Huvud > Komplikationer

ARTERIO-MEDULLÄR KONFLIK PÅ HJÄRNIVÅ

Federal Center for Neurochirgery

SKAPA ETT NYTT MEDDELANDE.

Men du är en obehörig användare.

Om du registrerade dig tidigare, "logga in" (inloggningsformulär längst upp till höger på webbplatsen). Om du är här för första gången kan du registrera dig.

Om du registrerar dig kommer du att kunna hålla reda på svaren på dina meddelanden i framtiden, fortsätta dialogen i intressanta ämnen med andra användare och konsulter. Dessutom kommer registrering att tillåta dig att göra privat korrespondens med konsulter och andra användare av webbplatsen..

arterio-medullär konflikt på nivån av medulla oblongata

Ställ en fråga och få medicinsk rådgivning av hög kvalitet. För din bekvämlighet finns konsultationer också tillgängliga i mobilapplikationen. Glöm inte att tacka läkarna som hjälpte dig! På portalen finns en åtgärd "Tack - det är enkelt!"

Är du läkare och vill konsultera på portalen? Läs instruktionerna "Hur man blir konsult".

Gör inte självmedicinering. Endast ett ansvarsfullt tillvägagångssätt och samråd med en medicinsk specialist hjälper till att undvika de negativa konsekvenserna av självmedicinering. All information som publiceras på Medihost-portalen är endast informativ och kan inte ersätta ett besök hos en läkare. Om du upplever några symtom på sjukdom eller obehag bör du konsultera en läkare på en medicinsk anläggning.

Val av och recept på läkemedel kan endast göras av en läkare. Indikationer för användning och dosering av läkemedel måste överenskommas med den behandlande läkaren.

Medicinsk portal Medihost är en informationsresurs och innehåller endast referensinformation. Material om olika sjukdomar och behandlingsmetoder kan inte användas av patienter till obehöriga förändringar av behandlingsplanen och läkarens recept.

Portaladministrationen tar inget ansvar för materiella skador, liksom hälsoskador som orsakats av användningen av informationen på Medihost-webbplatsen.

Ursäkta mig ödmjukt, det här är inte för ett korrespondenskonsultation. Endast den beskrivande delen tar 1,5-2 timmar

Du kan ha fått en MR- eller CT-skanning av hjärnan. Men den här frasen "Arterio-medullär konflikt" "är inte en diagnos, det indikerar viss störning av blodcirkulationen i hjärnan. Det finns inte alltid ett direkt samband mellan MR-data och ditt välbefinnande. För att bestämma behandlingens taktik måste du välja en neurolog och han kommer att övervakas ständigt.

Detta är bara ett fragment av forskningens slutsats. Det är omöjligt att tolka det utan patientens klagomål. I samband med vad studien genomfördes?

Vad är neurovaskulär konflikt, symtom

Bland de många sjukdomarna som förföljer en person genom hela hans existenshistoria intar den en speciell plats. Neurovaskulär konflikt. Detta är en ganska sällsynt sjukdom, vanligare hos kvinnor än män. Det diagnostiseras hos 0 006 procent av det rättvisare könet, antalet män som lider av denna sjukdom är 0,0035 procent av det totala antalet. Oftast drabbar det medelålders och äldre.

Orsaker till neurovaskulära konflikter

Orsaken till dess förekomst är trycket från ett stort kärl, till exempel en artär på roten av en kranialnerv, inklusive:

 • trigeminus;
 • vestibule-cochlear;
 • glossofaryngeal;
 • okulomotorisk.

Under påverkan av artärens tryck på nerven upplever en person smärta, deras styrka och karaktär beror på vilken av de ovan nämnda nerverna som exponeras.

Typer av neurovaskulära konflikter

ternär nerv

De mest känsliga smärtupplevelserna uppstår i samband med blockering av trigeminusnerven på grund av tryck på den av basilära eller ryggradsartärer, men oftast uppstår neurovaskulära konflikter på grund av kompression av trigeminusnerven av de överlägsna och underlägsna cerebellära artärerna. I det här fallet koncentreras de smärtsamma känslorna i tre punkter:

 • överkäke;
 • underkäken
 • vänster eller höger öga.

Smärtsamma känslor är i sådana fall särskilt akuta och varar från flera sekunder till flera minuter. Efter att attacken avslutats manifesterar sig sjukdomen inte på något sätt förrän nästa attack. En person plågas av outhärdlig smärta till följd av muskelspasmer i hälften av ansiktet. Smärtsamma förnimmelser uppstår varje gång oväntat och lika plötsligt slutar. En karakteristisk manifestation av neurovaskulär konflikt är en ökning av muskeltonen i den drabbade delen av ansiktet och deras ofrivilliga sammandragning, åtföljd av kraftfulla smärtsamma känslor och förändringar i ansiktsuttryck. När man lider av outhärdlig smärta fryser en person och försöker att inte framkalla en ännu kraftfullare attack, rädslan för honom är extremt stark.

Neurovaskulär konflikt i hjärnan associerad med blockering av trigeminusnerven kan behandlas med både medicinering och kirurgi. Sjukdomens natur tillåter oss inte att säga att man genom att ordinera piller till patienten kan hoppas på ett fullständigt botemedel. Tillfällig lindring av patientens tillstånd kan uppnås genom att ta läkemedel, främst som:

 • Karbamazepin;
 • Baklofen;
 • Clonazepam;
 • Levetiracetam;
 • Gabapentin.

Tyvärr kan piller bara lindra symtomen på sjukdomen, men inte helt bota den. Att ta tabletter och kapslar är inte begränsat till läkemedelsbehandling, mycket effektivare idag är injektioner av botulinumtoxin, som har funnit en bred tillämpning inom kosmetologi, kallad "Botex". Botox-blockering förhindrar att impulsen når musklerna.

Det mest effektiva botemedlet för att eliminera den neurovaskulära konflikten i trigeminusnerven är kirurgiskt ingrepp, vilket leder till att trycket på artären (basilar, vertebral eller cerebellar) elimineras. För kirurgisk behandling av trigeminusnerven använder de sig av en neurokirurg som gör ett litet snitt bakom örat på den drabbade sidan. Sedan borras ett ganska stort hål i skallen, dess diameter är tre centimeter.

Eftersom blockeringen av trigeminusnerven sker under påverkan av den överlägsna cerebellära artären sker den fortsatta operationen under ett mikroskop. Nästa uppgift inför neurokirurgen är att flytta kärlet bort från nerven och installera en syntetisk kudde mellan dem. Det mest föredragna alternativet är att installera en dyna tillverkad av patientens egen vävnad..

I den sista delen av operationen mjukgörs kranialbenet, suturer och ett huvudband appliceras. Efter operationen stoppas krampanfallen, vilket förutom patientens subjektiva känslor framgår av resultaten av en objektiv elektroencefalografisk undersökning (EEG) av trigeminusnerven, utförd före och efter operationen.

Glossopharyngeal nerv

Krampanfall orsakade av skador på glossofaryngeal nerv anses inte mindre smärtsamma. Orsakerna är ungefär desamma som i föregående fall: när den bakre hjärnartären i underläget pressar på den glansofaryngeale nerven. Smärtsamma förnimmelser, samtidigt, är praktiskt taget desamma och skiljer sig, endast med något längre attacker (upp till två minuter) och det drabbade området, i detta fall, är roten till tungan eller amygdala. Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av MR för neurovaskulär konflikt.

Efter att diagnosen har fastställts ordineras patienten konservativ behandling. Det är baserat på att ta karbamazepin. Det anses vara ett effektivt läkemedel, i nittio procent av fallen, vilket leder till smärtlindring. Med tiden minskar läkemedlets effektivitet. För långvarig användning av karbamazepin leder till njur- och leverskador, blodsammansättningen förändras, därför leder läkemedelsbehandling av glosofaryngeal nervblockering inte till önskat resultat och kirurgisk ingripande krävs för att uppnå det.

En operation av detta slag bör endast utföras av en erfaren neurokirurg under endotrakeal anestesi i stora kliniker som har all nödvändig medicinsk utrustning i sin arsenal. Under operationen måste patienten ligga i ryggläge. Underlåtenhet att följa reglerna för operationen är fylld med komplikationer, såsom: luftembalja och pneumocephalus.

Auditiv vestibulär cochlea nerv

Manifestationerna av neurovaskulär konflikt på grund av skada på den vestibulära nerven leder till hörselnedsättning, yrsel och skada på den vestibulära apparaten. De karakteristiska manifestationerna av skador på hörselnerven är buller i ett öra, hörselnedsättning i det och yrsel. Eftersom dessa tecken är originala, förväxlas de ofta med normal högt blodtryck. Som ett resultat av skador på ansiktsnerven uppstår ett brott mot motorfunktionerna i ansiktsmusklerna, det så kallade vestibulocerebellära syndromet.

