Huvud > Tryck

City Clinical Hospital uppkallat efter D. D. Pletnev

Statens budgetinstitut Moskva hälsodepartementet

Aortaaneurysm i hjärnan

Aortaaneurysm i hjärnan är en av de farligaste sjukdomarna, eftersom det kan leda till hjärnblödning, som slutar med döden..

En person kan vara genetiskt utsatt för att utveckla aneurysmer, eller aneurysmer kan bildas på grund av förtjockning av artärerna och kroppens åldrande. En viktig roll i utvecklingen av aneurysm spelas av en ärftlig faktor (om någon från familjen hade aneurysm, fördubblas risken för aneurysmutveckling), kön (kvinnor är två gånger mer benägna att utveckla aneurysmer än män), högt blodtryck, rökning.

Tyvärr kan sjukdomen vara praktiskt taget asymptomatisk. En aneurysm kan upptäckas av en slump som en sekundär sjukdom. I andra fall kan en obruten aneurysm trycka på hjärnan. När detta händer har personen svår huvudvärk, suddig syn, nacksmärta, illamående, ljuskänslighet, talförändringar, nacksmärta.

Ofta finns många aneurysmer vid diagnos av en helt annan sjukdom..

Men om man misstänker aneurysm ordinerar läkaren vanligtvis datortomografi. Med denna studie kan du upptäcka en blödning i hjärnan..

CT-angiogram är dock den mest exakta metoden för diagnos av blodkärl. Under studien injiceras kontrastmaterial i blodet så att du kan se blodkärlen i detalj.

Med magnetisk resonansangiografi tar läkaren bilder av blodkärlen. Och med ett cerebralt angiogram införs en kateter i blodkärlen i armen eller ljumsken och rör sig genom detta kärl till den mänskliga hjärnan..

Därefter injiceras färgämne i artären, med hjälp av vilken det är möjligt att identifiera patologier i blodkärlen, inklusive aneurysmer, samt att upptäcka små aneurysmer i hjärnan..

Eftersom risken för bristning av små aneurysmer (mindre än 10 mm) är låg, och operationer för att ta bort dem vanligtvis är mycket riskabla, kommer läkaren i detta fall att förskriva konservativ behandling som förhindrar ytterligare tillväxt av aneurysmen.

Behandling av stora aneurysmer är endast möjlig med hjälp av kirurgi.

Det finns två typer av behandling: spiralemboli av aneurysmen och kirurgisk klippning av aneurysmen.

Under embolisering sätts ett litet rör in i det drabbade området av artären genom vilken små metallspolar rör sig. De minskar trycket på aneurysmen.

Vid klippning av en aneurysm placeras en liten metallklämma vid aneurysmens botten för att isolera den från normal blodcirkulation. Detta lindrar trycket på aneurysmen och förhindrar bristning.

Vilken kirurgisk teknik läkaren föredrar beror på storleken, placeringen av aneurysmen och patientens allmänna hälsa..

I vilket fall som helst bör behandling av aneurysmen omfatta sjukhusvård och intensivvård av medicinsk personal..

Kirurgisk behandling av aneurysmer bör utföras på en allvarlig medicinsk institution som är specialiserad på behandling av vaskulär patologi.

Denna klinik är också City Clinical Hospital No. 57. Det är en av de ledande institutionerna i Moskva när det gäller antalet stentningar av kranskärl, patologiskt förändrade lemmkärl, aorta och vaskulära aneurysmer, inklusive de med intravaskulära kärlrekonstruktioner.

Vad är aneurysm och orsakerna till dess förekomst

Vad är en vaskulär aneurysm? Detta är ett tillstånd där en artärs väggar försvagas och orsakar utbuktning eller svullnad av en del av artären.

Detta tillstånd är relativt sällsynt (hos 40 personer av 1000).

Många aneurysmer är asymptomatiska, men bristna aneurysmer orsakar livshotande blödningar som kräver akut läkarvård..

