Huvud > Skleros

Tecken och behandling av arachnoid cerebrospinalvätska cysta

Arachnoid cysta är en massa som ligger i hjärnan, huvudsakligen fylld med cerebrospinalvätska. Neoplasmas väggar bildas av strukturerna i arachnoid (arachnoid) membranet eller bindväv. Håligheterna är lokaliserade i området mellan medulla och arachnoidmembranet. Typisk plats - i cerebrospinalvätskecisterner, bakre fossa i skallen, temporala lober. Oftare upptäcks hos män och i barndomen.

Kännetecken för sjukdomen

En CSF-cysta är en bildning i hjärnvävnaderna som inte är en tumör, vilket bekräftas av den morfologiska strukturen. Det är ett hålrum isolerat från andra hjärnstrukturer med flytande innehåll och täta väggar. Stora cystiska formationer anses vara kliniskt signifikanta, vilket orsakar mekanisk kompression, kompression, deformation av de omgivande vävnaderna - medulla, vägarna för utflödet av cerebrospinalvätska, element i cirkulationssystemet som förser hjärnan.

Araknoida cyster är sådana formationer, vars andel, enligt resultaten av intravital instrumental diagnostik, är lika med 1% av alla volymetriska processer som förekommer i hjärnan, vilket är mindre än det som detekterades under obduktioner (5 fall per 1000 patienter). Normalt, hos vuxna och barn, är araknoida CSF-cystor frånvarande i vävnaderna i hjärnan. Om de är närvarande bestämmer graden av hälsoeffekt storleken. Beroende på volymen på det cystiska hålrummet skiljer man sig mellan olika typer av formationer:

 • Liten (volymen överstiger inte 30 ml).
 • Medium (volymen överstiger inte 70 ml).
 • Stor (volym överstiger 70 ml).

Stora formationer är nästan alltid associerade med förskjutning (förskjutning) av hjärnstrukturer, vilket leder till uppkomsten av neurologiska underskott. Suprassellar (växer djupare in i skallen) anses vara den farligaste, eftersom den nästan alltid orsakar ocklusion eller hydrocephalus. Behandling av hydrocephalic syndrom ensam i detta fall är inte tillräckligt på grund av signifikant kompression av hjärnstrukturerna med uppkomsten av fokalsymptom.

Klassificering av patologi

Araknoida cystor är primära och sekundära. I det första fallet verkar de som en medfödd missbildning. För det andra - som ett resultat av patologiska processer som har påverkat hjärnvävnaden. Väggarna i en sekundär neoplasma bildas av kollagen, ärrvävnad.

I 88% av fallen finns det enstaka cystiska formationer, i 12% av fallen - flera. Platsen för multipeln i 5% av fallen täcker båda halvklotet. Araknoida förändringar klassificeras beroende på platsen och arten av tillväxten av cystisk bildning. Tilldela formulär:

 1. Lokaliserad i Sylvian (lateral) spricka (34% av fallen). Medfödd anomali. Symtom beror på hålighetens diameter och graden av förskjutning (förskjutning) av den närliggande hjärnvävnaden. Oftare manifesterar det sig som en känsla av fullhet i huvudområdet, vilket åtföljs av pulsation, utseendet av buller i öronen samtidigt som hörselns funktion bibehålls. Frekventa anfall och synstörningar.
 2. Suprassellar (2% av fallen). Medfödd form. Kaviteten är oftare lokaliserad i korsningsområdet som bildas av optiska nerver. Visas av yrsel, synstörning, nedsatt motorisk koordination.
 3. Lokaliserat i sidoventrikelområdet (2% av fallen). Medfödd eller förvärvad form. Den kliniska bilden presenteras av motoriska och synstörningar, hörselnedsättning (sensorineural hörselnedsättning), tinnitus, dysfagi (sväljstörning).

Cerebellar (lokaliserad i cerebellarregionen) cysta som bildas i hjärnan förekommer med en frekvens på 32% av fallen. Det manifesteras av nedsatt motorisk koordination, förändringar i muskeltonus (hypotoni), nystagmus (vanligtvis horisontellt). Patienten har en gångförändring som blir instabil, vacklande.

Arachnoid liquor cyste lokaliserad i den bakre kranialfossan åtföljs av okulomotoriska störningar (strabismus, förlust av synfält, förlamning av optiska nerver). Cystisk bildning i området för höger eller vänster frontallapp manifesteras av karakteristiska symtom - försämring av kognitiva förmågor, förändring i gång, talfunktion (afasi).

Orsaker till arachnoid cysta

De exakta orsakerna till händelsen har inte identifierats. Subaraknoidcysta är oftare en medfödd patologi i cerebrospinalvätskecirkulationssystemet. Väggarna i den volumetriska neoplasman representeras av vävnaden i araknoidmembranet, innehållet är cerebrospinal eller en vätska liknande i komposition.

En medfödd arachnoidcyst, bildad i hjärnan, anses vara sant, hänvisar till den primära formen av patologi. Enligt resultaten av ultraljudsdiagnostik under den perinatala perioden bildas cystiska håligheter i fostrets hjärna under 20-30 veckors utveckling. CSF-cystor av sekundär form visas i huvudet på grund av olika skäl:

 • Tidigare sjukdomar med infektiös etiologi (meningit, encefalit).
 • Kirurgisk ingrepp i huvudområdet.
 • Traumatisk hjärnskada.
 • Agenes (förlust av förmågan att utvecklas helt) av corpus callosum.
 • Marfans syndrom. En genetiskt ärftlig sjukdom som kännetecknas av dysplasi (missbildning) av bindväv.

Araknoida förändringar av vätske-cystisk natur är en sådan patologisk process som inte åtföljs av en förändring i vävnadsstruktur på mobilnivå, vilket bekräftar neoplasmas icke-tumörart. Kirurgiskt avlägsnande av cystisk bildning eller dess innehåll indikeras i närvaro av neurologiska symtom och frånvaro av terapeutiska resultat efter konservativ behandling.

Symtom

Symtom på en arachnoid cysta som bildas i hjärnan hos nyfödda beror på platsen, graden av isolering från de utrymmen där cerebrospinalvätskan är belägen och avståndet från cerebrospinalvätskans cirkulationsvägar. CSF-cystor är oftare asymptomatiska och detekteras i barndomen eller i vuxenlivet. Upptäcks vanligtvis av en slump under en instrumental diagnostisk studie som föreskrivs av annan anledning.