Diagnosen av sjukdomen görs enligt sådana egenskaper som:

 • ofrivillig sammandragning av ansiktsmusklerna - tic;
 • sammandragning av enskilda muskelfibrer - ansiktsmimik;
 • pares av ansiktsnerven på grund av trauma;
 • tardiv dyskinesi på grund av missbruk av neuroleptiska läkemedel.

Forskning om neurovaskulär konflikt hos den vestibulära cochlea nerven visade att med en persons ålder förlängs kärlen som omger denna nerv, deras konfiguration förändras, vilket resulterar i att det ofta förekommer fall då fartyget börjar pressa på cochlea-nervens botten. Konsekvensen av detta är en allvarlig försämring av en människas välbefinnande, det manifesterar sig i form av yrsel och illamående, förvandlas till kräkningar. Patienten har en känsla av instabilitet i benen, gångförändringar. En person i detta tillstånd blir funktionshindrad.

En förbättring av välbefinnandet sker endast om strikt sängstöd observeras. Inom det medicinska samfundet finns det en uppfattning att antalet sådana patienter i världen är ganska stort och sträcker sig från åtta till nio fall för varje hundra tusen människor i världens befolkning. Dessutom konstaterades obduktion efter döden av personer i vilka patogenesen av hörselnerven inte manifesterade sig på något sätt, en ven eller artär befanns vara i kontakt med den vestibulära cochlea nerven. Ett annat symptom på denna sjukdom är ensidig hörselnedsättning..

Diagnosen av denna sjukdom är ganska svår, till och med en MR i hjärnan kan inte ge 100% resultat, därför används närvaron av pulserande öronbrus som en ytterligare faktor som indikerar det. Konservativa behandlingar kan bara lindra sjukdomssymtom under en kort tid. För ett fullständigt botemedel är kirurgiskt ingripande nödvändigt, varigenom det blockerande kärlet avlägsnas från roten till den vestibulära cochlea nerven.

Ansiktsnerv

Människor som lider av åderförkalkning och artär hypertoni, förutom de redan existerande sjukdomarna, riskerar att få en neurovaskulär konflikt i ansiktsnerven. Det utvecklas under tryck på roten, från sidan av en närliggande artär. Pulsering av blod inuti kärlet kan ge impulser till nerven, vilket resulterar i att karakteristiska symtom reflekteras i patientens ansikte.

Deras kombination kallas hemifacial spasm, vilket återspeglas i personens ansikte. Ofrivilliga muskelsammandragningar på ena sidan av ansiktet orsakar dess asymmetri, när ofrivillig stängning av höger öga inte orsakar samma åtgärd på vänster sida. Frekvensen av spastiska sammandragningar av ansiktsmusklerna på ena sidan ökar och stiger från botten uppåt: från den nedre delen av kinden till läpparna och vidare till ögat och pannan, åtföljd av mycket smärtsamma känslor.

Dessa sammandragningar kan både framkallas av något och ofrivilligt, manifesteras även under sömnen. Sjukdomen ger en sjuk person stort obehag: förutom smärtsamma förnimmelser vid attackerna stör den individens sociala anpassning. En betydande utseendefel kan störa hans professionella tillväxt och skapa hinder i hans personliga liv.

Med tiden blir sjukdomen kronisk och leder till synskada. Förutom den redan välkända MR i hjärnan används cerebral MR-angiografi vid diagnos av ansiktsnervkonflikter, vilket gör det möjligt att fastställa närvaron av ett motstridigt kärl med en noggrannhet på 100 procent. De klassiska metoderna för att övervaka patientens tillstånd står inte heller åt sidan..

Stängda ögonlock och ett upphöjt ögonbryn är karakteristiska tecken på hemifacial kramp. Sjukdomen behandlas, både medicinskt och snabbt. Konservativ behandling kan ta lång tid, vilket leder till att de farmakologiska medel som används orsakar allvarliga oönskade biverkningar.

En radikal botemedel är endast möjlig som ett resultat av operation, men det följer inte av detta att den som behandlade ansiktsnerven inte kommer att få ett återfall omedelbart. När allt kommer omkring, om ateroskleros och högt blodtryck, som utlöste blockering av ansiktsnerven, inte elimineras, kan ingen garantera att detta inte kommer att hända igen. För att försäkra dig om att detta är möjligt, besök bara ett temaforum och läs recensioner.

Oculomotorisk nerv

Anledningen till att blockera oculomotorisk nerv är ofta: sjukdomar i kärlsystemet, maligna och godartade tumörer, infektioner och inflammatoriska processer, trombos i den kavernösa sinus och andra. Eftersom okulomotorisk nerv har en grenad struktur och, tack vare detta, fokuserar den lätt vid önskad punkt. Det förlamade centrumet kan inte utöva korrekt ögonkontroll. Därför förlorar en person förmågan att fokusera sin blick på objektet av intresse, eftersom de förlamade musklerna inte kommer att ha den nödvändiga tonen för en korrekt positionering av ögat.

Förlamning kan utföras både konservativt och operativt. Konservativ behandling utförs med hjälp av Frenkel-prismer, som är monterade i patientens glasögon. Om konservativ behandling inte hjälper erbjuds patienten en operation under vilken den drabbade muskeln transponeras. Vid behov kan kirurgi utföras på båda ögonen.

MR som grund för diagnos av neurovaskulära konflikter

Diagnostik av neurovaskulär konflikt är inte en lätt uppgift och olika specialister är inblandade i lösningen. För att fastställa trigeminusnervens nederlag är det nödvändigt och tillräckligt att involvera en neurolog som kan diagnostisera problemen med ansiktsnerven. Han kan också bestämma lesionen i cochlea nerven, men för fullständigt förtroende för sin diagnos kommer han att behöva hjälp av en otorhinolaryngologist. I det här fallet kommer studien för neurovaskulär konflikt att anses kvalificerad och diagnosen är korrekt. Därför kommer behandlingen som utförs på grundval att ge den förväntade effekten..

Den mest effektiva metoden för att diagnostisera sjukdomar av detta slag är en MR i hjärnan. Kärnan i magnetisk resonanstomografi är att under påverkan av ett magnetfält aktiveras vätejoner i människokroppen. Baserat på bilden som erhållits på datorskärmen drar läkaren exakta slutsatser om sjukdomens natur, om var och vilken nerv som kränks. Efter att studien för neurovaskulär konflikt är klar börjar läkaren behandlingen av patienten.

Symtom på skada på medulla oblongata

Allt iLive-innehåll granskas av medicinska experter för att säkerställa att det är så exakt och faktiskt som möjligt.

Vi har strikta riktlinjer för val av informationskällor och vi länkar bara till ansedda webbplatser, akademiska forskningsinstitutioner och, om möjligt, beprövad medicinsk forskning. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2], etc.) är interaktiva länkar till sådana studier.

Om du tror att något av vårt innehåll är felaktigt, föråldrat eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Medulla oblongata är en förlängning av ryggmärgen och har liknande strukturella egenskaper - den består av vägar och kärnor. Fram gränsar den mot hjärnans bro och på baksidan, utan en tydlig kant, passerar den in i ryggmärgen (konventionellt anses den nedre kanten av medulla oblongata vara skärningspunkten mellan pyramiderna eller den övre gränsen för de första cervikala ryggrötterna).

På den ventrala ytan av medulla oblongata är den främre mediasprickan, på dess sidor - pyramiderna. Utanför pyramiderna finns de nedre oliverna, separerade från dem genom det främre spåret i sidled. På ryggytan av medulla oblongata nedanför den romboida fossan, skiljer de bakre sladdarna (tunna och kilformade buntarna) åtskilda av ett oparat bakre medialspår och parade bakre-laterala spår. Ryggytan på den främre delen av medulla oblongata bildar botten av ventrikeln (den bakre vinkeln hos den romboida fossa). Utåt från alla kanter på medulla oblongatas laterala yta spåras lillhjärnans underben.

På tvärsektionen av medulla oblongata i dess ventralsektion passerar en pyramidkanal, i den centrala delen finns fibrer från mediala slingans kors (de leder impulser av djup känslighet från kärnorna i de tunna och kilformade balkarna till thalamus). De ventro-laterala regionerna i medulla oblongata ockuperas av de underordnade oliverna. Dorsal av dem är de stigande ledarna som bildar cerebellumets underben, såväl som den dorsala thalamibunten. I den dorsala regionen av medulla oblongata finns kärnorna i den bakre gruppen av kranialnerver (X-X-par) liksom lagret av retikulärbildning.

I botten av V-ventrikeln (romboid fossa) finns kärnorna i många kranialnerver. På nivån av den nedre (bakre) vinkeln finns kärnorna i hypoglossal (medial) och vagus nerver (lateral). Vid nivån av det yttre hörnet av den romboida fossa, parallellt med median sulcus, ligger den känsliga kärnan i trigeminusnerven, i sidled är den vestibulära och auditiva kärnan och den mediala kärnan i den ensamma kanalen (smakkärnan i glans- och vagusnerven). Den motoriska kärnan i glossopharyngeal och vagus nerver och salivary kärnor är placerade paramediellt främre till kärnan i hypoglossal nerv.

