Huvud > Skleros

Aspirin ® (Aspirin ®)

Aspirin: bruksanvisning och recensioner

Latinskt namn: Aspirin

ATX-kod: N02BA01

Aktiv ingrediens: acetylsalicylsyra (acetylsalicylsyra)

Producent: Bayer Bitterfeld GmbH (Tyskland)

Beskrivning och fotouppdatering: 21.08.2019

Priser på apotek: från 70 rubel.

Aspirin är ett icke-steroida antiinflammatoriskt läkemedel, ett icke-narkotiskt smärtstillande medel med febernedsättande verkan..

Släpp form och komposition

Aspirindoseringsform - tabletter: runda, vita, bikonvexa, avfasade längs kanten, på ena sidan av tabletten inskriptionen "ASPIRIN 0,5", på den andra - ett avtryck i form av ett varumärke ("Bayer cross") (10 st. i blåsor, 1, 2 eller 10 blåsor i en kartong).

Sammansättning av 1 tablett:

 • aktiv substans: acetylsalicylsyra - 500 mg;
 • hjälpkomponenter: majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa.

Farmakologiska egenskaper

Farmakodynamik

Acetylsalicylsyra (ASA) tillhör icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Det kännetecknas av antiinflammatoriska, febernedsättande och smärtstillande effekter, vilket är förknippat med hämning av cyklooxygenasenzymer, som spelar en viktig roll i syntesen av prostaglandiner..

ASA i dosintervallet 0,3–1 g används för att sänka temperaturen hos patienter med ARVI och influensa och för att minska muskel- och ledvärk. Detta ämne hämmar trombocytaggregering genom att blockera produktionen av tromboxan A2 i blodplättar.

Farmakokinetik

Efter oral administrering absorberas ASA snabbt och nästan 100% från mag-tarmkanalen. Den huvudsakliga farmakologiskt aktiva metaboliten, i vilken den aktiva substansen passerar som ett resultat av biotransformation, är salicylsyra.

Den maximala koncentrationen av ASA i blodplasma uppnås på cirka 10-20 minuter. För salicylater varierar denna indikator från 20 till 120 minuter. ASA och salicylsyra binder nästan fullständigt till plasmaproteiner i blodet och distribueras snabbt i kroppen. Salicylsyra passerar placentabarriären och bestäms i bröstmjölk.

Ytterligare metabolism av salicylsyra utförs huvudsakligen i levern. Som ett resultat av metaboliska processer bildas salicylfenol och salicylacilglukuronider, liksom salicylurinsyra, gentisinurinsyra och gentisinsyror.

Farmakokinetiska parametrar relaterade till läkemedelseliminering är dosberoende, eftersom dess metabolism bestäms av aktiviteten hos leverenzymer. Halveringstiden beror också på dosen: när du tar Aspirin i låga doser är det 2-3 timmar, och när du tar höga doser ökar det till 15 timmar. ASA och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen i urinen.

Indikationer för användning

 • Akut migränattack;
 • Reumatiska sjukdomar;
 • Feber som följer med smittsamma och inflammatoriska sjukdomar;
 • Smärtsyndrom av olika ursprung.

Kontraindikationer

 • Bronkialastma utlöst av intag av salicylater och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel;
 • Erosiva och ulcerösa sjukdomar i mag-tarmkanalen i den akuta fasen;
 • Hemorragisk diates;
 • Samtidig användning av Aspirin med metotrexat med en veckodos på 15 mg;
 • I och III trimestrar av graviditeten;
 • Ålder upp till 15 år;
 • Överkänslighet mot salicylater.

En viss försiktighet krävs vid förskrivning av Aspirin-tabletter till patienter som lider av gikt, hyperurikemi, gastrointestinala sår eller gastrointestinal blödning (tidigare), nedsatt lever- och njurfunktion, kroniska andningssjukdomar, bronkialastma, hösnuva, polypos i nässlemhinnan och även för kvinnor i graviditetens II trimester.

Instruktioner för användning av aspirin: metod och dosering

En enstaka dos aspirin tas tre gånger om dagen, intervallet mellan doserna är 4-8 timmar. Patienter med nedsatt lever- och njurfunktion måste antingen öka intervallet mellan doserna eller minska dosen.

Med feber, smärtsyndrom, reumatiska sjukdomar är en engångsdos för vuxna och barn över 15 år 0,5-1 g (daglig dos - högst 3 g).

Tabletterna ska tas efter måltid, sväljas hela och tvättas med vatten..

Användningen av aspirin bör inte vara mer än tre dagar som ett febernedsättande medel, mer än en vecka som ett smärtstillande medel..

Bieffekter

Användningen av Aspirin kan orsaka följande biverkningar:

 • Illamående, smärta i den epigastriska regionen, erosiva sår i mag-tarmkanalen, gastrointestinal blödning;
 • Tinnitus och yrsel;
 • Anemi;
 • Hudutslag, urtikaria, Quinckes ödem, anafylaktisk chock, bronkospasm.

Överdos

En överdos av Aspirin med måttlig svårighetsgrad manifesteras av symtom som suddig medvetenhet, huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, hörselnedsättning, tinnitus. I de flesta fall försvinner de när dosen av läkemedlet minskas..

En allvarlig överdos av läkemedlet kännetecknas av sådana manifestationer som svår hypoglykemi, andningssvikt, hyperventilation, feber, kardiogen chock, andningsalkalos, ketos, metabolisk acidos, koma.

Om du tar Aspirin i mycket höga doser läggs patienten på sjukhus. Det rekommenderas att man tar aktivt kol och konstant övervakning av syra-basbalansen, liksom alkalisk diures, som utförs tills urinens pH ligger i intervallet 7,5–8 [tvingad alkalisk diures anses vara effektiv om salicylathalten i blodet överstiger 500 mg / l som ett resultat av proceduren (3,6 mmol / L) hos vuxna patienter och 300 mg / L (2,2 mmol / L) hos barn]. Vid behov utförs sköljning och hemodialys. Behandlingar inkluderar även symptomatisk behandling och vätskeersättning..

speciella instruktioner

Aspirin förstärker effekten av andra NSAID och narkotiska analgetika, hypoglykemiska medel, indirekta antikoagulantia, heparin, sulfonamider, trijodtyronin; ökar toxiciteten för metotrexat; minskar effekten av urikosuriska läkemedel, blodtryckssänkande läkemedel och diuretika.

Etanol och GCS ökar den skadliga effekten av Aspirin på mag-tarmslemhinnan, vilket ökar sannolikheten för att utveckla gastrointestinal blödning.

Acetylsalicylsyra ökar plasmakoncentrationen av litiumpreparat, barbiturater och digoxin.

Påverkan på förmågan att köra fordon och komplexa mekanismer

Enligt instruktionerna påverkar Aspirin inte förmågan att köra fordon eller utföra potentiellt farliga typer av arbete som kräver hög koncentration av uppmärksamhet och snabba reaktioner..

Applicering under graviditet och amning

Separata retrospektiva epidemiologiska studier har visat att användningen av ASA under graviditetens första trimester ökar risken för att utveckla fosterskador (inklusive klyftgom och hjärtfel). Resultaten från andra studier, som involverade 32 000 mor-barnpar, tyder dock på att intag av aspirin i terapeutiska doser som inte överstiger 150 mg per dag inte ökar förekomsten av medfödda missbildningar. Eftersom forskningsresultaten är tvetydiga rekommenderas det inte att använda Aspirin under graviditetens första trimester. När du tar andra trimestern av graviditeten måste du vara försiktig, det är tillåtet att ordinera läkemedlet först efter en noggrann bedömning av förhållandet mellan fördelarna med behandlingen och modern och riskerna för barnet. Vid en lång behandling bör den dagliga dosen av ASA inte överstiga 150 mg.

Under tredje trimestern kan intag av aspirin i höga doser (mer än 300 mg per dag) leda till förlängd graviditet och försvagning av arbetet, liksom till för tidig tillslutning av barnets ductus arteriosus (ductus arteriosus). Mottagning av ASA i signifikanta doser strax före förlossning leder ibland till utveckling av intrakraniell blödning, särskilt hos prematura barn. I detta avseende är utnämningen av Aspirin under graviditetens sista trimester kontraindicerad, med undantag för speciella fall på grund av kardiologiska och obstetriska indikationer med särskild övervakning..