Aneurysmer är vanligare hos män och äldre, särskilt personer med högt blodtryck och / eller åderförkalkning (härdning av artärerna).

Aneurysm kan förekomma i alla åldrar. Ibland förekommer det till och med hos nyfödda barn..

Aneurysm kan också förekomma i perifera artärer - vanligtvis bakom knäet (popliteal artäraneurysm) - även om brott i dessa artärer är relativt sällsynt.

De två viktigaste vanliga platserna för aneurysm är:

 1. I aortan. 25% av alla fall av aortaaneurysm förekommer i bröstkörteln, de återstående 75% i buken. Livshotande blödning uppstår när aortan brister.
 2. I en artär i hjärnan. I detta fall inträffar aneurysmal hjärnsjukdom (intrakraniell aneurysm), som ofta drabbar människor över 35 år. Tillståndet hotar med bristning på artärväggen, hjärnskador och utveckling av blödningsslag.

En aneurysm kan påverka viktiga artärer, såsom de som levererar blod till hjärnan, eller aorta, den största artären som har sitt ursprung i hjärtets vänstra kammare och färdas ner genom bröstet och buken.

Två andra exempel på aneurysm är mesenterisk artäraneurysm (påverkar artärerna som levererar tarmen) och miltartäraneurysm.

Läkare vet vad en aneurysm är, men etiologin (orsakerna) till en aneurysm har ännu inte förstått helt, även om vissa riskfaktorer har identifierats. Den höga risken för aortaaneurysm kan motivera kirurgisk behandling för att förhindra bristning. Men risken förknippad med hjärnkirurgi innebär att de flesta cerebrala aneurysmer inte behandlas med kirurgi om det inte är absolut angivet..

Aneurysmens patofysiologi (hur den utvecklas) är enkel, även om orsakerna är mindre förstådda..

Hur aneurysm utvecklas:

 • En artärbult är resultatet av en försvagning av artärväggarna, vilket gör att blodtrycket kan "skjuta" dem isär. De blir bredare än vanligt.
 • En aortaaneurysm kan bilda en utbuktning som antingen är enhetlig hela vägen runt artären ("fusiform" aneurysm) eller skjuter ut från endast en sida (sackulär eller sackulär aneurysm).
 • Cerebral vaskulär aneurysm är vanligtvis saccular. Denna form är också vanlig i de flesta fall av brustna hjärnaneurysmer..
 • Brustna hjärnaneurysmer är den vanligaste orsaken till en typ av stroke som kallas subaraknoidalblödning. Det är mindre vanligt än ischemisk stroke orsakad av en blockering i en artär snarare än intern blödning.

Mekanismen för utveckling av aneurysm är inte helt klarlagd. Välkända endast riskfaktorer, inklusive åderförkalkning. På grund av det utvecklas 90% av fallen av aortaaneurysm i buken. Stigande aorta-aneurysmer i bröstkorgen utvecklas vanligtvis på grund av media degenerering (mittfoder i arteriella kärl).

Vissa aneurysmer, även om de är mindre vanliga, förekommer som en artärfel vid födseln (medfödd aneurysm). Risken för att utveckla aneurysm och bristad aneurysm ökar genom rökning, överdriven alkoholanvändning och drogmissbruk, särskilt kokain.

Aortadissektion - ett brott i en artärs inre vägg - kan deformera artärväggen när blod strömmar mellan skikten i aortaväggarna och stratifierar dem ytterligare. Detta tillstånd kallas aortadissektion. Om dissektionen bryter igenom alla tre väggar i aortan kan det vara dödligt. Aortadissektion var dödsorsaken till kung George II av England 1760.

Vad är en cerebral aneurysm och dess symtom

En patologi, även känd som cerebral aneurysm eller intrakraniell aneurysm, är vad en hjärnaneurysm är. Det kännetecknas av ett svagt utsprång på hjärnans artärvägg. Aneurysmen i huvudet har mycket lik form till en liten ballong eller säck..

