Huvud > Komplikationer

Betahistine och Picamilon

Kontroll av kompatibiliteten mellan läkemedlen Betagistin och Picamilon. Är det möjligt att dricka dessa läkemedel tillsammans och kombinera dem.

Ingen interaktion upptäcktes.

Ingen interaktion upptäcktes.

Kontrollen utfördes på basis av läkemedelsreferensböcker: Vidal, Radar, Drugs.com, "Medicines. En manual för läkare i 2 delar" ed. Mashkovsky M.D. Idén, grupperingen och selektiv manuell analys av resultaten utfördes av kandidaten för medicinska vetenskaper, terapeuten Shkutko Pavel Mikhailovich.

 • Betahistin-Betanorm
 • Betagistin-Betaserk
 • Betahistin-Betacentrin
 • Betagistin-Vasoserk
 • Betahistine-Vertrand
 • Betahistine-hydroxyzine Canon
 • Betahistine-Denoise
 • Betahistin-Microzer
 • Betahistin-Westinorm-neo
 • Betagistin-Nooserk
 • Picamilon-Adenocin
 • Picamilon-Aquacitramon

2018-2020 Combomed.ru (Kombomed)

Alla kombinationer, jämförelser och annan information som presenteras på webbplatsen är referensinformation som genereras automatiskt och kan inte tjäna som en tillräcklig grund för att fatta beslut om taktiken för behandling och förebyggande av sjukdomar, samt säkerheten vid användning av läkemedelskombinationer. Läkares samråd krävs.

Ingen interaktion hittades - det betyder att läkemedlen kan tas tillsammans, eller att effekterna av gemensam användning av läkemedel för närvarande inte studeras tillräckligt och tid och ackumulerad statistik krävs för att bestämma deras interaktion. Ett specialistkonsultation krävs för att lösa problemet med gemensamt läkemedelsintag.

Interagerar med läkemedlet: *** - betyder att i databasen över officiella referensböcker som används för att skapa tjänsten, hittades en interaktion statistiskt registrerad av resultaten av forskning och användning, vilket antingen kan leda till negativa konsekvenser för patientens hälsa eller förbättra en ömsesidig positiv effekt, vilket också kräver specialistråd för att bestämma taktiken för vidare behandling.

Ett exempel på ett kliniskt fall av kombinerad terapi med betahistin och piracetam

Metoder för diagnos av icke-systemisk och systemisk svindel övervägs. Ett kliniskt exempel på framgångsrik behandling av icke-systemisk svindel hos en 54-årig patient med en kombination av betahistindihydroklorid och piracetam presenteras..

Tillvägagångssätt för diagnostik av icke-systemiska och systemhuggor undersöks. Gör det kliniska exemplet på framgångsrik behandling av icke-systemisk svindel hos patienten i 54 år med användning av en kombination av betahystindihydroklorid också av Piracetam

Grunden för diagnosen hos patienter med yrsel är en noggrant uppsamlad anamnes, som avslöjar vad patienten menar med yrsel, vilka samtidiga symtom är, vad som provocerar, ökar eller omvänt, försvagar yrsel [1-6]. I det första steget av undersökningen är det nödvändigt att fastställa vilken av de två huvudtyperna av yrsel som patienten upplever: vestibulär (systemisk eller sann) eller icke-systemisk. Vestibular vertigo kännetecknas av känslan av rörelse (rotation, snurrning, fall eller svängning) av din egen kropp eller de omgivande föremålen. Det åtföljs ofta av illamående, kräkningar, obalans och nystagmus. Vestibulär vertigo intensifieras ofta (eller uppträder) med förändringar i huvudpositionen, snabba huvudrörelser. Alla andra typer av yrsel betraktas som icke-systemiska [7]. Icke-systemisk yrsel kännetecknas av en obalans av ataxi-typen utan tonvikt på sidan, en känsla av "svimning", tyngd i huvudet, åtföljd av suddig uppfattning av omvärlden, ostadig gång, förlust av orientering i rymden [8, 9]. Som ett exempel vill jag visa följande historik.

Patient Zh. I., 54 år gammal, kom till kliniken med klagomål över periodiska plötsliga attacker av icke-systemisk svindel ("rotation inuti huvudet"). Varaktigheten av sådana attacker överstiger som regel inte 10-15 minuter. Under anfallstiden känner patienten obalans i form av ostadighet vid gång (vänster-höger) och osäkerhet när man går. Också orolig för det konstanta fluktuerande öronbuller till höger, hörselnedsättning i höger öra. Noterar regelbundet instabilt blodtryck (BP), meteorologiskt beroende. Under 4–5 år störs periodiskt känslor av värme, svettningar, hjärtklappning och ökad irritabilitet, vilket är förknippat med värmevallningar. Det finns en sömnstörning, ångest, minnesförlust.

Det är känt att han har drabbats av högt blodtryck under de senaste 5-10 åren. Enligt rekommendationerna från terapeuter och kardiologer ändrar han de läkemedel som tas, men särskilt med utseendet av heta blinkar (under de senaste 4 åren) förändras blodtrycket regelbundet. För ett år sedan, under en varm sommarperiod, började ibland buller dyka upp i höger öra, som först kändes som en liten ringning. Efter ett tag blev ringen konstant med perioder av förstärkning och övergång till brum. Under perioder med ökat blodtryck ökar bullret. Sedan började hon vara uppmärksam på hörselnedsättning i höger öra. Efter 2-3 månader kände jag först en obalans när jag lämnade jobbet. Sedan började det upprepa sig regelbundet. Kortvarig yrsel uppträdde. Kanske uppstod de först mot bakgrund av allmän trötthet eller nervös spänning. Nyligen uppmärksammade jag obehag i form av instabilitet när jag åkte på tunnelbanan, särskilt på rulltrappan..

En omfattande studie genomfördes. Patienten undersöktes av en neurolog och en otoneurolog (otorhinolaryngologist). Ytterligare forskning har gjorts.

När du utför tontröskel audiometri registreras sensorineural hörselnedsättning till höger om II-grad med en dominerande hörselnedsättning vid höga frekvenser (fallande kurvtyp) (fig.).

Suprathreshold-audiometri: SISI-test: vänster öra (AS) - 20%, höger öra (AD) - 80%, bestämning av obehagströskeln vid 1000 Hz: AS - 90 dB, AD - 80 dB. Differentiell tröskel för uppfattning av ljudintensitet: AS - 1,0 dB, AD - 0,6 dB.

Slutsats: enligt suprathreshold audiometry registrerades fenomenet acceleration of loudness increase (FUNG).

Impedansforskning. Tympanogram typ A på båda sidor. I Toynbees test (med hals) är hörselrören välfarliga på båda sidor. Ipsilaterala akustiska reflexer registreras till vänster vid alla undersökta frekvenser (500–4000 Hz) inom det normala området (90 dB). Till höger registrerades ipsilaterala akustiska reflexer med en frekvens på 500 respektive 1000 Hz med en intensitet på 105 respektive 110 dB. Ej registrerad vid frekvenser 2000-4000 Hz.

Slutsats. Ingen patologi hittades i mellanörat på båda sidor. En ökning av tröskeln för inspelning av akustiska reflexer till höger kan bero på cochlear och / eller retrocochlear patologi..

Otoakustiska utsläpp: Försenade framkallade otoakustiska utsläpp (TEOAE) och distorsionsproduktfrekvens Otoakustiska utsläpp (PYOAE) registrerades på en ILO 88/92 Otodinamic Ltd. (Storbritannien).

AS-svaret mottogs vid alla undersökta frekvenser under registrering av TEOAE och PIOAE. TEOAE hade ett stort antal svar, med ett klick som en stimulans. Den genomsnittliga responsamplituden var 12,2 dB ljudtrycksnivå (SPL). Normalt, i denna åldersgrupp, är medelvärdet 13,2 ± 4,7 dB SPL. PIOAE registrerades inom normala värden vid alla frekvenser.

AD - TEOAE registreras som ett diskret svar från lågfrekvensregionen. Amplituden var 3 dB SPL. PIOAE registrerades vid flera frekvenser, främst i lågfrekvenszonen, var responsamplituden signifikant reducerad.

Slutsats: de erhållna ändringarna indikerar skador på sensoriska strukturer i innerörat till höger.

