsklättring och fysiologer - video

Grader av hypoxi

Beroende på kursens svårighetsgrad och syrebristens svårighetsgrad särskiljas följande grader av hypoxi:

 • Ljus (detekteras vanligtvis endast under fysisk ansträngning);
 • Måttlig (fenomenet hypoxiskt syndrom uppträder i vila);
 • Allvarlig (fenomenet hypoxiskt syndrom är starkt uttalat och det finns en tendens att komma i koma);
 • Kritiskt (hypoxiskt syndrom som leder till koma eller chock, vilket kan leda till död och ångest).

Syrebristbehandling

I praktiken utvecklas vanligtvis blandade former av hypoxi, varigenom behandlingen av syrebrist i alla fall bör vara omfattande, som syftar till att samtidigt eliminera den orsakande faktorn och upprätthålla en tillräcklig tillförsel av celler i olika organ och vävnader med syre..

För att upprätthålla en normal nivå av syretillförsel till celler i alla typer av hypoxi används hyperbar syresättning. Denna metod involverar pumpning av syre i lungorna under tryck. På grund av det höga trycket upplöses syre direkt i blodet utan att binda till erytrocyter, vilket gör det möjligt att avge det till organ och vävnader i önskad mängd, oavsett hemoglobins aktivitet och funktionella nytta. Tack vare hyperbar syresättning är det inte bara möjligt att förse organen med syre utan också att utvidga kärlen i hjärnan och hjärtat, tack vare vilket de senare kan arbeta i full kraft.

Förutom hyperbar syresättning med cirkulationshypoxi används hjärtläkemedel och läkemedel som ökar blodtrycket. Vid behov utförs en blodtransfusion (om det finns en blodförlust som inte är förenlig med livet).

Vid hemisk hypoxi, förutom hyperbar syresättning, utförs följande terapeutiska åtgärder:

 • Transfusion av blod eller erytrocyter;
 • Introduktion av syrebärare (Perftoran, etc.);
 • Hemisorption och plasmaferes i syfte att avlägsna giftiga metaboliska produkter från blodet;
 • Administrering av ämnen som kan utföra funktioner i andningskedjanzymer (C-vitamin, metylenblått etc.);
 • Introduktionen av glukos som det huvudsakliga ämnet som ger cellerna energi för implementering av vitala processer;
 • Administrering av steroidhormoner för att eliminera uttalad syrebrist i vävnader.

I princip, förutom ovanstående, för att eliminera hypoxi, kan alla behandlingsmetoder och läkemedel användas, vars verkan syftar till att återställa den normala funktionen hos alla organ och system, samt att upprätthålla kroppens vitala funktioner..

Förebyggande av hypoxi

Ett effektivt förebyggande av hypoxi är att förhindra tillstånd där kroppen kan uppleva syresvält. För att göra detta måste du leva en aktiv livsstil, vara i den friska luften varje dag, träna, äta gott och behandla befintliga kroniska sjukdomar i rätt tid. När du arbetar på ett kontor måste du regelbundet ventilera rummet (minst 2-3 gånger under arbetsdagen) för att mätta luften med syre och ta bort koldioxid från den.

Författare: Nasedkina A.K. Biomedicinsk specialist.

Syre svält

Författare till materialet

Beskrivning

Hypoxi - ett tillstånd av syresvält i organ och vävnader i kroppen.

Hypoxi kan vara kortvarig, där det inte skadar kroppen, men kan fortsätta under ganska lång tid och orsaka många störningar i kroppen. Med långvarig syresvält kan ett antal patologiska förändringar inträffa som är farliga för människokroppen, eftersom hjärncellens död inträffar.

Följande skäl för utvecklingen av hypoxi särskiljs:

 • hypoxisk (exogen) - hypoxi är förknippat med ett minskat syreinnehåll i inandad luft. Ofta förekommer detta fenomen i ett täppt, oventilerat rum, höga bergsförhållanden etc.
 • andningsorgan - hypoxi utvecklas på grund av en kränkning av luftens rörelse genom luftvägarna, till exempel med kvävning, bronkospasm, ödem i bronkialslemhinnan, lungödem, lunginflammation;
 • hemisk - hypoxi är förknippad med en minskad syrekapacitet i blodet, vilket som regel uppstår med kolmonoxidförgiftning eller hemolytisk anemi. I detta fall förlorar blodet sin förmåga att fästa syre till hemoglobinet i erytrocyter;
 • cirkulations - hypoxi uppstår på grund av närvaro av kardiovaskulärt svikt;
 • överbelastning - hypoxi utvecklas när syreabsorptionen i kroppsvävnader försämras. Ofta inträffar med överdriven fysisk aktivitet, när syrebehovet väsentligt överstiger dess faktiska flöde till vävnaderna;
 • histotoxisk - hypoxi uppstår som ett resultat av förgiftning med salter av tungmetaller, som blockerar enzymerna som är involverade i "vävnadsandning". Som ett resultat stör absorptionen av syre av kroppens vävnader;
 • blandad - hypoxi uppstår på grund av effekterna av flera av ovanstående skäl.