Neurologiska symtom uppträder som ett resultat av spridningen av cystisk bildning, när en masseffekt uppstår - en påtaglig effekt på de närliggande intrakraniella strukturerna. Symtom uppträder hos 20% av patienterna med diagnostiserad patologi. Oftare är manifestationerna av sjukdomen associerade med hydrocefaliskt syndrom, vilket framkallar uppkomsten av allmänna hjärnsymptom:

 1. Huvudvärk.
 2. Illamående, anfall av upprepade kräkningar.
 3. Ataxi, rörelsestörningar.
 4. Hemipares, konvulsivt syndrom.
 5. Psyko-emotionella störningar.

Mindre vanligt finns det tecken på fokal skada på hjärnvävnaden, vilket ofta är förknippat med brist på cystväggen. Specifika tecken läggs till de viktigaste symptomen hos spädbarn:

 1. Deformation av skallen.
 2. Divergens av kranial suturer.
 3. Utbuktande fontanelle.
 4. Slöhet, apati, dåsighet.
 5. Ingen aptit.
 6. Tecken på lesion i pyramidkanalen (patologiska reflexer, pares, förlamning).
 7. Försenad psykomotorisk utveckling.

En subaraknooid cysta, bildad i hjärnan, hos barn förekommer i fyra varianter av den kliniska bilden. Beroende på egenskaperna hos manifestationen av symtom är förloppet av en arachnoid cysta som har uppstått i hjärnan hos ett barn:

 • Blixtsnabb (2% av fallen).
 • Akut (6% av fallen).
 • Kronisk (28% av fallen).
 • Remitting (2% av fallen).

Symtom kan förekomma flera veckor efter födseln eller i sen barndom och vuxen ålder. Patologin kännetecknas av en pseudotumorös (liknar en tumörprocess) kurs och frånvaron av spår av inflammation i hjärnhinnorna.

Diagnostik

Samråd med barnläkare (för barn), neurolog, ögonläkare anges. Ett blodprov visar förekomst eller frånvaro av infektiösa patogener, tecken på autoimmuna sjukdomar, kolesterolnivån och andra strukturella komponenter och koagulation. Den ledande metoden för instrumentell forskning - MR i hjärnans område.

Ofta utförs en ytterligare studie i CT-format. Neuroimaging låter dig exakt bestämma platsen för cystisk hålighet, för att bestämma graden av påverkan på närliggande områden av frisk vävnad. Andra metoder för instrumentell forskning:

 1. Röntgen.
 2. Angiografi.
 3. Ultraljudsdiagnostik.
 4. Neurosonografi (ordinerad för nyfödda).
 5. Elektroencefalografi.

För att exakt identifiera kommunikationskanalerna mellan cystisk kavitet och vägarna för CSF-cirkulation används följande metoder: CT-myelocisternografi och CT-ventrikulografi med införandet av ett kontrastmedel. Bilden av arachnoidförändringar av den vätske-cystiska naturen under MR- och CT-studierna visar närvaron av foci med densiteten hos cerebrospinalvätskan, vilket bekräftar formationens cystiska, icke-tumöriska natur.

Under instrumentell forskning observeras oftare expansion av kammarna och extracerebrala (isolerade i hjärnan) utrymmen som innehåller cerebrospinalvätska. Elektroencefalografi utförs före och efter operationen. I det andra fallet, för att bestämma resultaten av behandlingen och rätt val av antikonvulsiva medel.

En oftalmologisk undersökning avslöjar ofta partiell atrofi i synnervhuvudet. När det gäller platsen för arachnoidcysten i PCF-området avslöjar resultaten av ekografi (ultraljudundersökning) förändringar som är karakteristiska för cystiska formationer av cerebellär lokalisering. Differentiell diagnos utförs i förhållande till patologier och abnormiteter i utvecklingen av lillhjärnan.

Behandlingsmetoder

Läkaren väljer taktiken för att behandla en arachnoid cysta som bildas i hjärnan individuellt, med hänsyn till karaktären av sjukdomsförloppet och svårighetsgraden av neurologiska symtom. I vissa fall utförs symptomatisk konservativ terapi, i andra fall indikeras kirurgi. Kirurgiska behandlingar för en arachnoid cysta som bildas i hjärnan inkluderar:

 1. Bypass-operation. Konstgjord borttagning av cysteinnehåll med hjälp av ett dräneringssystem.
 2. Endoskopisk fenestration. Excision av en del eller hela cysten tillsammans med väggarna genom ett litet snitt i kranialbenet eller näspassagen.
 3. Dränering (nålaspiration).

Kirurgiskt ingrepp utförs genom kraniotomi (öppning av skallen) eller genom den endoskopiska metoden genom att införa traditionella eller ventillösa shuntar för att tömma innehållet i cystisk hålighet. I det andra fallet minskar den traumatiska effekten på hjärnans strukturer. Kraniotomi med fullständig excision av väggarna i den cystiska formationen utförs om det finns en volymetrisk effekt på intilliggande hjärnstrukturer i det lokala området.

Bypass-kirurgi involverar implantering av en shunt (ett konstgjort kärl för dränering av cerebrospinalvätska) i cysthålan eller i kammarsystemet. Endoskopiska operationer utförs för att bilda en anastomos mellan cystisk kavitet och cisternerna i kammarsystemet. Bland komplikationerna är det värt att notera blödningar (4,5% av fallen), infektion, skada på vaskulär-neurala vävnader, utplåning (blockering) av ventrikulära katetrar, vilket kräver upprepade kirurgiska ingrepp. Indikationer för operationen:

 • En ökning av kammarens storlek (enligt resultaten från MR-studier).
 • Periventrikulärt cerebralt ödem (baserat på neuroavbildningsresultat).
 • Hydrocefaliskt syndrom (kräkningar, intensiv smärta i huvudområdet, svår att lindra med traditionella smärtstillande medel, en signifikant ökning av huvudets diameter och svullnad av fontanelle hos spädbarn).
 • Ökande neurologiska underskott.