Vestibulometrisk undersökning (videookulografi). Studien genomfördes på diagnostiska komplex VISUAL EYES och VORTEQ (Micromedical Technologies) och en Hort Mann-vatten-otocalorizer med användning av ett vestibulometriskt test. Videonystagmografisk inspelning av okulomotoriska reaktioner användes.

 • spontan nystagmus (med och utan blickfixering);
 • smidig visuell spårning av en stimulus som rör sig i ett horisontellt plan enligt ett sinusformat program vid tre frekvenser (0,1, 0,2 och 0,4 Hz);
 • optokinetisk stimulering med rörelsen av den visuella stimulansen i de centrala och fullständiga synfälten i det horisontella planet med en vinkelhastighet på 30 grader / s;
 • fasta visuella sackader i ögonens avvikelse i horisontalplanet med 10 grader. och randomiserade sackader när den visuella stimulansen rör sig enligt en slumpmässig lag;
 • vestibulär autorotational test med studier av den vestibulo-visuella okulära reflexen (VVOR) under huvudrörelser i horisontella och vertikala plan vid frekvenser från 1 till 5 Hz;
 • Dix - Hallpike positionstester;
 • bithermal (+30 grader och +44 grader) binaural vatten otocalorization.

Registrerad: ingen spontan nystagmus upptäcktes under fixering av blicken. Latent spontan nystagmus till vänster om klass I, undertryckt av blickfixering, registreras. Vid test av smidig spårning och sackader hittades ingen patologi. Kaloritest (vattenkalorisering 30 grader och 44 grader) - asymmetrin för framkallade svar bestäms av 26% på grund av den högersidiga labyrintiska hyporeflexi. Positionell nystagmus och yrsel registrerades inte. Under positionstester noterade patienten närvaron av ortostatisk yrsel när han stod upp från vilken position som helst som inte åtföljdes av utseende av positionell nystagmus.

Studien genomfördes på en datordynamisk posturograf EquiTest (NeuroCom).

Testprogrammet inkluderade:

 • känsliga organisationstest;
 • motorstyrningstest.

Testerna i en känslig organisation inkluderar en standarduppsättning på 6 tester, som vart och ett upprepas tre gånger under studien:

 1. Patienten står rak och ser framåt.
 2. Patienten står upprätt, ögonen är stängda.
 3. Patienten står upprätt och ser framåt, den visuella miljön rör sig.
 4. Patienten står rakt och ser framåt, plattformen rör sig.
 5. Patienten står upprätt, ögonen är stängda, plattformen rör sig.
 6. Patienten står upprätt, ser framåt, både plattformen och den visuella miljön rör sig.

Motorkontrolltester inkluderar att flytta plattformen fram och tillbaka i det horisontella planet vid olika accelerationer på 9 repetitioner i varje riktning, samt anpassningstester, som inkluderar plattformens rörelser i frontplanet med en vinkel på 8 grader mot varje sida..

Känsliga organisationstester: Under alla tester svarade patienten med normala svängningar i det allmänna tyngdpunkten (GCG). Totalpoängen är 80 poäng, vilket är åldersnormen. Sammanfattningsanalysen av testerna avslöjade inte dysfunktion hos sensoriska system som är involverade i balansreglering. GCT grupperad korrekt.

Motorstyrtest: Försenat benrespons på plattformsrörelser. Symmetriviktsaxeln är normalt fördelad. Det finns inga kränkningar av anpassningen till plattformens rotation i frontplanet.

Slutsats: inga patologier från balansunderhållssystemen avslöjades vid tidpunkten för studien..

Magnetisk resonans (MR) avbildning av hjärnan. Hjärnans mittlinjestrukturer förskjuts inte. Ventriklarna utvidgas inte, sidoventriklarna är symmetriska. Bascisternerna är differentierade, bypass ändras inte. Konvexa fåror vidgas inte. Områden med patologiska MR-signaler i hjärnparenkym identifierades inte. Det finns få fokus för vaskulär tillkomst i hjärnans vita substans. Inga områden med patologisk signalintensitet avslöjades i hjärnstammen och lillhjärnan. De inre hörselgångarna utvidgades inte, inga patologiska formationer hittades. Hypofysen är inte förstorad, homogen struktur. Området för kraniospinalkorsningen ändras inte.

Duplex ultraljudundersökning av de extrakraniella delarna av nacke och huvudkärl: intima-media-komplexet i de gemensamma halspulsådern förtjockas (upp till 2,0 mm). I området för den högra subklaviska artären visualiseras en aterosklerotisk plack, lokal platt, homogen, med medel ekogenicitet, vilket minskar artärens lumen med 20-25%. I den proximala tredjedelen av den gemensamma halspulsådern till höger visualiserades en aterosklerotisk plack 20 mm i storlek - lokal, platt, heterogen, med en övervägande av zoner med medium ekogenicitet, med en minskning av artärlumen på 20–25%. Linjär systolisk blodflödeshastighet i de gemensamma halspulsådern: till vänster - 92 cm / s, till höger - 90 cm / s.

Linjär systolisk blodflödeshastighet i de inre halspulsådern: till vänster - 76 cm / s, till höger - 79 cm / s. Subklaviska artärer på båda sidor utan synliga patologiska förändringar. Blodflödet i båda subklaviska artärerna är huvud, oförändrat. Diameteren på ryggradsartärerna i kanalerna för de tvärgående processerna i livmoderhalsen: till vänster - 3,9 mm, till höger - 4,0 mm. Den linjära hastigheten för blodflödet genom ryggradsartärerna i kanalerna i de tvärgående processerna i livmoderhalsen: till vänster - 38 cm / s, till höger - 41 cm / s. Linjär blodflödeshastighet i de inre halsvenerna: till vänster - 22 cm / s, till höger - 21 cm / s. Blodflöde i ryggrads venerna i horisontellt läge till vänster - 10 cm / s, till höger - 10 cm / s.

Ett kliniskt och biokemiskt blodprov utfördes (tabell 1, 2) - hyperkolesterolemi avslöjades. Studier av förekomsten av specifika sjukdomar: syfilis, HIV, hepatit B och C. Resultatet är negativt.

Elektrokardiogram: sinusrytm. EOS: s normala position. Hjärtfrekvens 72 slag / min.

Behandling: en komplex behandling rekommenderades, som inkluderade kombinationsbehandling, med hänsyn till närvaron av samtidigt och associerade sjukdomar, vars huvudsakliga riktning var betoning på den "vaskulära" faktorn.

Komplexet inkluderade: intravenös administrering av piracetam i en dos av 10 mg / kg kroppsvikt i fysiologisk saltlösning dagligen i 10 dagar, följt av 800 mg tabletter 3 gånger om dagen i 1 månad, betahistindihydroklorid 24 mg 2 gånger om dagen, kurs 1 månad. Mexidol 4 ml (200 mg) intramuskulärt, dagligen i 10 dagar, sedan 1 tablett (125 mg) 3 gånger om dagen, under en månad. Patienten rådfrågades av en kardiolog och en gynekolog. Korrigering av blodtryckssänkande terapi och substitutionsterapi i samband med klimakteriskt syndrom rekommenderas..

Mot bakgrund av behandlingsförloppet (efter 1,5 månader) förbättrades patientens tillstånd. Yrsel stör knappast. Mycket sällan finns det kortvariga episoder av osäkerhet när man går. Patienten noterar att hon är ”van vid” öronbuller. Kanske har han blivit mindre. Mindre hörselförändringar inträffade - talförståelsen förbättrades något. Hon noterar en allmän förbättring av sitt tillstånd - oftare är det ingen tyngd i huvudet, minnet har förbättrats något, irritabilitet har minskat. Sammantaget - noterar en förbättring av livskvaliteten.

Patienten användes en kombinationsbehandling.

Den presenterade patienten hade en kombination av ett antal sjukdomar som i en eller annan grad skapade förhållanden för försämring av ämnesomsättningen i nervsystemets strukturer med förekomsten av "vaskulär" faktor. En kombination av instabilt blodtryck, dyslipidemi och endokrina störningar var de mest troliga orsakerna till inre öratpatologi, vilket manifesterade sig i hörselnedsättning, tinnitus, yrsel och balansstörning..

