Huvud > Trauma

Bitemporal hemianopsi är

Hemianopsia - Homonym hemianopsia ICD 10 H... Wikipedia

Hemianopsia - I Hemianopsia (hemianopsia; grekisk hēmi semi + ett negativt prefix + opsis syn; synonym hemianopia) blindhet i hälften av synfältet för båda ögonen. Det är en följd av skador på optisk chiasm (chiasm), optiska kanaler, visuella...... Medicinsk uppslagsverk

Hemianopsia är heteronym - förlust av både inre (binasal hemianopsia) eller yttre (bitemporal hemianopsi) halvor av synfältet. Bitemporal hemianopsisyndrom utvecklas oftast med hypofystumörer och inflammatoriska processer på grundval av hjärnan,...... Encyclopedic Dictionary of Psychology and Pedagogy

bitemporal hemianopsia - (h. bitemporalis; lat. bi, från bis två gånger + temporalis temporal) G., som kännetecknas av en defekt i synfältens temporala halvor... Omfattande medicinsk ordbok

Homonym hemianopsia - Homonym hemianopsia... Wikipedia

Binasal hemianopsia - Binasal hemianopsia... Wikipedia

Optisk nerv - Vänster optisk nerv och optisk väg... Wikipedia

Scotoma - (grekiska Scotoma)... Wikipedia

BRAIN TUMORS - älskling. Hjärntumörer - tumörer som utvecklas från substansen i hjärnan, dess rötter, membran och även av metastatiskt ursprung. Frekvens Hjärntumörer upptar 2: a platsen bland maligna tumörer hos barn...... Handbok för sjukdomar

Vision - I Vision (visio, visus) är en fysiologisk process av uppfattning av storleken, formen och färgen på föremål, liksom deras relativa position och avstånd mellan dem. källan till visuell uppfattning är ljuset som emitteras eller reflekteras från föremål...... Medicinsk uppslagsverk

Vad är kontralateral homonymopsian

Bilateral hemianopsi är en neurologisk sjukdom som kännetecknas av bilateral blindhet i hälften av synfältet. Tractus hemianopsia (från ordet "bana") orsakas av skador på de optiska vägarna, och central hemianopsi utvecklas när de kortikala områden som är ansvariga för visuell uppfattning skadas. Med andra ord är hemianopsi förlusten av hälften av synlig syn till vänster eller höger, men alltid i båda ögonen..

Skador på optisk kanal leder vanligtvis till att optiska nerver dör. Med ett centralt ursprung till sjukdomen atrofi inte optiska nerver och fortsätter att fungera.

Förlust av synfält efter ursprung är uppdelat i förvärvade och medfödda. Den medfödda varianten inträffar när utvecklingen av centrala nervsystemet försämras under intrauterin mognad. Nästan alltid kombinerat med andra defekter i nervsystemet och förekommer sällan som en isolerad patologi. Den förvärvade varianten utvecklas främst hos personer vars ålder i genomsnitt är 30 till 50 år. Mer vanligt hos kvinnor.

Anledningarna

Hemianopsi uppträder när det optiska området, cortex eller subkortikala områden skadas. Därav följer att det är nödvändigt att leta efter typen av skada på det visuella systemet..

 1. Patologi av blodcirkulationen i hjärnan mot bakgrund av blockering av artärer genom åderförkalkning eller arteriell hypertoni. De leder till en akut blodbrist i kärlen, vilket leder till att delar av hjärnan dör av brist på syre och näringsämnen. Synfältens patologi orsakas av poolen och det område av hjärnan där blodflödet störs. Synen försämras ofta när blodtillförseln till den bakre hjärnartären, som tillför blod till occipital och parietal cortex, minskas. Med stroke eller aneurysm ökar intrakraniellt tryck och blödning i hjärnvävnaden provoceras, synvägarna skadas.
 2. Inflammation i hjärnhinnorna och hjärnparenkym. Inflammation av membranen, om den huvudsakligen är lokaliserad i subkortikala strukturer, komprimerar hjärnans delar och orsakar mekanisk kompression. Det försämrar ledningen av nervimpulser..
 3. Volymetriska processer i kraniet: tumör, cysta, purulent ansamling.
 4. Iatrogen faktor. Under CNS-operation kan en neurokirurg av misstag skada synvägarna.
 5. Medfödda defekter i centrala nervsystemet, åtföljd av en grov kränkning av delar av hjärnan eller hypertensivt syndrom: droppande, mikrocefali, encefalocele eller dysplasi i vävnaderna i den slutliga hjärnan.

Ett speciellt fall av fältförlust, till exempel homonym hemianopsi till vänster, bestäms av området för hjärnskador.

Olika sorter

Det finns flera typer av neurologisk sjukdom:

Homonym hemianopsia (hemianopsia med samma namn)

Ensidig hemianopsi är ofullständig synförlust. Det kännetecknas av att tappa fält till höger eller vänster. Homonym hemianopsi uppstår när strukturerna i centrala nervsystemet skadas av infektion, stroke eller mekanisk skada.

Funktioner av patologi. Den homonyma varianten kan vara reversibel. Så, höger- eller vänstersidig blindhet kan vara ett tecken på aura vid migrän. Aura är föregående steg av ensidig huvudvärk. Hemianopsi med samma namn kan vara ett av tecknen på stroke. Kontralateral hemianopsi uppträder med ensidig skada på synnerven. Till exempel, om den optiska nerven till vänster skadas, kommer de högra sidofälten att falla ut och en höger-sidig homonymopsia (hemianopsia till höger) kommer att inträffa. Om den högra synnerven är skadad, kommer det att finnas vänstersidig homonym hemianopsi. Med fullständig lesion i den laterala genikulatkroppen uppträder fullständig ensidig hemianopsi.

Bitemporal heteronym hemianopsi

Genom att utöka varje ord kan du förstå termen. "B" är två, "temporalt" är sidan av huvudets tempel. Patologi manifesteras av försvinnandet av båda synfält från sidan av templen. Bitemporal hemianopsi observeras när den optiska vägen skadas i det område där optiska nerver korsar varandra.

Heteronym hemianopsi uppstår när optiska nerver skadas, vilket oftast orsakas av en tumör. Ofta är dessa tumörer i eller över hypofysen. Temporal hemianopsi är ofta ett symptom på hypofysadenom.

Binasal hemianopsi

Bi är två, det vill säga på båda sidor, nasal - det vill säga näsan. Patologi kännetecknas av bilateral förlust av synfält i näsan av ansiktet. Binasal hemianopsi uppstår när det optiska området och hjärnstrukturer skadas. Binasal hemianopsi uppstår också när det centrala nervsystemet skadas mot bakgrund av hjärnans dropp.

Hemianopsi i övre kvadranten

Till skillnad från tidigare typer av synfältförlust kännetecknas denna kvadrant hemianopsi av förlust av den övre halvan av synen. Övre hemianopsi utvecklas på grund av skador på det ventrala optiska området.

Nedre kvadrant hemianopsi

Det kännetecknas av förlust av den nedre delen av synen på båda sidor. Den nedre kvadranten homonym hemianopsi uppträder när den bakre delen av det optiska området eller parietal cortex skadas. Så med skador på parietal cortex uppstår fullständig hemianopsi.