Om det är nödvändigt att använda Aspirin under amning rekommenderas att du slutar amma.

Pediatrisk användning

Aspirintabletter används inte till barn under 15 år som lider av akuta luftvägssjukdomar till följd av virusinfektioner, på grund av risken för att utveckla Reyes syndrom (akut fettleversjukdom och encefalopati, tillsammans med utveckling av akut leversvikt).

Med nedsatt njurfunktion

Patienter med nedsatt njurfunktion bör vara försiktiga när de tar läkemedlet.

För kränkningar av leverfunktionen

Patienter med nedsatt leverfunktion bör vara försiktiga när de tar Aspirin.

Läkemedelsinteraktioner

Acetylsalicylsyra förstärker de toxiska egenskaperna hos metotrexat, liksom de oönskade effekterna av triiodtyronin, narkotiska analgetika, sulfonamider (inklusive co-trimoxazol), andra NSAID, trombolytika - trombocytaggregationshämmare, hypoglykemiska läkemedel för oral administrering, indirekta leverantikoagulantia. Samtidigt försvagar det effekten av diuretika (furosemid, spironolakton), blodtryckssänkande läkemedel och urikosuriska läkemedel (probenecid, bensbromaron).

Med den kombinerade användningen av Aspirin med etanolinnehållande läkemedel, alkohol och glukokortikosteroider ökar den skadliga effekten av ASA på mag-tarmslemhinnan, vilket ökar risken för gastrointestinal blödning..

Acetylsalicylsyra ökar koncentrationen av litiumpreparat, barbiturater och digoxin i kroppen med samtidig användning. Antacida, som inkluderar aluminium och / eller magnesiumhydroxid, saktar ner och minskar absorptionen av ASA.

Analoger

Lagringsförhållanden och perioder

Förvara på en torr plats vid en temperatur som inte överstiger 30 ° С.

Hållbarhet - 5 år.

Villkor för utdelning från apotek

Finns utan recept.

Recensioner om Aspirin

Enligt recensioner lindrar Aspirin effektivt smärta och inflammation, minskar feber och hjälper till med VSD (vegetativ-vaskulär dystoni) och används också framgångsrikt för att förhindra vaskulära komplikationer. Vissa patienter använder läkemedlet som en av komponenterna i masker för att rengöra ansiktet och stärka håret (till exempel i kombination med honung). Detta beror på att ASA eliminerar svullnad och inflammation och också hjälper till att exfoliera döda hudceller..

Aspirinpris på apotek

I genomsnitt är priset på Aspirin med en dos på 500 mg 128 rubel (för ett paket som innehåller 20 tabletter).

Aspirin ® (Aspirin ®) bruksanvisning

Innehavare av godkännande för försäljning:

Kontakter för förfrågningar:

Doseringsform

reg. Nej: P N013664 / 01 daterad 13.12.07 - Ström
Aspirin ®

Släpp formulär, förpackning och sammansättning av läkemedlet Aspirin ®

Biljard1 flik.
acetylsalicylsyra100 mg

10 stycken. - konturcellsförpackningar (2) - kartongförpackningar.

Vita tabletter, runda, något bikonvexa, avfasade till kanten, med ett avtryck i form av ett varumärke ("Bayer" -kors) på ena sidan och "ASPIRIN 0,5" på den andra.

1 flik.
acetylsalicylsyra500 mg

Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse.

10 stycken. - blåsor (1) - kartongförpackningar.
10 stycken. - blåsor (2) - kartongförpackningar.
10 stycken. - blåsor (10) - kartongförpackningar.

farmakologisk effekt

Acetylsalicylsyra (ASA) tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och har smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriska effekter på grund av hämning av cyklooxygenasenzymer som är involverade i syntesen av protaglandiner..

ASA i dosintervallet 0,3 till 1,0 g används för att minska feber vid sjukdomar som förkylning och influensa och för att lindra smärta i leder och muskler. ASA hämmar trombocytaggregering genom att blockera syntesen av tromboxan A2 i trombocyter.

Indikationer för läkemedlet Aspirin ®

 • för symtomatisk lindring av huvudvärk, tandvärk, ont i halsen, smärta under menstruationen, muskel- och ledvärk, ryggsmärta;
 • ökad kroppstemperatur med förkylning och andra infektiösa och inflammatoriska sjukdomar (hos vuxna och barn över 15 år).
Öppna listan över ICD-10-koder
ICD-10-kodIndikation
J06.9Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad
J10Influensa på grund av identifierat säsongsinfluensavirus
K08.8Andra specificerade förändringar i tänderna och deras stödapparater (inklusive tandvärk)
M25.5Ledvärk
M54Dorsalgi
M79.1Muskelvärk
N94.4Primär dysmenorré
N94.5Sekundär dysmenorré
R07Halsont och bröstkorg
R50Feber av okänt ursprung
R51Huvudvärk

Doseringsregim

Läkemedlet är avsett för vuxna och barn över 15 år:

Med smärtsyndrom med mild och måttlig intensitet och feber, är en enstaka dos 0,5-1 g, den maximala enstaka dosen är 1 g. Intervallen mellan doserna av läkemedlet bör vara minst 4 timmar. Den maximala dagliga dosen bör inte överstiga 3 g (6 flikar)..

Ta oralt efter måltider med mycket vätska.

Behandlingstiden (utan att rådfråga läkare) bör inte överstiga 7 dagar vid förskrivning som bedövningsmedel och mer än 3 dagar som febernedsättande medel..

Sidoeffekt

Från mag-tarmkanalen: buksmärta, illamående, kräkningar, halsbränna, uppenbart (kräkningar av blod, tjära avföring) eller latenta tecken på gastrointestinal blödning, vilket kan leda till järnbristanemi, erosiva och ulcerösa lesioner (inklusive perforering) mag-tarmkanalen, ökad aktivitet av leverenzymer.

Från sidan av centrala nervsystemet: yrsel och tinnitus (vanligtvis tecken på en överdos).

Från det hematopoietiska systemet: ökad blödningsrisk.

Allergiska reaktioner: urtikaria, anafylaktiska reaktioner, bronkospasm, Quinckes ödem.

Kontraindikationer för användning

 • erosiva och ulcerösa lesioner i mag-tarmkanalen (i den akuta fasen);
 • hemorragisk diates;
 • bronkialastma inducerad av intag av salicylater och andra NSAID;
 • kombinerad användning med metotrexat i en dos av 15 mg per vecka eller mer;
 • I och III trimestrar av graviditeten och amningsperioden;
 • överkänslighet mot ASA, andra NSAID eller något hjälpämne i läkemedlet.

Läkemedlet är inte ordinerat för barn under 15 år med akuta luftvägssjukdomar orsakade av virusinfektioner på grund av risken för att utveckla Reyes syndrom (encefalopati och akut fettleversjukdom med akut utveckling av leversvikt).

Med försiktighet - vid samtidig behandling med antikoagulantia, gikt, hyperurikemi, magsår och / eller duodenalsår (i historien), inklusive kronisk eller återkommande magsårsjukdom, samt gastrointestinal blödning; bronkialastma, nasal polypos, kronisk bronko-lungsjukdomar; vid nedsatt njur- och / eller leverfunktion; under graviditetens II trimester.

Applicering under graviditet och amning

Om det är nödvändigt att använda läkemedlet under amning, bör amning avbrytas.

Kontraindicerad för användning under graviditet I och III under graviditet, under II-trimestern är försiktighet nödvändig.

Ansökan om kränkningar av leverfunktionen

Ansökan om nedsatt njurfunktion

Användning hos barn

speciella instruktioner

Barn under 15 år bör inte ordineras ett läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, eftersom risken för Reye's syndrom ökar vid en virusinfektion..

Acetylsalicylsyra kan orsaka bronkospasm, astmaattack eller andra överkänslighetsreaktioner. Riskfaktorer är en historia av bronkialastma, feber, näspolyper, kroniska bronkopulmonala sjukdomar, en historia av allergier (allergisk rinit, hudutslag).

Acetylsalicylsyra kan öka blödningstendensen, vilket är förknippad med dess hämmande effekt på trombocytaggregering. Detta bör tas i beaktande när kirurgisk ingripande är nödvändig, inklusive mindre ingrepp som tandutdragning. Innan operationen, för att minska blödningen under operationen och under den postoperativa perioden, bör du sluta ta läkemedlet 5-7 dagar innan och meddela läkaren.