En kombination av betahistindihydroklorid och piracetam användes. Piracetam är ett nootropiskt läkemedel. Det har en positiv effekt på hjärnans metaboliska processer: det ökar koncentrationen av ATP i hjärnvävnaden, förbättrar syntesen av RNA och fosfolipider, stimulerar glykolytiska processer och förbättrar användningen av glukos. Förbättrar den integrerade aktiviteten i hjärnan, främjar konsolideringen av minnet, underlättar inlärningsprocessen. Ändrar utbredningshastigheten för excitation i hjärnan, förbättrar mikrocirkulationen, utan att utöva en vasodilaterande effekt, undertrycker aggregeringen av aktiverade blodplättar. Det har en skyddande effekt vid hjärnskador orsakade av hypoxi, berusning, elektrochock; förbättrar alfa- och beta-aktivitet, minskar delta-aktivitet på elektroencefalogrammet, minskar svårighetsgraden av vestibulär nystagmus. Förbättrar förbindelserna mellan hjärnhalvorna och synaptisk ledning i neokortiska strukturer, ökar mental prestanda, förbättrar hjärnblodflödet. Effekten utvecklas gradvis. Har praktiskt taget ingen lugnande och psykostimulerande effekt.

Betahistindihydroklorid är en histaminanalog. Det har en histaminliknande och vasodilaterande effekt. Dålig H-agonist1-histaminreceptorer och en ganska potent H-blockerare3-histaminreceptorer. Har tre verkningsnivåer: på cochlea blodflödet, på den centrala vestibulära apparaten och på den perifera vestibulära apparaten. Betahistines handling inkluderar: vasodilatation i innerörat, som förmedlas genom H1- och H3-histaminreceptorer som hämmar effekterna på de vestibulära kärnorna, som realiseras direkt genom H3-histaminreceptorer, hämmande effekter på ampulära receptors impulsaktivitet. Genom direkt agonistisk handling på H1-histaminreceptorer i kärlen i det inre örat, särskilt placerade i stria vascularis och precapillary sphincters i mikrovaskulaturen i det nämnda området, såväl som indirekt genom effekten på H3-histaminreceptorer förbättrar mikrocirkulationen och kapillärpermeabiliteten, normaliserar endolymftrycket i labyrinten och cochlea och ökar blodflödet i de basila artärerna. Har en uttalad central effekt, som en antagonist av H3-histaminreceptorer i de vestibulära nervkärnorna, och normaliserar också neuronal överföring i polysynaptiska nervceller i de vestibulära kärnorna vid hjärnstammen. Indirekt påverkar H3-histaminreceptorer, ökar innehållet i neurotransmittorn serotonin i hjärnstammen, vilket minskar aktiviteten hos de vestibulära kärnorna. Det hjälper till att eliminera störningar från både vestibulär och cochleapparat: det minskar yrselens frekvens och intensitet, minskar tinnitus och förbättrar hörseln vid hörselnedsättning. Stimulerar H1-histaminreceptorer, snarare än att blockera dem, därför lugnar det inte eller orsakar sömnighet.

I det här fallet gjorde den framgångsrika kombinationen av dessa läkemedel med andra som utgör den komplexa behandlingen det möjligt att uppnå hög effektivitet av behandlingen..

Litteratur

 1. Weiss G. Yrsel. I boken: Neurology. Ed. M. Samuels. M., 1997.S. 94–120.
 2. Parfenov V.A., Zamergrad M.V., Melnikov O.A. Yrsel: diagnos och behandling, vanliga diagnostiska fel. M.: MIA. 2009.
 3. Shtulman D.R Yrsel och balansstörning. I boken: Sjukdomar i nervsystemet. Ed. N.N. Yakhno. M., 2005: 125–130.
 4. Brandt T. Vertigo. Dess flersensoriska syndrom. 2: a utgåvan London, 2000.
 5. Brandt T., Dieterich M. Vertigo och yrsel: vanliga klagomål. Springer. 2004
 6. Celebisoy N., Gokcay F., Sirin H., Bicak N. Migrainous vertigo: kliniska, okulografiska och posturografiska fynd // Cephalalgia. 2008. Vol. 28. s. 72–77.
 7. Parfenov V.A. Diagnos och behandling för yrsel // Lech. sjuk. nervös sist. 2009; 1: 3-8.
 8. Blagoveshchenskaya NS Otoneurological symptom och syndrom. M.: Medicine, 1990, 190 s..
 9. Brandt T., Dieterich M., Shtrupp M. Yrsel (översatt från engelska). Översättningsredaktör M. V. Zamergrad. M.: "Practice", 2009, s. 18-23, 80-120, 140-142.

O. A. Melnikov, kandidat för medicinska vetenskaper

"Center för yrsel och balansstörningar" ANO "GUTA-Clinic", Moskva

Vilken medicin mot VSD hjälper bäst

Vegeto-vaskulär dystoni kännetecknas av förekomsten av panikattacker, en stark rädsla för döden och besatthet. Det finns ett stort antal mediciner som hjälper till att hantera detta tillstånd, men ett läkemedel för VSD ordineras av en läkare på individuell basis..

Läkemedelsgrupper

Det finns ingen idealisk medicin som kan hjälpa dig att bli av med både symtomen och orsaken till detta tillstånd. Alla läkemedel för vegetativ vaskulär dystoni är villkorligt uppdelade i följande grupper:

 1. Beroligande medel.
 2. Vasodilatordroger.
 3. Antidepressiva medel för VSD.
 4. Lugnande medel för VSD.

Det är möjligt att svara på frågan om hur man behandlar patologin först efter undersökning och fastställande av grundorsaken. I vissa fall läggs tonvikten på användningen av antidepressiva medel, i andra ordineras patienten nootropics för VSD.

Det är omöjligt att "diagnostisera" problemet på egen hand och dricka okontrollerbart potenta läkemedel. Annars blir vegetativ vaskulär dystoni ännu svårare.

Användningen av lugnande medel

Patienten ordineras följande lugnande medel för VSD:

 1. Novopassit
 2. Motherwort
 3. Persen
 4. Sedafiton
 5. Dormiplant
 6. Vänderot
 7. Herbion
 8. Cardiplant
 9. Zelenina tappar
 10. Natriumbromid
 11. Anthonicin
 12. Corvalol
 13. Bromcamphor
 14. Validol

För behandling av vegetativ vaskulär dystoni hos kvinnor och män ordineras lugnande läkemedel med ett extrakt av Baikal-skalle, astragalus och vild rosmarin.

Ibland behandlas dystoni med kraftfulla läkemedel som kombinerar barbiturater med växtbaserade ingredienser. Förskriv läkemedel som Corvalol, Barboval, Valocordin.

Användningen av vasodilatatorer

Följande vasodilaterande läkemedel ordineras för vegetativ vaskulär dystoni:

 1. Vinpocetin.
 2. Asparkam.
 3. Panangin.
 4. Alfa-blockerare.
 5. Sympatolytik.

Den bästa alfablockeraren är Atenolol.

Antidepressiv användning

Patienten ordineras sådana läkemedel för vegetativ vaskulär dystoni som:

 1. Sertarlin.
 2. Coaxil.
 3. Paroxetin.
 4. Sydnofen.
 5. Amitriptylin.

Dessa läkemedel mot VSD hjälper till att bekämpa depressiva och subdepressiva manifestationer..

Tillämpning av nootropics

För att behandla vegetativ vaskulär dystoni kan du använda mediciner som:

 1. Pantogam
 2. Noofen
 3. Lucetam
 4. Piracetam
 5. Glycin

Sådana piller för vegetativ-vaskulär dystoni hjälper till att återställa uppmärksamhet, förbättra minne, koncentration. Med deras hjälp kan du klara av ett så obehagligt tillstånd som yrsel med VSD, liksom med svaghet och trötthet. Aspirin hjälper till att hantera lätt yrsel. Betagistin ordineras också

Normalisering av blodcirkulationen

Sådana tabletter ordineras för vegetativ dystoni, såsom:

 1. Pentoxifyllin.
 2. Oxybral.
 3. Stugeron.
 4. Cavinton.

Dessa läkemedel ordineras för att förbättra blodcirkulationen i hjärnan. De är utformade för att hantera huvudvärk. Dessa är mycket effektiva lösningar för VSD. De används samtidigt med de viktigaste metoderna för behandling av patologi. Aspirin hjälper till att ta bort lätt huvudvärk.