Prognosen beror på orsaken till hypoxi och tiden för medicinsk vård. Som du vet orsakar svält i svältet vissa irreversibla processer i kroppen, som är svårare att korrigera. För att förhindra detta rekommenderas det att du omedelbart söker hjälp från en medicinsk anläggning när de första symptomen uppträder..

Symtom

Tecken på hypoxi varierar och beror till stor del på graden av svårighetsgrad. Akut hypoxi utvecklas på några minuter eller timmar från exponeringen för den orsakande faktorn. Denna form av hypoxi har en mer uttalad klinisk bild; i avsaknad av snabb hjälp kan det leda till utveckling av irreversibla konsekvenser för kroppen. I sin tur utvecklas kronisk hypoxi långsamt under flera månader eller till och med år. Under denna tid anpassar sig kroppen som regel till de rådande förhållandena, men i efterhand utvecklas också irreversibla konsekvenser..

Följande symptom utmärks:

 • generell svaghet;
 • snabb trötthet;
 • huvudvärk;
 • ökad sömnighet, främst under dagtid;
 • periodisk yrsel
 • minskad koncentration, minnesnedsättning;
 • hudens blekhet. Ett undantag är kolmonoxidförgiftning där hudrödhet observeras;
 • en ökning av andningsfrekvensen och djupet. Andfåddhet är vanligtvis blandad. När andningscentret är uttömt blir andningen sällsynt och grunt;
 • en ökning av hjärtfrekvensen, vilket resulterar i ökad hjärtutgång;
 • sänka blodtrycket
 • perifert ödem i benen, vilket indikerar utvecklingen av hjärtsvikt.

Kronisk hypoxi leder till en förändring i nagelns form och fingrarnas distala falanger. Naglarna får en rundad form och liknar en "urskiva". De distala falangerna av fingrarna förtjockas, så de liknar trumpinnar.

Diagnostik

Det enklaste sättet att bestämma hypoxi är pulsoximetri - en icke-invasiv metod för att bestämma graden av syremättnad i blodet. Forskningsmetoden baseras på användningen av olika egenskaper hos syresatt och deoxygenerat hemoglobin. För att mäta indikatorer är sensorn installerad på ett finger eller örsnibben. Efter några sekunder visas resultatet av blodsyremättnadsbestämning. Normalt bör denna indikator inte vara lägre än 95%.

Gaskompositionen och syrabasbalansen i arteriellt och venöst blod undersöks också. Under studiens gång bestäms följande indikatorer för kroppshomeostas: partiellt syretryck, partiellt koldioxidtryck, blodets pH, karbonat- och bikarbonatbuffertstillstånd etc..

Baserat på de listade indikatorerna är det möjligt att identifiera syre svält i kroppen. För framgångsrik behandling är det dock viktigt att fastställa orsaken till hypoxi. För detta studeras dessutom laboratorieblodparametrar, instrumentella diagnostiska metoder används (elektrokardiografi, röntgen på bröstet, ultraljudsundersökning av hjärtat, bukorgan etc.).

Behandling

Terapeutiska åtgärder ordineras beroende på orsaken till hypoxi, som syftar till att bekämpa syrebrist och korrigera störningar som uppstår i hemostas-systemet.

I vissa fall är det tillräckligt att gå i den friska luften eller ventilera rummet där det finns en person som lider av brist på luft för att bekämpa hypoxi. Men om hypoxi är förknippat med lungsjukdomar eller hjärt-kärlsystemet, krävs allvarligare åtgärder..

Olika syreutrustningar används efter behov, såsom syrgasmasker, syrepåsar eller syrepatroner. I vissa fall måste en person anslutas till en mekanisk ventilationsanordning (ALV). Ventilatorn ger en tvingad tillförsel av en gasblandning till lungorna, varigenom blodet är mättat med syre och koldioxid avlägsnas från lungorna.

Av läkemedlen kan följande användas:

 • bronkdilaterande läkemedel;
 • antihypoxanter;
 • andningsanaleptika;
 • läkemedel med en kardiotropisk effekt (till exempel hjärtglykosider);
 • blodplättmedel, antikoagulantia.

