Huvud > Tryck

Arachnoiditis (arachnoid cyste)

En hjärncysta är en ihålig patologisk formation fylld med en vätska som liknar sammansättningen med cerebrospinalvätskan, som har olika lokalisering i hjärnan. Det finns två huvudtyper av hjärncyster: arachnoid, retrocerebellär cyster.

Arachnoid cyste i hjärnan är en godartad, ihålig bildning, fylld med vätska, som bildas på ytan av hjärnan i regionen av dess arachnoid (arachnoid) membran.

De araknoida hjärnhinnorna är en av de tre hjärnhinnorna belägna mellan den ytliga dura mater och den djupa pia mater.

Väggarna i en arachnoidcyste bildas antingen av cellerna i hjärnans arachnoidmembran (primär cysta) eller av cicatricial kollagen (sekundär cyste). En arachnoid cyste kan vara av två typer:

 • Primär eller medfödd arachnoidcyst är en konsekvens av abnormiteter i utvecklingen av hjärnans membran i fostret som ett resultat av exponering för fysiska och kemiska faktorer (läkemedel, strålningsexponering, giftiga ämnen);
 • Sekundär eller förvärvad arachnoidcysta är en konsekvens av olika sjukdomar (hjärnhinneinflammation, agenes i corpus callosum) eller en komplikation efter skador, kirurgi (blåmärken, hjärnskakning, mekanisk skada på hjärnans yttre membran).

I de flesta fall är utvecklingen av en arachnoid cyste asymptomatisk. Uttalade neurologiska symtom förekommer endast i 20% av fallen.

Bland de faktorer som påverkar utseendet och tillväxten av en arachnoid cysta är:

 • Inflammatorisk process av hjärnhinnorna (virus, infektion, araknoidit);
 • En ökning av vätsketrycket inuti cystisk bildning;
 • Hjärnskakning eller något annat trauma i hjärnan hos en patient med en redan existerande arachnoid cysta.

Symtom på arachnoid retrocerebellär cysta

I de flesta fall är hjärncyster (araknoid, retrocerebellär cystor) asymptomatiska. Dessa tumörer upptäcks under nästa undersökning av patienten eller under diagnos av neurologiska sjukdomar med liknande symtom. Symtom på en arachnoid cysta är ospecifika. Svårighetsgraden av symtomen på en arachnoid, retrocerebellär cysta beror på placering och storlek på formationen. Hos de flesta patienter observeras cerebrala symtom associerade med kompression av vissa delar av hjärnan. Det är extremt sällsynt att fokalsymtom observeras på grund av bildandet av ett hygrom, brist på arachnoidcysten.

De viktigaste symtomen på en arachnoid, retrocerebellär cysta:

 • Yrsel som inte orsakas av andra faktorer (trötthet, anemi, medicinering, graviditet hos kvinnor)
 • Illamående, kräkningar, inte orsakade av andra faktorer (tar mediciner, förgiftning, andra sjukdomar);
 • Hallucinationer, psykiska störningar;
 • Krampanfall;
 • Medvetslöshet;
 • Känslor av domningar i armar och ben, hemiparesis;
 • Huvudvärk, brist på samordning
 • Känsla av dunkande, fullhet i huvudet;
 • Hörsel- och synskada;
 • Tydligt erkännande av tinnitus samtidigt som hörseln bevaras;
 • Känsla av tyngd i huvudet;
 • Ökad smärta när du rör huvudet.

Det bör noteras att med den sekundära typen av araknoidcysta kan den kliniska bilden kompletteras med symtom på den underliggande sjukdomen eller trauma, vilket är grundorsaken till bildandet av cystisk hålighet..

Diagnostik av arachnoid cerebrospinalvätska cysta

Olika metoder används för att diagnostisera araknoid CSF-cystor (CSF-fyllda cystor). De viktigaste bland dem är magnetisk resonanstomografi och datortomografi för att detektera cystisk bildning, bestämma dess lokalisering, storlek. Intravenös administrering av kontrast gör det möjligt att skilja en araknoid CSF-cysta från en tumör (tumören ackumulerar kontrast, cysten är inte).

