Huvud > Trauma

Astrocytom är en vanlig typ av hjärncancer

Neoplasmer från glialvävnaden i hjärnan är bland de vanligaste typerna av tumörer. Astrocytom är en cancer i varierande grad av malignitet som förekommer var som helst i hjärnsubstansen och är orsaken till en persons tidiga död: det är extremt svårt att besegra en hjärntumör med garanti, därför är det viktigt att börja behandlingen så tidigt som möjligt från det ögonblick som en neoplasma upptäcks..

En av de vanligaste typerna av tumörer i huvudet är astrocytom

Astrocytom - vad är det?

Cirka 40% av all hjärnvävnad kallas neuroglia (en hjälpvävnad som gör att nervcellerna fungerar som de ska). Astrocytom är en godartad eller malign tumör, vars bas är astrocyter (stellatceller som utför många användbara funktioner). Oavsett typ av histologisk struktur pressar den växande neoplasman hjärnstrukturerna, vilket skapar många problem för människor.

Orsaker till tumörbildning

Den huvudsakliga riskfaktorn är ärftlig (genetisk) predisposition: närvaron av fall av hjärnonkologi i en familj kräver vaksamhet från nära släktingar (det är tillrådligt att regelbundet genomföra en undersökning för att tidigt diagnostisera hjärncancer). De provocerande och bidragande faktorerna inkluderar:

 • strålningsexponering (frekventa röntgenstrålar i överkroppen, som är i fokus för strålning);
 • viral eller bakteriell neuroinfektion (hjärnhinneinflammation, encefalit);
 • exponering för kemiska cancerframkallande ämnen (farlig produktion);
 • allvarliga huvudskador;
 • lång erfarenhet av rökning;
 • svår immunbrist.

Det är långt ifrån alltid möjligt att bestämma orsaken till astrocytom: det är viktigt att konsultera en läkare så tidigt som möjligt om det uppstår negativa symtom i samband med hjärnaktivitet..

Typer av astrocytom

En tumör i huvudet kan vara godartad, men detta förbättrar inte alls prognosen - neoplasmas storlek och lokalisering är viktigare för att välja en behandlingsmetod. Beroende på graden av malignitet kan astrocytom vara av fyra typer:

 1. Pilocytic (cirka 10%, en långsamt växande godartad nod, oftast hos barn);
 2. Fibrillar (upp till 10%, diffust växande gränstumörer med minimala tecken på malignitet);
 3. Anaplastisk (cirka 30%, en ogynnsam variant med en typisk malign process);
 4. Glioblastom (upp till 50%, en extremt ogynnsam typ av neoplasma).

Upp till 80% av alla astrocytom är maligna tumörer som förekommer hos personer i aktiv ålder (30 till 50 år). Barn har ofta godartade varianter, men enligt statistik är astrocytom den andra orsaken (efter leukemi) för att barn dör på grund av onkologi.

Symtom på hjärnstörningar

En tumör är en främmande tumör i hjärnan. Alla symtom beror på följande huvudfaktorer:

 • tryck av noden på nervstrukturerna;
 • ackumulering av intracerebral vätska;
 • ökat intrakraniellt tryck;
 • förändringar i nervledningen med bildandet av specifika neurologiska och mentala symtom.

Det finns två grupper av tecken:

 1. Allmänt (huvudvärk, illamående, kräkningar, kramper, yrsel med svimning, svaghet, sömnighet, psykiska störningar);
 2. Fokal (hallucinationer, nedsatt syn, hörsel och lukt, pares och förlamning, nedsatt koordination, problem med tal, uppmärksamhet och minne, hormonella störningar).

Astrocytom är en mängd olika symtom på grund av tumörfokus: en erfaren neurolog eller neurokirurg, baserat på typiska tecken, kommer att kunna gissa var neoplasman ligger i hjärnan.

På tomogrammet kommer läkaren att se platsen och storleken på neoplasman

Grundläggande diagnostiska metoder

Hjärnan är täckt av kraniumbenen, så tomografi är grunden för en framgångsrik diagnos. I närvaro av typiska klagomål och neurologiska manifestationer av hjärnsjukdomar kommer läkaren att hänvisa till följande studier:

 1. Datortomografi;
 2. Magnetisk resonansavbildning med kontrast;
 3. Angiografi.

Efter att ha hittat en neoplasma är det nödvändigt att välja det optimala behandlingsalternativet, vilket i stor utsträckning beror på tumörens histotyp, därför bör i alla fall en biopsi av neoplasman utföras.

Terapeutisk taktik

Det bästa behandlingsalternativet är kirurgisk avlägsnande av tumören. Ett upptäckt astrocytom av liten storlek kan resekteras av en neurokirurg utan konsekvenser för patienten, men ingen läkare kan ge 100% garanti för återhämtning. Det är optimalt att utföra operationen med hjälp av radiovågmetoden, där det är möjligt att avlägsna neoplasman med minimalt trauma för frisk hjärnvävnad. Förutom kirurgi används strålningsexponering och kemoterapi. Behandlingsförloppet för hjärncancer väljs individuellt för varje person.

Prognos för livet

Astrocytom är en farlig typ av tumör. Prognostiskt gynnsamma faktorer:

 • ung ålder;
 • Steg 1 (pilocytisk);
 • liten storlek på neoplasman;
 • placeringen av tumörfokus bort från de vitala hjärncentren.

Med sammanflödet av gynnsamma faktorer kan barnet leva ett långt och lyckligt liv efter operationen. Men i de flesta fall är prognosen för astrocytom ogynnsam - vuxna med diagnostiserad hjärncancer lever inte mer än 2-5 år. Vid steg 1 är 5-års överlevnadsgraden cirka 85%, vid 2 - högst 65%, vid 3 - ingen av patienterna lever mer än 3 år, vid 4 - 1 år.

Hjärnans astrocytom: konsekvenser, komplikationer, prognos

Artiklar om medicinska experter

Hjärnastrocytom är en av de vanligaste tumörerna i huvudet eller ryggraden. Eftersom denna neoplasma uppträder i hjärnan (från sina egna celler) - det huvudsakliga kontrollorganet, kan det bara påverka patientens livskvalitet. Ständig huvudvärk, illamående, kräkningar utmattar patienten, vilket minskar hans prestanda. När tumören växer förstärks symtomen och får nya: nedsatt känslighet, pares och förlamning, syn- och hörselnedsättning, minskad tänkande, etc..

Även ett godartat astrocytom, om det inte tas bort, kan göra en person funktionshindrad. Således är grad 1 piloidastrocytom en nodulär tumör med flera cystor inuti som tenderar att växa (om än inte snabbt) och nå stora storlekar. Risken för degeneration av en sådan tumör är extremt liten även efter en tid, men det betyder inte alls att personen inte behöver behandlas. [1]

Det är skrämmande att föreställa sig vilka konsekvenser en sådan tumör kan orsaka om den finns hos ett barn. Piloid astrocytom kan växa i flera år, och gradvis kommer föräldrar att märka hur deras barn helt enkelt blir dumt framför ögonen, ligger efter i utvecklingen från sina kamrater, blir en utstött, för att inte tala om de smärtsamma symtomen som hemsöker barnet.

Hoppet att efter att tumören har avlägsnats kommer de nedsatta mentala funktionerna att återställas, försvinner när barnet växer upp, eftersom de flesta av dem lätt bildas endast i förskoleåldern. Lär inte ett barn att tala förrän 6-7 år, och i framtiden är det nästan omöjligt att göra detta. Detsamma gäller andra högre mentala funktioner, som i ung ålder bör utvecklas och inte försämras. Dåligt minne och brist på koncentration kommer att orsaka dålig skolprestanda, utvecklingsförseningar som är svåra att komma ikapp.