Acetylsalicylsyra minskar utsöndringen av urinsyra från kroppen, vilket kan orsaka en akut giktattack hos predisponerade patienter.

Överdos

En överdos av måttlig svårighetsgrad kännetecknas av illamående, kräkningar, tinnitus, hörselnedsättning, huvudvärk, yrsel och förvirring. Dessa symtom försvinner när dosen av läkemedlet minskas..

Överdosering av allvarlig svårighetsgrad kännetecknas av feber, hyperventilation, ketos, andningsalkalos, metabolisk acidos, koma, kardiogen chock, andningssvikt, svår hypoglykemi.

Behandling: sjukhusvistelse, sköljning, intag av aktivt kol, kontroll av syrabasbalans, alkalisk diurese för att erhålla urinens pH-värden i intervallet 7,5-8,0 (tvingad alkalisk diurese anses uppnås när salicylatkoncentrationen i blodet är mer än 500 mg / l (3,6 mmol / l) hos vuxna och 300 mg / l (2,2 mmol / l) hos barn, hemodialys, ersättning av vätskeförlust, symptomatisk behandling.

Läkemedelsinteraktioner

Acetylsalicylsyra ökar toxiciteten för metotrexat, effekterna av narkotiska analgetika, andra NSAID, hypoglykemiska medel för oral administrering, heparin, indirekta antikoagulantia, trombolytika - hämmare av trombocytaggregation, sulfonamider (inklusive co-trimoxazrokine), triiodothyroid minskar - urikosuriska läkemedel (bensbromaron, probenecid). blodtryckssänkande läkemedel och diuretika (spironolakton, furosemid).

Glukokortikosteroider, alkohol- och etanolinnehållande läkemedel ökar den skadliga effekten på mag-tarmslemhinnan, ökar risken för gastrointestinal blödning.

Acetylsalicylsyra ökar koncentrationen av digoxin, barbiturater och litiumpreparat i blodplasma.

Antacida innehållande magnesium och / eller aluminiumhydroxid saktar ner och försämrar absorptionen av acetylsalicylsyra.

Förvaringsförhållanden för läkemedlet Aspirin ®

Förvara vid en temperatur som inte överstiger 30 ° C, utom räckhåll för barn..

Vad Aspirin hjälper till från, egenskaper, kontraindikationer, hur man tar

I modern medicin används flera användbara läkemedel för ett sekel sedan, som ingår i den så kallade "gyllene fonden" av läkemedel. Ett av dessa läkemedel är aspirin. Fördelarna och skadorna med Aspirin innebär att det används i enlighet med vissa indikationer.

Historien om Aspirins utseende

1999 markerade 100-årsjubileet för skapandet av acetylsalicylsyra (ASA). Acetylsalicylsyra, vars fördelar och skador har studerats tillräckligt, anses vara ett av de mest populära läkemedlen. Läkemedelsindustrin erbjuder mer än 100 läkemedel som innehåller ASA som huvudämne.

För första gången nämndes källan till Aspirin för 4000 år sedan. Människor har använt ett avkok av pilblad och bark för att behandla förkylningar, feber och andra patologiska tillstånd. Den kristallina substansen, som kallades salicyl, erhölls 1829. Salicylsyra skapades 1839.

Den första fabriken för produktion av salicylater grundades 1874. På det tyska företaget Bayer 1888 organiserades en läkemedelsavdelning som producerade salicylsyra.

Ämnet kännetecknades av dess billighet och förekomsten av toxiska egenskaper, vilket begränsade dess användning i medicinsk praxis. Det var detta som ledde till framkomsten av ett användbart läkemedel..

1897 beskrevs en metod genom vilken det var möjligt att erhålla praktiskt taget ren acetylsalicylsyra. ASA hade hög farmakologisk aktivitet och hade ingen signifikant irriterande effekt på magslemhinnan. Det nya läkemedlet fick namnet Aspirin och lanserades 1898 som ett febernedsättande, smärtstillande och smärtstillande medel..

Kemisk sammansättning av aspirin

Aspirins fördelaktiga egenskaper beror på dess kemiska sammansättning. Det innehåller också andra läkemedel med olika kemiska strukturer (indometacin).

Aspirin eller ASA är en ester som bildas av salicylsyra och ättiksyra. Salicylsyra i bildandet av ASA reagerar som fenol.

Ämnet är ett vitt kristallint pulver eller kristaller, färglöst och luktfritt. Låg lukt och lätt sur smak är tillåten. ASA är dåligt lösligt i vatten, etanol och kloroform. Aspirin är mycket lösligt i alkohol, eter och alkali.

Verkningsmekanismen för aspirin

Aspirin har följande typer av fördelaktiga effekter på kroppen:

 1. Antiinflammatorisk. Medlet undertrycker inflammationsfasen där blod rinner ut genom kärlväggen och ödem. Läkemedlet minskar bildandet av inflammatoriska mediatorer, såsom prostaglandiner.
 2. Antipyretisk. Experter tror att denna åtgärd också är förknippad med att blockera syntesen av prostaglandiner. En temperaturminskning inträffar som svar på vasodilatation i huden.
 3. Smärtstillande. Denna mekanism representeras av en perifer och central komponent. Den ökande nivån av prostaglandiner ökar nervändarnas känslighet. Med en minskning av koncentrationen av prostaglandiner finns det en minskning av smärtsyndromet.
 4. Blodplättar. Aspirin används för patologier i det kardiovaskulära systemet, till exempel kranskärlssjukdom. Fördelen uttrycks i förebyggande av trombbildning på grund av ämnets egenskaper.
 5. Antitrombotisk. Användbara egenskaper beror på ämnets korta cirkulation i blodet och inhibering av syntesen av huvudfaktorn i blodkoagulationssystemet (trombinprekursor).

Varför Aspirin är användbart

Användbara egenskaper används för olika patologiska tillstånd. I synnerhet är aspirin fördelaktigt för hjärtat. Läkemedlet används för profylaktiska ändamål i enlighet med internationella rekommendationer.

Med hjärt-kärlsjukdomar

Fördelarna med att ta piller för hjärtsjukdomar har bevisats. De fördelaktiga egenskaperna hos Aspirin för blodkärl har också noterats under forskning.

Ofta ordineras acetylsalicylsyra för aterotrombos. Mot bakgrund av denna patologi bildas en ateromatisk plack som är täckt med en trombe. När stora blodproppar bildas kan konsekvenserna bli ganska allvarliga. Skadan ligger i risken för dödsfall.

Aspirin anses vara det första blodplättläkemedlet som behandlar och förhindrar aterotrombos och sjukdomsrelaterade komplikationer. Detta har att göra med dess användbara egenskaper..

ASA är användbart för att förebygga hjärtinfarkt och ischemisk stroke. Som en del av ett profylaktiskt intag rekommenderas daglig användning av aspirin i små doser, vilket är fördelaktigt.

Läkemedlet används med försiktighet vid diabetes mellitus, högt blodtryck, gastrit och magsår, graviditet, amning.

Med onkologi

Det antas vara fördelaktigt för vissa typer av maligna tumörer. Som ett resultat av studier har det bevisats att ASA i en dos av 75-100 mg per dag minskar risken för cancer. Mekanismen för fördelaktiga anti-canceregenskaper förstås inte.

Långvariga observationer har visat en minskning av sannolikheten för att utveckla cancer i tjocktarmen, ändtarmen, magen med 20%. Fördelarna med aspirin för män är uppenbara. Enligt statistik är det män som är mer benägna att drabbas av en malign tumör i ändtarmen. Om vi ​​pratar om fördelarna med Aspirin för män, bör du också påpeka dess fördelaktiga egenskaper för prostata..

Anti-cancer-effekten uppstår dock mot bakgrund av långvarig användning av läkemedel, till exempel över 15-16 år. När du slutar ta försvinner anticancereffekten inom några år.

Aspirin ökar eller sänker blodtrycket

Aspirin kan vara till nytta för högt blodtryck. Läkemedlet har ingen direkt effekt på de mekanismer som är ansvariga för trycknivån.