När artärväggen gradvis blir tunnare från dilatation (stor blodsamling), får blodflödet att den försvagade väggen sväller utåt. Detta tryck kan brista aneurysmen och låta blod strömma in i utrymmet runt hjärnan. En bruten hjärnaneurysm kräver vanligtvis kirurgi.

En liten (mindre än en centimeter i diameter) oexploderad aneurysm i huvudet är vanligtvis helt asymptomatisk. Stora, obrutna aneurysmer kan ibland pressa på hjärnan eller nerverna som sträcker sig från hjärnan, och detta orsakar olika neurologiska symtom..

Dessa inkluderar:

 • Ofta lokaliserad huvudvärk.
 • Suddig eller dubbelsyn.
 • Smärta ovanför och bakom ögonen.
 • Svårighet att uttala ord.

En bruten cerebral aneurysm leder som regel till subaraknoidalblödning - blödning in i subaraknoidutrymmet. När blod läcker ut i utrymmet runt hjärnan kan det orsaka plötsliga symtom.

Du bör omedelbart söka läkarvård för följande tecken på bristande aneurysm i huvudet:

 • Plötslig svår huvudvärk.
 • Den värsta huvudvärken i mitt liv.
 • Förlust av medvetande.
 • Illamående och kräkningar.
 • Torticollis.
 • Plötslig suddig syn eller dubbelsyn.
 • Plötslig smärta ovanför eller bakom ögonen eller synproblem.
 • Plötsliga problem med att gå eller yrsel.
 • Plötslig svaghet och domningar i armar och ben.
 • Ljuskänslighet (fotofobi) med anfall.
 • Hängande ögonlock.

Riskfaktorer som bidrar till bildandet av cerebrala aneurysmer är rökning, högt blodtryck eller högt blodtryck, medfödda arteriella väggavvikelser, en familjehistoria av cerebral aneurysm, ålder över 40, könsfaktorer (kvinnor jämfört med män har en ökad förekomst av aneurysmer i förhållandet 3: 2). Påverkas också av polycystisk njursjukdom, Marfans syndrom, arteriovenösa missbildningar, läkemedelsanvändning, aortainfektion (vaskulit), tumörer eller huvudtrauma.

Riskfaktorer som bidrar till bristning av hjärnaneurysm: rökning, högt blodtryck.

Sackulär aneurysm och andra typer: Hur diagnostiseras en hjärnaneurysm

Enligt deras form är aneurysmer uppdelade i fusiform (fusimormal) - diffus expansion av artärväggen över en avsevärd längd och saccular. En sackulär aneurysm, som namnet antyder, ser ut som en liten blodsäck.

Det finns fyra typer av aneurysm:

 1. Aortaaneurysmer i buken. Dessa aneurysmer är vanligare än tidigare på grund av den utbredda antagandet av datortomografi för att upptäcka andra medicinska problem. Aortaaneurysmer i buken kan vara mycket stora och asymptomatiska.
 2. Thoraxaorta-aneurysmer (AHA). Uppstår över membranet, en muskel som hjälper till att andas. Orsakar inte alltid symtom, inte ens i stora storlekar. På grund av denna typ av aneurysm stänger inte ventilen mellan hjärtat och aortan ordentligt. Detta gör att blod kan strömma tillbaka till hjärtat. En mindre vanlig typ av AGA kan utvecklas i övre delen av ryggen. Uppträder vanligtvis som ett resultat av en skada på bröstet, till exempel från en bilolycka.
 3. Hjärnaneurysmer. Kallas också bäraneurysmer eftersom de ofta är lika stora som en liten bär. De flesta cerebrala aneurysmer orsakar inga symtom förrän de blir stora eller brister. Dessa är vanligtvis sackulära aneurysmer..
 4. Perifera aneurysmer. De uppstår i artärerna och de perifera kärlen i hjärnan som sträcker sig från aortan. Vanliga platser för perifera aneurysmer inkluderar poplitealregionen, lårregionen och halspulsådern. Perifera aneurysmer är mindre benägna att brista eller dissekera än aortaaneurysmer. Emellertid kan blodproppar också bildas i perifera aneurysmer. Om en blodpropp bryter från en aneurysm kan den blockera blodflödet genom en artär.