Syndrom av skada på medulla oblongata: symtom på dysfunktion hos kärnorna och rötterna i X-, X-, och X-par av kranialnerven, den underlägsna olivoljan, den dorsala talamkanalen, kärnorna i de tunna och kilformade buntarna, de pyramidala och fallande extrapyramidala systemen, nedåtgående sympatiska fibrer till cilio, bakre och främre ryggvägar.

De viktigaste alternerande syndromen är följande.

Avellissyndrom: perifer förlamning av hälften av tungan, mjuk gom och stämband (X, X, X par kranialnerver) på sidan av fokus och hemiplegi på motsatt sida; utvecklas med fokus i hälften av medulla oblongata.

Jacksons syndrom: perifer förlamning av tungmusklerna på sidan av lesionen och central förlamning av motsatta extremiteter uppstår när en pyramid av medulla oblongata och roten till X-paret av kranialnerver påverkas.

Wallenberg-Zakharchenko syndrom: skada på vagusnerven på sidan av fokus (ensidig förlamning av den mjuka gommen, stämband, sväljningsstörning; på samma sida, Bernard-Horner-symptom, cerebellär ataxi, ansiktsbedövning, dissocierad anestesi på motsatt sida (alternerande); hemianestesi förekommer på motsatt sida (alternerande) vid cirkulationsstörningar i ryggraden eller den nedre bakre cerebellära artären som sträcker sig från den; det ischemiska fokuset ligger i den dorsolaterala delen av medulla oblongata.

Schmidts syndrom: på sidan av fokuspares av stämband, mjuk gom, trapezius och sternocleidomastoid muskler; på motsatt sida - spastisk hemipares, dvs. kärnorna och fibrerna i IX-, X-, XI-, XII-par av kranialnerver och det pyramidala systemet påverkas.

Tapia syndrom: på sidan av fokus, förlamning av trapezius, sternocleidomastoid muskler (accessorisk nerv) och hälften av tungan (hypoglossal nerv), kontralateral-spastisk hemipares.

Vopleshtein syndrom; på sidan av fokusparesen av stämbandet på grund av kärnans nederlag. tvetydighet, kontralateral - ytlig känslighet hemianestesi (dorsal-thalamic tract).

Babinsky-Nagottes syndrom: på sidan av fokus - cerebellära symtom (ataxi, nystagmus, asynergi), Claude Bernard-Horners syndrom, hypertermi; kontralateral-spastisk hemipares, dissocierad hemianestesi (smärta och temperaturkänslighet faller ut); syndromet orsakas av skador på den posterolaterala delen av medulla oblongata och hjärnans pons.

Gliks syndrom: kännetecknas av en kombinerad lesion av V-, V-, X-nerverna och det pyramidala systemet; på sidan av fokus - synförlust (eller amauros), smärta i supraorbitalregionen, pares av ansiktsmuskler, sväljsvårigheter; kontralateral - spastisk hemipares.

Med bilateral skada på kärnorna och rötterna i X-, X- och X-par av kranialnerv utvecklas bulbar förlamning. Det kännetecknas av nedsatt sväljning (kvävning, flytande mat som kommer in i näsan), förändringar i röstens sonoritet (heshet, afoni), utseendet på en nasal talton (nasolalia), dysartri. Atrofi och fascikulär ryckning i tungans muskler observeras. Faryngeal reflex försvinner. Detta syndrom förekommer oftast i kärlsjukdomar och vissa degenerativa sjukdomar (amyotrofisk lateral skleros, syringobulbia).

Pseudobulbar pares är en central förlamning av muskler som är innerverade av X, X, X par av kranialnerver. Det utvecklas med bilateral skada på kortik-kärnvägarna. Foci ligger på olika nivåer ovanför medulla oblongata, inklusive hjärnstammen. Kliniska manifestationer liknar dem i tabloidförlamning (sväljstörning, nästonsfärg, dysartri). Med pseudobulbar förlamning uppträder reflexer av oral automatism (snabel, palmar-haka, lingual-labial, etc.), våldsam skratt och gråt. Det finns inga tecken på perifer neuronskada (atrofi, fascikulär ryckning, etc.). Syndromet är oftast förknippat med vaskulära lesioner i hjärnan.

Således kan patologiska foci i hjärnstammen involvera det pyramidala systemet och motorns kärnor i kranialnerven. Dessutom kan detta skada känslighetens ledare såväl som kärnorna och rötterna till de sensoriska kranialnerverna. Samtidigt finns nervformationer i hjärnstammen, som har en aktiverande och hämmande effekt på stora delar av hjärnan och ryggmärgen. Detta hänvisar till funktionen hos hjärnstammens retikulära bildning. Den har breda förbindelser med hjärnans nedre och högre regioner. Många säkerheter från specifika sensoriska vägar närmar sig retikulärbildning. Impulser passerar genom den, som tonar cortex och subkortiska formationer och säkerställer deras aktivitet och hjärnans vakna tillstånd. Hämning av uppåtgående aktiverande influenser leder till en minskning av cortextonen och dåsighet eller verklig sömn. Längs de fallande banorna skickar den nätverksliknande formningen impulser som reglerar muskeltonus (ökar eller minskar).

Som en del av retikulärbildning finns det separata områden som har en viss specialisering av funktioner (andnings-, vasomotoriska och andra centra). Retikulärbildning är inblandad i att upprätthålla ett antal vitala reflexhandlingar (andning, kardiovaskulär aktivitet, metabolism, etc.). Med skador på hjärnstammen, särskilt medulla oblongata, måste man utöver de som beskrivs ovan möta så allvarliga symtom som andnings- och kardiovaskulära störningar.

När funktionen hos retikulär bildning försämras utvecklas sömn- och vakenhetsstörningar.

Narkolepsisyndrom: attacker av patientens okontrollerbara önskan att somna i en helt olämplig miljö (under en konversation, äta, gå, etc.); paroxysmer av narkolepsi kombineras ofta med paroxysmal förlust av muskeltonus (kataplexi), som inträffar under känslor, vilket leder till patientens rörlighet i flera sekunder eller minuter; ibland finns det en oförmåga att röra sig aktivt under en kort tidsperiod direkt efter att ha vaknat från sömnen (kataplexi av uppvaknande eller "nattlig förlamning").

Det finns en annan typ av sömnstörning - "periodisk viloläge" -syndrom: sömnattacker som varar från 10 till 20 timmar till flera dagar, Kleine-Levins syndrom: attacker åtföljs av bulimi. Således kan retikulärbildning delta i bildandet av syndrom som uppstår när fokus är lokaliserat inte bara i bagageutrymmet utan också i andra delar av hjärnan. Detta betonar förekomsten av nära funktionella kopplingar på principen om neuronala cirklar, inklusive kortikala, subkortikala och hjärnstammar strukturer..

Med patologiska foci utanför hjärnstammen (extratruncal) kan flera nära placerade nerver lida, karakteristiska syndrom förekommer. Bland dem är det viktigt att notera syndromet hos cerebellär pontinvinkel - skador på hörselnerven, ansikts- och trigeminusnerven. Det är karakteristiskt för neurom hos V-paret av kranialnerver och basal araknoidit.

Syndrom i den inre hörselgången (Lyanitsa syndrom): skada på hörselnerven, ljud i örat, hörselnedsättning i den ljuduppfattande typen), ansiktsnerven (perifer förlamning av ansiktsmusklerna, torra ögon, minskad smak i den främre tredjedelen av tungan) på sidan av fokus; uppträder också med neurinom i V-paret på kranialnerven.

Syndrom Gradenigo-Lannoy (syndrom i toppen av pyramiden i det temporala benet): smärta i området för innervering av trigeminusnerven (irritation av trigeminusnoden), förlamning av den yttre rektusmuskeln i ögat på sidan av fokus; uppträder med inflammation i mellanörat och med en tumör lokaliserad i mittkranfossa.

Med tumörkaraktären hos extratruncala lesioner i de efterföljande stadierna av sjukdomens utveckling på grund av kompression av hjärnstammen, leder också ledningsstörningar.

Vad är neurovaskulär konflikt och hur kommer MR att hjälpa till med diagnosen?

Vad är neurovaskulär konflikt? Hur diagnostiseras neurovaskulär konflikt? Vilka symtom är karakteristiska för denna sjukdom?

För att berätta för våra läsare om detaljerna i neurovaskulär konflikt, med dessa och andra frågor, vände vi oss till Yuri Andreevich Podlevskikh - verkställande direktör för kliniksexpert Orenburg LLC.

- Vad ligger bakom termen "neurovaskulär konflikt"?

Enkelt uttryckt beskriver en neurovaskulär konflikt en situation där ett kärl som passerar bredvid det påverkar ett sårbart område av nervrot. Detta är naturligtvis interaktionen mellan en nerv och ett kärl, naturligtvis stört, varför vi pratar om en konflikt.