Aspirin har visat sig vara fördelaktigt och skadligt när det används för att tunna blodet. Det är denna egenskap som orsakar en minskning av trycket. Läkemedlet är ordinerat för terapeutiska och profylaktiska ändamål för ihållande högt blodtryck, risken för stroke och hjärtinfarkt.

Läkande egenskaper hos ett ämne beror på tid på dagen. Fördelar kan förväntas om Aspirin tas på natten. Experter betonar att det rekommenderas att minska trycket med ASA endast vid uttalade symtom. Annars är användningen av verktyget olämpligt.

Hjälper Aspirin med huvudvärk

Aspirin kan vara till hjälp vid intensiv huvudvärk på grund av dess kraftiga smärtstillande effekt. Eliminering av smärtsyndrom beror på att blockera syntesen av prostaglandiner och undertryckande av smärtreceptorernas aktivitet. Således stoppas produktionen av ämnen som är ansvariga för förekomst av ödem, smärta och inflammation..

Enligt instruktionerna för läkemedlet kan Aspirin ordineras för att eliminera huvudvärk, särskilt migrän. Läkemedlet kan endast ordineras till patienter som har fyllt 15 år. Dosen som tas beror på huvudvärkens intensitet och är högst 3 g per dag. Hos äldre minskas den maximala dosen till 2 g.

Indikationer för användning av aspirin

Acetylsalicylsyra är ett populärt läkemedel på grund av dess många indikationer. Fördelarna med acetylsalicylsyra för människokroppen har bevisats som ett resultat av experimentella studier.

Instruktionerna för läkemedlet indikerar följande indikationer för användning av ASA:

 • symtomatisk lindring av tandvärk, ledvärk och muskelsmärta;
 • eliminering av huvudvärk av varierande intensitet;
 • mensvärk;
 • ökad temperatur mot bakgrund av akuta luftvägsinfektioner och inflammation.

Inträdesregler och dosering av aspirin

Läkemedlet är avsett för oral administrering och är ordinerat för vuxna och ungdomar som har fyllt 15 år. Aspirin tas oralt, alltid efter måltiderna. Tabletten ska tas med mycket vatten..

Användningstiden beror på symtomens svårighetsgrad och läkarens recept. Självadministrering bör inte överstiga 7 dagar, vilket inte bara beror på läkemedlets fördelaktiga egenskaper. Läkemedlet kan vara skadligt vid långvarig användning utan utnämning av specialist.

Dosen av läkemedlet beror på indikationerna för antagning. Medeldosen varierar från 0,5 till 1 g. Det tillåtna intervallet mellan doserna är 4 timmar eller mer..

Användningen av aspirin i kosmetologi

Acetylsalicylsyra är ett populärt läkemedel som används för att behandla smärta och tecken på inflammation. Fördelarna med läkemedlet är tillgänglighet, billighet och receptfria. Emellertid är Aspirins helande egenskaper inte begränsade till dess huvudsakliga indikationer för att ta.

Aspirin används framgångsrikt i kosmetologi. Produkten kan användas för att rengöra ansiktshuden på grund av dess fördelaktiga egenskaper. Aspirinbaserade masker rekommenderas i följande fall:

 • kombination eller fet hud;
 • akne, akne.

ASA tränger djupt in i huden och förbättrar dess tillstånd och utseende. Masker med acetylsalicylsyra ger huden ett hälsosamt utseende, vilket beror på den aktiva ingrediensens fördelaktiga egenskaper. Som ett resultat av regelbunden användning av produkten kan du förvänta dig eliminering:

 • fet glans;
 • förstorade porer;
 • pormaskar (akne);
 • utslag av något slag.

Aspirin ansiktsmask recept

Masker med ASA rekommenderas för åldersfläckar, utslag, vissnande, ökad fet hud. Behandlingen utförs inte under amning och graviditet, allergier, dilaterade kärl.

För att förbereda en klassisk mask måste 6 tabletter acetylsalicylsyra lösas upp i en tesked kokt vatten. Huden måste först rengöras från föroreningar och kosmetika. Blandningen appliceras på ansiktet på huden innan du går till sängs och tvättas av efter 20 minuter.

Du kan bli av med akne, åldersfläckar med en användbar citronmask. För att förbereda det behöver du 2 matskedar citronsaft och 6 aspirintabletter. Exponeringen är 10 minuter.

Acetylsalicylsyramask är användbar vid de första tecknen på hudåldring. En lika stor mängd vatten och honung blandas med 4 aspirintabletter. Blandningen appliceras i ett tunt skikt och tvättas av efter 10 minuter.

Med fet hud tillsätts vatten, havregryn och kefir i 4 aspirintabletter. Blandningens varaktighet är 15 minuter. Du kan eliminera rynkor och akne med en mask av aspirintabletter och vit lera, som ska tas i lika delar.

Aspirinskador och biverkningar

Om du använder Aspirin varje dag kan du förvänta dig inte bara fördelar utan också skada. Mot bakgrund av användningen av ASA kan följande biverkningar uppstå:

 1. Matsmältningssystemet. I vissa fall observeras följande symtom: illamående, halsbränna, kräkningar, smärtsyndrom. Gastrointestinal blödning kan leda till anemi, lesioner av erosiv och ulcerös natur. Långvarigt intag av acetylsalicylsyra är skadligt i form av ökad aktivitet av leverenzymer.
 2. Nervsystem. Yrsel eller tinnitus är vanligt, vilket indikerar en överdos.
 3. Hematopoietiskt system. Det finns risk för blödning.

Kontraindikationer för användning av Aspirin

Trots dess medicinska egenskaper kan aspirin vara skadligt. Innan du tar ämnet är det nödvändigt att överväga eventuella kontraindikationer..

Experter kallar följande kontraindikationer, där det inte rekommenderas att använda läkemedlet:

 • förvärring av erosiva och ulcerösa skador relaterade till mag-tarmkanalen;
 • diates av hemorragisk natur;
 • bronkialastma på grund av NSAID;
 • kombinerad användning med metotrexat;
 • graviditetens första eller sista trimester;
 • laktation;
 • överkänslighetsreaktioner.

Med försiktighet kan läkemedlet tas under graviditet 2 trimestrar, nasal polypos, en historia av magsårsjukdom.

Kan aspirin under graviditeten

Fördelarna med Aspirin för kvinnor är obestridliga. Läkemedlet är ordinerat för olika patologiska tillstånd. Många gravida kvinnor har en fråga om det är möjligt att ta acetylsalicylsyra under graviditetsperioden. Acceptans beror på graviditetsåldern.

Användningen av produkten är förbjuden under graviditetens första och tredje trimester. Skadorna beror på den ökade risken för fosterskador hos barnet och svagheten i arbetet. Det är möjligt att använda tabletter under andra trimestern endast efter läkarens tillstånd..

Är det möjligt att ge barnet aspirin

Möjligheten att använda Aspirin är direkt relaterad till dess egenskaper och effekter på kroppen. Läkemedlet tunnar ut blodet och blockerar produktionen av ämnen som påverkar smärtan. Användningen av produkten är tillåten från 15 års ålder. Att ta det vid en tidigare ålder kan skada barnets kropp.

Interaktion mellan aspirin och andra ämnen

Samtidig administrering av metotrexat ökar dess toxicitet. En ökning av effekten observeras också vid samtidig användning av andra NSAID, narkotiska analgetika, trombolytika, diuretika, heparin, hypoglykemiska och blodtryckssänkande läkemedel.

Glukokortikosteroider kan öka de negativa effekterna på magslemhinnan. Skadan manifesterar sig också i blödningsrisken. Antacida saktar ner absorptionen av ASA.

Aspirin och alkohol

Att dricka alkoholhaltiga drycker under behandlingen är förbjudet. Skadan ligger i sannolikheten för gastrointestinal blödning och skador på matsmältningssystemets slemhinnor.

Aspirins analoger

Aspirin är inte den enda som har blodförtunnande egenskaper. Analoger av blodplättmedel är också fördelaktiga..

Experter kallar följande läkemedelsanaloger med liknande verkningsmekanism:

 • Aspirinkomplex;
 • Natriumsalicylat;
 • Tsefekon N;
 • Cofacil-Plus;
 • Aspagel.

Slutsats

Fördelarna och skadorna med Aspirin är utom tvekan. Tabletterna har ett brett spektrum av indikationer. De används inte bara för inomhusbruk utan också för utomhusbruk. Innan du tar bör du överväga kontraindikationer och möjliga biverkningar som kan vara skadliga.