Efter operationen upplever mer än 80% av patienterna regression av kliniska symtom. Kontraindikationer för kirurgisk behandling av cerebrala CSF-cyster inkluderar:

 • Den inflammatoriska processen, oavsett lokalisering, fortsätter i fasen av förvärring eller partiell remission.
 • Allvarlig anemi - minskad hemoglobinnivå.
 • Allvarligt funktionellt tillstånd i kroppen (instabil hemodynamik, andningssvårigheter, koma, utmattning).

Huvuduppgifterna för operationen: återställande av normal cirkulation av cerebrospinalvätska, minskning av cystisk kavitets diameter, minskning av intrakraniellt tryck.

Konsekvenser och prognos

Prognosen och livslängden för en cystbrospinalvätska som upptäcks i hjärnan beror på massans diameter och graden av inflytande på närliggande hjärnstrukturer. Små cystiska håligheter utgör ofta inte ett hot mot patientens hälsa och liv.

I 20% av fallen, när volymen av neoplasman överstiger 70 ml, uppstår en masseffekt som kräver kirurgisk behandling. Prognosen beror i det här fallet på operationens framgång (eliminering av kompression, minskning av storleken på neoplasman, frånvaro av postoperativa komplikationer).

Förebyggande inkluderar en hälsosam livsstil för modern under graviditeten. Det är nödvändigt att organisera god näring, säkerställa lång vila och sömn (minst 7 timmar om dagen), undvika berusning och okontrollerat intag av läkemedel. Skydd mot infektionssjukdomar under graviditeten är av stor betydelse..

En arachnoid cysta upptäcks oftare i tidig barndom och är vanligtvis asymptomatisk. Med en ökning av storleken på det cystiska kaviteten ökar sannolikheten för framträdande av progressiva neurologiska symtom och hypertensivt hydrocefaliskt syndrom, vilket kräver akut kirurgisk behandling.

Arachnoid cysta

En hjärncysta är en ihålig patologisk formation fylld med en vätska som liknar sammansättningen med cerebrospinalvätskan, som har olika lokalisering i hjärnan. Det finns två huvudtyper av hjärncyster: arachnoid, retrocerebellär cyster.

Arachnoid cyste i hjärnan är en godartad, ihålig bildning, fylld med vätska, som bildas på ytan av hjärnan i regionen av dess arachnoid (arachnoid) membran.

De araknoida hjärnhinnorna är en av de tre hjärnhinnorna belägna mellan den ytliga dura mater och den djupa pia mater.

Väggarna i en arachnoidcyste bildas antingen av cellerna i hjärnans arachnoidmembran (primär cysta) eller av cicatricial kollagen (sekundär cyste). En arachnoid cyste kan vara av två typer:

 • Primär eller medfödd arachnoidcyst är en konsekvens av abnormiteter i utvecklingen av hjärnans membran i fostret som ett resultat av exponering för fysiska och kemiska faktorer (läkemedel, strålningsexponering, giftiga ämnen);
 • Sekundär eller förvärvad arachnoidcysta är en konsekvens av olika sjukdomar (hjärnhinneinflammation, agenes i corpus callosum) eller en komplikation efter skador, kirurgi (blåmärken, hjärnskakning, mekanisk skada på hjärnans yttre membran).

I de flesta fall är utvecklingen av en arachnoid cyste asymptomatisk. Uttalade neurologiska symtom förekommer endast i 20% av fallen.

Bland de faktorer som påverkar utseendet och tillväxten av en arachnoid cysta är:

 • Inflammatorisk process av hjärnhinnorna (virus, infektion, araknoidit);
 • En ökning av vätsketrycket inuti cystisk bildning;
 • Hjärnskakning eller något annat trauma i hjärnan hos en patient med en redan existerande arachnoid cysta.

Symtom på arachnoid retrocerebellär cysta

I de flesta fall är hjärncyster (araknoid, retrocerebellär cystor) asymptomatiska. Dessa tumörer upptäcks under nästa undersökning av patienten eller under diagnos av neurologiska sjukdomar med liknande symtom. Symtom på en arachnoid cysta är ospecifika. Svårighetsgraden av symtomen på en arachnoid, retrocerebellär cysta beror på placering och storlek på formationen. Hos de flesta patienter observeras cerebrala symtom associerade med kompression av vissa delar av hjärnan. Det är extremt sällsynt att fokalsymtom observeras på grund av bildandet av ett hygrom, brist på arachnoidcysten.

De viktigaste symtomen på en arachnoid, retrocerebellär cysta:

 • Yrsel som inte orsakas av andra faktorer (trötthet, anemi, medicinering, graviditet hos kvinnor)
 • Illamående, kräkningar, inte orsakade av andra faktorer (tar mediciner, förgiftning, andra sjukdomar);
 • Hallucinationer, psykiska störningar;
 • Krampanfall;
 • Medvetslöshet;
 • Känslor av domningar i armar och ben, hemiparesis;
 • Huvudvärk, brist på samordning
 • Känsla av dunkande, fullhet i huvudet;
 • Hörsel- och synskada;
 • Tydligt erkännande av tinnitus samtidigt som hörseln bevaras;
 • Känsla av tyngd i huvudet;
 • Ökad smärta när du rör huvudet.

Det bör noteras att med den sekundära typen av araknoidcysta kan den kliniska bilden kompletteras med symtom på den underliggande sjukdomen eller trauma, vilket är grundorsaken till bildandet av cystisk hålighet..

Diagnostik av arachnoid cerebrospinalvätska cysta

Olika metoder används för att diagnostisera araknoid CSF-cystor (CSF-fyllda cystor). De viktigaste bland dem är magnetisk resonanstomografi och datortomografi för att detektera cystisk bildning, bestämma dess lokalisering, storlek. Intravenös administrering av kontrast gör det möjligt att skilja en araknoid CSF-cysta från en tumör (tumören ackumulerar kontrast, cysten är inte).

Man bör komma ihåg att en arachnoidcyst oftare är resultatet av en annan neurologisk sjukdom eller dysfunktion i organsystem. För att identifiera de grundläggande orsakerna till en arachnoid cysta används följande diagnostiska metoder:

 • Blodprov för att upptäcka virus, infektioner, autoimmuna sjukdomar;
 • Blodprov för koagulation och kolesterolnivåer;
 • Dopplerstudie gör att du kan upptäcka en överträdelse av blodkärlens öppenhet, vilket resulterar i att en brist på hjärnblodtillförsel utvecklas;
 • Blodtrycksövervakning, registrering av tryckfluktuationer per dag;
 • Hjärtforskning.