Om tumören växer till en enorm storlek, vilket är lätt att märka även utåt, dödar den faktiskt hjärnan utan att ens ”sluka” sina celler. Genom att komprimera kärlen berövar den hjärnan normal näring och den dör av hypoxi. Det visar sig att du till och med kan dö av en godartad neoplasma..

Ju mindre tumören är, desto lättare är det att ta bort den och därmed undvika farliga konsekvenser och komplikationer under operationen. Ja, sådana komplikationer är också möjliga. Oftast hittas postoperativa komplikationer med försummade maligna tumörer eller avlägsnande av djupt placerade ganska stora neoplasmer. Det är tydligt att neurokirurgens kompetens och erfarenhet spelar en viktig roll.

Genom att gå med på en operation har en person rätt att veta vad de positiva och negativa konsekvenserna kan vara. De positiva konsekvenserna inkluderar både fullständig återhämtning och stopp av tumörtillväxt (även om det bara är tillfälligt). Möjliga negativa konsekvenser inkluderar: pares och förlamning av armar och ben, synförlust eller hörsel, utveckling av epilepsi, psykiska störningar, ataxi, afasi, dyslexi, etc. Risken för blödning under eller efter operationen bör inte uteslutas..

Om operationen misslyckas, finns det en risk att en person inte kan tjäna sig själv och bli en “grönsak”, som inte kan utföra elementära handlingar. Men återigen är risken för negativa konsekvenser högre, ju mer avancerad tumören är, desto djupare tränger den in i hjärnstrukturerna..

Det är uppenbart att de flesta komplikationer uppstår vid behandling av maligna neoplasmer, som kan slå rot (metastaser) inte bara i hjärnan utan också i andra vitala organ. Det är nästan omöjligt att helt ta bort en sådan tumör, eftersom det är extremt svårt att spåra cellernas rörelsevägar. Diffusa tumörer som är benägna att degeneration tränger in i olika delar av hjärnan, sprider sig snabbt till det närliggande utrymmet och förstör dess celler. Avlägsnande av en sådan tumör hjälper inte alltid till att återställa de förlorade funktionerna. [2], [3]

Återkommande astrocytom efter operation är inget undantag, inte ens i fallet med en godartad tumör. Om inte alla celler i neoplasman har tagits bort, men tumören störs, kan detta öka risken för att degenerera till en malign. Alla hjärnans astrocytomer har en sådan risk i en eller annan grad. [4], [5]

Oavsett om de ska gå med på operationen bestämmer alla för sig själva (eller barnets föräldrar), men du måste förstå att alla de beskrivna komplikationerna uppstår i avsaknad av behandling. Bara i det här fallet närmar sig deras sannolikhet 100%.

Livsprognos för astrocytom

Hjärnans astrocytom manifesterar sig på olika sätt, så det är helt enkelt omöjligt att säga exakt hur länge patienter lever. För låggradiga tumörer ger kirurgi hopp om ett långt liv. Om tumören inte behandlas kan den med tiden inte bara öka i storlek, pressa hjärnan och orsaka många obehagliga symtom, men under vissa förhållanden kan den utvecklas till en malign form, vars behandling har den sämsta livsprognosen..

Till exempel, om anaplastiskt astrocytom inte behandlas kan patienten i bästa fall leva ett par år. Men kirurgisk behandling av en malign tumör av grad 3, även med ett adekvat svar på kemoterapi eller strålbehandling, slutar ofta med ett återfall av sjukdomen och patientens död. I genomsnitt är den förväntade livslängden för sådana patienter 3-4 år, även om vissa av dem passerar 5-årsgränsen för överlevnad. Den 5-åriga överlevnadsgraden för diffust astrocytom mellan 20 och 44 år är 68%, och för anaplastiskt astrocytom - 54% [6] Med högt differentierat astrocytom hade patienter under 43 år och de som fick kemoterapi bättre total överlevnad [7]... Med astrocytom av grad II är medianöverlevnadstiden 5-8 år, och de har också en hög återfallstakt. [8]

I glioblastoma multiforme är prognosen ännu sämre - från flera månader till 1 år, men med rätt inställning till behandling och användning av en ketondiet kan de minska hastigheten på deras progression [9]. Med optimal behandling har patienter med glioblastom en genomsnittlig överlevnad på mindre än ett år. Cirka 2% av patienterna överlever i tre år. [10] Låggradigt gliom (LGG) är en dödlig dödlig sjukdom hos ungdomar (medelålder 41) med en genomsnittlig överlevnadsgrad på cirka 7 år. [elva]

Läkare svarar tydligt på frågan om fullständig återhämtning är möjlig med ett astrocytom i ryggmärgen eller hjärnan?

 • Mer än 90 av 100 personer (över 90%) med astrocytom av grad 1 överlever i fem år eller mer efter diagnosen.
 • Cirka 50 av 100 personer (cirka 50%) med astrocytom av grad 2 överlever 5 år eller mer efter diagnos.
 • Mer än 20 av 100 personer (20%) med astrocytom av grad 3 överlever i fem år eller mer efter diagnosen.
 • Cirka 5 av 100 personer (cirka 5%) med astrocytom av grad 4 överlever 5 år eller mer efter diagnos. [12]

På de ledande klinikerna i Israel utför läkare framgångsrika sådana operationer och förklarar inte bara en hög överlevnadsgrad, utan också en fullständig återhämtning för de flesta patienter.

Men med diffusa tumörer vars lokalisering är svår att visualisera, även i fallet med en godartad neoplasma, är det svårt att lova återhämtning. Utan att definiera de exakta gränserna för tumören är det omöjligt att säga med fullständig säkerhet att alla dess celler kommer att tas bort. Strålterapi kan naturligtvis förbättra prognosen för behandlingen, men dess inverkan på kroppen i framtiden är svår att förutsäga. Det är sant att modern teknik (linjära acceleratorer) hjälper till att minimera de skadliga effekterna av joniserande strålning på friska celler, men strålterapi är fortfarande ett allvarligt slag mot immuniteten.

När det gäller maligna astrocytomer anser läkarna här att det är omöjligt att helt återhämta sig från dem. Ibland är det möjligt att uppnå en ganska lång remission (3-5 år), men förr eller senare börjar tumören att återkomma, upprepad behandling uppfattas av kroppen tyngre än den första, kräver en minskning av dosen av kemoterapidroger och strålning, som ett resultat är dess effektivitet lägre.

Funktionshinder vid godartad astrocytom (opererad, obearbetad, med tveksam diagnos) inträffar inte när en tumör upptäcks, utan när sjukdomens manifestationer blir ett hinder för utförandet av professionella uppgifter. Patienten tilldelas den tredje gruppen av funktionshinder och rekommenderas att arbeta som inte är relaterad till fysisk och neuropsykisk stress, exklusive kontakt med skadliga miljöfaktorer. I framtiden, när patientens tillstånd förvärras, kan slutsatsen av MSEC ses över.

I händelse av att symtomen på sjukdomen orsakar en uttalad begränsning av livet, dvs. en person kan inte längre arbeta ens vid lätt arbete, patienten tilldelas en andra funktionshindringsgrupp.