Klinisk bild

Patienter som lider av patologi möter ofta dagligt obehag. En synfel hindrar en person från att se föremål i det tappade synfältet. För patienter förvandlas vanliga fenomen som att korsa en väg till en fara: en person kan inte se en bil som närmar sig. Människor rekommenderas inte att köra något fordon, eftersom det finns en risk för nödsituationer.

De borttappade synfälten gör att du inte ens kan se maten på tallrikens andra hälft, svårigheter uppstår när du läser, eftersom den andra halvan av boksidan inte syns. Läsning förvandlas till ångest för människor: människor behöver göra fler ögonrörelser.

Den neurologiska sjukdomen åtföljs av elementära visuella hallucinationer. Fotokopior är uppfattningen av obefintliga fula fenomen och föremål, till exempel en plötsligt uppträdande punkt, blixtar, blixtar eller ljus. Ofta förekommer elementära visuella hallucinationer vid hemianopsi efter en ny stroke.

Vardagslivet och elementära vardagliga saker orsakar psykiskt obehag hos patienter: deras handlingar utifrån verkar löjliga, slarviga. Vissa patienter utvecklar depression och andra neurotiska störningar. Som ett resultat av förlusten av synfält och känslan av oförmåga drar vissa patienter sig ur det sociala livet och föredrar att spendera tid ensam.

För patienter med hemianopsi är utbudet av möjliga specialiteter begränsat. Således kan sådana patienter inte transportera passagerare eller arbeta på platser där extern bedömning av föremål krävs, till exempel inom teknik eller konstruktion..

Den kliniska bilden av synstörning, förutom fotopapper, kompletteras av agnosi. Det är en neurologisk störning som kännetecknas av nedsatt igenkänning av objekt genom den visuella kanalen. Patienter har ofta prosopagnosia, en störning i att känna igen bekanta ansikten. Vissa patienter har Anton-Babinsky-syndromet: människor förnekar närvaron av deras patologi.

Medfödd hemianopsi kombineras ofta med defekter i utvecklingen av hjärnans subkortikala och kortikala delar: talamus, hjärnstam och parietal cortex. Därför kompletteras den kliniska bilden av följande patologier:

 1. Parestesier är förvrängda känslor. Så patienter lider ofta av stickningar i huden, klagar över flygande flugor framför ögonen.
 2. Brott mot djup känslighet. Patienter har nedsatt smärta och taktil uppfattning.

Klassificering

Enligt nederlagets ämne händer det:

 1. Tractus hemianopsia. Det utvecklas till följd av skador på synvägarna. Det kännetecknas av atrofi av optiska nerver, brist på pupilsvar mot ljus och asymmetri av synfältförlust.
 2. Central hemianopsi. Det utvecklas när hjärnans centrala delar skadas. Patologi åtföljs inte av atrofi hos optiska nerver, nej, de fortsätter att svara på ljusstimulans. Den centrala varianten åtföljs av symmetrisk förlust av synfält.

Hur upptäcks sjukdomen

Diagnos av synstörning utförs genom att undersöka synfält. Syftet med expressmetoden är att identifiera fältpatologier. I neurologisk praxis används en speciell handhammare. Neurologen sätter sig mittemot personen och ber honom stänga ett öga med handflatan. Det öppna ögat blickar fast på läkarens näsa. Läkaren flyttar instrumentet långsamt bakom patientens huvud från periferin till centrum på alla sidor. Patienten måste informeras omedelbart när han ser hammaren.

Bland instrumentella metoder har perimetri det största diagnostiska värdet. Proceduren utförs med omkretsen. Som ett resultat av proceduren får läkaren information om gränserna för synfält för båda ögonen. Andra synfel upptäcks också. Datorkampimetri används också. Den upptäcker färgstörningar i olika områden av näthinnan och hjälper till att fastställa störningsnivån.

För att identifiera orsaken till störningen används dator- och ultraljuddiagnostik: bild- och magnetresonansavbildning, ultraljud Doppler-ultraljud av hjärnkärl. Datordiagnostik hjälper till vid val av behandlingstaktik, eftersom det gör det möjligt att visualisera fokus för blödning, tumör eller abscess.

Behandling

Principer för behandling av hemianopsi:

 1. Etiologisk behandling som syftar till att eliminera orsaken. Terapi beror på den identifierade orsaken. Till exempel, om datordiagnostik avslöjade ett ischemiskt fokus, ordineras läkemedel som eliminerar hypoxi och cerebral ischemi. Om detta är en onkologisk sjukdom, förskrivs kemoterapi eller kirurgi.
 2. Socio-psykologisk återhämtning. Patienterna tränas i att läsa och arbeta med text. De får hjälp att öka rörelseomfånget med ögonen så att en hel linje på sidan syns..

Om orsaken inte kan elimineras tillämpas rehabiliteringsmetoder. Patienten rekommenderas att använda glasögon med inbyggda speglar för att kompensera för bristen på syn.

Hemianopsia minskar inte livslängden, men det kan sänka dess kvalitet och nivå. Prognosen för arbetsförmåga bestäms av etiologin och typen av anopsi. Så om sjukdomen upptäcktes omedelbart efter en traumatisk situation, till exempel efter hjärnskakning och omedelbart gav efter för behandling, återhämtar personen sig helt.

Hemianopsi - orsaker och behandling

Typer och former av sjukdomen

Inom oftalmologi är det vanligt att skilja mellan homonyma och heteronyma former av hemianopsi. Med en homonym eller homonym form faller den högra / vänstra halvan av synfältet ut på varje öga, med utvecklingen av höger / vänster hemianopsi respektive. Med en heteronym form av sjukdomen - olika, faller de temporala eller nasala halvorna av synfältet ut på varje öga, med förekomst av bitemporal eller binasal hemianopsi.

Hemianopsia kan också vara bilateral när en synfältdefekt fångar både den temporala och näshalvan i varje öga. Denna typ av sjukdom inkluderar övre och nedre hemianopsi, såväl som det rörformiga synfältet, vilket är inget annat än en kombination av vänster och höger-sidig homonym hemianopsi, med bevarande av makulär syn.

Enligt storleken på de blinda områdena i synfältet är sjukdomen uppdelad i fullständig hemianopsi, partiell, kvadrant (övre / nedre) och hemianopisk scotoma.

För att identifiera vissa defekter i synfältet föreskrivs oftalmologiska undersökningar - campimetri och perimetri.

Orsaker till hemianopsi

Den vanligaste orsaken till skador på optisk chiasm är tumörer lokaliserade i området för sella turcica (hypofysens neoplasmer, meningiom i området för sella turcica eller vingarna på spenoidbenet, kraniofaryngiom, optisk chiasm gliomas), såväl som aneurysmen i kranskärlen, - hjärnskador och optochiasmal araknoidit.

De optiska kanalerna kan påverkas av kraniofaryngiom, aneurysmer i hjärnans arteriella cirkel, tumörer i hypofysen eller temporal lob. Med skador på det centrala neuronet i synskanalen eller kortikala visuella centra, som regel upptäcks kraniocerebralt trauma, tumörer i hjärnans temporala eller occipitala lober, arteriovenösa aneurysmer och cirkulationssjukdomar i de bakre och mellersta hjärnartärerna.