Man bör komma ihåg att en arachnoidcyst oftare är resultatet av en annan neurologisk sjukdom eller dysfunktion i organsystem. För att identifiera de grundläggande orsakerna till en arachnoid cysta används följande diagnostiska metoder:

 • Blodprov för att upptäcka virus, infektioner, autoimmuna sjukdomar;
 • Blodprov för koagulation och kolesterolnivåer;
 • Dopplerstudie gör att du kan upptäcka en överträdelse av blodkärlens öppenhet, vilket resulterar i att en brist på hjärnblodtillförsel utvecklas;
 • Blodtrycksövervakning, registrering av tryckfluktuationer per dag;
 • Hjärtforskning.

Noggrann identifiering av orsakerna till utvecklingen av en arachnoid cyste gör att du kan välja den optimala behandlingen för cystisk bildning och minimera risken för återfall.

Arachnoid cystabehandling

Enligt dynamiken i utvecklingen av araknoida cyster skiljer sig frusna cystiska formationer och progressiva cyster. Som regel orsakar frysta formationer inte smärtsamma känslor för patienten, de utgör ingen risk för normal hjärnaktivitet. I det här fallet krävs inte behandling av arachnoidcysten. Med frysta former av cystor syftar diagnos och behandling till att identifiera de grundläggande orsakerna till cystbildning, samt eliminera och förebygga faktorer som bidrar till bildandet av nya cystor.

Med en progressiv typ av cystiska formationer innebär behandlingen av en arachnoid cyste en uppsättning åtgärder som syftar till att identifiera och eliminera orsakerna till cysten, liksom direkt avlägsnande av cysten själv.

Medicinsk behandling av en arachnoid cyste syftar till att eliminera inflammatoriska processer, normalisera cerebral blodtillförsel, återställa skadade hjärnceller.

Med ineffektiviteten eller den låga effektiviteten hos konservativa metoder för behandling av arachnoidcyster används radikala metoder. Indikationer för operation är:

 • Risk för bristning av arachnoidcysten;
 • Störningar i en patients mentala tillstånd med ökande frekvens av krampanfall och epileptiska anfall;
 • Ökat intrakraniellt tryck;
 • Stärker fokalsymtom.

De viktigaste metoderna för kirurgisk behandling av en arachnoid cysta är:

 • Dränering - avlägsnande av vätska från håligheten genom nålaspiration;
 • Shunting - skapa en dränering för vätskeflödet;
 • Fenestrering - excision av cysta.

Arachnoid cysta: konsekvenser, prognos, komplikationer

Med snabb diagnos och behandling av arachnoidcysten är prognosen mycket gynnsam. De viktigaste riskerna förknippade med utvecklingen av en arachnoid cysta är en ökning av den cystiska kroppens kompressiva effekt på hjärncentrerna, vilket resulterar i försämrade kroppsfunktioner, liksom brott på cysten. Efter avlägsnande av arachnoidcysten kan konsekvenserna vara nedsatt hörsel och syn, talfunktion. Om en arachnoid cysta inte diagnostiseras i tid kan konsekvenserna vara extremt farliga (hydrocefalus, hjärnbråck, död).

YouTube-video relaterad till artikeln:

Informationen är generaliserad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vid första tecken på sjukdom, kontakta din läkare. Självmedicinering är hälsofarligt!

Arachnoid cyste i hjärnan

Hjärnans arachnoidcysta, som är den vanligaste typen av hjärncysta, som finns i 4% av befolkningen, är en säck fylld med cerebrospinalvätska (cerebrospinalvätska) belägen i hjärnans arachnoidmembran. Vid cysteplatsen är vävnaden i araknoidmembranet uppdelat i två lager med ackumulering av vätska mellan dem..

Gör en MR-undersökning av hjärnan i St. Petersburg

Det är viktigt att komma ihåg att en cysta inte är en tumör och i de flesta fall antingen är asymptomatisk eller med mindre manifestationer och mycket sällan kräver operation..

Efter ursprung kan araknoida cyster delas in i:

 • Primär, bildad under intrauterin utveckling;
 • Sekundär, uppstår som ett resultat av skada eller trauma, inflammatoriska processer eller blödningar i hjärnan.