Vid maligna tumörer, närvaron av allvarliga neurologiska symtom, irreversibla dysfunktioner hos vitala organ, liksom i fallet med det sista stadiet av cancer, när en person inte kan tjäna sig själv, får han 1 funktionshindringsgrupp.

När man bestämmer funktionshindringsgruppen tas många faktorer i beaktande: patientens ålder, graden av malignitet, huruvida det har skett en operation, vad är konsekvenserna etc., därför fattar kommissionen ett beslut för varje patient individuellt och förlitar sig inte bara på diagnosen utan också på patientens tillstånd..

Förebyggande

Cancerförebyggande minskar vanligtvis till en hälsosam livsstil, vilket undviker kontakt med cancerframkallande ämnen och strålning, ger upp dåliga vanor, hälsosam kost och förhindrar skador och infektioner [13]. Ack, om allt var så enkelt, skulle problemet med hjärntumörer inte vara så akut. Kanske i framtiden kommer vi att få reda på orsakerna till utvecklingen av hjärnastrocytom, och genetiker kommer att lära sig att "reparera" patologiska gener, men hittills måste vi begränsa oss till ovanstående åtgärder för att minimera den möjliga risken. Tre prospektiva kohortstudier har visat en koppling mellan koffeinintag (kaffe, te) och risken för att utveckla gliom hos vuxna [14]. Möjligheten att använda stamceller för att förhindra återfall av glioblastom studeras [15]

Hjärnans astrocytom är en sjukdom som sätter sitt mörka prägel på människors liv. Men medan sjukdomen är i ett tidigt skede, bör du inte ta det som en mening. Detta är ett test av styrka, tro, tålamod, en möjlighet att utvärdera ditt liv annorlunda och göra allt för att återfå din hälsa, eller åtminstone spara flera år i ett mer eller mindre tillfredsställande liv. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto fler chanser har du för att övervinna den och blir segerrik från den svåra men extremt viktiga striden. När allt kommer omkring har varje ögonblick i människans liv värde, och särskilt det som framtiden beror på.

Astrocytom

Astrocytom är en av de vanligaste hjärntumörerna. Den inre delen av tumören innehåller ofta cystor, som kan växa till en stor storlek och orsaka kompression av medulla.

Godartade astrocytom placerade på en tillgänglig plats ger en bättre prognos för livslängden än astrocytom med hög malignitet eller godartade astrocytom, som är oåtkomliga för kirurgen och har en stor tumör. Ju tidigare en tumör upptäcks, desto mer gynnsam är prognosen för dess behandling..

På Yusupov-sjukhuset är de engagerade i diagnostik och behandling och astrocyter. Sjukhuset är utrustat med innovativ diagnostisk utrustning som gör att du kan ta emot alla diagnostiska tjänster.

Hjärnans astrocytom: vad är det?

Astrocytom är en glial hjärntumör som utvecklas från astrocyter, neuroglialceller som ser ut som stjärnor eller spindlar. Astrocyter stöder den strukturella komponenten i hjärnans nervsystem - nervceller. Astrocyter påverkar förflyttningen av ämnen från blodkärlets vägg till plasmamembranet i ett neuron, deltar i tillväxten av nervceller, reglerar sammansättningen av den intercellulära vätskan och mycket mer. Astrocyter i hjärnans vita substans kallas fibrösa eller fibrösa. Protoplasmiska astrocyter dominerar i hjärnans gråa substans. Astrocyter utför funktionen för att skydda hjärnneuroner från kemikalier, skador, ge näring till nervceller och delta i regleringen av blodflödet till hjärnan.

Hjärntumörer kan inte kallas cancer, eftersom de inte utvecklas från epitelceller utan från celler med mer komplexa strukturer. En malign hjärntumör metastaserar praktiskt taget inte utanför hjärnan, men hjärnan kan påverkas av metastaser av tumörer som finns i andra organ och vävnader i kroppen. En malign hjärntumör kan inte skilja sig från en godartad tumör. En hjärntumör har ingen tydlig gräns - därför är dess fullständiga borttagning nästan omöjligt. Svårigheten att behandla sådana tumörer är att hjärnan har en blod-hjärnbarriär, genom vilken många cancerläkemedel inte passerar, hjärnan har sin egen immunitet. En hjärntumör kan påverka hela hjärnan - själva tumören kan utvecklas i en del av hjärnan, och dess celler kan placeras i olika delar av hjärnan.

Polyklonala hjärntumörer är en tumör i en tumör. Dessa inkluderar primära hjärntumörer. Svårigheten ligger i det faktum att en sådan kombination av tumörer ska behandlas med olika grupper av läkemedel - en av tumörerna är okänslig för läkemedel för behandling av en annan typ av tumör. En viktig roll i effektiviteten av behandlingen av en hjärntumör spelas inte av bestämningen av den histologiska typen av neoplasma utan av tumörens plats och storlek..

Orsaker till förekomst

Det finns för närvarande inga data om orsakerna till utvecklingen av en tumör från astrocytceller. Det finns en åsikt att vissa negativa faktorer kan fungera som en utlösande faktor för tumörutveckling:

 • strålningsexponering. Bestrålning orsakar ofta utvecklingen av en malign hjärntumör hos patienter. Risken för att utveckla astrocytom hos patienter som genomgår strålbehandling ökar;
 • långvarig exponering för giftiga kemikalier. Arbete i farliga branscher kan orsaka utveckling av hjärnneoplasmer.
 • onkogena virus;
 • ärftlig benägenhet
 • trauma;
 • patientens ålder. Vissa typer av tumörer drabbar främst barn, andra är vanligare hos ungdomar mellan 20 och 30 år, den tredje typen av tumör drabbar äldre mer..

När man studerade orsakerna till astrocytom identifierades två typer av skadade gener.

Symtom på astrocytomutveckling

Symptomen på tumörutveckling beror på dess plats och storlek. Beroende på plats kan det störa koordinationen av rörelse (tumör i lillhjärnan), orsaka nedsatt tal, syn, minne. Tumörtillväxt i vänster halvklot kan orsaka förlamning av kroppens högra sida. En patient med hjärntumör plågas av huvudvärk, känslighet störs, svaghet, blodtryckshopp, takykardi uppträder. När hypotalamus eller hypofysen är skadad utvecklas endokrina störningar. Symtom på sjukdomen beror på tumörens plats i en specifik del av hjärnan som är ansvarig för vissa funktioner..

Primär

Med lokaliseringen av astrocytom i hjärnans främre lob hos patienter noteras utseendet på psykopatologiska symtom: en känsla av eufori, en minskning av kritiken mot ens sjukdom, aggressivitet, emotionell likgiltighet, psyken kan kollapsa helt. Om corpus callosum eller den mediala ytan på frontalloberna skadas hos patienter, försämras minnet och tänkandet. Med nederlaget för Brocas zon i frontloben på den dominerande halvklotet noteras utvecklingen av motoriska talstörningar. Patienter med tumörer i de bakre regionerna utvecklar pares och förlamning i övre och nedre extremiteterna.

Vid skada på den temporala loben kan patienter uppleva hallucinationer: hörsel, gustatorisk, visuell, som över tid ersätts av generaliserade epileptiska anfall. Ofta utvecklingen av auditiv agnosi - en person känner inte igen tidigare kända ljud, röster, melodier. Astrocytom, beläget i den temporala regionen, hotar med förskjutning och klyvning i occipital foramen, vilket leder till att ett dödligt resultat är nästan oundvikligt. När tumören är lokaliserad i de temporala och frontala loberna har patienter ofta epileptiska anfall.