Skillnad mellan neurovaskulär konflikt och neurovaskulär kontakt är viktig. Vissa experter kombinerar dessa två olika villkor i en enda mening. Faktum är att bara ett nära placerat fartyg kan vara en variant av normen och inte leda till en konflikt..

Det är viktigt att komma ihåg att ibland neurit eller inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet är dolda bakom symtomen på neurovaskulär konflikt. Därför, när man beslutar om diagnosen, spelar en viktig roll av både diagnosutrustningens kvalitet och läkarnas professionalism - både en diagnostiker och en kliniker..

- Neurovaskulär konflikt mellan ansiktsnerven och trigeminusnerven är densamma eller annorlunda?

I vardagen är det vanligt att prata om neurovaskulär konflikt i trigeminusnerven och hemifacial (ansikts) kramp. Faktum är att neurovaskulär konflikt kan påverka olika nerver, så det är korrekt att prata om neurovaskulär konflikt med olika lokaliseringar. I klinisk praxis finns det: neurovaskulär konflikt mellan vestibulära cochlea (auditiv), ansikts-, trigeminus-, glossofaryngeal-, okulomotoriska nerver.

- Vilka är symtomen på neurovaskulär konflikt?

Symtom på neurovaskulär konflikt beror direkt på lokaliseringen av själva konflikten.

Huvudsymptomet på sjukdomen är en skarp asymmetrisk (påverkar hälften) paroxysmal smärta, som har en återkommande karaktär, minskad syn på ena sidan, strabismus. Samtidigt beror inte smärtanfallet på externa orsaker, till exempel hypotermi eller förvärring av en annan sjukdom som inte är förknippad med en neurovaskulär konflikt. Andra manifestationer inkluderar muskelspasmer, domningar, men som regel hälften av kroppsdelen och oftare till höger. Dessutom, ju högre anfallsfrekvens, desto sämre är patientens dagliga vitala aktivitetsindikatorer..

Patientens karakteristiska smärtbeteende under attacken noterades också. Patienten fryser när attacken börjar och försöker att inte röra sig. Under själva attacken får patientens ansikte en grimas på grund av sammandragning av ansikts- och tuggmuskler. Nästan alla patienter visar en defensiv reaktion på läkarens försök att röra vid den zon som ger stark smärta. Patienten undviker plötsligt läkarens hand eller tar bort handen. Detta symptom redan 1980 V.A. Karlov kallade "symptomantagonisten" och senare, 1994, A.V. Stepanchenko gav detta symptom ett namn med namnet på författaren som beskrev detta symptom - "Sternbergs symptom".

- Varför uppstår neurovaskulär konflikt??

Etiologin för neurovaskulär konflikt är fortfarande dåligt förstådd. Medicin vet att sjukdomen ofta drabbar kvinnor än män. Så förekomsten av neurovaskulär konflikt av trigeminusnerven hos kvinnor är 6 fall per 100 tusen och hos män - 3,5 respektive. Neurovaskulära konflikter med annan lokalisering är mindre vanliga.

Modern medicin tror att orsakerna till neurovaskulär konflikt kan vara medfödda och förvärvade. Till exempel föddes en person med en medfödd slinga av ett kärl runt någon nerv - det är svårt för oss att förklara varför detta hände, naturen gjorde honom så, han var helt enkelt otur. I detta fall kanske en medfödd neurovaskulär konflikt inte manifesterar sig på länge, och då pratar vi om en asymptomatisk sjukdomsförlopp. Men med åldern, på grund av den kroniska mekaniska effekten av kärlet på nerven, utvecklar patienten symtom som påverkar livskvaliteten. Vissa medfödda anomalier, såsom en kombination av den lilla storleken på den bakre fossa och Arnold-Chiari.

En neurovaskulär konflikt kan också förvärvas - i detta fall inträffar förskjutningen på grund av någon form av volymetrisk bildning eller av andra skäl.

- Vilka diagnostiska metoder används när man misstänker en neurovaskulär konflikt??

Det händer att diagnosen ställs redan under operationen. Det är desto viktigare, utan att tillgripa överdiagnos, att fastställa rätt diagnos med icke-invasiva metoder. Å andra sidan, med tanke på att neurovaskulär konflikt behandlas kirurgiskt, är det viktigt att minska riskerna för onödig kirurgisk behandling..

Om neurovaskulär konflikt misstänks görs MR ofta. Med magnetisk resonanstomografi kan du avgöra om det finns en neurovaskulär konflikt eller om det är en neurovaskulär kontakt. I närvaro av den förra kan MR-diagnostik avslöja orsakerna till neurovaskulär konflikt.

Du kan ta reda på kostnaden för en MR-studie för neurovaskulär konflikt här

Statistik visar att 80% av patienterna med svår smärtsyndrom, i vilka förekomsten av neurovaskulär konflikt bevisades av MR-studier, botades helt. Detta gör det möjligt för oss att hävda vikten av MR-diagnostik för att fastställa diagnosen "neurovaskulär konflikt".

En MR-studie för neurovaskulär konflikt tar cirka 15 minuter, utförs utan kontrastförbättring och orsakar inte obehagliga känslor för patienten.

Ibland krävs traktografi för att klargöra diagnosen..

- Vad ska patienten göra om studien avslöjar en neurovaskulär konflikt? Vilken typ av läkare ska jag kontakta??

Beslutet om val av taktik för behandling av neurovaskulär konflikt i varje enskilt fall tillämpas av neurokirurgen och neurologen tillsammans.

Du kan ta reda på kostnaden för ett möte med en neurolog och boka en tid med en läkare i din stad här

Arterio-medullär konflikt på nivån av medulla oblongata vad är det?

Neurovaskulär konflikt är en kompression av det sårbara myelinfria området i kranialnervrotet, beläget omedelbart efter dess utgång från bron, av något nära placerat fartyg.

Den vanligaste konflikten i kranialnerven med en artär, mindre ofta med ett venöst kärl. Bland artärerna kan detta vara basilarartären, den överlägsna cerebellära artären, den främre eller bakre underlägsna cerebellära artären eller ryggradsartären..

Med tanke på upplevelsen av ett stort antal observationer är ett sådant kärl oftare den överlägsna cerebellära artären, som vrids i en slinga runt den myelinfria delen av trigeminusnervrot..

Utvecklingen av patologisk aktivitet hos ryggradsnerven i neurovaskulär konflikt är förknippad med den mekaniska effekten av ett pulserande kärl och ytterligare förökning av impulser längs den komprimerade nerven.

Under lång tid var diagnosen neurovaskulär konflikt endast möjlig med kirurgiskt ingripande.

Tillkomsten av högupplöst magnetisk resonanstomografi med hjälp av ett speciellt 3D TSE-program gjorde det möjligt att tydligt visualisera kranialnerven och närliggande kärl, vilket innebär att man snabbt, exakt och pålitligt kan identifiera orsaken till kranialnervens paroxysmala aktivitet..

Trigeminusnerverna är tydligt synliga på båda sidor av koronaltomogrammet

Axiella och sagittala tomogram visualiserar tydligt den högra trigeminusnerven och den högra överlägsna cerebellära artären intill dess överlägsna kontur

Oftast genomgår trigeminus- och ansiktsnerven kompression av nära placerade kärlstrukturer, vilket är en av orsakerna till sådana allvarliga och smärtsamma sjukdomar som trigeminusneuralgi och hemifacial kramp..

Attacker av ansiktssmärta kännetecknas av utlösande aktivitet, dvs. uppträder när vissa stimuli (triggers) är närvarande. Det kan tugga, vara i vinden eller kyla, prata eller borsta tänderna..

Paroxysmer upprepas dag och natt, vanligtvis i flera veckor och avtar sedan. Efter ett tag inträffar attackerna igen och efter några år blir sjukdomen permanent..

Axiell skiva (A, B), sagittal projektion (C). En neurovaskulär konflikt mellan artären och trigeminusnerven bestäms. Kompression av trigeminusnerven med angränsande artär indikeras av en pil.

Vid utgångsplatsen för trigeminusnerven från hjärnstammen (indikerad med en cirkel) bestäms ett stort arteriellt kärl som komprimerar den angivna nerven. På motsatt sida visualiseras roten till V-nerven, på ett avstånd från vilket ett liknande arteriellt kärl passerar.

Denna sjukdom kännetecknas av förekomst av periodiska smärtfria kramper i ögats cirkulära muskler, som ständigt ökar i frekvens och styrka. Kramper sprids ner i ansiktet, vilket påverkar ansiktsmusklerna som ligger i området för innervering av ansiktsnerven.

Paroxysmer uppstår eller intensifieras när man pratar, känslomässig upphetsning medan man äter.

Gör skillnad mellan typisk och atypisk ansiktshemispasm.

Typiskt kännetecknas av anfall från ögats cirkulära muskel och vidare spridning till hela underliggande ansiktsmuskler i motsvarande ansiktshalva.

Atypisk krampanfall i början börjar med kindmusklerna och sprider sig sedan till hela överliggande ansiktsmuskler.