Noggrann identifiering av orsakerna till utvecklingen av en arachnoid cyste gör att du kan välja den optimala behandlingen för cystisk bildning och minimera risken för återfall.

Arachnoid cystabehandling

Enligt dynamiken i utvecklingen av araknoida cyster skiljer sig frusna cystiska formationer och progressiva cyster. Som regel orsakar frysta formationer inte smärtsamma känslor för patienten, de utgör ingen risk för normal hjärnaktivitet. I det här fallet krävs inte behandling av arachnoidcysten. Med frysta former av cystor syftar diagnos och behandling till att identifiera de grundläggande orsakerna till cystbildning, samt eliminera och förebygga faktorer som bidrar till bildandet av nya cystor.

Med en progressiv typ av cystiska formationer innebär behandlingen av en arachnoid cyste en uppsättning åtgärder som syftar till att identifiera och eliminera orsakerna till cysten, liksom direkt avlägsnande av cysten själv.

Medicinsk behandling av en arachnoid cyste syftar till att eliminera inflammatoriska processer, normalisera cerebral blodtillförsel, återställa skadade hjärnceller.

Med ineffektiviteten eller den låga effektiviteten hos konservativa metoder för behandling av arachnoidcyster används radikala metoder. Indikationer för operation är:

 • Risk för bristning av arachnoidcysten;
 • Störningar i en patients mentala tillstånd med ökande frekvens av krampanfall och epileptiska anfall;
 • Ökat intrakraniellt tryck;
 • Stärker fokalsymtom.

De viktigaste metoderna för kirurgisk behandling av en arachnoid cysta är:

 • Dränering - avlägsnande av vätska från håligheten genom nålaspiration;
 • Shunting - skapa en dränering för vätskeflödet;
 • Fenestrering - excision av cysta.

Arachnoid cysta: konsekvenser, prognos, komplikationer

Med snabb diagnos och behandling av arachnoidcysten är prognosen mycket gynnsam. De viktigaste riskerna förknippade med utvecklingen av en arachnoid cysta är en ökning av den cystiska kroppens kompressiva effekt på hjärncentrerna, vilket resulterar i försämrade kroppsfunktioner, liksom brott på cysten. Efter avlägsnande av arachnoidcysten kan konsekvenserna vara nedsatt hörsel och syn, talfunktion. Om en arachnoid cysta inte diagnostiseras i tid kan konsekvenserna vara extremt farliga (hydrocefalus, hjärnbråck, död).

YouTube-video relaterad till artikeln:

Informationen är generaliserad och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vid första tecken på sjukdom, kontakta din läkare. Självmedicinering är hälsofarligt!

Klassificering av araknoida cystor i hjärnan och deras terapi

Arachnoid cyste (cerebrospinalvätska) är en godartad hålighet fylld med cerebrospinalvätska. En bubbla bildas i hjärnans membran från cellerna i spindelvävnaden. Ibland dyker inte sådan utbildning ut, den är inte utsatt för tillväxt och påverkar inte patientens tillstånd.

Ibland uppstår inte araknoidbildningen, den utsätts inte för tillväxt och påverkar inte patientens tillstånd.

Men med patologins progression noteras en effekt på hjärnans membran. Gradvis komprimerar CSF-cysten vävnaderna, vilket leder till symtom från nervsystemet.

Typer av tumörer

Araknoida cystor i hjärnan klassificeras enligt flera parametrar. Baserat på typ och underart väljer läkare nödvändiga behandlingsmetoder.

Efter typ av struktur:

 • Enkel CSF-cysta. Utbildningshålan är fodrad med celler från det subaraknoida membranet. De producerar cerebrospinalvätska, men expanderar inte till andra delar av vävnaden.
 • Komplicerad CSF-cysta. Det är format som ett enkelt hålrum, men innehåller andra delar av orgelet. Komplexa formationer kan växa snabbt.
 • Primär eller medfödd (onormala processer under intrauterin bildning).
 • Sekundär eller förvärvad (en följd av stroke, hjärnskakning, inflammation, blödning i hjärnvävnader).

Efter klinisk typ:

Uppdelad i progressiv och frusen.

 • Progressiv spritcyst. Det kännetecknas av en ökning av kaviteten och innehållet. Neurologiska manifestationer ökar gradvis, vilket väsentligt påverkar patientens livskvalitet.
 • Fryst CSF-cysta. Hålighetens tillväxt är utesluten. Har ofta en latent kurs, därför bestäms den i sällsynta fall vid passering av instrumental diagnostik.

Efter typ av lokalisering (underart):

Orsaker till arachnoid cysta

Arachnoid cysta av den primära typen utvecklas mot bakgrund av genetiska medfödda patologier, liksom med förändringar i hjärnvävnad på grund av syrebrist. Gravida kvinnor som lider av olika infektionssjukdomar löper risk för tillväxten av en retrocerebellär arachnoidcyst i fostret. Utvecklingen av en tumör i det subaraknoida utrymmet noteras när en gravid mor använder antibiotika, vissa grupper av droger eller alkohol.

Orsaker till bildandet av en sekundär nedre retrocerebellär arachnoid cysta:

 • Morphans syndrom;
 • förlamning;
 • felaktig funktion av neuroner;
 • mekanisk skada;
 • vävnadsrevor under operationen.

Förvärvade formationer finns med araknoidit. Serös inflammation i araknoidområdet kan orsakas av bakteriell kontaminering. I sådana fall påverkar det patogena innehållet kärlen och organet negativt, vilket orsakar störningar i det mentala tillståndet..

Symtom

Hur kan en tumör vara farlig? Vilka brott kan det orsaka när det ökar?

Om massan är onormal i storlek kan patienten utveckla huvudvärk.

Med en ökning av cerebrospinalvätska som finns i arachnoidcysten i den vänstra temporala loben eller dess andra typer, uppstår en ytterligare belastning på nervsystemet. Intrakraniella massor komprimerar vävnader och blodkärl, vilket leder till ökat tryck. Neurologiska manifestationer beror på tumörens form. Om den inte har normal storlek kan patienten utveckla cefalalgi - huvudvärk. Cysten i den temporala loben i hjärnan leder till svår smärta, periodisk yrsel, ljud uppträder i öronen.