När en tumör i hjärnans parietallapp skadas uppstår sensoriska störningar, astereognos, apraxi i motsatt lem (med apraxi störs målmedvetna åtgärder hos människor). Patienter utvecklar fokala epileptiska anfall. Om de nedre delarna av den vänstra parietalloben skadas hos högerhänta, är det ett brott mot tal, räkning, skrivning.

Astrocytom i hjärnans occipitala lob diagnostiseras minst. Patienter med dessa tumörer utvecklar synhallucinationer, fotopsier, hemianopsi (förlust av hälften av synfältet i varje öga).

Sekundär

Ett av de viktigaste tecknen på cerebralt astrocytom är närvaron av paroxysmal eller värkande diffus smärta i huvudet. Huvudvärken har ingen tydlig lokalisering; den orsakas av intrakraniell hypertoni. I de tidiga stadierna av sjukdomen har smärtan en paroxysmal, värkande karaktär, över tiden blir den konstant, vilket är associerat med tumörens progression..

Hos patienter med astrocytom i hjärnan, som ett resultat av kompression av cerebrospinalvätskevägar, venösa kärl, intrakraniellt tryck ökar. Huvudvärk, kräkningar, ihållande hicka uppträder, kognitiva funktioner och synskärpa minskar. Svåra fall åtföljs av en person som faller i koma.

Diagnostik: typer av tumör

Strukturen hos maligna celler delar astrocytom i två grupper:

 • fibrillar, hemistocytisk, protoplasmatisk.
 • pilocytisk (pilocytisk), subepidemal (glomerulär), cerebellär mikrocystisk.

Astrocytom har flera maligniteter:

 • första grad av malignitet - denna typ av godartad tumör växer långsamt, har en liten storlek, är begränsad från friska delar av hjärnan av en slags kapsel, påverkar sällan utvecklingen av neurologiskt underskott. Tumören representeras av normala astrocytceller, som utvecklas i form av en nodul. En representant för en sådan tumör är pilocytiskt astrocytom, pilocytiskt. Det drabbar oftare barn och ungdomar;
 • den andra graden av malignitet - neoplasman växer långsamt, cellerna börjar skilja sig från normala hjärnceller, det är vanligare hos ungdomar i åldern 20 till 30 år. En representant för denna grad av malignitet är fibrillär (diffus) astrocytom;
 • den tredje graden av malignitet är anaplastiskt astrocytom. Växer snabbt, tumörceller skiljer sig mycket från normala hjärnceller, tumören har en hög malignitet;
 • fjärde graden - malignt glioblastom, cellerna ser inte ut som normala hjärnceller. Det påverkar viktiga hjärncentra, växer snabbt, det är ofta omöjligt att ta bort en sådan tumör. Påverkar lillhjärnan, hjärnhalvorna, hjärnregionen som är ansvarig för omfördelning av information från sensoriska organ - talamus.

Med tiden återföds tumörceller i första och andra grad och förvandlas till celler med tredje och fjärde malignitet. Degeneration av en tumör från en godartad till en malign neoplasma förekommer oftare hos vuxna. Godartade hjärntumörer kan vara lika livshotande som maligna tumörer. Allt beror på bildningens storlek och tumörens plats..

Astrocytoma pilocytisk

Godartat astrocytom - pilocytiskt astrocytom eller piloidastrocytom, en tumör av den första graden av malignitet, växer mycket långsamt. I de flesta fall finns pilocytiskt astrocytom hos barn. Pilocytiskt astrocytom i hjärnan utvecklas oftast i hjärnstammen, lillhjärnan och synnerven. Piloid astrocytom i hjärnan har inga tecken på cellatypi vid histologisk undersökning.

Fibrillärt astrocytom

Fibrillärt astrocytom i hjärnan, eller diffust astrocytom i hjärnan - den andra graden av malignitet. Diffus astrocytom har inga tydliga gränser mellan de drabbade och friska hjärnvävnaderna, oftast lokaliserade i hjärnhalvorna.

Anaplastiskt astrocytom i hjärnan

Hög grad av malignitet. Anaplastiskt astrocytom i hjärnan - tredje graden. Neoplasman har inga tydliga gränser, växer mycket snabbt och växer in i hjärnvävnaden. Oftast drabbar män mellan 40 och 70 år.

Astrocytombehandling

Taktiken för behandling av hjärntumörer beror på tumörens plats, dess storlek och typen av tumör. Det finns en gynnsam prognos vid behandling av diffust astrocytom för unga patienter, förutsatt att hjärntumören avlägsnas helt. Anaplastiskt astrocytom behandlas med ett kombinerat tillvägagångssätt - kirurgi, strålbehandling, polykemoterapi. Den genomsnittliga livslängden är ungefär tre år efter operationen. Gynnsam prognos för ungdomar som hade god hälsa före operationen, förutsatt att tumören avlägsnades helt.

Pilocytiskt (piloid) astrocytom utvecklas hos barn, har begränsad tillväxt, karakteristisk lokalisering och morfologiska egenskaper. Tumörbehandling har en gynnsam prognos på grund av långsam tillväxt och låg malignitet. Behandlingen utförs genom kirurgi och fullständigt avlägsnande av neoplasman, vilket i vissa fall är omöjligt på grund av tumörens placering i hypotalamus eller hjärnstammen. Vissa typer av piloidastracytom (hypotalamus) har förmågan att metastasera.

Hjärnans astrocytom: konsekvenser efter operationen

Konsekvenserna efter kirurgi för astrocytom beror på tumörens storlek och dess placering. Godartade astrocytom placerade på en tillgänglig plats ger en bättre prognos för livslängden än astrocytom med hög malignitet eller godartade astrocytom, som är oåtkomliga för kirurgen och har en stor tumör. Efter avlägsnande av ett astrocytom uppstår ofta tumören, vilket inträffar inom två år efter operationen. Ju tidigare en tumör upptäcks, desto mer gynnsam är prognosen för dess behandling..

Astrocytombehandling på Yusupov-sjukhuset

På Yusupov-sjukhuset kan patienter genomgå diagnos och behandling av astrocytom.

Sjukhuset är utrustat med innovativ diagnostisk utrustning för att tillhandahålla alla diagnostiska tjänster. Du kan anmäla dig till en konsultation med en onkolog per telefon eller genom registreringsformuläret på webbplatsen. Den samordnande läkaren kommer att svara på alla dina frågor.

Prognos

Efter kirurgisk avlägsnande av de nodulära formerna av astrocytom kan en långvarig remission (mer än tio år) uppstå. Diffusa astrocytom kännetecknas av frekventa återfall, även efter kombinerad behandling.

Med glioblastom är den genomsnittliga livslängden för en patient ett år, med anaplastiskt astrocytom i hjärnan - cirka fem år.

I andra typer av astrocytom är den genomsnittliga livslängden mycket längre; efter adekvat behandling återgår de till full livslängd och normala arbetsaktiviteter.

Prognos för livet med hjärnans astrocytom

Onkologiska sjukdomar kräver årligen hundratusentals människors liv och anses vara den allvarligaste av alla befintliga sjukdomar. När en patient diagnostiseras med ett astrocytom i hjärnan ska han veta vad det är och vad som är risken för patologi.

Astrocytom är en glialtumör, vanligtvis av malign karaktär, bildad av astrocyter och kan påverka en person i alla åldrar. Sådan tumörtillväxt är föremål för nödborttagning. Framgången för behandlingen beror på vilket stadium sjukdomen är och vilken typ den tillhör..