Den nära platsen för artärkärlet och ansiktsnerven bestäms (indikeras av pilen), vilket kan orsaka hemifacial kramp

Tecken på kompression av ansiktsnerven nära hjärnstammen bestäms av ett stort arteriellt kärl - ryggradsartären (indikerad av pilen).

Det arteriella kärlets och ansiktsnervens nära läge (indikerad med pilen) visualiseras, vilket kan vara orsaken till hemifacial kramp

Kompression av den vestibulära nervutgångszonen från hjärnstammen av kärlet leder till klagomål om yrsel. Med neurovaskulär konflikt i området av cochlea nerven, finns det klagomål om tinnitus och hörselnedsättning.

För närvarande är MR den ledande diagnostiska metoden för diagnos av många sjukdomar. Användningen av ytterligare program är ett viktigt steg mot att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten för diagnos och differentiell diagnos av olika patologiska processer. 3D TSE-programmet som används i våra centra gör det möjligt för oss att tydligt visualisera kärlen och kranialnerverna i området för deras utgång från hjärnstammen och därför på ett tillförlitligt sätt diagnostisera orsakerna till nervkompression, neurovaskulär konflikt.

Gör inte självmedicinering. Endast ett ansvarsfullt tillvägagångssätt och samråd med en medicinsk specialist hjälper till att undvika de negativa konsekvenserna av självmedicinering. All information som publiceras på Medihost-portalen är endast informativ och kan inte ersätta ett besök hos en läkare. Om du upplever några symtom på sjukdom eller obehag bör du konsultera en läkare på en medicinsk anläggning.

Val av och recept på läkemedel kan endast göras av en läkare. Indikationer för användning och dosering av läkemedel måste överenskommas med den behandlande läkaren.

Medicinsk portal Medihost är en informationsresurs och innehåller endast referensinformation. Material om olika sjukdomar och behandlingsmetoder kan inte användas av patienter till obehöriga förändringar av behandlingsplanen och läkarens recept.

Ursäkta mig ödmjukt, det här är inte för ett korrespondenskonsultation. Endast den beskrivande delen tar 1,5-2 timmar

Du kan ha fått en MR- eller CT-skanning av hjärnan. Men den här frasen "Arterio-medullär konflikt" "är ingen diagnos, det indikerar någon kränkning av blodcirkulationen i hjärnan. Det finns inte alltid ett direkt samband mellan MR-data och din hälsa. För att bestämma behandlingens taktik måste du välja en neurolog och övervakas ständigt.

Detta är bara ett fragment av forskningens slutsats. Det är omöjligt att tolka det utan patientens klagomål. I samband med vad studien genomfördes?

Allt iLive-innehåll granskas av medicinska experter för att säkerställa att det är så exakt och faktiskt som möjligt.

Vi har strikta riktlinjer för val av informationskällor och vi länkar bara till ansedda webbplatser, akademiska forskningsinstitutioner och, om möjligt, beprövad medicinsk forskning. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2], etc.) är interaktiva länkar till sådana studier.

Om du tror att något av vårt innehåll är felaktigt, föråldrat eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

Medulla oblongata är en förlängning av ryggmärgen och har liknande strukturella egenskaper - den består av vägar och kärnor. Fram gränsar den mot hjärnans bro och på baksidan, utan en tydlig kant, passerar den in i ryggmärgen (konventionellt anses den nedre kanten av medulla oblongata vara skärningspunkten mellan pyramiderna eller den övre gränsen för de första cervikala ryggrötterna).

På den ventrala ytan av medulla oblongata är den främre mediasprickan, på dess sidor - pyramiderna. Utanför pyramiderna finns de nedre oliverna, separerade från dem genom det främre spåret i sidled. På ryggytan av medulla oblongata nedanför den romboida fossan, skiljer de bakre sladdarna (tunna och kilformade buntarna) åtskilda av ett oparat bakre medialspår och parade bakre-laterala spår. Ryggytan på den främre delen av medulla oblongata bildar botten av ventrikeln (den bakre vinkeln hos den romboida fossa). Utåt från alla kanter på medulla oblongatas laterala yta spåras lillhjärnans underben.

På tvärsektionen av medulla oblongata i dess ventralsektion passerar en pyramidkanal, i den centrala delen finns fibrer från mediala slingans kors (de leder impulser av djup känslighet från kärnorna i de tunna och kilformade balkarna till thalamus). De ventro-laterala regionerna i medulla oblongata ockuperas av de underordnade oliverna. Dorsal av dem är de stigande ledarna som bildar cerebellumets underben, såväl som den dorsala thalamibunten. I den dorsala regionen av medulla oblongata finns kärnorna i den bakre gruppen av kranialnerver (X-X-par) liksom lagret av retikulärbildning.

I botten av V-ventrikeln (romboid fossa) finns kärnorna i många kranialnerver. På nivån av den nedre (bakre) vinkeln finns kärnorna i hypoglossal (medial) och vagus nerver (lateral). Vid nivån av det yttre hörnet av den romboida fossa, parallellt med median sulcus, ligger den känsliga kärnan i trigeminusnerven, i sidled är den vestibulära och auditiva kärnan och den mediala kärnan i den ensamma kanalen (smakkärnan i glans- och vagusnerven). Den motoriska kärnan i glossopharyngeal och vagus nerver och salivary kärnor är placerade paramediellt främre till kärnan i hypoglossal nerv.

Syndrom av skada på medulla oblongata: symtom på dysfunktion hos kärnorna och rötterna i X-, X-, och X-par av kranialnerven, den underlägsna olivoljan, den dorsala talamkanalen, kärnorna i de tunna och kilformade buntarna, de pyramidala och fallande extrapyramidala systemen, nedåtgående sympatiska fibrer till cilio, bakre och främre ryggvägar.

De viktigaste alternerande syndromen är följande.

Avellissyndrom: perifer förlamning av hälften av tungan, mjuk gom och stämband (X, X, X par kranialnerver) på sidan av fokus och hemiplegi på motsatt sida; utvecklas med fokus i hälften av medulla oblongata.

Jacksons syndrom: perifer förlamning av tungmusklerna på sidan av lesionen och central förlamning av motsatta extremiteter uppstår när en pyramid av medulla oblongata och roten till X-paret av kranialnerver påverkas.

Wallenberg-Zakharchenko syndrom: skada på vagusnerven på sidan av fokus (ensidig förlamning av den mjuka gommen, stämband, sväljningsstörning; på samma sida, Bernard-Horner-symptom, cerebellär ataxi, ansiktsbedövning, dissocierad anestesi på motsatt sida (alternerande); hemianestesi förekommer på motsatt sida (alternerande) vid cirkulationsstörningar i ryggraden eller den nedre bakre cerebellära artären som sträcker sig från den; det ischemiska fokuset ligger i den dorsolaterala delen av medulla oblongata.

Schmidts syndrom: på sidan av fokuspares av stämband, mjuk gom, trapezius och sternocleidomastoid muskler; på motsatt sida - spastisk hemipares, dvs. kärnorna och fibrerna i IX-, X-, XI-, XII-par av kranialnerver och det pyramidala systemet påverkas.

Tapia syndrom: på sidan av fokus, förlamning av trapezius, sternocleidomastoid muskler (accessorisk nerv) och hälften av tungan (hypoglossal nerv), kontralateral-spastisk hemipares.

Vopleshtein syndrom; på sidan av fokusparesen av stämbandet på grund av kärnans nederlag. tvetydighet, kontralateral - ytlig känslighet hemianestesi (spinal thalamic tract).

Babinsky-Nagottes syndrom: på sidan av fokus - cerebellära symtom (ataxi, nystagmus, asynergi), Claude Bernard-Horners syndrom, hypertermi; kontralateral-spastisk hemipares, dissocierad hemianestesi (smärta och temperaturkänslighet faller ut); syndromet orsakas av skador på den posterolaterala delen av medulla oblongata och hjärnans pons.

Gliks syndrom: kännetecknas av en kombinerad lesion av V-, V-, X-nerverna och det pyramidala systemet; på sidan av fokus - synförlust (eller amauros), smärta i supraorbitalregionen, pares av ansiktsmuskler, sväljsvårigheter; kontralateral - spastisk hemipares.

Med bilateral skada på kärnorna och rötterna i X-, X- och X-par av kranialnerv utvecklas bulbar förlamning. Det kännetecknas av nedsatt sväljning (kvävning, flytande mat som kommer in i näsan), förändringar i röstens sonoritet (heshet, afoni), utseendet på en nasal talton (nasolalia), dysartri. Atrofi och fascikulär ryckning i tungans muskler observeras. Faryngeal reflex försvinner. Detta syndrom förekommer oftast i kärlsjukdomar och vissa degenerativa sjukdomar (amyotrofisk lateral skleros, syringobulbia).