Hjärnaneurysm diagnostiseras med hjälp av datortomografi (hjärnskanning). Om en CT-skanning av skallen utförs inom 72 timmar efter att huvudvärken börjat kan den upptäcka 93% till 100% av alla aneurysmer. I de få fall som inte känns igen av CT kan läkaren överväga att utföra en lumbal punktering (SP) för att mäta blod i cerebrospinalvätskan.

Om CT eller SP upptäcker blod görs angiografi för att avgöra var aneurysmen är belägen. Under angiografi injiceras ett speciellt färgämne genom en kateter i en artär i hjärnan..

CT används också för att diagnostisera bröst- och bukaneurysmer. Ultraljud, ekokardiografi och röntgen av bröstet används också för att upptäcka aneurysmer..

Aneurysmer kan förhindras, även om de ibland är medfödda. En hälsosam livsstil, en normal vikt och sova minst 7 timmar om dagen kan avsevärt minska risken för att utveckla sjukdomen.

Vad är ett aneurysmbrott och hur farligt det är, vad ska man göra för att förhindra att ett fartyg spricker i huvudet

Patienter som har hittat en aneurysm och som är medvetna om de möjliga komplikationerna av detta tillstånd ställer ofta läkare frågan: "Vad är en bristad aneurysm?" Detta är ett brott i artärväggen följt av blödning.

Cirka 10% av patienterna med bristna aneurysmer dör innan de får läkarvård. Om det inte behandlas kommer ytterligare 50% av patienterna att dö inom en månad och 25% av patienterna kommer att få ytterligare en blödningsepisod inom en vecka. Förutom blödningsproblem finns det en betydande risk för artärkramp som leder till stroke.

Om en aneurysm hittas men inte har spruckit finns det två alternativ: antingen behandling eller observation. När man bestämmer vilken behandling som är bäst för en viss patient, överväger läkare flera faktorer. Dessa faktorer inkluderar patientens ålder, aneurysmens storlek och form, placeringen av aneurysmen och patientens neurologiska tillstånd..

För att stärka väggarna i hjärnans blodkärl och förhindra utveckling av aneurysmer, samt avsättning av kolesterolplattor och vaskulär trombos, ordineras läkemedel med spårämnen och vitaminer, såsom:

 • nikotinsyra - hjälper till att expandera kapillärer och stärka blodkärlens väggar;
 • vitamin P och askorbinsyra - förbättra metaboliska processer i artärernas och venernas väggar, öka deras styrka;
 • kisel, selen, kalium - spårämnen som är nödvändiga för att upprätthålla tonen i hjärnkärlen.

Sådana läkemedel används oralt eller i form av injektioner, kurser efter samråd med en neurolog.

En specialist kan också ordinera trombocytagenter, fibrater eller statiner för att förhindra blodproppar, normalisera fettmetabolismen och lösa upp aterosklerotiska plack.

Efter att ett kärl i huvudet har sprängt är antingen öppen operation eller en endovaskulär metod möjlig. I ett kirurgiskt tillvägagångssätt stängs aneurysmen med en metallklämma (klämma). Detta förhindrar att blod tränger in i aneurysmen och efterföljande blödning..

Med endovaskulär införs en kateter genom en artär till aneurysmen och blodflödet blockeras i den, vilket slutligen stänger aneurysmen.