Enligt utvecklingsdynamiken finns det cystor:

 • Progressiv. Denna typ av cysta kännetecknas av en gradvis ökning av symtom associerade med det faktum att en cysta som växer i volym ökar sitt tryck på hjärnan..
 • Frysta. Dessa formationer är stabila och orsakar vanligtvis inte oro, de körs ofta utan symtom och vissa upptäcks bara av en slump under hjärnbildningen av andra skäl.

Symtom på arachnoidcysten

Beroende på cystans läge och storlek kan ett eller flera symtom uppstå:

 • Huvudvärk;
 • Illamående och kräkningar;
 • Slöhet, inklusive överdriven trötthet eller brist på energi;
 • Krampanfall;
 • Förseningar i utveckling
 • Hydrocephalus orsakad av en kränkning av den naturliga cirkulationen av cerebrospinalvätska;
 • Endokrina problem, såsom tidig puberteten
 • Ofrivillig skakning på huvudet;
 • Synproblem.

Ju större cysta desto fler symtom uppträder, deras frekvens och styrka ökar. Med långvarig och stark klämning kan det leda till irreversibla förändringar i hjärnvävnaden. Vid överdriven kompression och bristning av cystemembranen kan patienten dö.

Diagnostik och behandling av araknoida cyster

Cystor, som flyter utan några manifestationer, kan bara detekteras av en slump. När det gäller neurologiska manifestationer analyserar läkaren först patientens klagomål. Men manifestationerna kan bara indikera att det finns vissa funktionsfel i hjärnans arbete, men de tillåter inte klassificering av problemet. Hematom, hjärntumörer, cystor i hjärnan har samma symtom. För en mer korrekt diagnos kan din läkare ordinera elektroencefalografi, ekoencefalografi eller reoencefalografi. Nackdelen med dessa metoder är att de inte ger information om formationens exakta plats eller om dess natur..

Huvudmålet för all behandling för en arachnoid cysta är att dränera vätska och minska trycket på hjärnvävnaden..

Hittills är den mest exakta diagnostiska metoden som möjliggör en hög grad av noggrannhet för att särskilja en arachnoidcyst från en tumör eller hematom datortomografi (CT) och magnetisk resonanstomografi (MRI).

Detta kan åstadkommas på olika sätt, inklusive:

 • Bypass-operation. Med denna metod sätter kirurgen in ett rör (shunt) i cysten genom vilken vätska avleds till andra delar av kroppen (till exempel bukhålan), där den absorberas av andra vävnader.
 • Fenestration. I detta fall skapas hål i patientens skalle och cystväggarna för dränering och normalt flöde av cerebrospinalvätska..
 • Nålsugning och anslutning genom hålen på cystans inre del med det subaraknoida utrymmet för att dränera vätska in i det.

MR-diagnostik för arachnoid cysta

Trots att CT tillåter dig att exakt bestämma cystans storlek och plats, tillhandahålls den mest exakta och fullständiga informationen om formationen av MR. Vanligtvis, för att diagnostisera en arachnoid cysta, utförs en MR-skanning med införandet av kontrast i patientens blodomlopp. Samtidigt tenderar hjärntumörer att ackumulera kontrast, och cystor absorberar inte det från blodkärlen, vilket är mycket tydligt synligt på MR.

En MR-skanning kan också skilja en cysta från blödningar, hematom, hygrom, abscesser och andra sjukdomar med liknande symtom. Dessutom gör MR det möjligt att identifiera en cysta även i de fall där patienten ännu inte har några manifestationer, och cysten själv är bara några millimeter stor..

Gör en MR-undersökning av hjärnan i St. Petersburg

Andra åsikt för arachnoid cyste

Trots att MR-diagnostik med ett kontrastmedel ger läkaren nödvändig information finns det fortfarande en risk för fel. Det är främst förknippat med läkarens brist på kvarvarande erfarenhet av att tolka MR-resultat och identifiera cystor. Inte en enda patient är immun mot sådana misstag och de händer både i stora städer och i små städer. I denna situation är det enda sättet att utesluta ett fel eller åtminstone avsevärt minska sannolikheten att få en andra åsikt från en högt kvalificerad specialist

National Teleradiological Network (NTRN) ger dig möjlighet att få råd från landets ledande specialister inom MR-diagnostik, som har lång erfarenhet av att analysera tomografiska bilder av olika sjukdomar. För att få ett samråd behöver du bara ladda upp skanningsresultaten till vår server och på en dag får du ett åsiktsalternativ till din läkares åsikter..