Pseudobulbar pares är en central förlamning av muskler som är innerverade av X, X, X par kranialnerver. Det utvecklas med bilateral skada på kortik-kärnvägarna. Foci ligger på olika nivåer ovanför medulla oblongata, inklusive hjärnstammen. Kliniska manifestationer liknar dem i tabloidförlamning (sväljstörning, nästonsfärg, dysartri). Med pseudobulbar förlamning uppträder reflexer av oral automatism (snabel, palmar-haka, lingual-labial, etc.), våldsam skratt och gråt. Det finns inga tecken på perifer neuronskada (atrofi, fascikulär ryckning, etc.). Syndromet är oftast förknippat med vaskulära lesioner i hjärnan.

Således kan patologiska foci i hjärnstammen involvera det pyramidala systemet och motorns kärnor i kranialnerven. Dessutom kan detta skada känslighetens ledare såväl som kärnorna och rötterna till de sensoriska kranialnerverna. Samtidigt finns nervformationer i hjärnstammen, som har en aktiverande och hämmande effekt på stora delar av hjärnan och ryggmärgen. Detta hänvisar till funktionen hos hjärnstammens retikulära bildning. Den har breda förbindelser med hjärnans nedre och högre regioner. Många säkerheter från specifika sensoriska vägar närmar sig retikulärbildning. Impulser passerar genom den, som tonar cortex och subkortiska formationer och säkerställer deras aktivitet och hjärnans vakna tillstånd. Hämning av uppåtgående aktiverande influenser leder till en minskning av cortextonen och dåsighet eller verklig sömn. Längs de fallande banorna skickar den nätverksliknande formningen impulser som reglerar muskeltonus (ökar eller minskar).

Som en del av retikulärbildning finns det separata områden som har en viss specialisering av funktioner (andnings-, vasomotoriska och andra centra). Retikulärbildning är inblandad i att upprätthålla ett antal vitala reflexhandlingar (andning, kardiovaskulär aktivitet, metabolism, etc.). Med skador på hjärnstammen, särskilt medulla oblongata, måste man utöver de som beskrivs ovan möta så allvarliga symtom som andnings- och kardiovaskulära störningar.

När funktionen hos retikulär bildning försämras utvecklas sömn- och vakenhetsstörningar.

Med patologiska foci utanför hjärnstammen (extratruncal) kan flera nära placerade nerver lida, karakteristiska syndrom förekommer. Bland dem är det viktigt att notera syndromet hos cerebellär pontinvinkel - skador på hörselnerven, ansikts- och trigeminusnerven. Det är karakteristiskt för neurom hos V-paret av kranialnerver och basal araknoidit.

Syndrom i den inre hörselgången (Lyanitsa syndrom): skada på hörselnerven, ljud i örat, hörselnedsättning i den ljuduppfattande typen), ansiktsnerven (perifer förlamning av ansiktsmusklerna, torra ögon, minskad smak i den främre tredjedelen av tungan) på sidan av fokus; uppträder också med neurinom i V-paret på kranialnerven.

Syndrom Gradenigo-Lannoy (syndrom i toppen av pyramiden i det temporala benet): smärta i området för innervering av trigeminusnerven (irritation av trigeminusnoden), förlamning av den yttre rektusmuskeln i ögat på sidan av fokus; uppträder med inflammation i mellanörat och med en tumör lokaliserad i mittkranfossa.

Med tumörkaraktären hos extratruncala lesioner i de efterföljande stadierna av sjukdomens utveckling på grund av kompression av hjärnstammen, leder också ledningsstörningar.

Arterio-medullär konflikt på nivån av medulla oblongata

MR-studie för neurovaskulär konflikt

Neurovaskulär konflikt är en patologi associerad med kompression av en sektion av kranialnerven av ett av kärlen. Sjukdomen kallas trigeminusneuralgi eller ansiktskramp, men i själva verket kan anfall spridas till strukturer med olika lokalisering.

Innehåll

 1. Neurovaskulär konflikt
  1. Neuralgi (kort)
 2. MR-studie för att bestämma neurovaskulär konflikt
  1. Orsaker och symtom
  2. Sjukdomsförloppet
  3. Vilken forskning och läkare kommer att behövas?
  4. Varför MR?
  5. Trigeminusnerv
  6. Trigeminusneuralgi. Foto ✔
  7. Hemifacial kramp. Foto ✔
  8. Mikrovaskulär dekompression av radikulär nerv
  9. Ett exempel från övning. Foto ✔
 3. Kommentarer.

1. Neurovaskulär konflikt

Tidigare kunde problemet bara identifieras under operationen. Nu kan läkare använda MR för att avgöra om nervroten är klämd.

Specialister får en volymetrisk bild som visualiserar lokaliseringen av den patologiska processen. Artikeln kommer att diskutera i detalj alla orsakerna till hjärn nervneuralgi, dess symtom.

Det är nödvändigt att studera mer detaljerat i vilka situationer läkaren kan ordinera en studie för neurovaskulär konflikt.

1.1. Neuralgi (kort)

Neuralgi manifesteras av en skarp skarp smärta som uppstår när nervrötterna komprimeras av angränsande vävnader. Det inträffar mot bakgrund av en tidigare sjukdom - bältros, intervertebral bråck eller utvecklas när blodtillförseln störs. Tidig upptäckt av neuralgi är nyckeln till framgångsrik behandling i framtiden.

2. MR-studie för att bestämma neurovaskulär konflikt

Problemets etiologi har ännu inte studerats. Enligt statistik lider kvinnor oftare av neurovaskulära konflikter än män. Till exempel förekommer en klämd trigeminusnerv hos 6 kvinnor av 100 tusen respektive 3-4 män.

2.1. Orsaker och symtom

Sjukdomen manifesterar sig mer intensivt när nerven aktiveras. En person känner en brännande smärta som fortsätter länge. Neuralgi i kranialnerven uppstår på grund av:

 1. Hypotermi i kroppen.
 2. Smittsamma och virussjukdomar i ÖNH-organ - otitis media, bihåleinflammation. Neuralgi uppträder ofta mot bakgrund av kroniska former av patologi.
 3. Felaktig behandling av inflammatoriska öronsjukdomar.
 4. Genomförande av anestesi under tandarbete. Om en felaktig injektion i tandköttet inträffar uppstår en klämning i ansiktsnervens gren.
 5. Tumörer av godartad och cancerisk etiologi lokaliserad inuti skallen.
 6. Multipel sklerosutveckling.

Patienterna får en MR för att bestämma den exakta orsaken till klämningen. Studien är indicerad vid akut smärta i munnen, underkäken och pannan, förvärrad av att prata, äta, raka sig.

MR för att identifiera orsaken till patologin ordineras också för unga patienter om de har allvarliga neuralgiska störningar, metaboliska och hjärtpatologier.

2.2. Sjukdomsförloppet

I praktiken är neurovaskulär konflikt mellan kraniofacial muskler och artärer vanligare än med venösa kärl. Symptom på problemet beror på skadan. Bland huvudfunktionerna är:

 • paroxysmal smärta på ena sidan av ansiktet;
 • återfall av obehag;
 • minskad synskärpa på vänster eller höger sida;
 • strabismus;
 • domningar i ansiktsmusklerna.

Attacker av outhärdlig smärta tvingar en person att:

 • minska antalet måltider
 • vägrar att borsta tänderna;
 • sluta studera och arbeta.

Vid tidpunkten för anfallet fryser patienten. På grund av krampan i tugg- och ansiktsmusklerna uppträder en grimas i ansiktet.

2.3. Vilken forskning och läkare kommer att behövas?

Förutom MR används laboratorieforskningsmetoder för att identifiera orsaken till neurologi. De inkluderar:

 1. Biokemi blodprov. För att utesluta diabetes mellitus, vilket leder till att nervrötterna kläms.
 2. Salivanalys för bakteriologisk odling. För att bestämma orsakssubstansen för sjukdomen.
 3. Immunogram. Med hjälp av forskning bestäms en svag länk i immunsystemet, vilket leder till utvecklingen av en inflammatorisk process.

Bland de instrumentella diagnostiska metoderna noteras:

 1. Elektromyografi - bestämmer graden av överföring av signaler längs nerven.
 2. Panoramautsikt över käken som möjliggör visualisering av klämda områden.

Patienten kommer att behöva konsultation av specialister från flera profiler: en neuropatolog, tandläkare och otolaryngolog.

2.4. Varför MR?

MR ger en korrekt bild av problemområdet. Studien genomförs med hjälp av 3D TSE-programmet. Det låter dig visualisera nerverna i kranialområdet och intilliggande vävnader. Tack vare detta kan neurologer identifiera orsaken till klämning så snabbt som möjligt..

Dessutom gör studien det möjligt att skilja neurovaskulär konflikt från andra patologier med liknande symtom. Under MR-skanningen får inte patienten röntgenstrålning, vilket är viktigt för hälsotillståndet.

Enligt statistiken har 80% av patienterna i vilka sjukdomen upptäcktes med MR-bot botats med framgång. Detta faktum gör det möjligt för oss att hävda vikten av studien i processen att identifiera neuralgi i de inledande utvecklingsstadierna..

MR tar inte mer än 15 minuter i tid och passerar utan obehag för patienten.