Hemianopsia är en följd av organiska lesioner i synvägen och ett viktigt topografiskt och diagnostiskt tecken på dess lesion på olika (i hjärnan inklusive).

Den visuella vägen innehåller två delar: perifer och central. Dess perifera del börjar från skiktet av retinal fotoreceptorer (stavar och kottar) och slutar i skiktet av ganglionceller i den laterala genikulatkroppen. Ganglionceller blir för den visuella vägen, början på dess centrala del. Samtidigt löper fibrerna efter den laterala genikulatkroppen längs den inre kapseln och hjärnans parietala lob. Gå delvis in i området för hjärnans temporala lob och sluta i området för spårspåren i occipital lobe.

Den perifera delen av den visuella vägen är anatomiskt uppdelad i tre sektioner: optiska nerver och optisk chiasm, liksom de optiska kanalerna. Fibrerna i den centrala delen bildar visuell utstrålning. I den visuella vägen korsar fibrerna som kommer från näshalvorna i näthinnorna i båda ögonen och går längs motsatt optisk kanal. I sin tur skärs inte fibrerna från de temporala halvorna av näthinnorna i båda ögonen och skickas längs det optiska området med samma namn.

Klinisk och diagnostisk betydelse av hemianopsi

Förekomsten av heteronym bitemporal hemianopsi orsakas av skador på fibrerna i den synliga vägen, i det mellersta segmentet av det optiska chiasmen (chiasm). Oftast börjar det som en förlust av synfältet hos de överlägsna temporala kvadranterna, sedan den underlägsna temporala.

I binasal hemianopsia finns det två lesioner belägna i de laterala segmenten av den optiska chiasmen, den plats där icke-korsade fibrer ligger. Eftersom fibrerna som hör till den övre halvan av näthinnan ligger i den övre delen av det optiska chiasmen, och fibrerna som tillhör de nedre halvorna, i den nedre delen, kan den optiska chiasmens lesion leda till horisontell hemianopsi - övre eller nedre.

Lesionen i det optiska chiasmen åtföljs nödvändigtvis av förekomsten av primär fallande atrofi hos optiska nerver. Närvaron av horisontell hemianopsi är ett viktigt diagnostiskt tecken för att fastställa graden av skada på den visuella vägen, eftersom den också kan framkallas av skada på hjärnbarken i hjärnans bakben..

Homonym hemianopsi uppträder som regel med skador på optisk kanal och visuell utstrålning (Gracioles bunt), liksom med patologier i den mediala ytan i cortex i hjärnans occipitala lob bredvid spur sulcus. Det ventrala segmentet av den visuella utstrålningen är delvis beläget i hjärnans temporala lob (Mayers ögla), den böjer sig runt den främre änden från den nedre delen av den laterala kammaren och rör sig längs dess nedre vägg till den nedre läppen av spur sulcus. Med en lesion i området kring Mayers slinga eller den nedre läppen av spur sulcus uppträder en övre kvadrant homonym hemianopsi. När den dorsala delen av fibrerna med visuell utstrålning skadas och går mot överkanten på spur sulcus längs parietalloben, leder det till uppkomsten av en nedre kvadrant homonym hemianopsia.

I fallet med en lesion i överläppen på spur sulcus i båda hjärnbenen i hjärnan utvecklas nedre horisontella hemianopsi. Med en lesion i den nedre läppen av spur sulcus i båda hjärnbenen i hjärnan uppträder en övre horisontell hemianopsi.

Omfattande förstörelse av hjärnbarken i båda hjärnbenen i hjärnan, med undantag för polen i vilken den makulära regionen projiceras, leder till uppkomsten av bilateral hemianopsi, eller så kallad rörformad syn, samtidigt som den centrala synens funktioner bibehålls.

Schema för normala synfält (utrymmet som uppfattas av ögat med en fast blick är en böjd linje i figuren); diagrammet visas för jämförelse.

Schema för synfält med bitemporal hemianopsi (med skada på fibrerna i det optiska chiasmen); de borttappade synfälten är skuggade.

Diagram över synfält i binasal hemianopsi (med bilateral lesion av icke-korsade fibrer i synnerven); de tappade synfälten är skuggade.

Schema för synfält med höger-sidig hemianopsi (med skador på optisk kanal och synlig utstrålning); de tappade synfälten är skuggade.

Schema för synfält vid vänstersidig övre kvadrant hemianopsi (med lesioner i nedre läppen i ljumskspåret); de tappade synfälten är skuggade.

Schema för synfält med vänstersidig nedre kvadrant hemianopsi (med skador på överläppen i ljumskspåret); central vision bevaras; de tappade synfälten är skuggade.

Med skador på det optiska området och skador på den visuella utstrålningen varierar tecknen på homonym hemianopsi avsevärt.

För att bestämma graden av skada på den visuella vägen med homonym hemianopsi är det nödvändigt att ta hänsyn till ett antal kliniska tecken. Således indikerar primär atrofi hos de optiska nerverna i kombination med homonym hemianopsi ofta skador på hela det optiska området. När homonym hemianopsi är ett resultat av skador på det centrala segmentet av den optiska vägen, i optiska nervskivor, observeras inga förändringar, eftersom atrofi av nervfibrer i den centrala delen, under de laterala genikulatkropparna, inte faller. Om hemianopsi beror på skador på det optiska området, noteras vanligtvis asymmetri av synfältfel. Medan ett karaktäristiskt drag av homonym hemianopsi med lesioner i det centrala segmentet av den visuella vägen är en uttalad symmetri av defekter i synfältet för båda ögonen, vilket beror på särdragen i passagen av nervfibrer inom gränserna för den centrala delen, där fibrerna i identiska delar av ögats näthinna går sida vid sida.

När det gäller fullständig homonym hemianopsi, passerar linjerna som delar de fallna och bevarade synhalvorna i vissa fall genom fixeringspunkten eller avviker på ett bågliknande sätt mot sidan av den tappade halvan och böjer sig runt makulaområdet. Detta är en funktionell anordning och har ingen betydelse för att diagnostisera graden av skada på synvägen..
För att bestämma graden av skada på synvägen föreskrivs en studie av elevernas hemianopiska reaktion mot ljus (ljus och svag).

En hemianopisk reaktion mot ljus (sammandragning av pupillen) är endast möjlig när man belyser näthinnans synade område, vilket tänder det blinda området leder inte till några resultat. För att upptäcka denna reaktion är vissa forskningsförhållanden nödvändiga, med undantag för möjligheten att ljus träffar den fungerande (synade) halvan av näthinnan, därför används lokal belysning med olika intensiteter. Det diagnostiska värdet, hemianopisk reaktion hos eleverna, har endast när man identifierar graden av skada på synvägen med homonym hemianopsi. Det hemianopiska pupillsvaret mot ljus förklaras av de anatomiska egenskaperna hos banan för de optiska banfibrerna, liksom pupillfibrerna..

I händelse av skada på en perifer neuron i den visuella vägen, av vilken intensitet som helst, orsakar lokal belysning av den synande halvan av näthinnan en normal pupillreaktion (en ovillkorad skyddsreflex). Medan man belyser den blinda halvan finns det ingen pupillreaktion.