Den största risken för kirurgisk behandling av cerebral aneurysm är risken för skador på blodkärlen och ökad blödning. Resultatet kan vara kramp i närliggande blodkärl och stroke. Men ibland är det enda alternativet till kirurgisk behandling av ett sprängande kärl i huvudet döden, så läkare och patienten behöver inte välja.

Cerebral aneurysm

Beskrivning

Aneurysm av hjärnkärl - egenskaper hos sjukdomen

Aneurysm är en mycket farlig sjukdom förknippad med nedsatt hjärncirkulation. Med det uppstår utskjutningen av artärsektionen. Detta kan hända av olika skäl, och patologi utvecklas i alla åldrar, även om det är mycket sällsynt hos barn. Statistik visar att sjukdomen utvecklas oftare hos kvinnor. Av okända skäl är en stor andel patienter med aneurysmer registrerade i Japan och Finland..

Risken med sjukdomen är att det är svårt att diagnostisera. Det är ofta symptomfritt och detekteras bara när aneurysmen brister. Utan behandling i rätt tid kan detta tillstånd vara dödligt, eftersom det orsakar blödning eller blödning. För närvarande finns det inga effektiva metoder för att förhindra aneurysm; man kan bara försöka minska sannolikheten för bristning. Sjukdomen behandlas främst med hjälp av kirurgi. Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på ditt tillstånd och konsultera en läkare om störande symtom uppträder..

Beskrivning av sjukdomen

Enligt ICD tillhör cerebral aneurysm gruppen av sjukdomar i cirkulationssystemet. Under bildandet uppstår skador på kärlväggen. En del av det sticker ut och bildar en säck fylld med blod. Det kan pressa på närliggande kärl och nerver och orsaka olika neurologiska störningar..

Men i de flesta fall orsakar inte aneurysmen patienten obehag. Faran ligger i det faktum att kärlets vägg vid utsprånget blir tunnare och under vissa förhållanden kan den brista. I mer än hälften av fallen leder detta tillstånd till att patienten dör..

En aneurysm kan bildas på nästan vilket fartyg som helst. Men oftast sker utsprånget nära skallen. Sådana arteriella aneurysmer i hjärnkärlen uppstår på grund av att blodtrycket är högre här än i andra kärl. Och om det finns en liten skada på ett av artärväggens lager, buktar en del ut under blodtrycket.

Typer av cerebrala aneurysmer

För att beskriva sjukdomen mer detaljerat och förskriva rätt behandling skiljer läkare många typer av aneurysmer. De klassificeras efter ursprungsort, efter form och till och med efter förekomstålder..

Ibland finns det en medfödd aneurysm i hjärnkärlen, men mestadels är det en förvärvad sjukdom. Utsprången på kärlväggarna kan vara små, medelstora och stora. Det är också mycket viktigt att bestämma var aneurysmen utvecklas..

Enligt formuläret skiljer sig flera typer av sjukdomen på; sackulär aneurysm utvecklas oftast på hjärnkärlen. Det uppstår på grund av lokal skada på kärlväggen, i vars område en säck fylld med blod bildas. Det kan växa och gå sönder när som helst.

Vid diagnos och val av rätt behandling är det viktigt att veta hur många aneurysmer en patient har bildat på kärlen. Enstaka defekter är vanligast. Men det finns också flera aneurysmer i hjärnkärlen, på grund av vilka blodtillförseln till vissa områden kan störas..

Aneurysm av hjärnkärl: orsaker

Varför uppstår skador på blodkärlens väggar? Det kan orsakas av många faktorer. Den främsta orsaken till aneurysmutveckling är högt blodtryck. Vid högt blodtryck kan när som helst ett utskjutande av kärlväggen på en svag plats inträffa. Varför bildas en sådan defekt??

Efter en stängd huvudskada observeras ofta kärlväggsdissektion. En aneurysm kan bildas på denna plats. Defekter i blodkärlets väggar kan bildas efter inflammation i hjärnans slemhinnor orsakad av infektion.