Aspirin - bruksanvisning och recensioner

För blodförtunnning, förebyggande av trombos, behandling av hjärtinfarkt och huvudvärk är Aspirin avsedd - bruksanvisningen för läkemedlet innehåller all nödvändig information för patienten. Läkemedlet är känt för sin förmåga att lindra feber och lindra smärta på grund av dess aktiva sammansättning. Läs bruksanvisningen.

Vad är aspirin

Enligt farmakologisk klassificering tillhör Aspirin gruppen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) med trombocythämmande egenskaper. Detta gör att den kan ha ett brett spektrum av åtgärder - från smärtlindring till förebyggande åtgärder mot hjärt-kärlsjukdomar. Den aktiva ingrediensen i kompositionen är acetylsalicylsyra. Hon är ansvarig för läkemedlets effekt.

Sammansättningen av Aspirin-tabletter

Till salu finns brusande och klassiska Aspirin-tabletter, liksom med prefixet "cardio". Alla innehåller acetylsalicylsyra som en aktiv ingrediens. Sammansättningen anges i tabellen:

Koncentration av acetylsalicylsyra, mg per 1 tablett

Biconvex, vit, med ett "kors" -avtryck och inskriptionen "ASPIRIN 0.5"

Hjälpelement i kompositionen

Mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse

10 st. i en förpackning med blisterremsor med bruksanvisning

10 st. i en blister, från 1 till 10 blåsor per förpackning

Aspirins handling

Acetylsalicylsyra tillhör icke-steroida komponenter, har febernedsättande effekt, smärtstillande och antiinflammatorisk effekt. En gång i kroppen hämmar ämnet arbetet med cyklooxygenaseenzymerna (det är en hämmare) som är involverade i produktionen av prostaglandiner. Det sänker influensans temperatur, lindrar led- och muskelsmärta, hämmar trombocytaggregation.

En gång inuti absorberas acetylsalicylsyra helt från mag-tarmkanalen. Under påverkan av leverenzymer omvandlas ämnet till salicylsyra (huvudmetaboliten). Hos kvinnor är ämnesomsättningen långsammare på grund av den låga aktiviteten hos serumenzymer. Ämnet når den maximala koncentrationen i blodplasma efter 20 minuter.

Ämnet binder till blodproteiner upp till 98%, passerar moderkakan och över i bröstmjölken. Halveringstiden är 2-3 timmar för låga doser och upp till 15 för höga doser. Jämfört med koncentrationen av salicylater ackumuleras inte acetylsalicylsyra i serum utan utsöndras av njurarna. Vid normal funktion av urinvägarna utsöndras upp till 100% av en enda dos av ämnet på 72 timmar.

Indikationer för användning

Enligt instruktionerna är användningen av Aspirin indicerad för att förebygga hjärtinfarkt, stroke, trombos, åderbråck; patienter med följande tillstånd:

 • huvudvärk, tandvärk, menstruationsvärk, muskelsmärta, ledvärk;
 • smärtsamma känslor i halsen, ryggen;
 • ökad kroppstemperatur med förkylning eller infektiösa och inflammatoriska sjukdomar;
 • angina pectoris, genomgick kransartärstransplantat.
 • Hijama - vad är detta förfarande? Hur man gör hijama med blodsläppning eller koppning och kontraindikationer
 • Anka i ugnen - laga mat hemma, steg för steg recept med foton. Hur man bakar en fågel
 • Tillbaka akne

Hur du tar Aspirin

Bruksanvisningen säger att läkemedlet är ordinerat för vuxna och barn över 15 år. Det tas efter en måltid med ett glas rent vatten. Behandlingstiden utan att rådfråga läkare bör inte överstiga en vecka som bedövningsmedel och tre dagar för att lindra feber. Om du behöver ta Aspirin under lång tid, kontakta din läkare för att förskriva lägre doser, komplex behandling med läkemedel eller diagnostik för att identifiera Helicobacter pylori-infektion..

Brusande tabletter löses upp i ett glas vatten och tas oralt efter måltiderna. En enstaka dos är 1-2 stycken, den maximala dagliga dosen är 6 stycken. Intervallen mellan doserna är från 4 timmar. Behandlingstiden utan medicinsk rådgivning är fem dagar för smärtlindring och tre dagar för febernedsättning. En ökning av doseringen och kurslängden är möjlig efter att ha besökt läkare.

Aspirin för hjärtat

Acetylsalicylsyra förhindrar att blodproppar bildas genom att förhindra blodproppar i blodkärlen. Små doser aspirin har en gynnsam effekt på blodets tillstånd, vilket gör det möjligt att använda det för att förhindra uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar. Indikationerna för användning är risker i närvaro av diabetes, fetma, arteriell hypertoni; misstanke om hjärtinfarkt, förebyggande av tromboembolism.

För att minska antalet biverkningar måste du använda en speciell enterisk form av läkemedlet (Aspirin Cardio), injicera lösningar med läkemedlet intravenöst eller intramuskulärt, använd ett depotplåster. Enligt instruktionerna, för att förebygga stroke, ta en dos på 75-325 mg / dag, under en hjärtinfarkt eller utveckla ischemisk stroke - 162-325 mg (en halv tablett - 500 mg). När du tar den enteriska formen måste tabletten krossas eller tuggas.

För huvudvärk

Med huvudvärksyndrom med mild och måttlig intensitet eller febertillstånd måste du ta en gång 0,5-1 g av läkemedlet. Den maximala enstaka dosen är 1 gram. Intervallen mellan doserna bör vara minst fyra timmar och den maximala dagliga dosen bör inte överstiga 3 g eller sex tabletter. Drick Aspirin med mycket vätska.

Med åderbråck

Acetylsalicylsyra tunnar ut blodet, så det kan användas för att förhindra att blodplättar hänger ihop och blockerar vener. Läkemedlet hämmar blodkoagulation, kan användas för att behandla åderbråck och förhindra komplikationer. För att göra detta, använd Aspirin Cardio, eftersom det behandlar kroppen mer noggrant och gör mindre skada på magslemhinnan. Enligt instruktionerna bör behandling av vener åtföljas av intag av 0,1-0,3 g av läkemedlet per dag. Dosen beror på sjukdomens svårighetsgrad, patientens vikt, som läkaren föreskriver.

 • Wafer rullar - recept på ett elektriskt våffeljärn. Recept för deg och fyllningar för rån med foton
 • Förstorade mandlar i halsen
 • Körsbärssylt

speciella instruktioner

I instruktionerna för användning av Aspirin finns det en punkt med speciella instruktioner där reglerna för användning av läkemedlet samlas in:

 • Tugg eller slipa medicinen för en snabb effekt.
 • Ta alltid läkemedlet efter måltider för att undvika skada på magslemhinnan..
 • Läkemedlet kan orsaka bronkospasm, en attack av bronkialastma, känslighetsreaktioner (riskfaktorer - feber, polyper i näsan, kroniska sjukdomar i mag-tarmkanalen, bronkier och lungor).
 • Verktyget ökar tendensen till blödning, vilket bör tas i beaktande före operation, tanduttag - du bör sluta ta läkemedlet 5-7 dagar före operationen och varna läkaren.
 • Läkemedlet minskar utsöndringen av urinsyra från kroppen, kan framkalla en attack av akut gikt.

Under graviditet och amning

Aspirin är kontraindicerat för användning under graviditetens första och tredje trimester på grund av acetylsalicylsyra förmåga att tränga igenom placentabarriären. Under andra trimestern kräver upptagande försiktighet, endast som föreskrivs av en läkare och om nyttan för modern överstiger risken för fostret. Under amning är Aspirin enligt recensioner och instruktioner förbjudet eftersom det passerar i bröstmjölk.

Pediatrisk användning

Enligt instruktionerna är barn under 15 år förbjudna att använda aspirin och andra läkemedel med acetylsalicylsyra på grund av den ökade risken att utveckla Reyes syndrom mot bakgrund av virussjukdomar. Detta tillstånd kännetecknas av uppkomsten av encefalopati och akut fettdegeneration i levern med en parallell kurs av akut leversvikt.