Av stor betydelse är cisternens områden i fyrdubblet (mellanhjärnans övre vägg). Cisternerna består av membranark och spelar rollen som "akvedukt" genom vilken cerebrospinalvätskan cirkulerar. De är också ansvariga för den normala funktionen av vaskulär plexus. Om bildandet under progressionen har påverkat Bichats klyft försämras impulsöverföringen kraftigt. Detta leder till utveckling av kramper, skakningar (skakningar), avvikelser i hörsel och syn hos patienten..

Med en ökning av cerebrospinalvätska uppstår ytterligare belastning på nervsystemet..

Allvarlig kompression av hjärnan gör symtomen uttalade. Tillsammans med smärta, illamående, kräkningar uppträder, tryck verkar på ögonkulorna. I extremiteterna minskar muskeltonen, patienten lider av svimning. Barn har hallucinationer och mental utveckling är kraftigt försenad.

Med en arachnoid cyste i den bakre kranialfossan, finns det ett direkt beroende av försämringen av intelligens på kompression av frontlobberna. Deras aktivitet minskar, vilket återspeglas i en persons beteende.

Arachnoid cysta i den bakre fossa.

Med långvarig hjärnkompression och undertryckande av nervimpulser utvecklas irreversibla degenerativa hjärnprocesser. Potentiell bristning av tumören ökar risken för dödsfall.

Diagnostik

För att klargöra diagnosen och bekräfta förekomsten av en arachnoid cyste i hjärnan utförs flera typer av studier.

MR och CT är de mest exakta diagnostiska verktygen.

 • MR. Det används som en informativ diagnos för att identifiera alla typer av tumörer. Under magnetisk resonansavbildning specificeras typ och plats för cysten, liksom nivån på dess negativa effekt på hjärnhinnorna.
 • CT. Metoden är analog med MR. För diagnostik används ett speciellt kontrastmedel som ackumuleras i tumörens hålighet eller väggar. Med hjälp av datortomografi är det lätt att ta reda på om en arachnoidmassa är malign.
 • Ultraljud. Ultraljuds- och dopplerstudier bedömer blodkärlens tillstånd (minskning, förändringar i permeabilitet) och blodflödets styrka.

Blodtrycksövervakning gör att du kan bestämma det hypertensiva syndromet samt frekvensen av tryckstegringar. Under stillastående förhållanden görs detta med en speciell apparat. Alla indikatorer registreras och registreras, sedan bestämmer specialisten avvikelsen från normen.

Den röda pilen indikerar området för ryggmärgskompression med symtom på myelopati, den gula pilen indikerar den bildade intracerebrala cysten i ryggmärgen (syringomyelit cyste).

Med en arachnoid cyste i ryggmärgen noteras liknande symtom. Patienten kan ha förlamning, kramper och huvudvärk. Under diagnosen är det viktigt för läkaren att utesluta eller bekräfta diagnosen. Med en perineural arachnoid cysta krävs en annan typ av konservativ behandling eller operation.

Funktioner av terapi

Behandling av en död tumör krävs inte. Men för ytterligare kontroll över håligheten med cerebrospinalvätska krävs regelbunden konsultation med en neurolog. Det rekommenderas att göra en MR-skanning en gång var 12: e månad för att bestämma den uppåtgående trenden i tid.

Drogterapi

Med hjälp av konservativ behandling eliminerar läkaren orsaken till att arachnoidtumören uppträder. Om patienten har haft stroke måste han genomgå en rehabiliteringskurs. För att göra detta, ta läkemedel som förbättrar blodcirkulationen i hjärnan. Bakteriell skada elimineras av antimikrobiella läkemedel.

Vanligtvis tas läkemedel för att lindra neurologiska symtom.

Med en progressiv arachnoidcyst tar patienten ständigt mediciner för att lindra neurologiska symtom. Allmänt stöd för kroppen kräver intag av vitaminkomplex och immunmodulatorer. För resorption av vidhäftningar används absorberbara läkemedel. Hos vissa patienter kan konservativ terapi stoppa tumörtillväxten. Om det inte fungerar krävs radikal behandling..

Operativ intervention

Det finns flera tekniker för att eliminera en arachnoid cyste. Specialister fastställer metoden för kirurgiskt ingrepp beroende på typ, dess storlek, organismens individuella egenskaper och patientens tillstånd.

Det finns flera kirurgiska tekniker för att eliminera neoplasmer..

Neurokirurgi

Det utförs genom att öppna kraniet vid blödning och tumörbrist. Metoden har en hög nivå av trauma, men låter dig ta bort den helt från väggarna.

Endoskopisk punkteringsmetod

En nål förs in i skallen på benen genom ett fräshål, längs vilket innehållet i håligheten dras. Väggarna faller ner och läkaren ansluter dem till andra delar av hjärnan.

Hjärngångsoperation

Ett dräneringsrör installeras genom en punktering i skallen, från vilken vätska rinner ut. Denna operation ökar risken för hjärnvävnadsinfektion..

Förebyggande åtgärder

Medfödd arachnoid cystor kan förhindras med korrekt hantering av graviditet och eliminering av skadliga faktorer på fostret.

Med förvärvade tumörer är det viktigt att behandla skador, vaskulär inflammation och hjärnstörningar i tid.

Arachnoid cysta

Allt iLive-innehåll granskas av medicinska experter för att säkerställa att det är så exakt och faktiskt som möjligt.

Vi har strikta riktlinjer för val av informationskällor och vi länkar bara till ansedda webbplatser, akademiska forskningsinstitutioner och, om möjligt, beprövad medicinsk forskning. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2], etc.) är interaktiva länkar till sådana studier.

Om du tror att något av vårt innehåll är felaktigt, föråldrat eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck på Ctrl + Enter.

En arachnoid cysta är en vätskefylld hålighet fodrad med celler i araknoidmembranet. Sådana formationer är belägna mellan hjärnans yta och araknoidmembranet.

En arachnoid cyste kan vara medfödd eller förvärvad. Det senare uppstår som ett resultat av allvarliga sjukdomar som inflammation i hjärnans membran och ryggmärgen, Marfans sjukdom, medfödd fullständig eller partiell frånvaro av corpus callosum, samt efter kirurgiska ingrepp. Väggarna på sådana cystor är täckta med araknoida ärr..