Utvecklingen av aneurysmer framkallas också av olika sjukdomar: cancertumörer, polycystisk njursjukdom, åderförkalkning och andra. Kärlskador kan orsakas av en systemisk infektion som sprider sig genom blodet. Detta är till exempel syfilis eller endokardit.

Olika medfödda genetiska eller autoimmuna sjukdomar orsakar försvagning av bindväven. Detta skapar också förutsättningar för förekomst av en aneurysm. Användningen av droger och alkohol, liksom rökning, stör blodcirkulationen och försvagar blodkärlens väggar, vilket orsakar utsprång i deras områden.

Ibland utvecklas sjukdomen redan vid födseln. Även om antalet sådana fall är mycket litet kan man säga att det finns en benägenhet för dess förekomst. Men oftast ärvs cerebral aneurysm inte av sig själv utan i form av genetiska avvikelser och bindvävsdefekter..

Manifestationen av sjukdomen

Ofta är aneurysmer i hjärnan små och orsakar inga negativa konsekvenser. Patienten kan leva länge utan att märka denna defekt. Men i vissa fall är symtomen på aneurysm allvarliga. Detta händer när:

 • aneurysmens storlek är stor;
 • patienten har patologier i det kardiovaskulära systemets arbete;
 • aneurysmen är lokaliserad i en viktig del av hjärnan;
 • patienten följer inte förebyggande åtgärder.

Konsekvenser av hjärnaneurysm

Utbuktning av en del av kärlväggen leder till olika störningar i patientens hälsa. Och ju mer aneurysmer i hjärnan desto värre är det. Vad leder bildandet av en påse på kärlväggen till??

På grund av det saktar blodflödet ner och vävnaderna bakom aneurysmen får mindre syre och näringsämnen. Turbulens i blodrörelsen ökar risken för blodproppar. När aneurysmen växer komprimerar den omgivande vävnader, blodkärl och nerver. De farligaste konsekvenserna observeras när de går sönder.

Bristning av hjärnaneurysm

När kärlväggen brister uppstår blödning, vilket orsakar allvarliga skador på nervsystemet, blödningsslag och till och med dödsfall. I närvaro av denna sjukdom är det därför mycket viktigt att följa de åtgärder som rekommenderas av läkaren för att förhindra ett sådant resultat..

Att träffa läkare tidigt kan förhindra blödning. För att göra detta måste du följa alla rekommendationer: ta de förskrivna läkemedlen, äta rätt, överansträng dig inte själv och genomgå regelbundna undersökningar.

Kirurgisk avlägsnande av aneurysmen

Efter att ha undersökt och bestämt vilken typ av sjukdom, bestämmer läkaren vilken operation som ska användas för behandling. För att förhindra brist på aneurysmen klipps den. Med hjälp av en metallklämma kläms benet på den utskjutande delen av kärlet. På detta sätt behandlas ofta cerebral aneurysm. I de flesta fall blir patienten därefter funktionshindrad. Efter sådan behandling måste många restriktioner följas, men ändå förhindrar detta inte nya aneurysmer..

I svåra fall, när det finns många deformationer, hjälper inte klippning. Därefter görs endovaskulär ocklusion av cerebrala aneurysmer. En speciell metallstent sätts in i det resulterande hålrummet och skyddar kärlväggen från bristning. Återhämtning efter operation kan ta flera dagar. Men efter det måste patienten ändra sin livsstil..

Konsekvenser av hjärnaneurysmkirurgi

En sådan behandling återför patienten nästan helt till ett normalt liv. Med korrekt rehabilitering efter operationen är prestationen helt återställd. Om behandlingen utförs i tid kan sjukdomsåterfall undvikas. För kontroll måste du regelbundet undersökas av en läkare..

Ibland kan kirurgi orsaka komplikationer. Detta händer oftare hos äldre och försvagade patienter med samtidig kroniska sjukdomar. Kanske utvecklingen av kärlhinder, deras frekventa spasmer. Allt detta leder till syresvält..