I detta fall kan den hemianopiska reaktionen hos pupiller orsakas av en svag lokal belysning av den synande halvan av näthinnan. Ljus belysning inducerar i sin tur ett normalt pupillsvar från både blinda och synade sidor av näthinnan..

Ett värdefullt diagnostiskt tecken på lokaliseringen av patologiprocessen i hjärnans occipitala lob är närvaron av optikognostiska syndrom.

Behandling och prognos

Behandling av hemianopsi utförs i enlighet med arten av den underliggande sjukdomen som orsakade den.

Beroende på svårighetsgraden och arten av denna sjukdom, liksom graden av skada på synvägen, är hemianopsi tillfällig eller förblir ett permanent symptom på tillståndet.

På Moscow Eye Clinic Medical Center kan alla undersökas med den modernaste diagnostiska utrustningen, och baserat på resultaten kan de få råd från en högt kvalificerad specialist. Kliniken konsulterar barn från 4 år. Vi har öppet sju dagar i veckan och arbetar dagligen från 9 till 21. Våra specialister hjälper till att identifiera orsaken till nedsatt syn och kommer att utföra kompetent behandling av de identifierade patologierna.

För att klargöra kostnaden för ett visst förfarande, boka en tid på "Moscow Eye Clinic", du kan ringa 8 (800) 777-38-81 (dagligen från 9:00 till 21:00, gratis för mobiltelefoner och regioner i Ryska federationen) eller med hjälp av formuläret online-möten.

Hemianopsia


Hemianopsia är en medfödd eller förvärvad ögonpatologi åtföljd av bilateral blindhet i synfältet. Således har patienten ½ eller ¼ av det utrymme som han kan se utan att vända på huvudet. Avvikelser som orsakar sjukdomens utveckling är inte koncentrerade till den visuella apparaten utan i hjärnan. Därför kallas patologi oftast inte som visuellt utan neurologiska sjukdomar..

Klassificering

Sjukdomen är indelad i flera typer, beroende på orsakerna till uppkomsten och kursens detaljer.

Homonym

Homonym hemianopsi är en patologi åtföljd av förlusten av ½ i synfältet. En person kan bara se vänster eller höger sida av bilden. Gränsen mellan det synliga och tappade området går genom den centrala meridianen. Sjukdomen kan vara:

 • Högerhänt. Den vänstra sidan av det optiska området är skadad;
 • Vänstersidig homonym hemianopsi åtföljs av ett brott mot aktiviteten i den högra regionen i kanalen.

Anomalin har också en ytterligare klassificering, beroende på skadans område:

 • Komplett. Den "blinda fläcken" upptar ½ av synfältet och når de perifera områdena;
 • Fyrkant. Patologi påverkar endast det övre eller nedre kvartalet;
 • Partiell. "Blackout" påverkar en mer lokal del av synfältet.
Sjukdomen kan vara medfödd eller förvärvad. Om störningen är koncentrerad i den bakre delen av hjärnbarken kallas den patologiska processen kontralateral homonym hemianopsi.

En stroke, en skalskada, ett skott sår, en malign eller godartad tumör kan provocera utvecklingen av sjukdomen. Alla dessa faktorer orsakar inflammation i nervändarna, fibrerna komprimeras och blodcirkulationen störs. Om detta tillstånd kvarstår under lång tid, försämras den optiska kanalen..

Heteronym

De temporala och nasala regionerna faller utanför synfältet. Anslaget mellan de synliga och blinda zonerna löper längs den centrala horisontella parallellen. Har samma klassificering som homonym hemianopsi.

Bitemporal

Med utvecklingen av denna patologi faller de temporala områdena i synfältet ut samtidigt i vänster och höger ögon. Det utvecklas när hypofysen (platsen där optiska fibrer möts) eller chiasm (i den mediala delen).

Att hitta den "blinda fläcken" beror på vilken sida det destruktiva fokuset pressar på chiasmen:

 • Topp. Oftast diagnostiseras en sådan anomali när väggarna i de främre artärerna skjuter ut;
 • Lägre. Anledningen till utseendet ligger i endosellära tumörer, som kännetecknas av en ökning av lumen i sella turcica;
 • Internt tryck. Det inträffar när ett chiasmgliom slits;
 • Mottryck. Associerad med neoplasmer på hypofysen;
 • Främre. En liknande patologi utvecklas när en tumör uppträder i huvudsinus..

Binasal

I det här fallet faller patientens nedre synfält ut. Sjukdomen drabbar båda ögonen samtidigt. Det diagnostiseras extremt sällan, i motsats till bitemporal hemianopsi. Uppträder med en abscess i araknoidmembranet eller med tom sella turcica.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Bilateral

Destruktiva processer observeras i båda visuella fält. Anomalin utvecklas när flera foci uppträder i synskanalen ovanför chiasmen eller i den bakre delen av hjärnhalvorna.

Den är uppdelad i två underarter:

 • Med samma patologier inom båda områdena;
 • Med olika avvikelser. Till exempel scotoma å ena sidan och fullständig hemianopsia å andra sidan.

Scotoma

Under detta koncept gömmer sig en mörk fläck i synfältet. Den kan ha olika former (cirkel, kvadrat, oval) och visas i vilket område som helst. En person upplever en anomali på olika sätt, därför är den uppdelad i flera typer:

 • Positiv. Patienten ser en svart fläck framför ögonen. Sjukdomen utvecklas i närvaro av patologiska processer i glaskroppen;
 • Negativ. Visas när de synliga vägarna är skadade. Ger inte en person obehag, så han märker det inte;
 • Flimrande. Det kännetecknas av att det flimrar längs "blindzonens" kontur. Ofta med denna typ av sjukdom diagnostiseras patienten med migrän.

Med bildandet av ett scotoma kan synfältet falla ut helt eller delvis. Orsakerna till utvecklingen av sjukdomen är:

 • Ökat intraokulärt tryck
 • Bildandet av blodproppar i kärlen i näthinnan;
 • Långvarig exponering för giftiga ämnen;
 • Preeklampsi hos kvinnor i position;
 • Brist på användbara mikronäringsämnen.
Ett djur är lätt att upptäcka i ett tidigt skede, eftersom en person omedelbart märker störningar i synorganets funktion.

Orsaker till hemianopsi

De viktigaste faktorerna som framkallar sjukdomsutvecklingen är skador på det optiska området eller hjärnbarken. Orsaken till medfödd patologi ligger i fostrets utvecklingsstörningar och i ett barns svåra barn (överförda virala eller infektiösa sjukdomar, hypoxi, etc.). Förvärvad hemianopsi utvecklas till följd av följande processer i kroppen:

 • Hjärnhinneinflammation;
 • Epilepsi. Sjukdomen åtföljs av svullnad i hjärnan, vilket resulterar i att synuppfattningen försämras;
 • Långvarig migrän. Med huvudvärkattacker fungerar inte den visuella apparaten, eftersom blodflödet störs;
 • Blodproppar i näthinneskärlen;
 • Ackumulering av vätska i hjärnan. Överdrivet fukttryck på vävnaderna i centrala nervsystemet, vilket orsakar utveckling av olika anomalier;
 • Ökat intrakraniellt tryck;
 • Inflammatoriska processer;
 • Stark berusning. Förgiftning med metylalkohol eller vissa mediciner kan orsaka funktionsfel i synorganet;
 • Brott mot funktionerna i centrala nervsystemet;
 • Hjärntrauma. Oftast åtföljs skador av bildandet av hematom, som sätter tryck på vävnader som är ansvariga för synuppfattningen. Detta leder till delvis synförlust;
 • Brott mot blodcirkulationen
 • Anorexi (på grund av det saknas näringsämnen och vitaminer);
 • Neoplasmer i hjärnan. De komprimerar vävnaderna som är ansvariga för visuell uppfattning. Som ett resultat faller fält ut.