Astrocytom - vad är det?

Astrocytom är en typ av glialtumör. Gliaceller är stjärnformade. För detta kallas de stjälceller..

Astrocyter stöder neurons skyddande funktion i centrala nervsystemet. Dessutom förhindrar dessa celler neuronal skada, reglerar tillståndet för cerebralt blodflöde och neuronal näring. Med hjälp av astrocyter avlägsnas avfallsprodukterna från dessa celler i centrala nervsystemet.

De faktorer som orsakar degenerering av astrocytom i cancerceller är inte helt förstådda..

Sjukdomen förekommer oftare hos män mellan 20 och 50 år. Hos vuxna påverkar sjukdomen den vita substansen i hjärnhalvorna, medan det hos barn främst påverkar lillhjärnan och hjärnstammen. Möjlig lokalisering vid korsningen med ryggmärgen.

Återfallshantering

I dessa fall är det önskvärt att utföra en stereotaxisk biopsi för att erhålla material för morfologisk analys..

Om denna manipulation också är förknippad med en hög risk för patientens liv antas behandlingstaktiken på grundval av rådets slutsats. Baserat på data från neuroimaging (MRI eller CT) formulerar läkare en preliminär diagnos (varje typ av tumör har sina egna särdrag i bilderna).

Glialtumörer tenderar att återkomma (återväxt), särskilt maligna astrocytom. De viktigaste behandlingarna för återfall är kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. För små foci kan stereotaktisk radiokirurgi användas.

Tillvägagångssättet är individuellt i varje fall, för beror på patientens tillstånd, tiden som gått efter föregående behandling, hjärnans funktionella tillstånd. Under kemoterapi används olika regimer, följt av en bedömning av deras effektivitet. med glioblastom är det möjligt att ordinera det riktade läkemedlet Avastin (bevacizumab).

I händelse av ett allvarligt allmänt medicinskt tillstånd hos patienten indikeras symptomatisk terapi som syftar till att lindra symtomen på sjukdomen..

Ledande kliniker i Israel

Stadier av utveckling av neoplasma

Pilocytiskt astrocytom är uppdelat i två underkategorier:

 • Kärnteknik.
 • Mitos.
 • Endotelproliferation.
 • Nekros.

Pilocytiskt astrocytom har en malignitet av grad 1. Detta innebär att ovanstående symtom inte uppträder. Neoplasmens gång är lugn, prognosen är gynnsam. Med tiden blir tumörer i hjärnan maligna..

Piloid astrocytom förvandlas till fibrillär, relaterad till nästa grad av malignitet. Prognoserna för utvecklingen av sådana tumörer förvärras. De har ett av symptomen, utvecklingen är diffus. Därför blir det svårare att behandla dem..

I detta skede manifesteras nukleär atilism, mios, proliferation i tumören. Det bildar metastaser i ett accelererat läge, expanderar längs hjärnvävnaderna. Grad 4 avser glioblastom där fyra maligna egenskaper förekommer. Den sista etappen är den mest aggressiva med en förväntad livslängd på 6 till 15 månader.

Klassificering

Beroende på cellens sammansättning har astrocytom flera typer:

 1. Astrocytom av den första malignitetsgraden delas i sin tur upp i följande typer:
 • Ett pilocytiskt (piloid) astrocytom är en godartad tumör. Bildas i synnerven, lillhjärnan, hjärnstammen. Dess gränser är tydligt definierade. En tumör av denna kategori växer långsamt. Denna typ av tumör diagnostiseras ofta hos barn;
 • Subependymal gigantcellastrocytom är en typ av astrocytom som oftast diagnostiseras hos patienter med tuberös skleros. Lokaliserat i hjärnans laterala ventriklar är cellerna av denna typ av astrocytom gigantiska i storlek och förenas i en tuberös nod;
 1. Diffus astrocytom anses också vara en godartad tumör, men det har en tendens att återfalla. Avser andra graden av malignitet. Denna bildning har inga tydliga gränser, sprider sig långsamt, metastaserar inte. Ofta lider ungdomar under 30 av denna typ av astrocytom. Diffus astrocytom inkluderar fibrillär eller fibrillär-protoplasmatisk, såväl som hemistocytiska typer. En sällsynt typ av astrocytom av grad II är pleomorf xanthoastrocytom, som oftare diagnostiseras hos barn med epilepsi;
 2. Anaplastiskt astrocytom har en tredje grad av malignitet. Utbildning utan tydliga gränser, med egenskapen till intensiv tillväxt. Det diagnostiseras främst hos män efter 30 år. Denna grad av malignitet inkluderar också oligoastrocytom, kännetecknat av att den innehåller celler av olika typer av astrocytom;
 3. Glioblastom (astroblastom) är den mest maligna typen av astrocytom. Metastaserar snabbt och påverkar närliggande vävnader.

60% av hjärnneoplasmerna står för anaplastiskt astrocytom och glioblastom. Godartade typer av astrocytom enligt medicinska data finns i 10% av fallen av hjärntumörer.

Prognos

Livsprognosen med astrocytom som har uppstått i hjärnan beror på patientens ålder, graden av malignitet i tumörstrukturen, morfologisk struktur, tillväxthastighet och spridning i omgivande vävnader. Livsprognosen med cancer av astrocytisk typ (höggradig) och diffust astrocytom (låggradig), bildad i hjärnan, anses vara ogynnsam på grund av det höga antalet återfall, vars andel är 60-80%. Förutsägbara kriterier:

 1. Patientens ålder.
 2. Morfologisk struktur i neoplasman.
 3. Funktionell status, patientens tillstånd (Karnovsky-skala).
 4. Förekomsten av samtidiga sjukdomar.
 5. Svårighetsgraden av cerebral hypertoni.

En av de avgörande faktorerna för att göra en prognos är den tillgängliga resektionsvolymen. På grund av tillväxtens natur och intrakraniell (intrakraniell) lokalisering kan ofta astrocytiska tumörer inte tas bort helt, vilket påverkar patientens förväntade livslängd negativt. Prognosen för diffus astrocytom av grad 2 är relativt dålig.

Detta beror på den diffusa spridningen av tumörceller i hjärnstrukturerna, vilket knappast märks under neurobildning, vilket förhindrar total borttagning. Denna form kännetecknas av en tendens till malign transformation (48-80% av fallen), vilket förvärrar prognosen för överlevnad. Statistiken visar att den förväntade livslängden för patienter som diagnostiserats med diffust astrocytom, bildad i hjärnan, efter kirurgisk behandling är i genomsnitt 5 år.

Anledningarna

Orsakerna som leder till cerebralt astrocytom är okända.

Men det finns förmodade faktorer som provocerar denna sjukdom:

 1. Ärftlig benägenhet. Patienter med denna hjärnpatologi har en genetisk abnormitet i TP53-genen;
 2. Systematisk exponering för strålning samt kemikalier i kroppen;
 3. Onkogena virus;
 4. Förekomsten av genetiska sjukdomar hos människor (klumpig skleros, Recklinghausens sjukdom).

Astrocytomdiagnostik

När de första tecknen på sjukdomen uppträder måste du kontakta en neurolog. Vid mötet samlar läkaren anamnes, undersöker patienten och bedömer nervsystemets tillstånd enligt Karnofsky-skalan.