2.5. Trigeminusnerv

Trigeminusnerven är en struktur som är ansvarig för tuggning och ansiktsfunktioner. Det anses vara den största kranialnerven. Nerven fick namnet "trigeminus" på grund av närvaron av tre grenar på sidan av pons varoli: okulär, maxillary och mandibular.

Synnerven är vidare indelad i tre grenar: frontal, nasal och lacrimal. Dessa strukturer är ansvariga för känsligheten i den övre delen av ansiktet..

Maxillärnerven är också uppdelad i flera grenar:

 • zygomatisk;
 • stor och liten palatin;
 • infraorbital
 • övre hålet.

Mandibular nerven ger följande grenar:

Ansvarig för känsligheten och rörelsen i munhörnorna, slemhinnorna i munnen, tänderna i underkäken.

2.6. Trigeminusneuralgi

Sjukdomen är uppdelad i primära och sekundära former. I det första fallet är symtomen på problemet förknippade med klämning av enskilda nerver eller nedsatt blodtillförsel. Sekundär neuralgi är resultatet av en förvärring av patologier av infektiös och viral etiologi.

Den patologiska processen täcker bara en gren av trigeminusnerven eller flera samtidigt. Neuralgi kännetecknas av följande symtom:

 • kort muskelspasmer - upp till 2 minuter;
 • oberoende försvinnande av obehagliga förnimmelser.

Skyltens intensitet verkar ljusare om alla tre grenarna påverkas. Brännande smärtor kan stråla ut mot öronen, baksidan av huvudet och ögonen. Parallellt med detta har en person ökat salivation och svettning, tecken på rinit med rodnad i ögons slemhinnor.

För att fastställa trigeminusnervens nederlag förskrivs patienter en MR med en tomografkraft på minst 1,5 Tesla. Huvudsyftet med studien är att identifiera den organiska faktorn som bidrar till utvecklingen av neuralgi. Om det inte var möjligt att identifiera grundorsaken med MR, diagnostiseras patienten med en primär lesion i trigeminusnerven, som uppstår på grund av neurovaskulär konflikt.

Som ett resultat av studien erhålls en bild i tre projektioner (A, B, C).

2.7. Hemifacial kramp

Hemispasm är associerad med periodiska sammandragningar av ansiktsmusklerna. Intensiteten hos symtomen kan öka i varaktighet och svårighetsgrad. Spasmer sprids till ansiktsmusklerna, för den nerv som ansiktsnerven är ansvarig för.

Hemifacial kramp är värre när man pratar eller äter mat. Patologi är uppdelad i typiska och atypiska former. I det första fallet sprids kramper från ansiktscirkulära muskler till de underliggande strukturerna. I atypisk neuralgi sprider sig muskelspasmer från bukkamusklerna till de övre delarna av ansiktet.

Orsakerna till hemispasm fastställs också med MR.

2.8. Mikrovaskulär dekompression av radikulär nerv

Operationen utförs efter ett komplex av laboratorie- och instrumentstudier. Kirurgen gör ett snitt i örat. Ett hål görs sedan i skallen för att ge tillgång till trigeminusnerven. Artären separeras från nervrötterna med en isolerande dyna.

Operationen utförs endast efter MR, vilket gör att du kan bedöma de anatomiska egenskaperna för placeringen av grenarna i trigeminusnerven i varje enskilt fall. Med hjälp av studien avslöjas förhållandet mellan olika strukturer som utgör trigeminusnerven.

Om nerven komprimeras av en ven tar specialisten bort den utan att skada patientens hälsa. I det sista steget av ingreppet stängs skallbenen och huden sys..

2.9. Praktiskt exempel

Oavsett platsen för klämning som orsakade nervens kompression, snabb utförande av MR påskyndar läkningsprocessen och lindrar patienten från symtomen som är karakteristiska för neurovaskulär konflikt - ansiktsförvrängning, akuta smärtattacker.

Sjukdomsförloppet kommer att övervägas i exemplet på behandlingen av en 47-årig patient. Mannen gick till kliniken med klagomål om hörselnedsättning, förekomst av främmande ljud i örat och yrsel. Under interictalperioden hade patienten inga avvikelser i de allmänna hjärnsymtomen..

Under den preoperativa perioden genomgick mannen MR. Bilden visade en minskning av frekvensen på 1, 2, 3 toppar.

Efter studien genomgick patienten mikrovaskulär dekompression. Mobilisering av cerebellär artär uppnås genom att öppna arachnoidvidhäftningen och placera en medicinsk filt.

Under den postoperativa perioden fanns inga hörselnedsättningar och främmande ljud i örat försvann helt. Vid utförande av en kontroll-MR efter 6 månader diagnostiserades inga patologiska förändringar med undantag för en minskning av svaret från vestibulär nerv.

Den enda tekniken som exakt kan identifiera neurovaskulär konflikt utan operation är MR. Studien minimerar riskerna under operationen och optimerar dess taktik. Förutom andra diagnostiska åtgärder hjälper MR till att identifiera orsaken till neuralgi och förhindra återfall av sjukdomen.

Neurokinesiologi

Ny riktning för kinesiologi

  / Okategoriserad / Struktur och funktion av medulla oblongata: symtom på skada

Strukturen och funktionen hos medulla oblongata: symtom på skada

Medulla oblongata är en uppdelning av centrala nervsystemet, även kallad bulbus, glödlampa eller medulla oblongata på latin..

Beläget mellan ryggregionen, bron och lillhjärnan, är den en del av huvudstammen. Utför många viktiga funktioner: reglering av andning, blodcirkulation, matsmältning. Det är den äldsta bildningen av centrala nervsystemet. Dess nederlag är ofta dödligt, eftersom det stänger av vitala funktioner.

Plats och anatomi av medulla oblongata Den bakre delen av centrala nervsystemet är den plats där medulla oblongata ligger. Nedifrån passerar den in i ryggen och uppifrån ligger den intill bron. Kaviteten i den fjärde kammaren, fylld med vätska (cerebrospinalvätska), skiljer glödlampan från lillhjärnan. Det slutar ungefär där huvudet passerar in i nacken, det vill säga dess nedre kant ligger vid den bakre ingången (öppningen).

Anatomi av medulla oblongata liknar rygg- och huvuddelarna i centrala nervsystemet. Glödlampan består av vit och grå substans, dvs. vägar respektive kärnor. Har formationer (pyramider) som styr motorfunktionen och passerar in i de främre ryggvägarna.

På sidan av pyramiderna finns oliver - ovala formationer åtskilda av ett spår. Median, mellanliggande och laterala gränser ligger på den bakre ytan av medulla oblongata. Kranialfibrer från det nionde, tionde och elfte paret dyker upp från sidokanten bakåt. Det är användbart att ta reda på vad asymmetrin i hjärnans ventriklar är och hur den hotar. Allt om basala ganglier: anatomi och fysiologi.

Bulbus i centrala nervsystemet består av följande formationer av grå substans:

 • Olivkärna med kopplingar till hjärnkärnans tandkärna.
 • Ger balans.
 • Retikulärbildning - en omkopplare som integrerar olika delar av centrala nervsystemet med varandra, säkerställer kärnornas samordnade arbete.
 • Vasomotoriska och andningsorgan.
 • Kärnorna i glossofaryngeala, vagus, accessoarer och hypoglossal nervfibrer.

Den vita substansen (nervfibrerna i medulla oblongata) ger en ledande funktion och förbinder huvudet på centrala nervsystemet med ryggen. Det finns långa och korta fibrer. De pyramidformade och kilformade och tunna strålbanorna bildas av långa ledande fibrer.

Funktioner av medulla oblongata.

Bulbus i bagageutrymmet i centrala nervsystemet är ansvarig för reglering av blodtryck, arbetet i andningsmusklerna. Dessa funktioner hos medulla oblongata är livsviktiga för människor. Därför är dess nederlag i trauma, stroke och andra skador ofta dödligt..

 • Reglering av blodcirkulation, andning.
 • Närvaron av reflexer av nysningar, hosta.
 • Glossofaryngeal nervkärna underlättar sväljning.
 • Vagusnerven har autonoma fibrer som påverkar hjärtets arbete, matsmältningssystemet.
 • Jämvikt tillhandahålls genom kommunikation med lillhjärnan.

Andning regleras av det samordnade arbetet på avdelningarna för inandning (ansvarig för inandning) och utandning (ansvarig för utandning).

Ibland är andningscentret deprimerat av chockförhållanden, trauma, stroke, förgiftning, metaboliska störningar. Dess undertryckande sker också med hyperventilation (en ökning av syrehalten i blodet). Kärnan i de 10 par kranialnerven är också involverad i andningen.

Blodcirkulationen regleras av vagusnervkärnans arbete, vilket påverkar både hjärtaktivitet och vaskulär ton. Detta centrum får information från hjärtat, matsmältningssystemet och andra delar av människokroppen. Det tionde paret av nerver som härrör från sänker hjärtfrekvensen.