Neurologiska sjukdomar kan också orsaka bildandet av "blinda fläckar".
Tillbaka till innehållsförteckningen

Symtom på hemianopsi

Det viktigaste symptomet på patologi är förlust av synfält. I det första steget av sjukdomsutvecklingen kan patienten klaga på hallucinationer. Följande manifestationer är också karakteristiska för hemianopsi:

 • Ihållande migrän;
 • Intolerans mot starkt ljus;
 • Svimning
 • Minskad prestanda;
 • Nedsatt samordning;
 • Orelaterat tal;
 • Överkänslighet i huden.
Med utvecklingen av sjukdomen kan patienten inte orientera sig i rymden för att hitta det önskade föremålet. Svårigheter att äta. Om patologin fortskrider, slutar personen att känna igen ansikten och kan inte säga vad namnet på det här eller det andra objektet är..

Möjliga komplikationer

Ignorera inte sjukdomen! Det kan utveckla och fånga fler och fler områden i synfältet. Som ett resultat inträffar atrofi av nervändarna, den "blinda zonen" ökar i storlek. En försummad sjukdom kan leda till fullständig synförlust i ett eller båda ögonen.

Diagnos av hemianopsi

För att identifiera oegentligheter i ögonarbetet använder läkare följande metoder:

 • Kontrollera skärpan i ögonen;
 • Oftalmoskopi;
 • Analys av synfält.
Ett av de primitiva sätten att upptäcka en sjukdom är att kontrollera pupillernas reaktion på ljusflöden. Det är mycket effektivt, men är endast lämpligt i situationer där det mörka fläckområdet påverkar pupilreflexens båge. Annars ger kontrollen inga resultat..

Oftast använder läkare perimetri för att upptäcka hemianopsi. Apparaten som undersökningen utförs på är en haka (för att fixera huvudet) och en halvklot (för att bestämma synskärpa). Efter att ha slagit på enheten tänds ett litet ljus som ligger i mitten av halvklotet. Patientens huvuduppgift är att fokusera blicken på ljuspunkten..

Då visas en silhuett av ett objekt framför den undersökta personen, som rör sig långsamt. Patienten ska informera läkaren om silhuettens utseende och försvinnande från synfältet. Med denna kontroll bestämmer ögonläkaren gränserna för utsikten och den ungefärliga platsen för "blind fläck". Undersökningen utförs i båda ögonen.

För en korrekt diagnos rekommenderas datorperimetri. Istället för en silhuett ser patienten blinkande ljus framför sig. När en punkt visas måste han trycka på joysticken. Resultatet av undersökningen blir ett diagram där de "blinda fläckarna" är skuggade.

Det är värt att komma ihåg att hemianopsi är en följd av någon sjukdom och inte en oberoende avvikelse. Dess förekomst signalerar en störning i inre organ och system. Därför skickas ofta patienten för en ytterligare undersökning, som inkluderar ett antal procedurer:

 • MR;
 • Röntgen;
 • Ultraljud;
 • datortomografi.

Läkaren gör den slutliga dom efter att ha fått resultaten av alla undersökningar.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Behandlingsegenskaper

Terapi väljs beroende på patologens försummelse och på grund av anledningen som provocerade dess utveckling. Först och främst bör behandlingen bli av med den faktor som orsakade hemianopsi.

 • Om orsaken till bildandet av mörka fläckar ligger i migrän, förskrivs patienten nässpray, som inkluderar sumatriptaner. Till exempel "Imigran";
 • Om en stor mängd vätska ackumuleras i hjärnan ordinerar läkare diuretika.
 • För att återhämta sig efter en stroke rekommenderas att du tar mediciner för att normalisera blodcirkulationen och regenerera skadade vävnader.
 • När tumörer upptäcks ordineras oftast kirurgi, kemoterapi.
Efter behandling kan synen återställas helt eller delvis. I vissa fall fungerar dock inte terapi och patienten blir funktionshindrad på grund av synförlust. Resultatet påverkas av många faktorer, från svårighetsgraden av destruktiva processer till patientens ålder.

Det finns ingen läkemedelsbehandling för höger och vänster sida hemianopsi, eftersom läkemedel är maktlösa mot sådana destruktiva processer. Det är sant att läkaren kan ordinera intaget av berikande medel och vitamin-mineralkomplex.

De flesta hemianopsia botas inte. För att göra livet enklare för patienten rekommenderas det att läsa böcker och tidskrifter i en vinkel på nittio grader. Om anomalin påverkar höger sida, håll texten så att den kan läsas uppifrån och ned, med varje efterföljande rad på vänster sida av synfältet.

Det finns ett antal specialprogram utformade för patienter med hemianopsi. Med sin hjälp lär sig en person att navigera i rymden..

Prognos och förebyggande

Det är omöjligt att undvika uppkomsten av medfödd patologi eller förhindra dess utveckling. För att minimera risken för sjukdomen är det dock tillräckligt att följa några enkla regler:

 • Under den kalla årstiden, försök att undvika hypotermi i huvudet;
 • Om symtom uppträder, signalerar utseendet på neoplasmer (kramper, problem med koordination av rörelser), besök omedelbart kliniken för en fullständig medicinsk undersökning. Var noga med att rådgöra med en neurolog;
 • På sommaren, skydda dig mot encefalit fästingar. Efter att ha gått i naturen, ta en titt på alla saker och kroppar;
 • Följ säkerhetsreglerna när du utför farligt arbete eller spelar extremsport. Undvik traumatisk hjärnskada;
 • Ignorera inte de årliga kontrollerna. Det är på dem som läkare oftast identifierar sjukdomen i ett tidigt skede..

Prognosen påverkas inte bara av typen av anomali utan också av ett antal andra faktorer:

 • Svårighetsgrad av hemianopsi;
 • Kännetecken för den terapeutiska kursen;
 • Patientens ålder;
 • Förekomsten av komplikationer;
 • Organismens individuella egenskaper;
 • Varaktighet för störningar i den visuella apparaten.
I allmänhet kan prognosen knappast kallas gynnsam, ensidig eller bilateral hemianopsi kan leda till helt eller delvis synförlust, dvs. en person blir handikappad.

Men om grundorsaken kan elimineras, ökar chansen för ett positivt resultat avsevärt. I detta fall kan full ögonfunktion återställas inom sex eller tolv månader..