Ytterligare diagnostiska åtgärder inkluderar:

 1. MR i ryggmärgen (med eller utan kontrast).
 2. Positronemissionstomografi.
 3. datortomografi.
 4. Röntgen.
 5. Hjärnans EEG (enligt indikationer).

Diagnostik av ryggmärgsastrocytom inkluderar leverans av laboratorietester:

 • Allmänt och biokemiskt blodprov.
 • Allmän urinanalys.

Patienten behöver ytterligare råd från en terapeut och neurokirurg.

Symtom

Manifestationerna av symtomen på patologi är uppdelade i allmänna och fokala, beroende på typ och tillväxt av tumören..

Vanliga symtom manifesterar sig på detta sätt:

 • Ökat intrakraniellt tryck;
 • Patienten har huvudvärk som inte försvinner efter att ha tagit smärtstillande medel. Yrsel plågor;
 • Aptiten minskar, illamående och kräkningar uppträder;
 • Möjliga epileptiska anfall.

Beroende på sjukdomens progression och graden av malignitet uppträder fokalsymptom..

Symtom på patologi

Liksom alla neoplasmer har astrocytom i hjärnan karaktäristiska symtom, indelade i allmänna och lokala.

Vanliga astrocytomsymtom:

 • Slöhet, konstant trötthet.
 • Huvudvärk. I det här fallet kan både hela huvudet och dess enskilda delar skada..
 • Kramper. De är de första varningstecknen på förekomsten av patologiska processer i hjärnan.
 • Minne- och talstörningar, psykiska störningar. Förekommer i hälften av fallen. En person, långt innan de uttalade symtomen på sjukdomen uppträder, blir irriterad, hett eller omvänt slö, frånvaro och apatisk.
 • Plötslig illamående, kräkningar, ofta åtföljande huvudvärk. Störningen börjar på grund av klämning av kräkningscentret av tumören, om den ligger i fjärde ventrikeln eller lillhjärnan.
 • Nedsatt stabilitet, svårigheter att gå, yrsel, svimning.
 • Förlust, eller tvärtom, ökar kroppsvikt.

Alla patienter med astrocytom i ett visst stadium av sjukdomen har ökat intrakraniellt tryck. Detta fenomen är associerat med tillväxten av en tumör eller förekomsten av hydrocephalus. I fall av godartade tumörtillväxter utvecklas misstänkta symtom långsamt, och vid maligna tillväxter försvinner patienten på kort tid..

De lokala tecknen på astrocytom inkluderar förändringar som inträffar beroende på platsen för det patologiska fokuset:

 • I frontloben: en skarp karaktärsförändring, humörsvängningar, ansiktsmusklernas pares, försämrad lukt, osäkerhet, ostadig gång.
 • I den temporala loben: stammar, problem med minne och tänkande.
 • I parietalloben: svårigheter med motoriska färdigheter, förlust av känsla i övre eller nedre extremiteter.
 • I lillhjärnan: förlust av stabilitet.
 • I occipital lob: försämrad synskärpa, hormonella störningar, röstförsvagning, hallucinationer.

Diagnostik

Diagnosen ställs med hänsyn till patientens klagomål. Ett antal kliniska undersökningar genomförs, som inkluderar:

 1. Neurologisk undersökning av en neurolog;
 2. Ögonläkaren bestämmer skärpan och synfältet, oftalmoskopi utförs;
 3. Den vestibulära apparaten och tröskelns audiometri undersöks.

Verktygen inkluderar diagnostiska metoder som:

 • Elektroencefalografi (EEG) och ekoencefalografi (Echo-EG). Med hjälp av dessa två diagnostiska metoder detekteras intrakraniellt tryck och närvaron av paroxysmal aktivitet;
 • För att bestämma fokus för tumörbildning skickas patienten för MR och CT i hjärnan;
 • Ett annat effektivt diagnostiskt verktyg är angiografi, som gör att du kan klargöra egenskaperna hos blodtillförseln till astrocytom;
 • För en korrekt diagnos av denna patologi utförs en histologisk undersökning. Insamling av biologiskt material är möjligt med stereotaxisk biopsi eller under operation.

Klinisk bild

Varje tumör i hjärnan har liknande symtom, oavsett om det är godartat eller malignt. Skillnaden ligger bara i tumörens plats och storlek.

Syndrom med ökat intrakraniellt tryck. Det manifesterar sig som en sprängande huvudvärk, förvärras av att luta sig framåt och i ett horisontellt läge, vilket ofta åtföljs av illamående, ibland kräkningar. Konventionella smärtstillande medel är ineffektiva.

Epidemiska attacker. De utvecklas när motorneuroner är irriterade. Det kan finnas stora anfall med medvetslöshet eller fokal (krampande ryckningar i en specifik muskelgrupp).

Fokala neurologiska symtom. Beror på lokaliseringen av utbildning och dess inflytande på hjärncentren.

 • Pares eller förlamning av armar och ben på ena sidan.
 • Afasi - talstörningar.
 • Agnosia - en patologisk förändring i perception.
 • Domningar eller förlust av känsla i ena sidan av kroppen.
 • Diplopia - dubbelsyn.
 • Minskade eller förlorade synfält.
 • Ataxi - nedsatt koordination och balans.
 • Kvävning av att svälja.

Kognitiva förändringar. Minskat minne, uppmärksamhet, omöjlighet till logiskt tänkande. Vid skada på frontloben - psykiska störningar av typen "frontal psyche".

Behandling

Behandling av astrocytom väljs beroende på typ av tumör:

 1. När tumörstorleken är upp till 3 cm utförs stereotaxisk radiokirurgisk avlägsnande av formationen. För detta placeras en stereotaxisk ram på patientens huvud och med tomografisk kontroll utsätts tumören för punktbestrålning utan att utsätta närliggande vävnader för strålning.
 2. Astrocytom avlägsnas vanligtvis kirurgiskt med kraniotomi. Om tumören växer och påverkar närmaste hjärnvävnad är kirurgi olämpligt. I dessa situationer rekommenderas palliativ kirurgi som minskar tumörens storlek och därigenom förbereder tumören för användning av strålning eller kemoterapi.
 3. För att minska hydrocefalus utförs en bypassoperation;
 4. Strålterapi används när kirurgi är omöjlig eller för att minska tumörstorleken när patienten förbereds för operation. Strålterapins gång är 10 till 30 sessioner;
 5. Kemoterapi ges ofta till barn och ges efter operation för att minska risken för tumöråterfall. Vid kemoterapi används cytostatika med orala läkemedel som administreras intravenöst.

Vill du veta kostnaden för cancerbehandling utomlands?

* Efter att ha fått data om patientens sjukdom kommer klinikrepresentanten att kunna beräkna det exakta priset på behandlingen.

Folkläkemedel

Användning av folkmedicin i kombination med traditionella behandlingsmetoder är inte förbjudet av onkologer. Växtbaserade preparat syftar mer till att berika kroppen med användbara spårämnen och vitaminer.

För att förhindra huvudvärk, liksom för att normalisera blodtrycket, används avkok av johannesört samt kamomill. En blandning av örter från klöver, vit lila, timjan är också bra för att lindra huvudvärk.

Te tillverkat av nyponblad, hallon, blåbär och mynta har förmågan att öka kroppens skyddande funktioner. Det är också bra att konsumera honung.

Innan du använder några medel som erbjuds av traditionell medicin är det viktigt att samordna deras mottagning med en specialist, eftersom vissa komponenter av örter har kontraindikationer.