Läkemedelsinteraktioner

Instruktionerna för användning av aspirin indikerar möjliga läkemedelsinteraktioner mellan acetylsalicylsyra och andra läkemedel:

 • Läkemedlet ökar den toxiska effekten av metotrexat, narkotiska smärtstillande medel, andra NSAID, hypoglykemiska orala medel..
 • Medlet ökar aktiviteten för sulfonamider, minskar - blodtryckssänkande läkemedel och diuretika (Furosemid).
 • I kombination med glukokortikosteroider, alkohol och etanolinnehållande läkemedel ökar risken för blödning, skador på mag-tarmslemhinnan.
 • Medlet ökar koncentrationen av Digoxin, litiumpreparat, barbiturater.
 • Antacida med magnesium eller aluminiumhydroxid saktar ner absorptionen av läkemedlet.

Bieffekter

Instruktionerna för användning indikerar följande biverkningar av Aspirin som utvecklas hos patienter:

 • buksmärta, halsbränna, kräkningar av blod, illamående, tjärande avföring
 • dolda tecken på blödning: järnbristanemi, perforering eller erosion av magsäcken och tarmarna;
 • yrsel, tinnitus;
 • urtikaria, bronkospasm, Quinckes ödem, andra allergiska reaktioner.

Aspirin

Aspirinkomposition

Tabletterna innehåller 500 mg acetylsalicylsyra (ASA) samt majsstärkelse och mikrokristallin cellulosa.

Släpp formulär

Släpp form av läkemedlet - tabletter.

farmakologisk effekt

Läkemedlet lindrar inflammation och smärta och fungerar också som ett antipyretiskt och trombocytagent.

Farmakologisk grupp: NSAID - salicylsyraderivat.

Farmakodynamik och farmakokinetik

Vad är aspirin?

Läkemedlets aktiva substans - acetylsalicylsyra (ibland felaktigt kallad "acetylsyra") - tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, vars verkningsmekanism realiseras på grund av den irreversibla inaktiveringen av COX-enzymet, som spelar en viktig roll i syntesen av tromboxaner och Pg.

På frågan om acetylsalicylsyra är aspirin eller inte kan vi därför med säkerhet svara att aspirin och acetylsalicylsyra är en och samma.

Naturlig källa till aspirin: Sаlix alba-bark (vit pil).

Kemisk formel för aspirin: C2H203.

Farmakodynamik

Oral ASA i en dos av 300 mg till 1 g hjälper till att lindra smärta (inklusive muskel- och ledvärk) och tillstånd som åtföljs av mild feber (till exempel förkylning eller influensa). Liknande doser av ASA ordineras baserat på temperatur.

ASA: s egenskaper gör det möjligt att använda läkemedlet även vid akuta och kroniska inflammatoriska sjukdomar. I listan över indikationer, från vilka Aspirin hjälper, finns det artros, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit.

För dessa sjukdomar används som regel högre doser än till exempel vid temperatur eller förkylning. För att lindra tillståndet ordineras en vuxen, beroende på egenskaperna hos sjukdomsförloppet, från 4 till 8 g ASA per dag.

Genom att blockera syntesen av tromboxan A2 hämmar ASA trombocytaggregation. Detta gör det tillrådligt att använda det för ett stort antal kärlsjukdomar. Den dagliga dosen för denna typ av patologi varierar från 75 till 300 mg.

Farmakokinetik

Efter att ha tagit Aspirin-tabletten absorberas ASA snabbt och fullständigt från mag-tarmkanalen. Under och efter absorption omvandlas den till salicylsyra (SA), den huvudsakliga farmakologiskt aktiva metaboliten.

TSmakh ASK - 10-20 minuter, salicylater - från 20 minuter till 2 timmar. ASA och SK är fullständigt bundna i blodet med plasmaproteiner och distribueras snabbt i kroppen. SC korsar moderkakan och övergår i bröstmjölk.

Levern är inblandad i metabolismen av SA. Metaboliska produkter av ämnet är: gentisinic, gentisinuric, salicyluric syror, liksom salicylacil och salicylphenol glucuronides.

Kinetiken för SA-utsöndring beror på dosen, eftersom metabolismen är begränsad av aktiviteten hos leverenzymer. T1 / 2 är också ett dosberoende värde: vid användning av låga doser ökar T1 / 2 - från 2 till 3 timmar, vid höga doser - till 15 timmar.

SK och dess metaboliska produkter utsöndras huvudsakligen av njurarna..

Indikationer för användning av aspirin

Aspirin (ASA) är en symptomatisk behandling för tillstånd som är förknippade med smärta, inflammation och feber.

Indikationer för användning:

 • huvudvärk;
 • tandvärk;
 • algodismenorré;
 • halsont orsakad av förkylning;
 • muskel- och ledvärk;
 • ryggvärk;
 • SARS och förkylningar;
 • måttlig smärta med ledinflammation.

Kontraindikationer för aspirin

Kontraindikationer är uppdelade i absoluta och relativa..

Intag av läkemedlet är strängt förbjudet vid allergi mot ASA eller andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (Analgin, Paracetamol, etc.), liksom i förhållanden som kännetecknas av en ökad tendens till blödning..

Följande kontraindikationer är relativa:

 • samtidig administrering av antikoagulantia;
 • brist på det cytosoliska enzymet G6PD;
 • bronkial astma;
 • nedsatt njurfunktion
 • kroniska mag- och tolvfingertarmsjukdomar;
 • diabetes;
 • gikt;
 • barn under 12 år
 • graviditet;
 • laktation.

I närvaro av relativa kontraindikationer kan Aspirin Bayer tas först efter att läkaren har godkänt det.

Bieffekter

 • överkänslighetsreaktioner (hudutslag, bronkospasm);
 • en minskning av blodplättnivån i blodet;
 • magont.

Frekvent och långvarig användning av ASA kan i vissa fall åtföljas av utveckling av blödning från mag-tarmkanalen, vars tecken är:

 • tjära avföring;
 • anemi;
 • generell svaghet;
 • ihållande buksmärta.

Utseendet på sådana symtom kräver avbrytande av aspirin och omedelbar läkarvård..

Långvarig behandling med höga doser av ASA kan också provocera:

 • skador på njurarnas juxtaglomerulära anordning (peri-glomerulärt komplex);
 • bildandet av oxalat- och / eller uratberäkningar i urinvägarna och njurarna;
 • njursvikt;
 • skador på bukspottkörtelns isolator;
 • kränkning av glykogensyntesen (i vissa fall fram till utvecklingen av diabetes mellitus);
 • trombocytos;
 • hjärtinfarkt dystrofi;
 • hemolytisk anemi, erytrocytopeni, hyperprotrombinemi, neutrofil leukocytos;
 • minskad kapillärpermeabilitet (möjligen en ökning av blodtrycket och försämring av vävnadstrofismen);
 • hemolys av erytrocyter (hos patienter med G6PD-brist);
 • kränkning av utbytet av koppar och zink;
 • dysbios i munhålan.

Aspirintabletter, bruksanvisning

Instruktionerna för användning av Aspirin indikerar att tabletterna ska tas oralt efter måltider med tillräcklig mängd vätska..

Läkemedelsbehandlingens maximala varaktighet utan samråd med läkare är 5 dagar.

Som en enstaka dos ordineras vuxna från 300 mg till 1 g ASA. Återinträde är möjlig på 4-8 timmar. Tillåten övre gräns för den dagliga dosen - 4 g.

Aspirin: hur man dricker för att förhindra hjärt- och kärlsjukdomar?

En systematisk genomgång av olika studier har visat att användningen av Aspirin efter hjärtinfarkt kan minska förekomsten av icke-dödliga hjärtinfarkt med 31%, förekomsten av icke-dödliga stroke med 39%, förekomsten av återkommande stroke och hjärtinfarkt med 25% och vaskulär död med 15%..

Samtidigt beror den positiva effekten av ASA inte på kön, ålder, förekomsten av diabetes mellitus och blodtrycksindikatorer..

Under forskningen konstaterades att ASA bör ordineras omedelbart efter hjärtinfarkt och behandlingen bör fortsätta tills specifika kontraindikationer har identifierats. Den optimala dosen för vaskulär förebyggande är 160-325 mg / dag.

Hur man dricker aspirin?

Det rekommenderas att dricka Aspirin-tabletter med mjölk, gelé eller natriumbikarbonat mineralvatten.