Slutsats

Förlust av synfält är en anomali som är svår och i vissa fall omöjlig att bli av med. Det är viktigt att identifiera sjukdomen i början, om den startas är risken för blindhet hög. En sjukdom som upptäcks tidigt är lättare att stoppa. Följaktligen minimeras utvecklingen av komplikationer.

Från videon lär du dig några ytterligare fakta om hemianopsi.

Hemianopsi: typer, effektiva läkemedel

Allt iLive-innehåll granskas av medicinska experter för att säkerställa att det är så exakt och faktiskt som möjligt.

Vi har strikta riktlinjer för val av informationskällor och vi länkar bara till ansedda webbplatser, akademiska forskningsinstitutioner och, om möjligt, beprövad medicinsk forskning. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2], etc.) är interaktiva länkar till sådana studier.

Om du tror att något av vårt innehåll är felaktigt, föråldrat eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

 • ICD-10-kod
 • Epidemiologi
 • Anledningarna
 • Riskfaktorer
 • Patogenes
 • Symtom
 • Formulär
 • Komplikationer och konsekvenser
 • Diagnostik
 • Differentiell diagnos
 • Behandling
 • Vem man ska kontakta?
 • Förebyggande
 • Prognos

Synstörning som uppstår till följd av skada på den visuella innerveringen eller strukturella skador på hjärnan kallas "hemianopsi". Denna störning är både medfödd och förvärvad och är en bilateral synförlust i den fjärde eller andra delen av synfältet..

ICD-10-kod

Epidemiologi

Hemianopsia kan vara medfödd eller förvärvad. Den förvärvade formen är resultatet av skador på olika hjärnstrukturer. Den medfödda formen utvecklas ofta i närvaro av andra patologier i centrala nervsystemet (hemianopsi med en isolerad kurs är en extremt sällsynt störning).

I den överväldigande majoriteten av fallen av hemianopsi finns överträdelsen i occipital cerebral lobe, lite mindre ofta i parietal och temporala lober, och mycket sällan i den visuella apparaten och den laterala genikulatkroppen..

Den förvärvade formen diagnostiseras oftare hos kvinnliga patienter.

Hemianopsi kan förekomma hos människor i alla åldrar, men oftast ställs diagnosen vid 30-50 års ålder.

Orsaker till hemianopsi

Orsakerna till utvecklingen av hemianopsi kan vara medfödda eller förvärvade.

Medfödd hemianopsi utvecklas mot bakgrund av olika misslyckanden i fostrets intrauterina utveckling eller som ett resultat av kränkningar av graviditetsförloppet - till exempel med svår syrebrist, med virus eller bakterier, med organisk patologi i centrala nervsystemet etc..

Den förvärvade formen av sjukdomen kan utvecklas till följd av sådana smärtsamma processer:

 • basal meningit;
 • infektiös inflammation i form av meningoencefalit, encefalit;
 • purulent inflammation, hjärnabscess;
 • arteriella aneurysmer;
 • störning av blodflödet i hjärnan efter mekanisk skada (trauma, skada, hjärnskakning);
 • onkologi som påverkar hypofysen, bakre, frontala och temporala lober i hjärnan;
 • hyperton sjukdom;
 • intrakraniell hypertoni;
 • ökad trombbildning i näthinneskärlen;
 • skador på myelinhöljet i nerverna;
 • kränkning av trofism, extrem utmattning av kroppen.

Hemianopsia avvisar inte orsakerna till vaskulär natur, snarare tvärtom: hjärnkärlens tillstånd påverkar direkt utvecklingen av visuell patologi.

Till exempel förekommer hemianopsi ofta vid stroke - om behandlingen påbörjas i rätt tid är denna störning övergående efter stroke..

Riskfaktorer

De viktigaste riskfaktorerna för utveckling av hemianopsi är tillstånd som leder till försämrat blodflöde i hjärnvävnaderna, liksom intrakraniella tumörprocesser, trauma och sår i skallen, purulenta inflammatoriska processer, aneurysmer i hjärnbasen.

Patogenes

Man tror att den vanligaste faktorn i utvecklingen av hemianopsi är neoplasmer som uppstår i området av sella turcica, såväl som vaskulära aneurysmer i cirkeln av Willis, TBI, optokiasmal inflammation i araknoidmembranet..

Det visuella systemet skadas av kraniofaryngiom, neoplasmer i hypofysen, tumörprocesser i tinningloben, aneurysmer. Den centrala neuronen i synvägen och kortikala synpunkter påverkas av neoplasmer i de temporala eller occipitala hjärnloberna, TBI, aneurysmer.

Hemianopsia utvecklas som ett resultat av organiska störningar i hjärnstrukturerna som är ansvariga för synen. Detta anses vara den viktigaste topografiska och diagnostiska manifestationen av skador på den visuella vägen vid dess olika punkter, och främst i hjärnan..

Symtom på hemianopsi

Hemianopsia avslöjar sig som ett misslyckande i visuell funktion, vilket åtföljs av:

 • smärta i huvudet
 • halvsvimning och svimning;
 • ökad känslighet för ljusstimuli
 • parestesier i lemmarna.

De första tecknen beror på orsaken till uppkomsten av hemianopsi. Till exempel kan "förlusten" av vissa områden i synfältet manifestera sig på olika sätt. Så de yttre halvorna av den synliga bilden, eller de inre, etc. kan försvinna. Sådana egenskaper hos symptomatologin återspeglas i klassificeringen av hemianopsi.

Scotomas och hemianopsias

På tal om nötkreatur menar de den mörka zonen i synfältet. Denna zon är annorlunda - i form av en cirkel, oval, triangel. Det bildas i någon del av synfältet och har inget att göra med dess konturer..

Scotoma manifesterar sig inte alltid på samma sätt, därför skiljer sig följande typer:

 • positivt utseende - förklaras av patienter som en mörkare fläck som inträffar när det finns skada på glaskroppen;
 • negativt utseende - visas som ett resultat av skada på synvägen, är nästan osynlig för patienten själv;
 • flimrande utseende - förklaras av patienter som konturflimmer som uppstår mot migrän.

Scotomas kan förekomma både på ena sidan och på båda sidor. Deras utseende är främst förknippat med följande skäl:

 • hypofysen neoplasmer;
 • skada på myelinbeläggningen av neuroner;
 • ihållande högt blodtryck;
 • tillståndet av preeklampsi under graviditeten;
 • långvarig berusning
 • svår utarmning av kroppen
 • allvarliga och frekventa migrän;
 • ökad ICP;
 • trombbildning av retinala kärl.

Scotomas märks oftast av patienten själv, därför upptäcks sjukdomen i början av dess utveckling. Ett flimrande utseende av patologi hos gamla människor kan indikera sannolikheten för en förestående stroke..

Formulär

En patologi som hemianopsi kan gå på olika sätt. Av denna anledning skiljer sig flera typer av denna sjukdom..