Behandling av vegetativ vaskulär dystoni hos kvinnor innebär att man tar ett läkemedel som Vinoxin. Det har en gynnsam effekt på kärlväggarna och lindrar huvudvärk..

Normalisering av blodtrycket

Med förhöjt blodtryck innebär vegetativ dystoni att man tar mediciner som Anaprilin och Metoprolol. När trycket sjunker rekommenderas intaget av Mezaton, rosa rhodiola. Förskriv mottagning av både infusioner och droppar.

För att lindra bröstsmärtor ordineras Mildronate för VSD. Riboxin hjälper också.

Användningen av befästningsmedel

Ibland måste den behandlande läkaren ordinera följande läkemedel för VSD:

 1. Propranol.
 2. Anaprilin
 3. Mexidol
 4. Riboxin.
 5. Actovegin.

I grund och botten är de ordinerade läkemedlen betablockerare. Dessutom kan läkaren som har angett symtomen och behandlingen ordinera intaget av adaptogener..

Betablockerare fungerar bra med enzymmedel. Samtidigt ordineras vitaminer för VSD.

Vad ska jag ta? Läkare rekommenderar att du behandlar vegetativ vaskulär dystoni hemma med vitamin B och C.

Användningen av sömntabletter

Soporific mediciner hjälper till att bota sömnstörningar med VSD. Om tecken på sömnlöshet uppträder hos vuxna rekommenderas de att dricka:

 1. Dormikum.
 2. Donormil.
 3. Zolpidem.

Om patienten har en mild grad av sömnstörningar, ordineras han droppar "Barboval".

Dessa är ganska bra droger med en kraftig lugnande effekt. Men med vissa förskrivna mediciner måste du vara försiktig. De tillhör lugnande medel och antipsykotika. Det är omöjligt att ta dem med VSD under lång tid.

Mottagning av fytopreparat

Vilka läkemedel för att behandla VSD när patologin är i sitt inledande skede? Många har botats med örter som har kraftfulla lugnande effekter. Oftast ordineras de för behandling av vegetativ vaskulär dystoni hos gravida kvinnor..

Med VSD ordineras följande läkemedel:

 • tinktur av pion;
 • timjan;
 • Melissa;
 • hagtorn;
 • ginseng;
 • moderurt tinktur.

Persen hjälper mycket för dystoni. Det kan kombineras med läkemedel som Negrustin, Novopassit.

Homeopatiska läkemedel

Homeopati med VSD hjälper till att bli av med den grundläggande orsaken till patologi. När ett lämpligt beslut fattas åtar sig den behandlande läkaren att ta hänsyn till möjligheten att justera konsekvenserna hos vuxna. I sällsynta fall bidrar homeopati med VSD till förekomsten av biverkningar. De bästa homeopatiska läkemedlen är:

 • Neurokhel;
 • Pumpan;
 • Cardio Gran.

Användningen av vitaminer

Vilka vitaminer hjälper bäst med VSD? Svaret på denna fråga beror på vilken typ av vegetativ dystoni som utvecklas. Sammanfattningsvis skiljer de behandlande läkarna blandade, hypotoniska och hypertensiva typer av denna sjukdom..

Vitaminerna E och A hjälper mycket från VSD.De är fulla både före och efter måltiderna. För bästa effekt kombineras vitaminterapi och homeopati.

Om en person med VSD också har takykardi ordineras läkemedel som innehåller kalium till honom. Många läkare tror att vitaminer är det bästa de kan komma på från VSD. De lugnar bra, har en gynnsam effekt på blodkärlen. De ordineras ofta för behandling av VSD när graviditet inträffar..

Vitamininjektioner kan ordineras. Kombilipen ordineras vanligtvis. Detta är en ny inhemsk generisk, analog till Milgamma.

Dessutom ordineras patienten följande vitaminer för VSD:

 1. Nerorubin.
 2. Neurovitan.
 3. Neurobeks.

Att ta ordinerade vitaminer med VSD är nödvändigt för kroppens allmänna hälsoförbättring.

Funktioner av läkemedel

Att ta mediciner beror på hur svår VSD är. Det tar också hänsyn till vilka symptom personen klagar mest på..

Adaptol

Ibland ordineras lugnande medel för att behandla vegetativ vaskulär dystoni hos män och kvinnor. Enligt vissa läkare är Adaptol det bästa läkemedlet i denna grupp..

Dess användning ökar serotoninnivåerna i hjärnvävnader. Adaptol med VSD har en gynnsam effekt på centrala nervsystemet. I detta fall påverkas inte de perifera delarna. Dess effekt är nästan densamma som för antidepressiva medel..

Detta läkemedel mot VSD har en specifik smak. Bruksanvisningen säger att du måste vara försiktig när du kombinerar den med de läkemedel som ger lugnande och psykotropa effekter. Drick inte dessa piller samtidigt som alkoholhaltiga drycker..

Det är bäst att dricka detta läkemedel som hjälper till med VSD i början av patologin. Med förvärring hjälper det svagt.

Actovegin

Detta botemedel mot vegetativ dystoni kombinerar fettsyror med mineraler. Det har en kraftfull antioxidant effekt, hjälper till att stoppa metaboliska abnormiteter i hjärnans funktion. Tillåter inte utveckling av vaskulär patologi.

För behandling av denna patologi ordineras injektioner. De sätts in i muskeln.

Andipal

För att förbättra den hypotensiva effekten av betablockerare och långsamma kalciumkanalblockerare kan patienten ordineras Andipal.

För vuxna administreras läkemedlet oralt. Den maximalt tillåtna dosen är 1 tablett, två eller tre gånger / 24 timmar. Behandlingsförloppet varar 15-20 dagar.

Det rekommenderas inte att ta Andipal till personer som lider av dekompenserad kronisk hjärtsvikt. Vid överdos uppträder biverkningar som sömnighet och en minskning av hastigheten på psykomotoriska reaktioner..

Amitriptylin

En av de mest kraftfulla tricykliska antidepressiva medlen är Amitriptylin. Detta läkemedel ska endast tas med recept från din läkare. Amitriptylin med VSD hjälper till att minska ångest. Dessutom har detta botemedel en god effekt på det allmänna tillståndet..

Ascorutin

När kroppen saknar vitamin C eller P förskrivs askorutin. Det stärker immunförsvaret och lindrar risken för förstörelse av askorbinsyra.

Som anges i bruksanvisningen tas Ascorutin oralt. För behandling av de viktigaste symtomen på VSD är det inte ordinerat.

Ascorutin har en fördelaktig effekt på hjärnkärlens tillstånd i VSD. Rekommenderas inte under graviditet. Ibland bidrar Ascorutin till förekomsten av huvudvärk.

Andipal

Om blodtrycket stiger mot bakgrund av VSD, är det bästa läkemedlet mot VSD Andipal. Användningen av detta läkemedel är särskilt effektiv vid arteriell hypertoni i steg 1. Andipal har en mild lugnande och hypotensiv effekt vid högt blodtryck. Den innehåller papaverin och dibazol. De är inte bara symtomatiska.

Med ökat blodtryck tas Andipal inte ibland utan systematiskt. Dessa piller med VSD hjälper till att återställa tonen i blodkärlens väggar och stoppa risken för att utveckla högt blodtryck.

För barn under 14 år är Andipal kontraindicerat. De rekommenderade dess analoger - Papazol och Drotaverin.

Afobazol

Vad ska man ta för att förhindra den ångest som ofta uppstår vid autonom störning? Enligt recensioner är det bästa botemedlet Afobazol.

Det förstärker diazepams ångestdämpande effekt.

Afobazol med VSD ger en effekt i cirka 21-30 dagar. Rekommenderas inte för barn och gravida kvinnor.

Betaserc

En av de effektiva analogerna av histamin är Betaserc. Det verkar på H1-H2-receptorerna i det inre örat och de vestibulära kärnorna i centrala nervsystemet.

Betaserc hjälper till med VSD-huvudvärk. Vestibular vertigo är en annan indikation. Betaserc hjälper till att förbättra mikrocirkulationen och kapillärpermeabiliteten.

Som anges i bruksanvisningen tas detta läkemedel före måltider. Betaserc rekommenderas inte för personer med känslighet för dess komponenter..