Kanske kommer det att vara detsamma som det första medicinska yttrandet, kanske det kommer att skilja sig från det, men det andra yttrandet gör det definitivt möjligt för dig att minska risken för felaktig diagnos och felaktig behandling till nästan noll.

Symtom och behandlingar för arachnoid cysta i hjärnan

Arachnoid cyst i hjärnan är en godartad neoplasma i form av en urinblåsa placerad mellan hjärnans membran och fylld med cerebrospinalvätska. I de flesta fall är patologin asymptomatisk, det upptäcks av en slump under en MR. En stor formation kommer dock att sätta press på hjärnvävnaden, vilket leder till utvecklingen av obehagliga symtom. Det är värt att överväga mer detaljerat vad en arachnoid cysta är, dess orsaker, symtom och behandlingstaktik.

Typer av hjärncyster

Följande typer av neoplasmer skiljer sig beroende på lokalisering:

 1. Arachnoid cysta. Utbildning ligger mellan hjärnans membran. Det diagnostiseras oftare hos manliga patienter. I avsaknad av neoplasmtillväxt krävs inte behandling. I barndomen kan det orsaka uppkomst av hydrocephalus, en ökning av skalens storlek.
 2. Retrocerebellär arachnoid cyste i hjärnan. Utvecklingen av patologisk utbildning i organets tjocklek är karakteristisk. De främsta orsakerna: stroke, encefalit, nedsatt blodtillförsel. Retrocerebellär cysta kan förstöra nervceller i hjärnan.
 3. Subaraknooid cysta i hjärnan. Detta är en medfödd patologisk formation som upptäcks av en slump. Sjukdomen kan orsaka kramper, ostadig gång, dunkande inuti huvudet.
 4. Arachnoid cerebrospinalvätska cysta. Utbildning utvecklas hos patienter med aterosklerotiska och åldersrelaterade förändringar.

Beroende på orsakerna till utveckling är patologi:

 • primär (medfödd). Bildas under fostrets intrauterina utveckling eller som ett resultat av kvävning hos ett barn under förlossningen. Ett exempel på en sådan formation är en Blakes fickcysta;
 • sekundär. Patologisk utbildning utvecklas mot bakgrund av tidigare sjukdomar eller exponering för miljöfaktorer.

Enligt den kliniska bilden av sjukdomen finns det:

 • progressiva formationer. En ökning av kliniska symtom är karakteristisk, vilket är förknippat med en ökning av storleken på araknoidformationen;
 • frysta tumörer. Ha en latent kurs, öka inte volymen.

Att bestämma typen av hjärncysta enligt denna klassificering är av yttersta vikt för valet av effektiv terapitaktik..

Orsaker till arachnoid cysta

Medfödd (hjärncysta hos nyfödda) bildas mot bakgrund av störningar i processerna för hjärnans intrauterina utveckling. Framkallande faktorer:

 • intrauterin infektion hos fostret (herpes, toxoplasmos, cytomegalovirus, rubella);
 • berusning (alkoholintag, rökning, användning av läkemedel med teratogen effekt, drogberoende);
 • bestrålning;
 • överhettning (frekvent exponering för sol, bad, bastur).

En arachnoid cyste av huvud sinus kan utvecklas mot bakgrund av Marfan syndrom (mutation av bindväv), hypogenes av corpus callosum (frånvaro av septa i denna struktur).

Sekundära formationer utvecklas på grund av sådana förhållanden:

 • traumatisk hjärnskada;
 • hjärnoperation;
 • störningar i hjärncirkulationen: stroke, ischemisk sjukdom, multipel skleros;
 • degenerativa processer i hjärnan;
 • infektionssjukdomar (meningit, meningoencefalit, araknoidit).

En arachnoid cyste i den temporala regionen utvecklas ofta på grund av utvecklingen av ett hematom.