Graviditet med cerebral aneurysm

Det farligaste för patientens liv är aneurysmbrott. Och under graviditeten ökar sannolikheten för ett sådant resultat. När allt kommer omkring förändras alla förändringar i kvinnans kropp i kärlen. Dessutom ökar blodvolymen vid denna tidpunkt, vilket kan leda till en ökning av aneurysmen och dess bristning.

Faran är att ofta en kvinna lär sig om närvaron av en aneurysm närmare mitten av graviditeten, och kirurgisk behandling kan inte utföras just nu. Därför måste en kvinna ständigt vara under överinseende av en läkare..

Besöket hos läkaren är av avgörande betydelse för denna sjukdom. Symtomen på aneurysm kan inte ignoreras, eftersom detta kan leda till dödliga konsekvenser.

Symtom

Symtom på hjärnaneurysm

Läkare skiljer följande symtom på hjärnaneurysm:

En kraftig försämring av synen;

Delade ögon;

Domningar av kroppsdelar, främst på ena sidan;

Hörselproblem;

Läkare rekommenderar starkt att om åtminstone ett av dessa symtom uppträder, omedelbart gå till sjukhuset, för ju tidigare en aneurysm finns, desto lättare blir det att bota.

Huvudvärk med cerebral aneurysm är oftast paroxysmal, liknar migrän. Smärtan är lokaliserad på olika ställen, men framför allt manifesterar sig i baksidan av huvudet. Ett av tecknen anses vara ett ljud i huvudområdet av en pulserande karaktär. När blodflödet accelererar ökar bullret.

Tecken på cerebral aneurysm, som inte anses vara de viktigaste, men som du fortfarande bör vara uppmärksam på:

Hård tinnitus;

Stark utvidgning av pupiller

Nedstigning av övre ögonlocket;

Hörselnedsättning på ena sidan;

Synproblem som förvrängning av föremål, en grumlig slöja;

Plötslig svaghet i benen.

Outhärdlig skarp smärta observeras när en aneurysm brister.

Mycket ofta förekommer aneurysm hos barn, främst hos pojkar under två år. Den ligger i den posterokraniella fossa och är ganska stor. Symtom liknar de hos vuxna.

De främsta orsakerna till att en aneurysm i hjärnkärlen kan uppstå:

Högt atrerialtryck;

Olika typer av infektioner;

Ateroskleros (problem med blodkärl, som åtföljs av det faktum att kolesterol börjar deponeras på blodkärlens väggar);

Andra sjukdomar som har en skadlig effekt på blodkärlen;

Droger och cigaretter.

Vad du ska göra om du har något av symtomen på hjärnaneurysm

Om du befinner dig med ett av symtomen på en cerebral aneurysm, bör du rådfråga en läkare som kommer att ordinera en lista med tester och genomföra en serie undersökningar för att diagnostisera sjukdomen och ordinera effektiv behandling.

Diagnos av aneurysm är en ganska komplicerad process, eftersom bildningen inte manifesterar sig på något sätt före brottet. Diagnostik utförs med röntgenstudier av blodkärl. Studier avslöjar förstörelse eller förträngning av blodkärl i hjärnan och huvudet. Diagnostik utförs också genom datortomografi av huvudet och magnetisk resonanstomografi (MRI). MR ger den tydligaste bilden av blodkärlen och visar aneurysmens storlek och form.

Diagnostik

Denna diagnos ställs av en neuropatolog under den första undersökningen. Diagnosen av aneurysm i hjärnkärlen sker också genom en röntgenundersökning av kraniet, undersökning av ryggmärgsvätskan med hjälp av en tomografisk undersökning. Mycket snabbare avslöjar tecken på cerebral aneurysm, undersökning med MR.

Symptomatiska tecken på cerebral aneurysm.