Bisoprolol

Ibland innebär behandling av VSD användning av betablockerare. Ett sådant läkemedel är bisoprolol. Dess verkan är baserad på att blockera vissa receptorer som finns i hjärtat. Att ta detta läkemedel med VSD bidrar till att överdriven stimulering av hjärtat slutar. Detta leder till en minskning av blodtrycket..

Bisoprolol är ordinerat för:

 1. Angina pectoris.
 2. Arytmier.
 3. Hjärtsvikt.

Bisoprolol hjälper till att förbättra hjärtets hjärtstabilitet. Detta ger en antiarytmisk effekt. Om vegetativ vaskulär dystoni kombineras med hjärtsvikt, kan detta läkemedel endast tas med ett stabilt stadium av patologi.

Som instruktionen säger är Bisoprolol kontraindicerat hos personer med bradykardi..

Användningen av vasodilatatorer

För att förbättra blodflödet används vasodilatorer för VSD. Mot denna bakgrund ökar metaboliska processer i hjärnvävnaderna..

Vad ska jag ta för hjärnkärlen? Läkemedel som nikotinsyra och Euphyllin eliminerar spasmer hos vuxna..

Behandling med vasodilatatorer innebär att man tar:

 • Nigeksina;
 • Niko Tinata;
 • Xantinol;
 • Nikoshpana.

Vasorbal

Kärlväggens permeabilitet eliminerar Vasobral med VSD. Användningen hjälper också till att minska erytrocyt och trombocytaggregation.

I hjärnan förbättras blodcirkulationen, metaboliska processer förbättras. Den psykofysiska prestandan ökar. Kardiomotoriska och andningsorgan är aktiverade.

Instruktionen för användning säger att detta läkemedel inte kan kombineras med alkohol. Annars, förutom alla symtom, kommer personen också att få svår huvudvärk..

Du kan ta analoger av detta läkemedel - Vinpoten, Telektol, Gitnos.

Westinorm

Ofta ordineras patienten sådana läkemedel för vegetativ-vaskulär dystoni, vilket hjälper till att förbättra mikrocirkulationen. Detta är exakt den typ av medicin som Westinorm är..

Dess mottagande lindrar de förhållanden där svår yrsel uppträder. Westinorm tas efter måltider eller med mat. Tablettens integritet bör inte äventyras. Du ska inte dricka Westinorm på länge. Dosen bestäms av läkaren individuellt.

Westinorm rekommenderas inte under graviditet och amning.

Valoserdin

Valoserdin hjälper till att bota vegetativ vaskulär dystoni hos vuxna tillsammans med mild sömnlöshet. Detta är en kombinationsmedicin. Det har en lugnande och hypnotisk effekt.

Valoserdin minskar excitationen i centrala nervsystemet. Sömn kommer snabbt, personen sover bra och lugnt.

Du kan inte kombinera Valoserdin med alkoholhaltiga drycker. Alkohol förstärker dess effekt och kan öka toxiciteten.

Valoserdin tas oralt före måltid. Tidigare måste detta botemedel mot VSD lösas i 30-50 ml. vatten.

Validol

Från vegetativ vaskulär dystoni, åtföljd av en snabb hjärtslag och ökad excitabilitet, hjälper Validol mycket. Detta botemedel har en mild lugnande effekt och hjälper till att normalisera sömnen..

Validol hjälper också till att lindra huvudvärk med vegetativ vaskulär dystoni. Det rekommenderas att ta detta botemedel och till dem som lider av känslighet för höga ljud. Detta är ett ganska säkert botemedel som även barn kan dricka. Men dessa piller bör inte missbrukas..

Om det finns svåra smärtor i hjärtat, bör Validol ersättas med Valocordin eller Corvalol droppar. För att lindra obehag räcker det att ta 20-30 droppar.

Grandaxin

När en patient klagar på kramper förskrivs han grandaxin för VSD. Detta läkemedel tillhör muskelavslappnande medel..

Grandaxin är en mild lugnande medel. Dess användning hjälper till att lindra abstinenssymptom och normalisera sömnen. Grandaxin från VSD ordineras ofta till misstänkta människor som lider av besatthet.

Läkemedlet tas systematiskt. Effekten av Grandaxin ger cirka 1,5 veckor senare.

Läkemedlet kombinerar bra med hormonell behandling. Om den terapeutiska behandlingen valdes korrekt orsakar Grandaxin inte biverkningar. Överdosering kan orsaka kramper eller muskelspasmer.

Ibland orsakar Grandaxin allergier. I vissa fall hjälper dess användning till att undertrycka andningscentret..

Ginkgo biloba

Vid förskrivning av läkemedel för VSD kan läkaren rekommendera att du tar Ginkgo Biloba. Det är en naturlig medicin som har en gynnsam effekt på hjärnkärlen. Användningen av Ginkgo Biloba hjälper till att förbättra blodflödet, förbättrar mental prestanda.

Med en kraftfull antioxidanteffekt hjälper läkemedlet till att normalisera processen för hjärncirkulation.

Ginkgo Biloba är ett mycket effektivt botemedel. Den har också följande egenskaper:

 1. Lugnande.
 2. Diuretikum.
 3. Neuroskyddande.
 4. Avsvällande medel.
 5. Blodplättar.
 6. Anti-ischemisk.

Detta läkemedel rekommenderas inte för personer med individuell intolerans. De rekommenderas att dricka sådana läkemedelsanaloger som Stimol och Tanakan..

Darsonval

Det finns ett bra alternativ till läkemedelsbehandling. Om sjukdomen är relativt lätt ordineras darsonvalisering till patienten. Det kan kombineras med elektrofores och natriumkloridbad. Det befriar patienten från kramplösande manifestationer..

Darsonval har en fördelaktig effekt på kroppens tillstånd som helhet. Förfarandet kan utföras både på en klinik och hemma. Användningen av Darsonval hjälper till att förbättra blodcirkulationen. Under dess inflytande observeras vävnads syresättning.

För personer som lider av VSD ordineras Darsonval ofta för sömnlöshet.

Zoloft

Om patologin åtföljs av smärtsamma panikattacker och ångest, rekommenderar läkaren att förskriva läkemedel för VSD, att uppmärksamma Zoloft.

Detta läkemedel är ett kraftfullt antidepressivt medel. Du måste ta Zoloft inom sex månader. Läkemedlet orsakar inte missbruk. Zoloft rekommenderas inte för kvinnor som bär ett foster. Ta inte detta läkemedel samtidigt som MAO-hämmare.

Zoloft är ganska dyrt. Analoger kan användas istället. Det bästa av dem är Stimuloton..

Cavinton

De läkemedel som ordineras för VSD bör hjälpa till att förbättra hjärncirkulationen. Detta läkemedel är Cavinton. Det lindrar negativa symtom, har en fördelaktig effekt på tillståndet hos små kärl och främjar absorptionen av glukos.

 • centrala nervsystemets funktion
 • sinnesstämning;
 • kärlcellernas tillstånd;
 • samordning av rörelser.

Cavinton ordineras både som piller och injektioner. I det andra fallet varar den terapeutiska kursen 14 dagar..

Hur tar jag medicinen? En vuxen behöver 8-10 mg / kg / 24 timmar. Den rekommenderade dagliga dosen är 1-2 tabletter, tre gånger / 24 timmar..

Cortexin

För att en person som lider av VSD ska kunna existera normalt tilldelas Cortexin honom. Denna åtgärd har följande effekter:

 1. Vävnadsspecifik.
 2. Nootropic.
 3. Antioxidant.
 4. Neuroskyddande.

Cortexin hjälper till att förbättra metabolismen av nervceller i nervsystemet. Arbetet med hjärnbarken förbättras mot denna bakgrund. Genom att hjälpa till att förbättra hjärnans högre funktioner har Cortexin en positiv effekt på minnet.

Användningen av läkemedlet hjälper också till att minska biverkningarna av andra psykotropa läkemedel.

Cortexin används endast intramuskulärt. Maximal daglig dos - 10 mg / 24 timmar.

Clonazepam

Förskrivande av lugnande medel kan läkaren ordinera Clonazepam till patienten. Detta läkemedel har en kraftfull muskelavslappnande och hypnotisk effekt. Det har också en lugnande effekt..