Kliniska manifestationer

I 80% av fallen leder en arachnoid cyste i hjärnan inte till utvecklingen av obehagliga symtom. Patologi kännetecknas av närvaron av ospecifika symtom, vilket komplicerar diagnosen. Sjukdomens manifestationer bestäms av lokaliseringen av den patologiska bildningen, dess storlek.

Följande vanliga tecken på hjärncysta utmärks:

 1. Yrsel. Detta är det vanligaste symptomet och beror inte på tid på dagen eller exponeringsfaktorer..
 2. Illamående och kräkningar.
 3. Kramper (ofrivillig muskelsammandragning och ryckningar).
 4. Huvudvärk. Karaktäriseras av utvecklingen av ett skarpt och intensivt smärtsyndrom.
 5. Möjligen dålig koordination (svindlande gång, balansförlust).
 6. Pulsation inuti huvudet, känsla av tyngd eller klämning.
 7. Hallucinationer.
 8. Förvirring av medvetandet.
 9. Svimning.
 10. Minskad synskärpa och hörsel.
 11. Domningar i lemmar eller delar av kroppen.
 12. Minnesskada.
 13. Buller i öronen.
 14. Hand- och huvudskakningar.
 15. Sömnstörning.
 16. Talstörning.
 17. Utveckling av förlamning och pares.

Med utvecklingen av sjukdomen utvecklas cerebrala symtom, vilket är associerat med sekundär hydrocefalus (kränkning av utflödet av cerebrospinalvätska).

Med en cysta i frontallappen kan följande symtom utvecklas:

 • minskad intellektuell nivå
 • pratsamhet
 • brott mot gång
 • tal blir sluddigt;
 • läpparna dras ut i form av ett rör.

Med en arachnoid cyste i lillhjärnan noteras följande symtom:

 • hypotoni i musklerna;
 • kränkningar av den vestibulära apparaten;
 • ostadig gång
 • ofrivilliga ögonrörelser;
 • utveckling av förlamning.

Det bör noteras att en cerebellär cysta kan vara en ganska farlig neoplasma..

En arachnoid neoplasma vid hjärnans botten kan provocera utvecklingen av sådana tecken:

 • kränkning av synorganens funktion;
 • strabismus;
 • oförmåga att röra ögonen.

Medfödd arachnoidmassa hos barn kan orsaka följande symtom:

 • pulsation av fontanellen;
 • minskad lemmton
 • desorienterat utseende;
 • kraftig uppstötning efter utfodring.

Den araknoida cysten i den bakre kranialfossan provocerar utvecklingen av sådana tecken:

 • ihållande huvudvärk;
 • förlamning av hälften av kroppen;
 • mentala störningar;
 • frekventa och svåra kramper.

Tystlobens cysta kännetecknas av utvecklingen av symtom på "frontalpsyken": patienter är inte kritiska för sitt eget välbefinnande, tårighet utvecklas, hörsel- och synhallucinationer uppträder.

Diagnostiska åtgärder

Under en rutinundersökning av en läkare är det omöjligt att identifiera en arachnoid tumör. Symtom kan bara indikera utvecklingen av patologiska formationer, därför kommer det att bli en anledning för att genomföra en hårdvaruundersökning:

 1. MR eller CT. Låter dig bestämma närvaron av en cysta, bedöma dess storlek, lokalisering.
 2. Kontrastangiografi. Hjälper till att eliminera förekomsten av maligna tumörer - cancer kan ackumulera kontrastmedel.
 3. Blodprov för infektioner.
 4. Bestämning av kolesterolnivån i blodomloppet.
 5. Doppler-ultraljud, som gör att du kan bedöma blodkärlens öppenhet.
 6. EKG och ultraljud i hjärtat. Utvecklingen av hjärtsvikt kan orsaka en försämring av hjärncirkulationen.

Funktioner vid behandling av araknoida cyster

Fryst bildning: arachnoidcyst i vänster temporal lob, cyst i hippocampus, bakre kranialfossa, hjärnbas, hjärnhjärna behöver inte behandlas, orsakar inte smärtsamma känslor. Patienter måste dock identifiera grundorsaker för att förhindra utveckling av nya lesioner..