Vagusnerven förbättrar arbetet i mag-tarmkanalen. Stimulerar utsöndringen av saltsyra, bukspottkörtelnzymer, påskyndar peristaltiken i tjocktarmen. Dess känsliga fibrer kommer från struphuvudet och trumhinnan. Motorfibrer ger samordning av sväljprocesserna, där musklerna i svalget och den mjuka gommen är inblandade.

Glossopharyngeal nerver, det nionde paret, ger svälja, trycker matklumpen från munhålan in i svalget, sedan matstrupen.

Den hypoglossala nerven har motorfibrer som reglerar musklerna i tungan. Ger sugande, slickar, sväljer, artikulation (tal).

Bulbus-skador

Ibland, som ett resultat av trauma, förgiftning, metaboliska sjukdomar, blödningar, ischemi, chockförhållanden, störs aktiviteten av medulla oblongata, vilket leder till bulbar syndrom.

De viktigaste orsakerna till patologi:

 • Stroke (blödning).
 • Syringomyelia (närvaro av håligheter).
 • Porfyri.
 • Botulism.
 • Dislokationssyndrom för skador, hematom.
 • Diabetes mellitus, ketoacidos.
 • Verkan av neuroleptiska läkemedel.

Det är viktigt att ta reda på vad pons är: struktur, funktioner, symtom i patologiska tillstånd. Vad leder glialförändringar i hjärnan till: behandling, diagnos, förebyggande. På en anteckning: vad är hypofysen ansvarig för och vad leder brott mot dess funktioner till?.

Symtom på medulla oblongata inkluderar:

 • Cirkulationsstörningar: bradykardi, minskat blodtryck.
 • Andningsfunktionsstörning: Kussmaul andas med ketoacidos, andfåddhet.
 • Komatillstånd.
 • Sväljning, tuggstörningar.
 • Rörelsestörningar.
 • Förlust av smak.
 • Nedsatta reflexer.
 • Talstörning.

Om denna del av hjärnan är skadad kan andningscentrets funktion stängas av, vilket leder till kvävning (kvävning). Störningar i tryckfacket orsakar blodtrycksfall.

Bulbar-symtom inkluderar sväljsvårigheter, kvävning av mat. En människas hjärtkontraktioner saktar ner, andfåddhet uppstår. Eftersom hypoglossal nervens aktivitet störs förlorar patienten förmågan att uttala ord, tugga. Saliv kan läcka ut ur munnen. Som framgår av artikeln är medulla oblongata viktigt för att säkerställa människors liv. Blodcirkulation, andning är dess huvudsakliga funktioner. Skador på detta avsnitt kan leda till döden.

31.10. Aura. moskva.

"Läckande tarm": Patologiska processer i syndromet med ökad tarmpermeabilitet

27.11 UPPFÖRANDE GENETIK ELLER PERSONOLOGI.

Varoliev-bron: struktur, funktioner, symtom i patologiska tillstånd

Hippocampus: orkesterledaren djupt i hjärnan

Ett exempel på kinesiologibehandling.

Stress och känslomässiga reaktioner

Ökad tarmpermeabilitet.

Emotion Neural Channels System. Inlärningsproblem.

De viktigaste symptomen på stress.

Perfekt hälsa

Perfekt hälsa

11-12.05 Hyperton X, 1 kurs.

21.12 SLAVISK KULTURs helgdag på vintersolen.

Övervikt

Neurokanaler av känslor-4

15.12 Ljudläkande mästarkurs av Valeria Misnik i Moskva

01.08-4.08 Läkande barndom. Uppkopplad.

J. Thompson bevisade en välkänd teorem om att en ändlig grupp med en regelbunden automorfism av primär ordning Kraftfulla p-grupper, I: ändliga grupper, J. Algebra, 105, N2 (1987), 484-505; II: p-adiska analytiska grupper, ibid., 506-515.

Hallå! Jag vill tacka Valeria för gårdagens lektion! Det är till och med svårt att kalla detta ockupation. Det var en kosmisk föreställning! Alla kunde arbeta med sitt pressande problem eller uppgift. Rensad och fylld. Och att känna ljudet av gusli är magiskt! Igår kände vi bara ljudet med hela kroppen. Trollkarlen Valeria! Tack så mycket för möjligheten att göra vårt liv bättre och vi är lyckligare! Olesya (ljudterapi och hälsoturné)

Nya super heta fotogallerier, dagligen uppdaterade samlingar http://tssexmovies.transexualsex.miyuhot.com/?makenzie gratis porr och äta ute tomtom porr gratis mogna porr gratis video ursulla andress porr mobiltelefon porr gratis vids

Recensioner av Hugo Tobars online-seminarier. 9-dagars träningsmaraton avslutades igår. Möjligheten att ta online-kurser från författaren Hugo Tobar själv, att höra svaren på spännande frågor från första hand ser jag som en Destiny-gåva. Djupet och effektiviteten i kurserna vid Institute of Neurokinesiology är fantastiska! Med metoderna för neurokinesiologi är det verkligen möjligt att hitta och bli av med stress i alla strukturer och nivåer i människokroppen, låter dig utvidga ditt medvetande, medvetet hantera ditt liv och njuta av de stunder i livet du lever. Känslan av en egen upplösning, och ibland påläggs utanför stereotyperna, är bortom ord! Det här är sådana förnimmelser som bara kan jämföras med förväntan på en fantastisk resa. Och mycket av det som tidigare verkade omöjligt, ouppnåeligt, går närmare och verkligt. Jag tackar Valeria Ivanovna Misnik, tack vare sitt noggranna arbete har alla som är intresserade av utveckling och kreativa val en chans att kasta sig in i den mest intressanta världen av neurokinesiologi. Galina Jag heter Svetlana, jag är en professionell psykolog som samlar de mest effektiva metoderna, men efter 1,5 års systematisk utbildning i neurokinesiologi insåg jag att nu kan du komma till samma punkt mycket mer effektivt, säkrare, mer miljövänligt och snabbare. Integrationen av neurokinesiologiska tekniker i standardtekniker ger också en snabbare och mer hållbar effekt. Och de sista kurserna i Hologram i Chakras 3 och 4 gav mig en mycket omfattande bild av energisk fysiologi och relationer med omvärlden. Jag känner att jag har blivit tätare, mer stabil och nått min nya nivå. Endast Hugo Tobar kunde metodiskt sönderdela den heliga informationen, tack vare honom för detta, för den underbara intensiva kursen, för den stora möjligheten att gå med i kursen, liksom tack till Kiev och Valeria Misnik för organisationen och kärleken till neurokinesiologi. Så min kinesiologimaraton slutade. Mina kollegor och jag lärde oss på helger och kvällar unika karosseripraxis från författaren till metoden Hugo Tobar. Jag har varit bekant med kinesiologi i flera år och är oändligt tacksam mot Valeria Ivanovna Misnik för att ha öppnat inför oss dessa fantastiska sätt att ställa in kroppen på det fysiska planet, liksom på den mer subtila energin. Det tack vare henne och mina kollegor från Vladivostok, Irkutsk, Kiev, Glazov blev distansutbildning i online-seminarier möjliga. Kinesiologipraxis ger en kraftfull energiresurs för kroppen, läker både emotionellt och fysiskt trauma. Enligt min mening är neurokinesiologi den mest kraftfulla tekniken för att hantera stress och de destruktiva effekterna av den yttre miljön på människokroppen. Neurokinesiologi har helt förändrat min förståelse för människors hälsa. Kom studera, neurokinesiologi är tillgänglig för alla! Hoppas.

Valeria, kom runt för att skriva en recension om saldot. I ett nötskal: det är fantastiskt. Vi åt lite mer: en mycket uppenbar effekt i mitt fall. Svullnaden försvann verkligen, och så mycket att jag började bära kläder som var mindre efter storlek och ändrade mig om att gå till kosmetologen. Känns som: de första tre dagarna drack jag inte - jag badade i drycker. Och njöt oändligt av sensationerna. Till exempel en ny, extraordinär känsla av att det inte är nödvändigt att springa till toaletten en gång i timmen. Och att jag inte känner för att äta hela tiden. Och jag känner inte heller att dricka hela tiden. Om jag inte gick utan vatten alls innan träning, började jag här glömma att dricka här. Och plötsligt var det en klar skillnad mellan hunger och törst innan den blev suddig för mig. En ovanlig känsla av att SÅ MYCKET jag inte vill äta alls, inte ens i princip och på något sätt. Under en månad (ungefär samma, va?) Effekten kom upp, men den är fortfarande fantastisk. Från det obehagliga: cykeln skiftade, det var en svår PMS, en vecka värk alls utan någon särskild anledning. Från science fiction: Jag lärde mig plötsligt min mormors livshistoria. Jag tänkte mycket. Fick ett jobbbjudande. I allmänhet har allt på något sätt förändrats. Jag känner mig starkare. Nu var jag väldigt nervös, en kronisk öm njure kom ut, började svälla igen, men ändå bättre än vanligt. Jag vill verkligen ha mer.