Clonazepam ordineras vanligtvis under behandling av psykomotoriska kriser. I det här fallet tas det som ett sovpiller..

Concor

Patienten kan också tilldelas Concor med VSD. Det är en kraftfull betablockerare. Dess användning hjälper till att minska hjärtfrekvensen. Det sänker också syrebehovet i hjärtmuskeln..

Tillsammans med det tagna Concor-p-piller bör du inte dricka alkohol i något fall. Detta kan provocera uppkomsten av en ny förvärring av VSD. Det är tillåtet att ta analoger av läkemedlet - Aritel, Biprol, Tirez.

Milgamma

Milgamma har en positiv effekt på patientens tillstånd med VSD. Ofta föreskriver läkaren svaret på frågan om hur man behandlar denna patologi.

Detta läkemedel hjälper till att förbättra blodflödet i hjärnkärlen. Milgamma har också en gynnsam effekt på hjärnans funktion..

Magneb6 och Magnesium b6

Vilka läkemedel är bäst för att reglera nervsystemet och muskelsystemet? Vanligtvis tilldelas patienten Magnesium b6 eller Magne b6. Dessa läkemedel är inte annorlunda. Den enda skillnaden är att Magnesium b6 är ett främmande läkemedel och Magne b6 är ett inhemskt läkemedel..

Det finns inga direkta indikationer för VSD. Men läkare ordinerar medicin för magnesiumbrist i kroppen. Magnesium b6 och Magne b6 hjälper till att normalisera sömn, stoppa muskelspasmer och bli av med irritabilitet.

Magnesium finns i form av tabletter eller en lösning som är förpackad i ampuller. Den innehåller också vitamin B6. När de kombineras förbättrar de varandras biologiska aktivitet. Hur lång tid du ska ta magnesium, kommer din läkare att berätta för dig. Vanligtvis tas magnesium i 1-2 flikar. två till tre gånger / 24 timmar. I genomsnitt används magnesium i 1-3 månader.

Användning av myotropa antispasmodika

För att sänka högt blodtryck förskrivs patienten myotropa spasmolytika. De fungerar på ett sådant sätt att både visceral och buksmärta lindras..

Dessa inkluderar läkemedel med kramplösande och vasodilaterande effekter. Oftare ordineras patienten användning av:

 • Bendazol;
 • Papaverin;
 • Minoxidil.

På grund av den vasodilaterande effekten ordineras dessa läkemedel vanligtvis vid diagnos av hypertensiv typ av VSD.

Mycodalm

En av de mest effektiva och säkra drogerna är Mydocalm. Det ordineras vanligtvis för smärta..

Mydocalm hjälper till att minska stress och har en indirekt smärtstillande effekt. Det utvidgar också blodkärlen och förbättrar blod- och lymfcirkulationen..

Mydocalm har en ganska snabb effekt. Läkemedlet tolereras väl. Det rekommenderas inte att dricka Mydocalm med myasthenia gravis och överkänslighet mot komponenterna i detta läkemedel.

Mildronat

Hos vissa människor botades individuella symtom på VSD med ett läkemedel som Mildronate. Användningen av detta läkemedel hjälper till att normalisera hjärtfrekvensen. Det har en fördelaktig effekt på tonen i kapillärerna och hjärnkärlen. Kroppens motståndskraft mot stress ökar.

Mildronate åtföljer också förbättringen av patientens intellektuella förmågor..

Den maximala dagliga dosen är 250 mg, upp till 4 r / 24 timmar. Om patientens hälsa kräver det, ges Mildronate intravenöst, 1 r / 24 timmar. Totalt behöver Mildronate 14 dagar..

Mildronat har inte mindre effektiva analoger - Meldonium-Eskom och Meldonium dihydrat.

Magnesia

Magnesia är ett av de mest effektiva antikonvulsiva medlen. Det ordineras ofta som ett lugnande medel för VSD..

Läkemedlet administreras intravenöst eller intramuskulärt. Kan också användas som ett antiarytmiskt läkemedel.

Mexiprim

När man utser de bästa antioxidanterna bör man inte glömma Mexiprim. Det ordineras både för VSD och mot bakgrund av ångeststörningar..

Läkemedlet tas genom munnen. Varaktigheten av det terapeutiska förloppet och dosen bestäms av hur känslig patienten är för detta läkemedel..

Först tas Meksiprim vid 250-500 mg. Den maximalt tillåtna dosen är 800 mg. Det fördelas över 2-3 mottagningar / 24 timmar.

Mot bakgrund av VSD tas Mexiprim inom 14-45 dagar. Kursterapi slutförs gradvis. Dosen reduceras inom 48-72 timmar.

Mexiprim ordineras inte under graviditet.

Nootropil

Ett av de mest effektiva nootropiska läkemedlen är Nootropil. Det hjälper till att förbättra hjärncirkulationen. För vuxna ordineras Nootropil vid 30/160 mg / kg / 24 timmar. Dosen är uppdelad i 2-4 doser. Längden på den terapeutiska kursen är 1,5-2 månader.

Nootropil kan också tas i en initialdos på 10 g / 24 timmar. Om patienten är i ett mycket allvarligt tillstånd är den dagliga dosen 12 g.

Om en person lider av sömnlöshet tas Nootropil inte på kvällen utan under dagen..

Användning av antipsykotika

För att minska patientens svar på stimuli ordineras neuroleptika till honom. De har antipsykotiska och vegetotropa effekter. Barn som lider av VSD ordineras sparsamma läkemedel:

 1. Teralen.
 2. Sonapax.
 3. Frenolon.

De ordineras mot bakgrund av ineffektiva lugnande medel..

Noopept

Ett annat effektivt nootropiskt läkemedel är Noopept. Det tas oralt efter måltiderna. Den initiala dagliga dosen är 20 mg / 24 timmar. Den är uppdelad i två doser. För att förbättra ditt tillstånd, ta Noopept efter att ha vaknat och innan du somnar.

Om den terapeutiska effekten inte har uppnåtts ökas dosen till 30 mg / 24 h. Den delas in i tre doser.

Du kan inte dricka Noopept efter 18:00. Längden på den terapeutiska kursen är 45-90 dagar. Noopept utnämns först efter 30 dagar.

Picamilon

Vid förskrivning av lugnande medel ordinerar läkare ofta Picamilon. Detta är ett nootropiskt läkemedel som främjar expansion av hjärnkärl. Picamilon är förknippat med uppkomsten av psykostimulerande och lugnande effekter.

Läkemedlet kan ordineras för depressiva tillstånd. Du måste ta Picamilon 2-3 rubel / 24 timmar, 40-200 mg vardera.

Inget läkemedel ordineras för njursvikt. I genomsnitt tas Picamilon i 30-90 dagar.

Pantogam

För att minska neurosliknande tillstånd ordineras patienten Pantogam. Det hjälper till att bli av med:

 • depressiva manifestationer;
 • rädsla;
 • ångest;
 • aggressivitet;
 • irritabilitet.

Pantogam tas oralt, 0,5-1 g / 24 timmar. Behandlingsförloppet varar 30-100 dagar. Det rekommenderas inte att ta andra lugnande medel samtidigt..

Papazol

Kvinnlig VSD involverar ofta användningen av ett sådant potent medel som Papazol. Detta läkemedel hjälper till att minska den totala vaskulära intra-arteriella resistensen. Som ett resultat normaliseras blodtrycket..

”Såg Papazol, och det fanns inga panikattacker. Så snart mottagningen stannade återupptog de! " - säger så många kvinnor. Du måste ta Papazol lika mycket som läkaren säger. Den maximala dosen för vuxna är 1-2 flikar. två gånger-tre gånger / 24 timmar.

Under graviditet ordineras inte Papazol.

Panangin

Panangin är ett av de mest effektiva läkemedlen för att fylla på bristen på kalium och magnesium. Du måste ta det 1-2 tabletter, tre gånger / 24 timmar. Den maximala tillåtna dosen för vuxna är 3 tabletter, tre gånger / 24 timmar..

Du måste dricka Panangin efter att ha ätit. I annat fall kommer den sura miljön i maginnehållet att minska läkemedlets effektivitet. På frågan om analoger svarar många personer som lider av VSD: "Jag dricker Asparkam".