Konservativ behandling av en arachnoid cysta i huvudet krävs endast med en progressiv formning. Läkemedel ordineras för att lindra inflammation, normalisera hjärncirkulationen och återställa skadade nervceller. Kursens varaktighet bestäms individuellt. Följande läkemedel används:

 • Longidaz, karipatin för resorption av vidhäftningar;
 • Actovegin, Gliatilin för att återställa metaboliska processer i vävnader;
 • Viferon, Thymogen för att normalisera immunitet;
 • Pirogenal, Amiksin - antivirala läkemedel.

Kirurgisk behandling av en araknoidformation börjar bara om konservativa tekniker är ineffektiva. Det finns sådana indikationer för kirurgiskt ingrepp:

 • risk för utbildningssprickor
 • kränkning av det mentala tillståndet
 • frekventa anfall och epileptiska anfall;
 • ökat intrakraniellt tryck;
 • ökade fokalsymtom.

Följande metoder för kirurgisk terapi används för arachnoid cystisk formationer:

 1. Dränering. Nålaspirationsmetoden avlägsnar effektivt vätska från CSF-tumören i vänster och höger lob.
 2. Bypass-operation. Tekniken innefattar dränering av formationen för att säkerställa utflödet av vätska.
 3. Fenestration. Involverar excision av en patologisk formation med hjälp av en laser.
 4. Kraniotomi. Detta är ett radikalt och effektivt förfarande. Metoden är mycket traumatisk, därför kan den leda till utveckling av farliga konsekvenser..
 5. Endoskopi. Detta är en lågtraumatisk teknik som låter dig ta bort innehållet i cystisk hålighet genom punkteringar.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande av primär arachnoidbildning består i att upprätthålla en hälsosam livsstil av en kvinna under graviditeten. För att förhindra utvecklingen av sekundära formationer behöver du:

 • bibehålla normala kolesterolnivåer;
 • övervaka blodtrycksnivån
 • med utvecklingen av infektiösa eller autoimmuna sjukdomar behövs snabb behandling;
 • övervaka välbefinnande efter hjärnskador.

Arachnoid cysta är en farlig sjukdom som har allvarliga konsekvenser i avsaknad av terapi. Om en patient konsulterar en läkare omedelbart efter att ha bestämt en neoplasma, följer alla rekommendationer, är prognosen optimistisk. Annars kommer cerebrospinalvätskecysten i höger temporal lob, arachnoidcyst i pinealkörteln eller någon annan del av hjärnan så småningom att orsaka obehagliga symtom, komplikationer (kramper, epilepsi, förlust av känslighet), död.

Konsekvenser av en arachnoid cyste i hjärnan

Arachnoid cyste i hjärnan är en cerebral vätskeinnehållande kavitet, vars kapsel är gjord av celler i araknoidmembranet eller bindväv. Den arachnoid cerebrospinalvätskecysten är lokaliserad mellan arachnoidmembranet och hjärnans yttre yta. Neoplasmas dynamik är övervägande latent, men med en ökning av innehållet av cerebrospinalvätska i cysten, kännetecknas den kliniska bilden av symtom på fokalsvikt och ett syndrom med ökat intrakraniellt tryck.

Den volymetriska processen sker i olika delar av hjärnan. De vanligaste platserna är den bakre kranialfossan, området kring Sylvianspåret och ovanför hypofysen. Mer än 4% av världens befolkning är bärare av cysta. Kvinnor blir sjuka fyra gånger mindre ofta än män.

Allmän

Arachnoid cyst i hjärnan i fostret är ofta associerad med andra patologier. Dessa är främst Marfans syndrom och dysgenes eller agenes av corpus callosum.

Genom sin struktur är en arachnoid cyst i hjärnan hos vuxna och barn:

 1. Enkel.
 2. Komplicerad.

En enkel bildning inuti är fodrad med celler i araknoida hjärnhinnor. En sådan volymetrisk process är benägen att producera cerebrospinalvätska. En komplex sjukdom består av en mängd olika vävnader, oftare ingår gliaceller i hjärnan i strukturen. Denna klassificering gäller inte praktisk neurologi. Uppgifter om den histologiska strukturen beaktas dock när en diagnos görs enligt den internationella klassificeringen av sjukdomar..

Enligt utvecklingsdynamiken finns:

 • Går framåt.
 • Frysta.