Komplikationer och konsekvenser

Astrocytom, även i godartad form, har en negativ effekt på hjärnstrukturen. Tumören stör hjärnans funktion, leder till synförlust, förlamning, förstörelse av nervsystemet.

Med utvecklingen av tumören komprimeras hjärnan, vilket ofta är dödligt.

Behandling av sjukdomen

Vad kommer att bli behandlingen av hjärnans astrocytom, bestämmer experterna efter att ha tagit anamnes och fått resultaten av undersökningen. När en kurs bestäms, oavsett om det är kirurgisk terapi, strålning eller kemoterapi, tar läkare hänsyn till:

 • Patientens ålder.
 • Fokusens lokalisering och dimensioner.
 • Malignitet.
 • Svårighetsgraden av neurologiska tecken på patologi.

Oavsett vilken typ av hjärntumör som tillhör (glioblastom eller annat mindre farligt astrocytom) utförs behandlingen av en onkolog och neurokirurg.

För närvarande har flera behandlingsmetoder utvecklats som används antingen i kombination eller separat:

 • Kirurgisk, där hjärnformationen delvis eller helt skärs ut (allt beror på astrocytomets malignitet och i vilken storlek det har vuxit). Om fokus är mycket stort krävs kemoterapi och strålning efter avlägsnande av tumören. Av den senaste utvecklingen noterar begåvade forskare ett specifikt ämne som patienten dricker före operationen. Under manipulationer belyses områden som är skadade av sjukdomen med ultraviolett ljus, under vilket cancervävnader får en rosa nyans. Detta underlättar avsevärt proceduren och ökar dess effektivitet. Specialutrustning hjälper till att minimera risken för komplikationer - en dator- eller magnetresonans tomograf.
 • Strålbehandling. Syftar till att ta bort neoplasman med hjälp av strålning. Samtidigt förblir friska celler och vävnader opåverkade, vilket påskyndar återställningen av hjärnans funktion.
 • Kemoterapi. Ger intag av gifter och toxiner som hämmar cancerceller. Denna behandlingsmetod orsakar mindre skada på kroppen än strålning, därför används den ofta vid behandling av barn. I Europa har läkemedel utvecklats vars verkan riktas mot själva lesionen och inte mot hela kroppen..
 • Strålkirurgi. Det används relativt nyligen och anses vara en storleksordning säkrare och effektivare än strålbehandling och kemoterapi. Tack vare exakta datorberäkningar riktas strålen direkt in i cancerzonen, vilket gör det möjligt att minimalt bestråla närliggande vävnader som inte påverkas av lesionen och förlänger offrets livslängd avsevärt.

Prognos och förebyggande

Hjärnans astrocytom har en dålig prognos och chanserna för full återhämtning är extremt små. Detta beror på att tumören är aggressiv till sin natur. Med denna patologi har även godartade formationer egenskapen att degenerera aktivt till maligna.

Konsekvenserna efter operationen beror på flera faktorer: neoplasmas storlek, lokaliseringsplats och spridningsgrad. Om tumören är belägen på en lättillgänglig plats och inte heller har uttalad malignitet, ger detta god prognos. Om tumören är belägen på en svåråtkomlig plats för kirurgen och dess storlek är mycket imponerande försämras prognosen och överlevnadsgraden avsevärt. Effektiviteten av behandlingen beror på hur snabbt patologin upptäcks.

Även med astrocytom i klass I är livslängden inte mer än 5 år. Vid III och IV grader av astrocytom är prognosen vanligtvis en besvikelse. Människor med denna patologi lever inte mer än ett år..

För närvarande har orsakerna till utvecklingen av denna sjukdom inte studerats, därför har förebyggande åtgärder för denna sjukdom inte fastställts..

Förebyggande

Det är omöjligt att försäkra sig mot denna typ av tumör, liksom mot andra onkologiska sjukdomar. Men du kan minska risken för allvarliga patologier genom att följa några rekommendationer:

 • Ät ordentligt. Avvisa livsmedel som innehåller färgämnen och tillsatser. Inkludera färska grönsaker, frukt, spannmål i kosten. Rätter ska inte vara för feta, salta och kryddiga. Det rekommenderas att ånga eller gryta dem..
 • Ge upp missbruk helt.
 • Spela sport, vara utomhus oftare.
 • Skydda dig från stress, ångest och ångest.
 • Drick multivitaminer under hösten-vårperioden.
 • Undvik huvudskador.
 • Byt arbetsplats om det är förknippat med kemisk eller strålningsexponering.
 • Ge inte upp förebyggande undersökningar.

När de första tecknen på sjukdomen uppträder är det nödvändigt att söka medicinsk hjälp. Ju tidigare diagnosen ställs, desto bättre är chanserna för återhämtning. Om en person har ett astrocytom, bör man inte förtvivla. Det är viktigt att följa läkarnas recept och anpassa sig till ett positivt resultat. Modern medicinsk teknik gör det möjligt att bota sådana hjärnsjukdomar i ett tidigt skede och förlänga patientens liv så mycket som möjligt..

Diagnostiska åtgärder

Undersökning och undersökning av patienten bör utföras av en neurokirurg, neuropatolog, ögonläkare och ÖNH-läkare. Detta är nödvändigt för att bestämma graden av symptomatiska manifestationer, djupet av skador på hjärnans lober och för att utföra differentiell diagnostik. Laboratorieblodprov är inte specifika, de kan indikera anemi, ökad ESR, leukocytos.

Instrumentella metoder


I början av undersökningen kommer specialisten att ordinera en elektroencefalografi, vars resultat visar om det finns aktivitet i foci.
Om denna sjukdom misstänks är elektroencefalografi nödvändig. Resultaten kommer att indikera närvaron och graden av ökat intrakraniellt tryck, paroxysmal aktivitet av foci. Detta är nödvändigt för differentiering från epilepsi och andra neurologiska sjukdomar. Echoencefaloskopi kan leda till en djupare undersökning av patienten.

Fibrillärt protoplasmatiskt astrocytom kräver användning av tekniker som CT och MR. De undersöker de intrakraniella strukturerna i lager, anger formationens storlek, platsen i förhållande till de angränsande områdena, graden av infiltration i halvklotet. Dessa data är nödvändiga för att bestämma omfattningen av det kirurgiska ingreppet. Med hjälp av angiografi bestäms graden av blodtillförsel till neoplasman.

För att studera vävnaden i den patologiska processen måste du ta en biopsi. Detta görs med ett specialverktyg eller under operationen. Materialet är nödvändigt för att bestämma stadiet i processen, graden av malignitet hos cellerna och en korrekt diagnos. Ytterligare terapi och prognos beror på data från den histologiska studien av biopsin..

Behandling av ryggmärgs Astrocytom

Eftersom de flesta astrocytom i ryggmärgen har en relativt godartad kurs, syftar onkologens åtgärder inte bara till att vinna och stoppa den onkologiska processen utan också att upprätthålla, förbättra den funktionella statusen, kontrollera klinisk remission och förhindra komplikationer och återfall, det vill säga fullständig återhämtning.

Den huvudsakliga effektiva behandlingen för en tumör i ryggmärgen är strålbehandling, vilket saktar ner processen. Men om borttagning är möjlig används också kirurgi, som kan eliminera formationen helt.

Med glioblastom finns det ofta kontraindikationer för kirurgi, eftersom excision av tumören kan leda till döden. På grund av det allvarliga smärtsyndromet krävs smärtlindring, narkotiska eller icke-narkotiska smärtstillande medel, antiinflammatoriska diuretika måste tas för att bekämpa hjärnödem.