Aspirin för blodförtunnning: gör blodet ASA?

ASK är ett desinfektionsmedel. Denna egenskap hos läkemedlet gör det möjligt att använda det under förhållanden när det är nödvändigt att skapa hinder för den inducerade eller spontana aggregeringen av blodplättar..

Det finns två grupper av blodförtunnande läkemedel: utan ASA och baserat på detta ämne. Blodförtunnande medel utan ASA är antikoagulantia. Läkemedel baserade på ASA tillhör gruppen antiblodplättmedel.

På frågan huruvida Aspirin tunnar ut blodet eller inte svarar läkarna att innebörden av blodplättmedel (och i synnerhet ASA) är att de minskar trombocyternas förmåga att hålla ihop, och detta i sin tur minskar risken för blodproppar..

Vad är aspirin för? I instruktionerna och i Wikipedia ges följande rekommendationer i detta avseende: läkemedlet ska ordineras till patienter med hög kardiovaskulär risk, personer som har haft hjärtinfarkt, liksom under den akuta perioden av ischemisk stroke, med cirkulationsstörningar i hjärnan och andra manifestationer av åderförkalkning.

Elena Malysheva säger följande om läkemedlet: ”Medicin för ålderdom. Det finns inga blodproppar i kärlen, bra blodflöde i hjärnan, hjärtat, benen, armarna. I huden! ”. Hon konstaterar också att medlet minskar risken för åderförkalkning och skyddar kroppen från cancer..

Tips om hur man tar Aspirin för att tunna blodet korrekt är följande: den optimala dosen av läkemedlet vid användning för att förhindra kärlkomplikationer är en dos på 75-100 mg / dag. Det är denna dos som anses vara den mest balanserade när det gäller säkerhet / effektivitet..

Västerländska läkare övar inte användningen av aspirin för blodförtunnning, men i Ryssland rekommenderas det ganska ofta för dessa ändamål. Att veta om fördelarna med ASA för blodkärl börjar vissa människor ta drogen okontrollerat.

Läkare tröttnar inte på att påminna om att innan du dricker aspirin för att rengöra kärlkärlens kärlväggar och "mjuka" blodet, måste du få läkarens godkännande.

Varför är Aspirin skadligt? Studier som utförts av forskare på 70-talet av XX-talet har visat att ASA-preparat påverkar blodets viskositet och därmed hjälper till att minska belastningen på hjärtmuskeln och förhindrar en ökning av blodtrycket..

För att uppnå dessa effekter räcker dock vanligtvis 50-75 mg av ämnet per dag. Regelbundet överskott av den rekommenderade profylaktiska dosen kan ge direkt motsatta resultat och skada kroppen..

Med andra ord, att ta ASA för att tunna blodet, om det inte finns några tecken på hjärtsjukdomar, har en negativ effekt på kroppen..

Hur man byter ut ASK?

Ofta undrar patienterna vad tunnar ut blodet förutom aspirin. Som ett alternativ till läkemedel kan du använda vissa blodförtunnande produkter - analoger av trombocytagenter.

De viktigaste är de som innehåller salicylsyra, vitamin E och jod. Lakrits, salvia, aloe, hästkastanj anses vara växtbaserade ersättare för aspirin. Det är också bra att lägga till körsbär, apelsiner, tranbär, russin, vindruvor, mandariner, blåbär, timjan, mynta, ingefära och curry i kosten för att tunna blodet..

Kött, fisk och mejeriprodukter tunnar inte ut blodet, men regelbunden konsumtion av fisk kan förbättra blodbilden. Blodet blir mindre visköst även när kroppen får tillräckligt med D-vitamin.

Det rekommenderas för gravida kvinnor att tunna blodet med hjälp av äggplantor, zucchini, kål, lök, pepparrot, paprika, citroner, granatäpplen, vinbär, tranbär, viburnum.

Sänker eller ökar Aspirin blodtrycket? Aspirin mot huvudvärk

Aspirin mot huvudvärk är särskilt effektivt när högt intrakraniellt tryck (ICP) är orsaken till smärtan. Detta beror på att ASA har en blodförtunnande effekt och därmed hjälper till att minska ICP.

Vuxna med huvudvärk (beroende på intensitet) ordineras vanligtvis för att ta från 0,25 till 1 g ASA var 6-8 timmar.

Hur man tar aspirin för att förebygga åderbråck?

Åtgärden från ASA syftar till att undertrycka trombocytfunktionen. Som ett resultat, med åderbråck, hjälper regelbunden användning av läkemedlet att minska risken för trombbildning..

Ändå ställde läkarna frågan "Är det möjligt att dricka aspirin varje dag?" svara att det fortfarande inte är värt att missbruka detta läkemedel med åderbråck. Det bästa sättet att använda produkten är speciella medicinska kompresser.

För att förbereda kompressen rekommenderas att du häller 200 ml alkohol (vodka) i krossade aspirintabletter (10 stycken) och insisterar på medicinen i 48 timmar. Kompresser appliceras på området av åderbråck dagligen, på natten. Ett sådant förfarande för åderbråck hjälper till att eliminera smärta..

Varför Aspirin är användbart i kosmetologi?

I kosmetologi används ASA för hår (i synnerhet som ett botemedel mot mjäll), för att behandla akne och förbättra huden. Produktens effektivitet bekräftas av ett stort antal positiva recensioner och bilder där du kan utvärdera ansiktsutseendet före och efter användning av aspirin.

För ansiktshud används ASA som en del av krämer för daglig vård, liksom som en del av masker. Fördelen med en sådan behandling i ansiktet är att inflammation och rodnad försvinner tillräckligt snabbt från huden - inom några timmar och vävnadsödem avtar.

Dessutom hjälper ansiktsmasker med aspirin att exfoliera skiktet av döda celler och rengöra porerna från subkutant talg..

På frågan hur Aspirin hjälper mot akne i ansiktet svarar kosmetologer att förmågan att rengöra porerna beror på torkningseffekten och god löslighet i fetter, tack vare vilken ASA kan tränga tillräckligt djupt in i porerna som är igensatta med talg.

Lätt skalning garanteras på grund av den upplösta beredningens granulära struktur. Samtidigt skadar inte produkten friska hudområden. Detta beror på det faktum att ASK fungerar något annorlunda än slipande skrubbar, vars exfolierande effekt uppnås på grund av närvaron av grova partiklar i deras sammansättning..

Åtgärden från ASA, i motsats till sådana medel, syftar till att försvaga limbindningarna mellan celler, vilket i sin tur hjälper till att avlägsna döda celler från hudytan utan att skada unga friska celler i de djupare lagren..

Det enklaste receptet på akne är att lägga en halv tablett av läkemedlet på det inflammerade området.

Du kan också lägga till krossade aspirintabletter i grädden. För att förbereda kompositionen placeras 4 tabletter av läkemedlet i en skål och droppas på dem med vatten. När läkemedlet börjar lösas, gnugga det med fingrarna till en grumlig konsistens och rör sedan om med en spatel med 2 msk. skedar grädde.

För att få aknehjälpen en finare konsistens kan du hälla upp till 1 msk i blandningen. skedar med varmt vatten. Krämen appliceras i ansiktet och tvättas av med varmt vatten efter 15 minuter.

Acne Aspirin kan också användas i kombination med färsk citronsaft.

Receptet på en sådan mask från Aspirin mot akne är enkelt: 6 tabletter av läkemedlet males med citronsaft tills en homogen massa erhålls (recensioner tyder på att processen att lösa tabletterna kan ta 10 minuter), och sedan appliceras den resulterande pastan punktvis på akne och lämnas för att torka.

Det rekommenderas att ta bort pastan från huden för att neutralisera syran med en lösning av bakpulver.

Bra recensioner om ansiktsmasken med aspirin och honung. För att förbereda den medicinska kompositionen måste du lägga 3 tabletter i en skål (inte den sprudlande aspirin UPSA utan vanliga tabletter används) och droppa vatten på dem. När tabletterna lossnar, tillsätt dem 0,5-1 tsk honung och blanda ordentligt.

Om honungen är för tjock kan du lägga till några droppar vatten i blandningen. Masken appliceras på torr hud i 15 minuter och tvätta sedan ansiktet med varmt vatten i en cirkelrörelse.