Symtom på en arachnoid cysta ökar snabbt i den första varianten. Den negativa dynamiken förklaras av en ökning av neoplasmas diameter, på grund av vilken bildningen pressar intilliggande vävnader och bestämmer den kliniska bilden av neurologiska störningar. Frysta cyster har positiv dynamik: de ökar inte i storlek och fortsätter i hemlighet. Denna klassificering används i praktisk neurologi: valet av behandling beror på typen av dynamik..

Livslängden beror på dynamiken. Så med en frusen cysta kan en person leva hela sitt liv och dö en naturlig död, eftersom utbildning inte har nått en kritisk storlek. På grund av bristen på en klinisk bild vet sådana människor vanligtvis inte att de har en omfattande process i huvudet..

Progressiva cystor minskar människors livskvalitet. Cystan är farlig med komplikationer, till exempel akut ocklusiv hydrocephalus, på grund av vilken hjärnstammens delar av hjärnan förskjuts och en person dör av ett brott mot de vitala funktionerna i medulla oblongata (andning och arbetet i det kardiovaskulära systemet).

Plikten till armén beror på hur allvarlig den kliniska bilden är. Så en ung man befrias helt från tjänst om det finns ett hypertoniskt syndrom och allvarliga neurologiska störningar i den kliniska bilden. En försening på 6 månader eller ett år ges till en ung man om hans kliniska bild avslöjar måttliga neurologiska störningar och det inte finns något syndrom med ökat intrakraniellt tryck.

Anledningarna

Efter ursprung är neoplasman av två typer:

 1. Medfödd arachnoid cyste. Det andra namnet är sann cysta. Den medfödda formen är resultatet av abnormiteter i utvecklingen av fostrets centrala nervsystem under intrauterin mognad. Sådana defekter utvecklas som ett resultat av intrauterina infektioner (herpes, toxoplasmos, rubella), maternell berusning (alkohol, droger), strålning.
 2. Förvärvad cysta. Det utvecklas på grund av effekterna av livstidsskäl: kraniocerebralt trauma, neuroinfektioner, hjärnblödning och hematom, genomgick hjärnkirurgi.

Klinisk bild

Varje hjärncysta kännetecknas av ett syndrom med ökat intrakraniellt tryck. Dess tecken:

 • sprängande huvudvärk, yrsel;
 • kräkas att kräkas
 • öronbuller, nedsatt synnoggrannhet
 • en känsla av pulsation i templen;
 • felaktig gång
 • dåsighet;
 • känslomässig labilitet, tårighet, irriterbarhet, sömnstörningar.

När sjukdomen fortskrider och ökar i diameter blir symtomen mer uttalade. Så huvudvärken blir kronisk, ökar med en förändring i huvudets position. Hörseln minskar, diplopi uppträder (dubbelsyn i ögonen), flugor dyker upp framför ögonen med en kraftig förändring i kroppens position, i ögonen själva blir det mörkare.

Bristande neurologiska symtom utvecklas. Tal är upprörd: patienter talar otydligt, ord och ljud är oartikulerade, det är svårt för andra att förstå deras konversation. Koordinationssfären är upprörd, gången störs. Muskelstyrkan är försvagad, ofta av typen hemipares (en minskning av styrkan hos skelettmusklerna i armen och benet på ena sidan av kroppen). Förlust av ett känsligt område med hemitype är möjligt. Medvetandet är ofta upprörd: synkope (kortvarig medvetslöshet) observeras. Den kliniska bilden kompletteras också med anfall och psykiska störningar av typen av elementära visuella eller hörselhallucinationer.

Om cysten är medfödd utvecklas barnet långsammare. Han visar tecken på försenad psykomotorisk utveckling. Senare börjar han sitta, tar senare de första stegen och uttalar de första bokstäverna. Skolprestanda minskar jämfört med genomsnittet för andra barn.