Stresam

Förskrivande av lugnande läkemedel kan läkaren rekommendera Stresam till patienten. Det används för att lindra psykosomatiska manifestationer av ångest..

Strezam tilldelas internt. Dosen beror på hur patienten mår. Vanligtvis ordineras Strezam 1 kapsel / 3 varv / 24 timmar. Den terapeutiska kursens varaktighet varierar från 1 till 1,5 månader..

Drick Stresam med lite vatten.

Stugeron

Det är en kalciumrörsblockerare. Det påverkar hjärnkärlen. Stugeron tas oralt efter att ha ätit.

Dosering för störningar i hjärncirkulationen - 1-2 flikar. / 24 h. För vestibulära störningar - 1 flik. 3 r / 24 h.

Spazmalgon

Spazmalgon används för huvudvärk. Det tilldelas vanligtvis kvinnor. Det är nödvändigt att dricka läkemedlet strikt efter att ha ätit. Den maximalt tillåtna dosen är 1-2 tabletter två eller tre gånger / dag.

Detta är ett effektivt botemedel. "Jag drack två bitar och det blev lättare", säger kvinnorna. Vid behov kan dosen ökas till 6 tabletter / 24 timmar. Den terapeutiska kursens varaktighet är 5 dagar..

Detta läkemedel kan ersätta Citramon.

Tenoten

Som svar på frågan om hur VSD och homeopati kombineras kan läkaren ordinera Tenoten till patienten. Detta läkemedel hjälper till att öka motståndet i patientens kropp mot stressiga situationer. Med sin hjälp, sådana obehagliga symtom som:

 • ångest;
 • rädsla;
 • PA.

Tenoten hjälper också till att stabilisera det mentala tillståndet. Yrselattacker slutar gradvis. Vid behov normaliserar Tenoten syretillförseln. Norepinefrinsyntes kommer också i ordning.

Tenoten ordineras inte under graviditet och under amningstiden. Effekten uppträder 60-120 minuter efter intag.

Troxevasin

Vid behov ordineras patienten Troxevasin för normalisering av venös cirkulation. Det är en kraftfull angioprotector. Det tas internt, med mat. Kapslarna sväljs helt.

Den initiala dosen är 1 kapsel tre gånger / 24 timmar. Effekten av effekten observeras inom 14 dagar. Då minskas dosen till 600 mg / 24 h. Om den terapeutiska förloppet avbryts, kvarstår effekten i 1 månad. Den genomsnittliga behandlingstiden är 20-30 dagar.

Teraligen

En av de mest effektiva antipsykotika är Teraligen. Det är ordinerat för sömnlöshet. Läkemedlet tas oralt, den dagliga dosen är uppdelad i 3-4 doser. Läkemedlet träder i kraft om 15-30 minuter. Dess effekt observeras i cirka 8 timmar.

Den maximala dosen varierar från 5 till 10 mg / 24 timmar. Om patienten har diagnostiserats med psykotiska tillstånd tas Teraligen med VSD vid 200-400 mg / 24 timmar.

Fenazepam

Förskrivande av lugnande medel kan läkaren ordinera fenazepam till patienten. Denna kraftfulla lugnande medel är ordinerad för:

 1. Neurotiska tillstånd.
 2. Psykopatiska tillstånd.
 3. Autonoma störningar.

Fenazepam har en slående lugnande effekt. Det tas också som ett antikonvulsivt medel. Men oftast ordineras fenazepam som ett sovpiller..

Rekommenderas inte för barn under 18 år. I vissa fall orsakar fenazepam biverkningar. Utslag och klåda är vanligast.

Fenazepam och alkohol är oförenliga.

Ta Phenazepam för sömnlöshet ungefär en halvtimme innan det tänds. Den maximala dosen är 0,5 mg.

Under neurotiska tillstånd varierar den initiala dosen från 0,5 till 1 mg. två gånger / 24 timmar. På dagarna 2-4 ökar det till 4-6 mg / 24 timmar.

Fenibut

Som svar på frågan om hur antidepressiva medel och VSD kombineras kan läkaren ordinera Fenisbut.

Den unika sammansättningen av detta läkemedel hjälper till att lindra ångest. Arbetseffektiviteten i samband med ansträngningen av intellektuella förmågor minskar inte.

Ordinerad för VSD-fenibut:

 • tar bort sömnlöshet;
 • lindrar huvudvärk;
 • minskar känslan av tyngd i huvudet;
 • främjar uppkomsten av känslomässig stabilitet;
 • minskar irritabilitet.

Fenibut med VSD tas efter måltider. Den maximala dosen för en vuxen är 1-3 flikar. tre gånger / 24 timmar.

Fluoxetin

Ett av de mest kraftfulla antidepressiva medlen är fluoxetin. Detta läkemedel klassificeras som selektiva hämmare. Ordinerad för mild depression.

Ursprungligen ordineras Fluoxetin med 20 mg / 24 timmar. Du behöver bara dricka läkemedlet fram till kl. 15.00. Med tiden tas fluoxetin vid 40-60 mg / 24 timmar. I detta fall är dosen uppdelad i 2-3 doser.

Vid behov ökas dosen till 80 mg / 24 timmar. Den delas in i 3 doser.

Köp Fluoxetin endast med recept från läkare.

Fenotropil

Ett av de bästa nootropiska läkemedlen är fenotropil. För personer som lider av VSD är det ordinerat för depressiva tillstånd med mild eller måttlig svårighetsgrad.

Fenotropil tas oralt, omedelbart efter en måltid. Den genomsnittliga enstaka dosen för vuxna varierar från 100 till 200 mg.

Genomsnittlig 24-timmars dosering varierar från 200 till 300 mg. Vid behov tas fenotropil vid 750 mg / 24 timmar Den dagliga dosen delas upp i två doser. Dosering upp till 100 mg tas en gång dagligen vid vakning.

Det rekommenderas inte att dricka fenotropil efter 15:00. I annat fall utvecklas sömnstörningar.

Phezam

Ett av de mest effektiva läkemedlen för att förbättra blodcirkulationen i hjärnan är Phezam.

För vuxna ordineras läkemedlet 1-2 kapslar, tre gånger / 24 timmar.Längden på den terapeutiska kursen är 30-90 dagar.

Phezam ordineras för barn först efter 5 år. Den maximala tillåtna dosen är 1-2 st., 1-2 rubel / 24 timmar. Den terapeutiska kursens varaktighet är 45-90 dagar.

Ibland orsakar Phezam biverkningar. Sömnlöshet är vanligast.

Cytoflavin

Ett av de mest effektiva läkemedlen för att förbättra hjärnans ämnesomsättning är cytoflavin. Användningen av detta läkemedel bidrar till:

 1. Återupplivning av hjärnans intellektuella och mentala förmågor.
 2. Förbättra cerebralt blodflöde.
 3. Förbättra hjärtflödet.
 4. Återställande av medvetandet.
 5. Stabilisera den metaboliska aktiviteten i centrala nervsystemet.

Cytoflavin ordineras 2 tabletter, två gånger / 24 timmar. Tidsintervallet varierar från 8 till 10 timmar. Det är bäst att dricka Cytoflavin efter att ha vaknat och innan du går och lägger dig. Det rekommenderas inte att ta lösningen senare än 18:00. Längden på den terapeutiska kursen är 25 dagar.

Cytoflavin rekommenderas inte för dräktighet och amning.

Cigapan

Ett av de mest effektiva kosttillskotten är Cigapan. Det tas under måltiderna. Den maximala dagliga dosen för barn i åldrarna 3-12 år är 200 mg / 24 timmar.

För ungdomar över 12 år ordineras Cigapan i en dos av 400 mg / 24 timmar. I vissa fall kan dosen ökas till 800 mg / 24 timmar..

Vuxna måste ta Cigapan 1 tablett två gånger / 24 timmar. Den dagliga dosen bör inte överstiga 1600 mg. Varaktigheten av den terapeutiska kursen sträcker sig från 30 till 60 dagar. Du kan dricka Cigapan igen var 60-90 dag..

Cynarizin

Det är en kalciumrörsblockerare. Har en gynnsam effekt på hjärnkärlen. Cinarizin är ordinerat för:

 • yrsel;
 • ljud i hörselorganen;
 • illamående och kräkningar.