Enligt statistik bildas sådana tumörer oftare hos män. Vanligtvis är de placerade i cerebrospinalvätskeutrymmen som innehåller många arachnoidmembran och ökar volymen. Oftast är arachnoid cystor placerade i den del av den inre basen av skallen, bildad av sphenoid och temporala ben, utanför de temporala loberna.

Hjärnans arachnoida cysta är en ihålig, rundad formation fylld med vätska, vars väggar består av araknoida celler. En sådan bildning bildas mellan hjärnhinnorna och med trycket från cerebrospinalvätskan inuti tumören på någon del av hjärnan kan det orsaka symtom som yrsel, huvudvärk, öronring, etc. Ju större cysta, desto mer uttalad är symtomen på sjukdomen, upp till utvecklingen av sådana allvarliga störningar som nedsatt hörsel och syn, tal- och minnesfunktioner, kramper etc..

Inflammatoriska processer, hjärntrauma och en ökning av vätskemängden i cysten kan orsaka tumörtillväxt. Metoden för magnetisk resonanstomografi samt datortomografi gör det möjligt att diagnostisera sjukdomen och bestämma tumörens storlek och plats..

Anledningarna

En arachnoid cyste kan vara en medfödd patologi eller utvecklas till följd av trauma och allvarlig sjukdom. Orsaker till en arachnoid cysta av sekundärt ursprung kan associeras med inflammation i ryggmärgens och hjärnans membran, agenes av nervfibrernas plexus i hjärnan, förenar höger och vänster halvklot (corpus callosum), ärftlig autosomal dominerande bindvävssjukdom (Marfans sjukdom), kirurgiska ingrepp.

De främsta orsakerna till tillväxten av sådana formationer kan vara en ökning av trycket i den intrakavitära vätskan, i utvecklingen av hjärnhinnesinflammation och kan också vara associerad med trauma, till exempel med hjärnskakning..

Symtom

Symtomen på en arachnoid cysta, liksom deras svårighetsgrad, beror på placeringen och storleken på neoplasman. Som regel uppträder symtomen på sjukdomen före tjugo års ålder, och sådana tumörer kan också existera utan att visa några symtom..

De viktigaste symptomen på bildandet av en arachnoid cyste inkluderar smärta i huvudet, illamående, kräkningar, nedsatt rörelsekoordination, partiell förlamning av hälften av kroppen, hallucinationer, kramper, psykiska störningar.

Retrocerebellär cysta

Det finns flera typer av cystor som kan bildas i hjärnan. De viktigaste är retrocerebellär, arachnoid cysta. Med bildandet av denna typ av tumör ackumuleras vätska mellan hjärnhinneskikten, medan det med utvecklingen av en retrocerebellär cysta bildas inuti hjärnan.

Arachnoid cysta är lokaliserad på hjärnans yta, retrocerebellär - i sitt utrymme. Vanligtvis inträffar en arachnoid cysta som ett resultat av inflammatoriska processer i hjärnhinnorna, blödningar och hjärnskador..

En retrocerebellär cysta är lokaliserad på ett redan drabbat område av hjärnan. För att förhindra skada på hela hjärnan är det oerhört viktigt att i tid identifiera orsakerna som ledde till att sektionen dödades. Detta är främst ett fel i hjärnblodtillförseln, inflammatoriska processer i hjärnan samt intrakraniella kirurgiska ingrepp.

Arachnoid cyste i den temporala loben

Den araknoida cysten i den temporala loben till vänster kan vara asymptomatisk eller uppenbar som symtom som:

 • huvudvärk
 • en känsla av dunkande och förträngning i huvudet
 • förekomst av buller i vänster öra, som inte åtföljs av hörselnedsättning
 • hörselnedsättning
 • illamående
 • emetiska reaktioner
 • kramper
 • problem med samordning av rörelser
 • partiell förlamning
 • domningar i olika delar av kroppen
 • hallucinationer
 • mentala störningar
 • svimning

Arachnoid cyste i ryggraden

Ryggrads araknoida cysta är ett sfäriskt hålrum med flytande innehåll, vars väggar är fodrade med spindelceller. Arachnoid cyste i ryggraden tillhör godartade formationer som kan leda till smärta i nedre delen av ryggen.

I bildningsstadiet är sjukdomen asymptomatisk. De första tecknen visas som regel före tjugo års ålder. Eftersom arachnoidcyster i ryggraden skiljer sig åt i storlek och placering är det ofta nödvändigt att utföra en differentiell diagnos för att fullständigt verifiera närvaron av en cysta. I vissa fall liknar tumörerna symtomen på en hernierad skiva.

Arachnoid cysta av den bakre fossa

Arachnoidcysten i den bakre kranialfossan, enligt resultaten av ekografi, liknar en cysta som bildas med en anomali i utvecklingen av cerebellum och CSF-utrymmen runt den. Lillhjärnan upptar nästan hela den bakre kranialfossan. Vid utförande av differentiell diagnostik analyseras lillhjärnans struktur och i händelse av en defekt i sin mask utesluts den arachnoid cysten i den bakre kranialfossan..

Arachnoid cysta och cerebellär cysta

Arachnoid cyste och cerebellär cysta skiljer sig åt i struktur och plats.

Cerebellär cysta avser tumörer som bildas inuti hjärnan och är en ansamling av vätska på platsen för det drabbade området av hjärnan. För att förhindra ytterligare hjärnskador måste orsakerna till en sådan patologi identifieras. Oftast intracerebrala cystor uppstår som ett resultat av cirkulationsstörningar i hjärnan, stroke, trauma, inflammatoriska processer samt kirurgiska ingrepp i skallen.

Till skillnad från en intracerebral cystisk tumör är en arachnoid cyste alltid lokaliserad på hjärnans yta, i området av dess membran.

Perineural arachnoid cysta

Perineural arachnoid cyste är lokaliserad i ryggraden och kännetecknas av ansamling av vätska i området av ryggmärgsrot.

Oftast ligger perineural cysta i ländryggen och korsbenet. De främsta orsakerna till att sådana formationer uppträder inkluderar inflammation, såväl som trauma. Det finns också fall av spontan förekomst av perineurala cystor.