 • Homonym hemianopsi är en symmetrisk förlust av ett par vänstra eller ett par högra halvor av synfältet. Till exempel kan patienten bara se den inre halvan av vänster öga och den yttre halvan av höger öga, eller vice versa. Halv betyder en del av den visuella bilden.
 • Heteronym hemianopsi är förlusten av ett par yttre halvor eller ett par inre halvor av synfältet. Oftast är orsakerna till detta fenomen patologiska förändringar i hjärnbarken i occipital lob..
 • Bitemporal hemianopsi är en heteronym typ av sjukdom med förlust av ett par yttre halvor av synfältet.
 • Högresidig hemianopsi är en typ av homonym typ, när patienten bara känner den högra halvan av synfältet. I detta fall sammanfaller gränsen för separering av de upplevda och förlorade halvorna med den centrala vertikala meridianen.
 • Vänstersidig hemianopsi är en homonym sjukdom, motsatsen till höger-sidig hemianopsi. I det här fallet känner patienten bara den vänstra halvan av synfältet.
 • Binasal hemianopsia är en heteronym typ av sjukdom där ett par inre (nasala) halvor av synfältet försvinner.
 • Kontralateral hemianopsi tillhör den homonyma typen och diagnostiseras när occipital cortex påverkas. Detta är ofta resultatet av en stroke. I vissa fall är en sådan överträdelse övergående..
 • Synfältet är konventionellt uppdelat i kvadranter, för att underlätta för en diagnostisk beskrivning av sjukdomen. Uttrycket "kvadrant hemianopsia" beskriver exakt lokaliseringen av en mörk fläck som stör den visuella uppfattningen. Beroende på vilken sektor (kvadrant) platsen ligger i, finns det lägre kvadrant och nedre kvadrant hemianopsia.
 • Den nedre kvadranten hemianopsia kännetecknas av en lesion i hjärnbarkområdet, med den övre lokaliseringen relativt furen.
 • Hemianopsi i övre kvadranten utvecklas när det finns en lesion i hjärnbarkområdet, med lägre lokalisering i förhållande till spur sulcus i den temporo-occipitala regionen.
 • Partiell hemianopsi är en ofullständig förlust av synfältet, på vilket fläckar i olika storlekar visas. Som regel observeras partiell hemianopsi i början av utvecklingen av patologi.
 • Bilateral hemianopsi, som annars kallas bilateral, kännetecknas av lokalisering av synstörning i två halvor av synfältet.
 • Tractus hemianopsia är en homonym typ av sjukdom där det patologiska fokus avbryter pupilreflexens båge under diagnosen. I det här fallet innebär diagnostik att bestämma elevernas svar på en ljusstimulans.

Komplikationer och konsekvenser

Om du inte hanterar behandling av hemianopsi, inte utför allmänna eller symtomatiska åtgärder eller behandlar sjukdomen fel, kommer patologin gradvis att utvecklas. Synen försämras, den visuella bilden minskar i storlek.

De vanligaste resultaten av obehandlad hemianopsi är atrofiska processer i synnerven, en ökning av storleken på den "blinda fläcken", upp till en fullständig förlust av synfunktionen.

Diagnos av hemianopsi

Diagnostiska åtgärder för att bestämma hemianopsi inkluderar procedurer som bedömer synfunktionens kvalitet, bredden på synfältet. Om hemianopsi precis har gått in i den första utvecklingsfasen är det inte alltid möjligt att upptäcka det. Faktum är att i början finns inga patologiska förändringar i fundus, och de första tecknen uppträder ungefär ett år efter den smärtsamma processen..

Tester i laboratoriet kan endast ordineras för att klargöra det allmänna hälsotillståndet, för att bedöma leverns och njurarnas prestanda, liksom blodbilden.

Instrumentdiagnostik kan inkludera:

 • datortomografi;
 • radiografi;
 • halspulsångiografi;
 • Ultraljud;
 • MR i hjärnan.

Om en tumörprocess upptäcks kan läkaren rekommendera att man analyserar innehållet av vissa hormoner i blodet..

Dessutom är det möjligt att utföra ett speciellt diagnostiskt test som består av följande steg:

 • Läkaren och patienten står ansikte mot ansikte, ungefär en meter bort.
 • Både läkaren och patienten har ett öga täckt med ett tjockt bandage.
 • Patienten riktar blicken mot läkarens blotta öga.
 • Läkaren flyttar fingret på lika avstånd från patienten och från sig själv, med början från periferin till centrum. I det ögonblick som patienten ser ett finger i synfältet berättar han för läkaren om det.
 • Normalt bör de visuella testparametrarna för läkaren och patienten matcha. Om det finns en avvikelse i indikatorerna, en kränkning av den visuella funktionen hos patienten.

Differentiell diagnos

Differentialdiagnos av hemianopsi utförs med patologier som ischemisk neuropati, glaukom och näthinnessjukdomar. För att klargöra sjukdomarna utförs följande studier:

 • vasometri;
 • oftalmoskopi;
 • tomografiska studier, dopplerografi.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att konsultera en neurolog, neurokirurg.

Vem man ska kontakta?

Hemianopsi behandling

För att eliminera hemianopsi och korrigera synfältet är det nödvändigt att helt bli av med orsaken till patologin. Om detta inte görs kommer det att vara omöjligt att bota hemianopsi, och i framtiden kommer sjukdomens progression att leda till fullständig blindhet. Till exempel, för neurologiska patologier kan kirurgisk behandling ordineras, behandling med kemoterapidroger - valet av behandling beror på typ och försummelse av problemet..

Läkemedel för hemianopsi används praktiskt taget inte, eftersom det inte finns någon positiv dynamik med konservativ behandling. Det finns dock ett antal läkemedel som används för att förbättra patientens livskvalitet. Sådana läkemedel inkluderar till exempel:

 • Sumatriptan - används för att lindra akuta attacker av huvudvärk och migrän, 1 tablett under en attack. Du kan inte ta mer än 2-3 tabletter per dag. Biverkningar - allergier, lågt blodtryck, smärta i bröstet och buken.
 • Memoplant - används för synstörning av vaskulärt ursprung, 1 tablett tre gånger om dagen med mat. Den ungefärliga antagningstiden är 12 veckor. Biverkningar - illamående, allergier, avföringsstabilitet.
 • Cerebrolysin - ordineras för organiska hjärnpatologier, för komplikationer efter stroke, traumatiska hjärnskador. Läkemedlet administreras genom injektion: upp till 5 ml i form av intramuskulära injektioner och upp till 10-50 ml i form av intravenösa injektioner. Bland biverkningarna: sällan - takykardi, smärta vid injektionsstället.
 • Cerebroton - används för hemianopsi av kärlbild, 1-2 tabletter tre gånger om dagen, oavsett matintag. Antagningstiden är 1,5-2 månader. Sällsynta biverkningar - illamående, allergier.

Vitaminer

Med en varierad och näringsrik diet finns det inget särskilt behov av att ta ytterligare vitaminpreparat. I andra fall kan läkaren ordinera speciella vitaminkomplex som ett komplement till huvudbehandlingen för hemianopsi..

Oftast rekommenderas följande vitaminberedningar för hemianopsi:

 • Luteinkomplex - ta en tablett 1-3 gånger om dagen.
 • Optix är ett vitamin- och mineralkomplexpreparat som tas i en tablett dagligen i 3 månader.
 • Doppelgerz Vitaminer för ögon med lutein - gör det möjligt att återställa blodcirkulationen och förbättra kvaliteten på den visuella funktionen. Ta dagligen under lång tid.
 • Focus forte - appliceras dagligen i en och en halv till två månader.