En mask gjord av honung och aspirin är mest lämplig för åldrande, fet och porös hud, men kosmetologer säger att en sådan mask kan användas med honung och för akne.

En bra aknemask med aspirin och lera. För att förbereda det måste du ta 6 ASA-tabletter, 2 teskedar kosmetisk lera (blå eller vit) och en liten mängd varmt vatten.

Alla ingredienser omröres i en lämplig behållare tills en uppslamning erhålls, varefter kompositionen appliceras på ansiktet med en bomullsdyna i 15 minuter. Om obehagliga känslor (brännande, klåda) uppträder kan masken tvättas av tidigare. Efter proceduren rekommenderas det att torka av huden med en svamp indränkt i ett avkok av kamomill eller en serie.

För att eliminera små akne och hudormar används Aspirin i kombination med kolsyrat mineralvatten och svart kosmetisk lera. Vid 1 st. en sked lera du behöver ta 1 tablett ASA. Först späds lera med mineralvatten, sedan tillsätts aspirin till den resulterande vällen.

Kompositionen appliceras på huden i ett tunt lager. Exponeringstiden är 20 minuter. Det rekommenderas att applicera grädden efter proceduren tidigast 10-15 minuter (detta ger huden "andning").

Effektiv mot akne Levomycetin, ringblomma och aspirin i form av en talare. För att bereda produkten tillsätts 4 tabletter av varje läkemedel till 40 ml calendula-tinktur och flaskan skakas väl. Lösningen används för att torka av ansiktet.

Ansiktsrengöring med Aspirin utförs med endast rena tabletter. Man bör komma ihåg att det finns olika typer av ASK till försäljning. Emellertid bör obelagda tabletter användas för peeling; bestruket aspirin används inte för detta ändamål..

Läkemedlets blötlagda tablett placeras på en bomullsdyna och appliceras sedan i en cirkelrörelse på ansiktet på huden i 3 minuter och tvättas sedan av med varmt vatten.

För pormaskar, mot akne (komedoner) och för att förhindra att akne uppträder, kan Aspirin användas i en mask med kaffe och lera. Vid 2 st. matskedar vit eller blå kosmetisk lera, det rekommenderas att använda 1 tsk medelstort naturligt kaffe och 4 ASA-tabletter.

Mousserande mineralvatten hälls i den färdiga blandningen i små portioner i den mängd som krävs för att erhålla en tjock uppslamning. Produkten appliceras på huden med långsamma massagerörelser och täcker alla områden utom de övre och nedre ögonlocken. Exponeringstiden är 20 minuter, varefter masken tvättas av. För att förbättra effekten kan problemområden torkas med en isbit..

Aspirin för hår används främst som ett mjällmedel. Det enklaste sättet att behandla hårsjukdomar är att använda ett ASA-schampo..

För att förbereda en läkande komposition mäts mängden schampo som krävs för ett schampo i en separat behållare (det är bättre om det innehåller ett minimum av färgämnen och dofter) och sedan tillsätts 2 krossade ASK-tabletter (obelagd).

Överdos

Symtom på måttlig överdos är: tinnitus, illamående, hörselnedsättning, kräkningar, förvirring, yrsel, huvudvärk. De listade fenomenen försvinner när dosen av läkemedlet reduceras.

Allvarlig överdosering av aspirin åtföljs av hyperventilation, feber, metabolisk acidos, andningsalkalos, ketos, kardiogen chock, koma, svår hypoglykemi, andningssvikt.

I sådana fall är patienten på sjukhus. Behandling inkluderar intag av aktivt kol, sköljning, kontroll av syrabasbalansen, tvingad alkalisk diurese för att erhålla urinens pH-värden inom 7,5-8,0, kompensation för vätskeförlust, hemodialys, symptomatisk behandling.

Samspel

ASA förstärker effekterna av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (av denna anledning rekommenderar läkare inte att ta aspirin med andra läkemedel i denna grupp, till exempel samtidigt med paracetamol), icke-narkotiska smärtstillande medel, orala hypoglykemiska läkemedel, indirekta antikoagulantia, heparin, trombolytika som undertrycker aggregering, triadinitrering.

Minskar effekterna av diuretika, urikosuriska läkemedel, antihypertensiva läkemedel.

GCS, alkohol- och etanolinnehållande läkemedel ökar den skadliga effekten av ASA på matsmältningens slemhinna, ökar risken för mag- och tarmblödning.

ASA ökar plasmakoncentrationen av Li-preparat, barbiturater och digoxin.

Absorptionen av ASA försämras och saktar ner medan du tar läkemedlet med antacida som innehåller Al och / eller Mg hydroxid.

Försäljningsvillkor

Recept på latin för beredning (prov): Rp.: Tab. Acidi acetylsalicylici 0.1 No. 10 D. S. Om du misstänker AMI, ta 1 tablett 2 gånger om dagen.

Förvaringsförhållanden

Tabletterna ska förvaras utom räckhåll för barn, skyddade från ljus och fukt..

Hållbarhetstid

speciella instruktioner

ASA kan orsaka överkänslighetsreaktioner (till exempel en attack av bronkialastma (BA) eller bronkospasm). Riskfaktorer är en historia av astma, näspolyper, feber, kroniska bronko-lungsjukdomar, fall av allergier (hud manifestationer av allergier, allergisk rinit).

ASA kan öka tendensen till blödning, vilket beror på dess hämmande effekt på trombocytaggregering. Detta måste tas med i beräkningen när läkemedlet ordineras till patienter som ska genomgå operation (inklusive mindre, till exempel tandutdragning).

Läkemedlet stoppas 5-7 dagar före operationen. Läkaren bör informeras om att patienten tog Aspirin före operationen.

ASA minskar utsöndringen av urinsyra från kroppen, vilket kan framkalla en akut giktattack hos predisponerade patienter.

Aspirin - nytta eller skada?

ASA används ofta som ett smärtstillande, febernedsättande och antiinflammatoriskt medel. I lägre doser används den för att förhindra utveckling av vaskulära komplikationer..

Hittills är ASA det enda trombocytagensmedlet, vars effektivitet vid användning under den akuta perioden av ischemisk stroke (hjärninfarkt) stöds av evidensbaserade medicindata..

Med regelbundet intag av ASA minskar risken för kolorektal cancer, liksom cancer i prostata, lunga, matstrupe och hals.

Ett viktigt inslag i ASA är att det irreversibelt hämmar COX, ett enzym som är involverat i syntesen av tromboxaner och Pg. Fungerar som ett acetyleringsmedel, ASA fäster en acetylgrupp till serinresten i det COX-aktiva stället. Detta skiljer läkemedlet från andra NSAID (i synnerhet från ibuprofen och diklofenak), som tillhör gruppen reversibla COX-hämmare.

Kroppsbyggare använder kombinationen Aspirin-Koffein-Bronholitin som en fettförbrännare (denna blandning anses föregångaren till alla fettförbrännare). Hemmafruar har funnit användning av ASA i vardagen: verktyget används ofta för att ta bort svettfläckar från vita kläder och för att vattna mark som drabbats av svamp.

Du kan också använda ASA för blommor: en krossad aspirintablett läggs till vatten när de vill hålla skurna växter längre.

Vissa kvinnor använder Aspirin-tabletter som preventivmedel: tabletten injiceras intravaginalt 10-15 minuter före PA, eller den löses i vatten och dousas sedan med den resulterande lösningen..

Effekten av denna metod för att förhindra graviditet har inte studerats, men gynekologer förnekar inte rätten till dess existens. Samtidigt noterar läkare att effektiviteten av preventivmedel med användning av ASA bara är cirka 10%.

Det finns också en åsikt att det är möjligt att avsluta graviditeten med hjälp av aspirin. Läkare med sådana metoder välkomnar naturligtvis inte, men rekommenderar, om graviditeten inte är planerad och oönskad, ändå söka hjälp i tid från medicinska institutioner.

Trots det stora antalet fördelaktiga egenskaper har läkemedlet också ett dåligt rykte. Undertryckande av COX-aktivitet framkallar en kränkning av matsmältningens väggar och är en faktor i utvecklingen av magsår.

ASA kan också vara farligt för barn under 12 år. Om det används om ett barn har en virusinfektion kan läkemedlet orsaka Reyes syndrom - en sjukdom som utgör ett hot mot unga patienters liv.