En cystisk bildning upp till en och en halv centimeter i storlek får inte åtföljas av några symtom och dess upptäckt är endast möjlig under en förebyggande undersökning. Med en ökning av tumörvolymen utövar det tryck på ryggmärgsroten, i den region där den är lokaliserad. I detta fall uppträder symtom som smärta i ländryggen och korsbenet, nedre extremiteterna, en känsla av krypning samt störningar i bäckenorganens och urinvägarnas funktion..

Differentiell diagnos vid misstänkt bildning av en perineural cysta kan utföras med sjukdomar som tarmkolik, blindtarmsinflammation, inflammation i livmoderns vidhäftningar, osteokondros.

Den mest exakta diagnosen av en perineural cysta möjliggörs med sådana forskningsmetoder som datortomografi och magnetisk resonanstomografi. Under en röntgenundersökning upptäcks inte sådana tumörer..

Behandling av en liten perineural cysta kan vara konservativ (kräver ingen operation). Operationen indikeras vid en allvarlig sjukdomsförlopp som har en negativ effekt på organens funktion. Det bör dock noteras att det finns risker som ryggmärgsskada, vidhäftningsbildning, utveckling av postoperativ hjärnhinneinflammation och tumöråterfall under operationen. Lämpligheten av operationen bestäms av den behandlande läkaren baserat på en allmän undersökning och tillhörande symtom.

Arachnoid cyste av sylvian klyfta

Den arachnoida cysten i den sylviska klyftan klassificeras enligt ett antal karakteristiska egenskaper och kan vara av flera typer:

 • liten, vanligtvis bilateral, kommunicerar med det subaraknoida utrymmet
 • rektangulär, delvis kommunicerar med det subaraknoida utrymmet
 • påverkar hela Sylvian-klyftan och kommunicerar inte med det subaraknoida utrymmet

Symtom på en sylvian cleft cyst inkluderar ökat intrakraniellt tryck, utbuktande kranialben, kramper, hydrocefalus på grund av kompression av hjärnkammarna, synstörningar.

Arachnoid CSF-cysta

Den araknoida CSF-cysten bildas i hjärnans slemhinna och är en rundad hålighet fylld med flytande innehåll (cerebrospinalvätska). Enligt statistik finns sådana tumörer oftare hos män. Sjukdomen diagnostiseras som regel i vuxen ålder, eftersom symtomen under en tidigare period inte är tillräckligt uttalade.

Arachnoid CSF-cysta kan vara medfödd eller förvärvad. Den medfödda formen av denna nosologi bildas som ett resultat av kränkningar under embryogeninsperioden (embryonal utveckling). Den förmodade orsaken till förekomsten av en sådan bildning är fostrets skada under hjärnhinnans utveckling. En sådan formation kan detekteras under ultraljudundersökning..

Förvärvad araknoid CSF-cysta är resultatet av en inflammatorisk process i hjärnans membran, trauma eller hjärnblödning.

Parietal arachnoid cyste

Den araknoida cysten i parietalregionen är en godartad volymetrisk neoplasma med ett hålrum fyllt med en vätska som en cerebrospinal. Denna typ av tumör kan vara en följd av utvecklingen av inflammatoriska processer i hjärnan, såväl som skador. Konsekvensen av en sådan neoplasma, med för tidig behandling, kan bli allvarliga störningar av mentala funktioner, minne, tal, såväl som hörsel- och synorganen..

Beroende på indikationerna kan den araknoida cysten i parietalregionen avlägsnas endoskopiskt eller kirurgiskt. Som regel är indikationer för avlägsnande av en sådan formation den snabba tillväxten och ökningen av tumörstorleken, utvecklingen av svåra symtom, trycket från neoplasman på hjärnområdena..

Diagnos av den araknoida cysten i parietalregionen utförs med hjälp av metoderna för beräknad eller MR-tomografi.

Konvexital arachnoid cysta

Konvexital arachnoid-cysta bildas på ytan av hjärnhalvorna och är en ihålig, rundad formation med flytande innehåll vars väggar består av celler i araknoidmembranet.

Med en liten storlek på cysten och frånvaron av allvarliga symtom utförs behandling i de flesta fall inte. Men med en ökning av mängden intrakavitär vätska kan tumören sätta tryck på hjärnområdena och därmed orsaka ett antal karakteristiska symtom, såsom: huvudvärk och yrsel, kräkningar och illamående, hallucinationer, buller eller ringningar i öronen, kränkningar av olika kroppsfunktioner etc..

I sådana fall kan tumören avlägsnas kirurgiskt, endoskopiskt eller genom bypassoperation..

Arachnoid cysta av sella turcica

Den turkiska sadeln ligger i utsprånget på sphenoid kranialbenet och är en liten fördjupning som ser ut som en sadel.

Den araknoida cysten i sella turcica är en tumörliknande bildning med ett hålrum som består av celler i araknoidmembranet och ett vätskeinnehåll. En sådan patologi kan diagnostiseras med hjälp av datortomografi eller MR. Behandling ordineras baserat på neoplasmas storlek och progression och kan utföras med hjälp av endoskopiska eller kirurgiska metoder samt bypass-ympning.

Ländryggen arachnoid cysta

Ländryggens araknoida cysta bildas i ryggmärgskanalen och kan sätta tryck på nervändarna i ryggmärgen och därigenom provocera utvecklingen av smärta. I de flesta fall upptäcks sådana formationer av en slump under en undersökning av ländryggen..

Osteokondros, inflammation i ländryggen, som en följd av vilken roten till nervändarna i ryggmärgen expanderar och är fylld med cerebrospinalvätska, kan leda till utvecklingen av en arachnoid cyste i ländryggen..

Trauma i detta område kan också provocera denna typ av tumör. I vissa fall har förekomsten av sådana formationer inte klart definierade orsaker..

Arachnoid cyste i sakralregionen

Den araknoida cysten i sakralområdet är fylld med cerebrospinalvätska och dess väggar är fodrade med araknoida celler.

Denna typ av tumör kan vara en medfödd bildning. Med en liten tumör uttalas vanligtvis inte symptomatologin. När tumören växer i storlek kan den sätta press på nervändarna som lämnar ryggmärgen och orsaka måttlig till svår smärta.