Cinnarizine tas oralt efter en måltid. Dosering för nedsatt hjärncirkulation varierar från 25 till 50 mg, tre gånger / 24 timmar.

Om patienten har överkänslighet mot detta läkemedel delas först Cinnarizine i två. Varaktigheten av den terapeutiska kursen varierar från 14 till 60 dagar.

Cinnarizine används också som ett profylaktiskt medel för migrän. Rekommenderas inte för graviditet. Cinnarizine ordineras med försiktighet hos personer med Parkinsons sjukdom.

Ceraxon

Vid förskrivning av lugnande läkemedel kan läkaren ordinera Ceraxon. Det är ett nootropiskt läkemedel. Dricka det rekommenderas för beteendemässiga och kognitiva försämringar.

Ceraxon administreras som en långsam injektion. Beroende på dosering händer detta inom 3-5 minuter. Ceraxon kan också administreras genom droppinfusion. Upp till 60 droppar hälls per minut.

Ceraxon rekommenderas inte för personer under 18 år. Det tas med försiktighet under graviditeten. I det här fallet ordineras Ceraxon endast när nyttan med behandlingen uppväger risken för barnet..

Tsipralex

Ett av de mest kraftfulla antidepressiva medlen är Cipralex. Med VSD utses den för att stoppa panikattacker.

Läkemedlet tas oralt, oavsett mat. En enstaka dos beror på indikationerna. I genomsnitt varierar det från 10 till 20 mg / 24 timmar. Den maximala dagliga dosen är 20 mg.

Längden på den terapeutiska kursen är 3-4 månader. Om behandlingen avbryts minskar den gradvis. För att eliminera abstinenssyndromet görs detta i 7-14 dagar.

Den rekommenderade dosen för äldre är 5 mg / 24 timmar. Den maximala dagliga dosen är 10 mg..

Eltatsin

Eltacin är ett av de mest effektiva läkemedlen som hjälper till att normalisera hjärtmuskelomsättningen. Detta läkemedel ordineras när hjärtsmärtor uppträder mot bakgrund av vegetativ-vaskulär dystoni.

Eltacin med VSD är en tablett för resorption. Genomsnittlig dos för vuxna - 1 tablett tre gånger / 24 timmar.

Eglonil

När neurocirkulatorisk dystoni kombineras med depressiva tillstånd av olika etiologier, ordinerar läkaren Eglonil till patienten. Denna atypiska neuroleptika har antipsykotiska effekter. Dess användning hjälper till att förbättra humöret.

Ordineras som en injektion eller tablett.

Om patienten förskrivs Eglonil-injektioner, varierar den maximala dagliga dosen från 400 till 800 mg / 24 timmar. Den terapeutiska effekten varar 14 dagar..

Om Eglonil ordinerades i tabletter eller kapslar är den dagliga dosen 1-3 st / 24 timmar.

Det rekommenderas inte att ta medicin efter kl. 16.00. Detta beror på ökade aktivitetsnivåer.

Med svår ångest tas Eglonil i 1 månad. Den maximala dagliga dosen är 150 mg.

Eleutherococcus

Eleutherococcus har en anmärkningsvärd allmän tonic effekt. Detta verktyg hjälper:

 1. Avlägsnar irritation.
 2. Att bli av med överansträngning.
 3. Förbättra fysiska förmågor.
 4. Förbättra intellektuella förmågor.

Läkemedlet ges oralt. Torrt extrakt är ordinerat för både vuxna och barn från 12 år. Den maximala dosen är 4 tabletter / 24 timmar. Den terapeutiska kursen varar 1 månad..

Vätskeextraktet tas i 15-50 droppar, två eller tre gånger / 24 timmar. Behandlingsförloppet varar 25 dagar..

Euphyllin

När neurocirkulationsdystoni åtföljs av en känsla av brist på luft, ordineras patienten Euphyllin. Läkemedlet tas oralt. Den maximala dosen är 150 mg. 1-3 s. / 24 timmar. Du måste ta Euphyllin efter måltiderna. Den terapeutiska kursens varaktighet - 5 dagar - 3 månader.

För barn över 12 år ordineras Euphyllin med en hastighet av 7-10 mg / kg. / 24 timmar. Den dagliga dosen är uppdelad i 5 doser.

Evalar

Evalar tilldelas personer vars arbete är förknippat med utmattande fysisk eller psykisk stress.

Läkemedlet tas oralt, 10-15 ml. Den måste först lösas i 100 ml. kylt kokande vatten. Den maximala dosen är två gånger / 24 timmar, 15 minuter före måltid. Längden på den terapeutiska kursen är 20-30 dagar. Vid behov förlängs den efter 7-14 dagar..

bärnstenssyra

Bärnstenssyra är till stor nytta för en person som har diagnostiserats med neurocirkulatorisk dystoni. Den maximala dosen för en vuxen är 0,5-3 tabletter. Den terapeutiska kursens varaktighet - 1 månad.

Läkemedlet kan ordineras under graviditeten. Under en period av 12-14 veckor tas läkemedlet med 1/4 g / 24 timmar, 10-dagars kurs.

Under andra trimestern tas läkemedlet mellan 24-26 veckor. 3 - 10-25 dagar före bördans lösning.

Den maximalt tillåtna dosen under hela dräktighetsperioden är upp till 7,5 g.

Saker att komma ihåg

En vegetovaskulär kris utlöses ofta av en överdriven koncentration av ett hormon som adrenalin. När en stressig situation uppstår observeras dess kraftfulla utsläpp i blodet.

Vissa läkemedel påverkar också adrenalin. Därför måste du ta dem med stor försiktighet..

Du kan minska adrenalin genom att:

 • fysisk aktivitet;
 • rätt näring
 • bra vila.

Adrenalin reduceras också av örtavkok av valerian, salvia, mynta och citronmeliss.

Lista över alla läkemedel

Alla läkemedel som rekommenderas för VSD ingår i följande lista:

 1. Adaptol.
 2. Actovegin.
 3. Amitriptylin.
 4. Anaprilin.
 5. Andipal.
 6. Ascorutin.
 7. Atarax.
 8. Atenolol.
 9. Afobazol.
 10. Betahistine.
 11. Betaserc.
 12. Bisoprolol.
 13. Vasobral.
 14. Valemidin.
 15. Vänderot.
 16. Validol.
 17. Valocordin.
 18. Valoserdin.
 19. Westinorm.
 20. Vinoxin.
 21. Vinpocetin.
 22. Ginkgo biloba.
 23. Glycin.
 24. Grandaxin.
 25. Darsonval.
 26. Ginseng.
 27. Zoloft.
 28. Cavinton.
 29. Droppar grönska.
 30. Clonazepam.
 31. Kombilipen.
 32. Concor.
 33. Corvalol.
 34. Cortexin.
 35. Lucetam.
 36. Magnesia.
 37. Magnesium.
 38. Mexidol.
 39. Mexiprim.
 40. Meldonium.
 41. Mydocalm.
 42. Mildronat.
 43. Milgamma.
 44. Piontinktur.
 45. En nikotinsyra.
 46. Novopassit.
 47. Noopept.
 48. Nootropil.
 49. Noshpa.
 50. Panangin.
 51. Pantogam.
 52. Papazol.
 53. Persen.
 54. Picamilon.
 55. Piracetam.
 56. Motherwort.
 57. Riboxin.
 58. Spazmalgon.
 59. Stresam.
 60. Stugeron.
 61. Tanakan.
 62. Tenoten.
 63. Teraligen.
 64. Troxevasin.
 65. Phezam.
 66. Fenazepam.
 67. Fenibut.
 68. Fenotropil.
 69. Fluoxetin.
 70. Ceraxon.
 71. Cinnarizine.
 72. Tsipralex.
 73. Cytoflavin.
 74. Citramon.
 75. Cigapan.
 76. Evalar.
 77. Eglonil.
 78. Elastin.
 79. Eleutherococcus.
 80. Eltatsin.
 81. Eltsin.
 82. Anthonicin.
 83. Euphyllin.
 84. bärnstenssyra.

Kostrekommendationer

Läkemedelsbehandling är effektivare i kombination med diet. Med VSD rekommenderas det att överge allt rökt, fett, stekt, kryddat och konserverat. Tyngdpunkten bör ligga på att äta grönsaker och frukt.