Patologi

Lämna en begäran hos Israel Medical Association för att ta reda på det exakta priset för undersökning av pilocytiskt astrocytom i olika kliniker i landet.

Lokalisering

Pilocytiskt astrocytom i lillhjärnan är den vanligaste typen av onkologisk sjukdom. Den andra platsen upptas av den visuella vägen, där tumörer uppstår främst mot bakgrund av neurofibromatos typ 1. Den patologiska processen kan börja i alla delar av lillhjärnan; många tumörer involverar både masken och halvklotet.

I allmänhet växer pilocytiska astrocytom vanligtvis ut från mittlinjestrukturer:

 • cerebellum: 60%;
 • synväg (optisk nerv, chiasm, hypotalamus, visuell utstrålning Graziole): 25-30%, oftast mot bakgrund av neurofibromatos typ 1;
 • sällsynta lesioner: hjärnstam, hjärnhalvor - vanligtvis hos vuxna, hjärnkammare, ryggparis, ryggmärg.

Mikroskopiska egenskaper

Uttrycket "pilocytisk" avser långsträckta hårliknande utväxter från cellerna i neoplasman. Ett karakteristiskt drag hos pilocytiska astrocytom är närvaron av Rosenthals eosinofila fibrer; hyalinisering av blodkärl är vanligt. Histologiska egenskaper är heterogena även inom samma tumör; vissa fragment kopierar egenskaperna hos diffust astrocytom och till och med oligodendrogliom.

Immunfenotyp

Immunhistokemi reflekterar astrocytisk differentiering:

 • GFAP: positiv;
 • S100: positiv;
 • OLIG2: positiv;
 • mutation IDH R132H: negativ;
 • p53-protein: negativt eller lågt.

Genetik

I pilocytiska astrocytom, som i pleomorfa xanthoastrocytom, finns mutationer i BRAF-genen ofta (i cirka 70% av fallen). Det bör dock noteras att dessa tumörer saknar IDH- och TP53-mutationer..

Andra typer av tumörer - video

Anaplastiskt astrocytom är farligare, det kännetecknas av accelererad utveckling. Sjukdomen utvecklas snabbt, prognosen är inte bra. Eftersom tumören växer djupt i hjärnvävnaden är kirurgisk ingripande inte alltid möjligt. Denna form av sjukdomen förekommer hos patienter i åldern 35-55 år.

Den största faran är glioblastom. Det sista stadiet av astrocytomutveckling, där de drabbade hjärnfragmenten dör av. Olika typer av behandling för dessa sjukdomar är inte särskilt effektiva. Störningen diagnostiseras oftare hos patienter som är över 40 år.

Diffus astrocytom: prognos

Den genomsnittliga livslängden för patienter med diffust astrocytom som har genomgått komplex behandling är 6-8 år. Men många människor lever en tillfredsställande livsstil. Även utan kirurgi kan tumören utvecklas under många år utan att orsaka intrakraniell hypertoni, så prognosen för dessa gliom är i allmänhet gynnsam..

Bra faktorer för patienter är ung ålder, god hälsa, liten tumörstorlek. Dessutom påverkas överlevnaden av möjligheten till total resektion..

Prognosen försämras kraftigt med omvandlingen av diffust astrocytom till anaplast. I det här fallet kommer inte ens komplex behandling att förlänga patientens liv längre än 2-3 år..

Symtom på fibrillärt astrocytom i hjärnan

De kliniska manifestationerna av astrocytom beror till stor del på tumörens storlek och dess placering. Under lång tid kan symtom på utvecklingen av en tumörbildning i hjärnan saknas. Detta komplicerar processen för tidig upptäckt av detta patologiska tillstånd..

När det växer och utvecklas kan diffust astrocytom orsaka följande symtom:

 • frekvent huvudvärk
 • humörsvängningar;
 • blodtryckssteg
 • kräkningar
 • illamående;
 • synskada;
 • yrselattacker;
 • generell svaghet;
 • sömnlöshet;
 • talstörningar.

Hos vissa patienter observeras minnesnedsättning och nedsatt rörelsekoordination mot bakgrund av en tumör i hjärnans temporala lob. Med skada på occipitalregionen kan sådana tumörformationer orsaka hörsel-, taktila och visuella hallucinationer.

När sjukdomen fortskrider kan patienter få anfall och allvarliga epileptiska anfall. I händelse av en ogynnsam sjukdomsförlopp, störningar i lemmarnas känslighet.

Ofta minskar patientens aptit. Snabb viktminskning observeras. Minskad effektivitet. Anemi och associerade kliniska manifestationer kan utvecklas.

Orsaker till förekomst

De exakta orsakerna till utvecklingen av patologi har ännu inte fastställts. Det finns ett antal teorier angående etrocytomas etiologi. Vissa forskare tror att dessa tumörer kan bero på en genetisk funktionsstörning. Man tror att vissa människor från födseln har förutsättningar för bildandet av sådana neoplasmer, men möjligheten till återfödelsens början beror till stor del på påverkan av olika interna och externa negativa faktorer..

Den genetiska teorin stöds av det faktum att i familjehistorien för personer med astrocytom avslöjas ofta fall av utveckling av sådana neoplasmer. Dessutom börjar ofta sådana tumörer utvecklas mot bakgrund av andra ärftliga hjärnsjukdomar, inklusive tuberös och tuberös skleros, von Hippel-Lindaus syndrom, neurofibromatos etc..

Bland annat sticker ett antal externa och interna faktorer ut som kan bidra till uppkomsten av vävnadsdegeneration. Dessa inkluderar:

 1. joniserande strålning;
 2. arbeta i farliga industrier;
 3. immunitetsstörningar;
 4. traumatisk hjärnskada;
 5. rökning och alkoholmissbruk;
 6. hormonella störningar
 7. endokrina sjukdomar;
 8. Virala infektioner.

Hos personer med en ärftlig benägenhet att utveckla astrocytom kan påverkan av dessa yttre och inre ogynnsamma faktorer orsaka uppkomsten av degeneration av hjärnvävnad.

Graden av den maligna processen

Astrocytom som utvecklas från gliaceller klassificeras i fyra grader beroende på risken för malign transformation, inklusive:

 • pilocytisk;
 • fibrillär diffus;
 • anaplastisk;
 • glioblastom.

Pilocytiskt astrocytom kännetecknas av en godartad kurs. Den växer långsamt och orsakar inte metastaser. Oftast bildas dessa neoplasmer i lillhjärnan eller hjärnstammen..

Den fibrillära typen av patologi har en gynnsam prognos. Sådana neoplasmer växer långsamt och metastaserar inte. Dessa tumörer svarar bra på behandlingen..

Anaplastiskt astrocytom kännetecknas av malign tillväxt. Det utvecklas oftare hos människor mellan 30 och 50 år. Oftare lider män av denna patologi. På grund av dess invasion i alla friska hjärnlager är denna neoplasma svår att behandla..

Prognosen för denna form av patologi är extremt ogynnsam, eftersom denna neoplasma på kort tid kan återfödas till en tumör av den 4: e graden av malignitet.

Det farligaste är glioblastom. En sådan neoplasma kännetecknas av en extremt aggressiv kurs och blir ofta dödsorsaken inom ett år efter det att patologin upptäcktes. Denna tumör kan metastaser och växer snabbt i alla hjärnlager, vilket leder till en kränkning av deras funktion. Den vanligaste formen av astrocytom förekommer hos män från 40 till 70 år..