Symtom beror också på lokaliseringen av den volymetriska processen:

 1. Arachnoid cyste i vänster temporal lob. Det åtföljs av nedsatt hörsel- och taluppfattning. Ofta förstår patienter inte talat språk, men det finns fortfarande en möjlighet att bilda sina egna meningar.
 2. Arachnoid cyste av PCF. Beläget i den bakre fossa, kan cysta komprimera och skada lillhjärnan. Arachnoid cyste i lillhjärnan kommer att leda till nedsatt koordination och gång.
 3. Tecken på arachnoid cerebrospinalvätska cysta i vänster laterala klyftan i hjärnan är vanligtvis knapp. En typisk manifestation är syndromet med ökat intrakraniellt tryck. Dock kan den araknoida cysten i lateral spricka i hjärnan till vänster manifestera sig som kramper eller sväljproblem.
 4. Cisterna magnas araknoida cysta manifesteras av ett typiskt hypertensivt syndrom.

Diagnostik

Två neuroimaging-metoder har det största diagnostiska värdet:

 • Datortomografi. På CT-skanningar har cystor tydliga konturer. Tumören själv förskjuter intilliggande strukturer.
 • Magnetisk resonanstomografi. Cysten på MR har liknande parametrar. Magnetisk tomografi hjälper till vid differentiell diagnos av cystor, till exempel med hjälp av MR kan en arachnoid cyste särskiljas från en epidermoid cysta. Med hjälp av magnetisk resonanscisternografi är det möjligt att identifiera väggarna i intilliggande vävnader intill cysten.

Screeningsmetoder används för nyfödda, i synnerhet neurosonografi och spiraltomografi. Om du är osäker föreskrivs magnetisk resonans i kontrastförstärkt angiografiläge.

Vid diagnosen ordineras också rutinmetoder: fullständigt blodantal, biokemiskt blodprov, analys av cerebrospinalvätska. En undersökning av en neurolog, psykolog och psykiater anges. Dessa specialister bedömer den mentala och neurologiska statusen: medvetenhetens integritet, känslighet, rörelse, närvaron av kramper, hallucinationer eller känslomässiga störningar.

Behandling

Om utbildningen är av normal storlek tillämpas inte behandling. Läkemedelsbehandling beror på den kliniska bilden. Oftast dominerar syndromet med ökat intrakraniellt tryck och tecken på hydrocefalus är närvarande. I detta fall visas patienten diuretika. De minskar vätskenivån i kroppen och eliminerar därmed symtomen på dropp.

Det viktigaste sättet att eliminera orsaken till symtomen är kirurgi. I vilka fall indikeras kirurgiskt ingrepp:

 1. syndrom med ökat intrakraniellt tryck och hydrocefalus orsakad av det;
 2. växande underskott neurologiska symtom;
 3. cystor som påverkar eller förskjuter intilliggande hjärnstrukturer;
 4. brott mot CSF-dynamiken.

I vilka fall operationen inte kan utföras:

 • allvarliga dekompenserade tillstånd, åtföljda av nedsatta vitala funktioner (andning och hjärtslag);
 • akut hjärnhinneinflammation eller encefalit.

Operationsförloppet övervakas av intraoperativ ultraljuddiagnostik och neuronavigation.

 1. Endoskopi. Under operationen dissekeras cystens väggar och meddelanden skapas med det ventrikulära systemet, särskilt med hjärnans cisterner.
 2. Mikrokirurgisk metod. Först dissekeras dura mater, sedan dissekeras väggarna i neoplasman. En del av det borttagna materialet skickas för laboratorieforskning.
 3. Flytande shuntmetod. Syftet med operationen är att tömma cystvätskan i närmaste kommunicerade hålighet.

Möjliga postoperativa komplikationer:

 • liquorrhea (möjligt läckage av cerebrospinalvätska från såret);
 • kirurgisk sårnekros;
 • sömavvikelse.

Efter operationen bör en vuxen eller ett barn följas upp av en neurolog, ögonläkare, neuropsykolog, barnläkare och neurofysiolog. Magnetisk resonanstomografi och datortomografi måste utföras varje år.

Behandling med folkmedicin rekommenderas inte. Inte ett enda recept för traditionell medicin har en evidensbas. Genom att göra hembehandling förlorar patienten pengar och tid.

Är getsjukdom farligt? Komplikationer och svårighetsgraden av den kliniska bilden beror på typen: frusen eller progressiv bildning. Det första alternativet är inte farligt. Progressiv volymetrisk process kan vara dödlig.