I detta fall kan smärta kännas både under fysisk aktivitet och i vila, till exempel när du sitter. Smärtan kan stråla ut till skinkorna, ländryggen, kännas i buken och åtföljas av störningar i avföring och urinering. I underbenen kan det finnas en känsla av krypning, muskelsvaghet.

Medfödd arachnoid cyste

En medfödd arachnoidcyst (sann eller primär) inträffar under embryonal utveckling och kan utlösas av trauma eller någon utvecklingsavvikelse. Förmodligen är förekomsten av primära arachnoidcyster associerad med en störning i bildandet av arachnoidmembranet eller subaraknooidutrymmet vid embryogenes. De exakta orsakerna till utvecklingen av medfödda araknoida cyster är inte helt förstådda. En medfödd arachnoidcyst kan kombineras med en mer allvarlig patologi i centrala nervsystemet. Dess upptäckt kan vara oavsiktlig vid diagnos av andra sjukdomar, eftersom sådana cystor kan vara asymptomatiska. Men med tumörprogressionen blir symtomen ganska uttalade, huvudvärk, buller eller öronringar, kramper uppträder, hörsel- och synskador, liksom andra allvarliga symtom som kräver akut läkarvård.

Arachnoid cysta hos barn

En arachnoid cysta hos barn kan bildas som ett resultat av inflammatoriska processer som har överförts under prenatalperioden. Orsaken till uppkomsten av en sådan neoplasma kan också vara trauma under förlossningen, störningar i fostrets utveckling under bildandet av embryot, hjärnhinneinflammation..

Tumören kräver konstant medicinsk övervakning. Med en snabb progression och allvarliga symtom på sjukdomen kan man besluta att ta bort tumören. Diagnos av en arachnoid cyste tillåter metoden för ultraljud.

Arachnoid cysta hos en nyfödd

En arachnoid cysta hos en nyfödd kan vara resultatet av tidigare hjärnhinneinflammation eller andra inflammatoriska processer, såväl som hjärnskador. Orsakerna till förekomsten kan också vara associerade med medfödd patologi..

För att diagnostisera en arachnoidcysta hos nyfödda används en ultraljudsmetod. Eftersom denna typ av tumör inte löser sig själv krävs konstant medicinsk övervakning. Att fatta ett beslut om lämpligheten av operation beror på faktorer som tumörprogression och svårighetsgraden av symtomen på sjukdomen..

Varför är en arachnoid cysta farlig??

Med bildandet av en arachnoid cysta bör patienten vara under överinseende av en läkare och övervaka sjukdomens framsteg. Utan tvekan uppstår frågan hos patienter med en sådan diagnos: "Vad är risken för en arachnoid cysta?".

Först och främst bör det noteras att i avsaknad av snabb behandling och den snabba utvecklingen av formationen inuti tumören kan vätska fortsätta att ackumuleras och utöva tryck på delar av hjärnan. Som ett resultat ökar symtomen på sjukdomen, olika störningar i synen, hörselorganen, liksom funktionerna i minne och tal utvecklas..

Vid brist på arachnoidcysten, liksom i svåra former av sjukdomen, frånvaro av korrekt behandling, kan konsekvenserna leda till att patienten dör.

Effekter

Konsekvenserna av en arachnoid cyste med för tidig behandling av sjukdomen kan leda till ansamling av vätska inuti neoplasman och en ökning av trycket på hjärnområdena. Som ett resultat av detta ökar symtomen på sjukdomen och olika allvarliga störningar i syn-, hörsel-, talfunktioner och minne kan uppstå. Med ett brott i araknooidcysten, liksom med ett avancerat stadium av sjukdomen, kan konsekvenserna vara oåterkalleliga, inklusive döden.

Diagnostik

Diagnos av en arachnoid cyste utförs med hjälp av metoderna för magnetisk resonansavbildning eller datortomografi. I sällsynta fall, när den bakre kranialfossan är skadad eller bildandet av median suprasellära cystor, kan en röntgenundersökning utföras efter införandet av ett kontrastmedel i subaraknoidcisternerna eller hjärnkammarna..

Behandling

Behandling av en arachnoidcyste i frånvaro av symtom och sjukdomsprogression utförs vanligtvis inte. Patienten bör vara under överinseende av en läkare för att snabbt kunna identifiera en ogynnsam sjukdomsförlopp.

Med en snabb ökning av tumörstorleken, uppkomsten av allvarliga symtom på sjukdomen kan kirurgisk behandling ordineras.

Metoderna som används för att avlägsna neoplasman inkluderar radikal kirurgi, där kraniotomi utförs och därefter avlägsnande av tumören. Det bör noteras att det finns en risk för skada vid användning av denna metod för behandling av en arachnoid cysta..

Avlägsnande av tumören kan utföras med bypassmetoden, där dräneringsröret säkerställer utflödet av dess innehåll. Med denna metod finns det en möjlighet till infektion.

Endoskopisk avlägsnande utförs genom genomträngning av neoplasman och pumpning av den intrakavitära vätskan. Traumatisering när du använder denna metod är minimal, men i vissa typer av formationer används den inte..

Borttagning av arachnoidcysten

Avlägsnande av en arachnoid cysta kan utföras med följande metoder:

 • Bypass-kirurgi - säkerställer utflödet av dess innehåll i det slitsliknande utrymmet mellan hårda och araknoidala membran.
 • Fenestrationsmetod, där tumören skärs ut genom kraniotomi.
 • Dränera genom att pumpa ut innehållet med en nål.

Förebyggande

Förebyggande av en arachnoid cysta kan bestå av tidig diagnos och snabb behandling av inflammatoriska processer i hjärnan, olika infektioner och traumatiska hjärnskador..

Prognos

Prognosen för en arachnoid cyste med snabb upptäckt av en neoplasma och kvalificerad behandling är gynnsam. De viktigaste riskerna vid bildandet av en tumör av detta slag är förknippade med en ökning av dess storlek och en ökning av trycket på delar av hjärnan, samt med risken för tumörbrott. Prognosen för sjukdomen i sådana fall kan inkludera utveckling av ganska allvarliga komplikationer som kan leda till försämring av olika funktioner - minne, tal, hörsel, syn. Med en avancerad form av sjukdomen kan en arachnoid cyste i hjärnan leda till utveckling av hydrocefalus, en bråck i hjärnan eller till döden.