Om orsaken till hypoxi är förgiftning av kroppen, införs speciella motgift, vars verkan syftar till att försvaga eller helt stoppa giftets verkan på människokroppen. Valet av motgift beror på vilken typ av substans som orsakade förgiftningen. Effektiviteten av applikationen beror på noggrannheten för att skapa en lämplig motgift och tidpunkten för vården..

I nödsituationer utförs kirurgiska ingrepp för att eliminera akut hypoxi.

Mediciner

När du väljer en syrekoncentrator som används hemma, uppmärksammas naturligtvis dess kostnad, tillförlitlighet och komfort. För närvarande upptar den ledande positionen syrekoncentratorer tillverkade i Tyskland. Dessa enheter har lång livslängd, hög tillförlitlighet och låg ljudnivå. Dessutom är enheterna tillverkade i Tyskland utrustade med ett högkvalitativt filtreringssystem. Den enda nackdelen är den höga kostnaden, eftersom inte alla som behöver en syrekoncentrator har råd med den här enheten. Syrekoncentratorer tillverkade i USA är praktiskt taget inte sämre. Dessutom är dessa enheter de lättaste i klassen av stationära syrekoncentratorer, eftersom vikten på vissa modeller inte överstiger 14 kg. Fler budgetalternativ inkluderar enheter som utvecklats i Kina, vars pris är mycket lägre än resten. Tack vare tillkomsten av bärbara syremaskiner har stationära syrekoncentrat eliminerats, eftersom bärbara syrenheter kan användas som en autonom syrekälla hemma, även om det finns några problem med el..

Bronkdilaterande läkemedel verkar på tonen i bronkialmusklerna och eliminerar därmed bronkospasm. Dessa läkemedel inkluderar olika grupper av läkemedel med olika verkningsmekanismer, men den huvudsakliga effekten är att expandera bronkiens lumen och därigenom förbättra luftflödet till lungorna.

Antihypoxanter förbättrar användningen av syre som cirkulerar i kroppen och minskar kroppens behov av det, det vill säga ökar motståndet hos organ och vävnader mot hypoxi.

Andningsanaleptika exciterar andningscentret i medulla oblongata. Dessa läkemedel kan verka direkt på mitten av medulla oblongata eller reflexivt, vilket spänner de H-kolinerga receptorerna i carotis sinuszonen, varigenom andningscentrets aktivitet ökar. Det är också värt att notera att det finns representanter för andningsanaleptika som exciterar andningscentret direkt och reflexivt.

Hjärtglykosider används för att försvaga hjärtinfarktets kontraktilitet, vilket därefter leder till dekompensation av hjärtaktivitet. Dessa läkemedel normaliserar metaboliska processer och energimetabolism i hjärtmuskeln och ökar därigenom myokardiets systoliska funktion avsevärt. Som ett resultat ökar strokevolymen, blodtrycket stiger och rytmen för hjärtaktivitet saktar ner..

Blodplättmedel förhindrar aggregering av röda blodkroppar och trombocyter, vilket minskar deras förmåga att fästa och vidhäfta till endotelet i blodkärlen. Dessutom kan företrädare för denna grupp läkemedel inte bara förhindra aggregering utan också orsaka uppdelning av redan aggregerade blodelement..

Antikoagulantia förhindrar blodproppar, minskar tillväxten av blodproppar som redan har uppstått och ökar också effekten på blodproppar av endogena enzymer som främjar fibrinolys (processen för upplösning av blodproppar).

Folkläkemedel

Det finns inga traditionella läkemedel som kan befria en person från hypoxi. För att börja terapeutiska åtgärder är det nödvändigt att fastställa orsaken till syrebrist. Endast en kvalificerad läkare är inblandad i behandlingen av hypoxi, som föreskriver en rad nödvändiga studier. Därför bör du omedelbart söka hjälp från en medicinsk institution när de första symptomen uppträder. Självmedicinering hemma är strängt förbjudet, eftersom dessa åtgärder kan leda till en förvärring av den patologiska processen. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att tidigare tillgång till en medicinsk institution är grunden för ett framgångsrikt behandlingsresultat..

Som ni vet finns det olika syrekocktailar, som enligt tillverkare kan berika organ och vävnader med syre. Det finns dock inga kliniska och medicinska bevis som stöder denna teori. Många kommer att fråga varför fördelarna med syreprodukter inte har bevisats. Faktum är att allt är enkelt: syre absorberas uteslutande i lungorna, kroppen kan inte ta emot syre genom magen och tarmarna..