Vitaminer används endast mot bakgrund av huvudterapin för hemianopsi, och de måste tas systematiskt under lång tid.

Sjukgymnastikbehandling

Sjukgymnastik och balneoterapi är först och främst lämpliga för patienter i vilka hemianopsi är en följd av ischemisk störning. I händelse av övergående störningar under perioder av remission föreskrivs allmän galvanisering, galvanisk krage, induktoterapi, långvarig diatermi i njure och fotled, samt UHF på fotzonen eller solar plexus, elektrofores enligt Vermel-metoden..

Patienter med hemianopsi på bakgrund av högt blodtryck används Ca-elektrofores på carotis sinusområdet, eller en radonbad. De föreslagna förfarandena görs bäst varannan dag och radon kan ersättas med barrträdsbad.

Patienter i vilka hemianopsi var ett resultat av dynamiska cirkulationsstörningar får använda vätesulfidbad samtidigt med syrebehandling samt träningsterapi.

Kontraindikationer för utnämning av sjukgymnastik för hemianopsi är sjukdomar i det kardiovaskulära systemet (hjärtinfarkt, angina pectoris), cirkulationsstörningar i hjärnan associerade med aneurysm eller det tredje steget av högt blodtryck.

Alternativ behandling

 • För att stabilisera blodtrycket och rensa blodkärlen med hemianopsi används ett sådant botemedel. Tvätta och mala i en köttkvarn, två frukter av apelsin och citron, tillsammans med skalet. Tillsätt 2 msk till den resulterande massan. l. älskling och håll läkemedlet i 24 timmar vid normal rumstemperatur. Därefter hälls massan i en glasbehållare och placeras i kylskåp med 1 msk. l. tre gånger om dagen. Varaktigheten av sådan behandling är inte begränsad. Du kan dricka produkten med varmt osötat te.
 • Ett annat populärt botemedel används också för hemianopsi. Mala fem vitlöksklyftor, tillsätt samma volym mosad pepparrot, häll massan med mörk solrosolja. Massan placeras i kylskåp och tas dagligen i 1 tsk. samtidigt som du tar 1 tsk. citronsaft, tre gånger om dagen. Antagningskursen kan pågå från 4 till 12 veckor, lånet ska tas av i en månad.
 • En god effekt vid hemianopsi erhålls vid behandling av tinktur av den gyllene mustaschen. För att förbereda tinkturen skärs 35 "leder" av den gyllene mustaschen av, krossas, blötläggs i medicinsk alkohol i två veckor, filtreras. Konsumera 1 dec. l. tinkturer tillsammans med 1 msk. l. mörk solrosolja. Läkemedlet tas 20 minuter före måltid, tre gånger om dagen. Antagningskursen är 10 dagar, varefter du måste ta en paus i 5 dagar. Sedan - igen en kurs på 10 dagar, men nästa paus borde redan vara 10 dagar. Så växla mellan fem och tio dagars pauser tills läkemedlet tar slut..

Växtbaserad behandling

 • Hawthorn tinktur tas i en månad, 25 droppar per dag. Då ska du ta en paus i två veckor, och därefter kan kursen återupptas.
 • Förbered ett avkok av 10 sidenblad och 500 ml kokande vatten. Håll på låg värme i 2 minuter och sedan insistera i 20-30 minuter. Drick dagligen istället för te. Kursen kan pågå från 3 till 4 månader. Mulberry hjälper till att stabilisera blodtrycket och normaliserar blodkärlen.
 • Samla 12 medelhöga kottar i en tallskog, tvätta dem, mala och häll 500 ml god vodka, låt stå i 2 veckor. Ta 1 tsk. med varmt te. Behandlingsförloppet varar i 7 dagar, varefter de tar en paus i en månad.
 • Bered en blandning av 10 g citronbalsam, 10 g veronica, 30 g jordgubbsblad, 40 g hagtornfärg eller bär. Ta 1 msk. l. den resulterande råvaran och häll 300 ml kokande vatten. De filtrerar och dricker istället för te varje dag tills de mår bättre. Det är tillåtet att lägga till honung i en varm dryck.

Homeopati

Beslutet att använda homeopatiska läkemedel för hemianopsi bör överenskommas med läkaren efter en noggrann studie av den kliniska bilden och genomföra klargörande diagnostiska studier. Beroende på orsaken kan följande homeopatiska läkemedel rekommenderas:

 • Aurum jod, Barium carbonicum - förbättrar blodcirkulationen i hjärnan;
 • Conium - normaliserar vaskulär ton, är särskilt relevant under perioden efter stroke;
 • Crategus, Arnika - har en positiv effekt på hjärncirkulationen;
 • Ignatia amara - hjälper till med hemianopsi, fortsätter med huvudvärk och högt blodtryck;
 • Cactus grandiflorus, Opium - stabiliserar blodtrycket vid högt blodtryck;
 • Staphysagria - förbättrar vaskulär ton, normaliserar blodtrycket.

Ett stort plus av homeopati är frånvaron av biverkningar under behandlingen. Experter ger dock inte allmänna rekommendationer om doser: dosen ställs in individuellt, beroende på sjukdomens egenskaper och patientens sammansättning..

Kirurgi

Kirurgisk behandling för hemianopsi är indicerat om cancer är orsaken. Borttagning av tumören, liksom kemoterapi och strålbehandling.

Hemianopsi associerad med traumatisk hjärnskada kan också kräva kirurgiskt ingrepp, som vanligtvis består av att avlägsna hematom, suturera skadade vävnader och blodkärl.

Förebyggande

Hemianopsia är en smygande sjukdom. Och först och främst i den meningen att det är nästan omöjligt att upptäcka hemianopsi i det inledande utvecklingsstadiet. För att skydda dig från problem är det lämpligt att undersökas av en ögonläkare årligen.

Dessutom bör du vara uppmärksam på ett antal förebyggande åtgärder:

 • Det är viktigt att iaktta säkerhetsåtgärder i produktionen, under fysisk ansträngning, när du kör bil och i alla andra fall när det finns en ökad risk för huvudskada.
 • Om det finns tecken på en tumörprocess i hjärnan (kramper, vestibulära störningar, strabismus), måste du definitivt kontakta en neurolog och gå igenom alla diagnosfaser.
 • På sommaren måste du vidta förebyggande åtgärder för encefalit fästbett.
 • När som helst på året är det nödvändigt att förhindra uppkomsten av smittsamma patologier för att stärka immunförsvaret.

Prognos

Återställning av en fullständig visuell bild är möjlig, men sannolikheten för ett sådant positivt resultat beror på många orsaker:

 • på komplexiteten hos patologin som ledde till utvecklingen av hemianopsi;
 • från den föreskrivna behandlingen
 • från varaktigheten av synstörningar;
 • från det stadium av den patologiska processen;
 • om patientens ålder och allmänna hälsa.

Som regel sker återhämtning inom sex månader efter behandlingsstart eller inträffar inte alls. Om sjukdomen startas, eller om behandlingen började sent, kan hemianopsi leda till delvis eller fullständig synförlust.