Mycket ofta uttrycks inte tecken på en aneurysm i hjärnkärlen på något sätt förrän den blir särskilt stor eller inte går sönder.

Om symtomen på sjukdomen uppträder uttrycks de som regel i följande manifestationer:

 • värkande ögon
 • förlamningssyndrom;
 • försvagning av ansiktsmusklerna
 • suddig syn;
 • förstorade pupiller.

Symtom på brustet hjärnaneurysm uttrycks i intensiv och genomträngande smärta i huvudet, munkavle, illamående reflex, occipital stelhet (ökad ton i nackmusklerna), i vissa episoder - svimning. Ibland uttrycks symtomen på sjukdomen hos patienten i migrän, vilket kan vara av långvarig natur. Mindre vanligt kan tecken på cerebral aneurysm uttryckas i:

 • hängande ögonlock
 • ökad känslighet för starkt ljus;
 • kränkning av mental stabilitet;
 • ökad ångest;
 • kramper.

Alla dessa symtom är ett "väckarklocka", i vilket fall du snarast bör söka medicinsk hjälp. Man måste komma ihåg att endast en specialist kan göra en diagnostisk slutsats; alla dessa tecken på aneurysm hos hjärnkärlen bestämmer inte hundra procent förekomsten av denna sjukdom. Alla slutsatser kan endast göras av en neurolog, baserat på undersökningen och resultaten av undersökningen.

Diagnostik av tecken på hjärnaneurysm

Tecken på aneurysm i hjärnkärlen kräver en medicinsk undersökning, endast en läkare kan bekräfta eller förneka förekomsten av en sjukdom hos en patient.

Undersökningen är mycket viktig eftersom risken för blödning från den upptäckta patologin är mycket hög. Sannolikheten för denna negativa prognos påverkas av många faktorer: patologins storlek, dess läge, kärlens tillstånd och även den allmänna historien. Återkommande blödning är mer komplex och ökar risken för dödsfall. Det är därför som tecken på hjärnaneurysm är en allvarlig anledning att söka medicinsk hjälp. Om symtomen blir ljusare är följande typer av undersökningar möjliga när patienten vänder sig till specialister:

 • När en patient undersöker gör en neurolog lämpliga slutsatser. En läkarundersökning hjälper till att bestämma hjärnhinnan (symptom på irritation av hjärnhinnorna) och fokal (defekter som börjar på grund av lokal hjärnskada) symtomatiska tecken. Enligt dem kan specialisten bekräfta att de observerade problemen är tecken på aneurysm i hjärnkärlen..
 • Tecken på hjärnaneurysm bekräftas eller motbevisas med röntgen av skallen. Förfarandet "visar" blodproppar i blodkärlen, liksom en kränkning av integriteten hos benen i skallen, vilket hjälper till att identifiera sjukdomen.
 • Med CT kan du snabbt skanna hjärnstrukturen och dess struktur. Diagnos av tecken på hjärnaneurysm med denna metod gör att du kan fixa de minsta onormala förändringarna i hjärnan och bestämma sjukdomen. CT kommer omedelbart att "se" tecken på cerebral aneurysm, MR hjälper också till att hantera denna uppgift.
 • MR hjälper också till att identifiera tecken på cerebral aneurysm i de tidiga stadierna. Förfarandet gör det möjligt att "undersöka" strukturen hos ett organ (hjärna), "se" onormala formationer. Tecken på hjärnaneurysm MR upptäcker som regel från den första proceduren, förutom i de fall då patologin är försumbar. Därefter utförs diagnosen av tecken på cerebral aneurysm med hjälp av CT. Men med de primära tecknen på cerebral aneurysm ordinerar specialisterna oftast MR.
 • Tecken på aneurysm i hjärnkärlen är grunden för läkarens utnämning av en undersökning av hjärnvätskan. Diagnos av tecken på cerebral aneurysm på det presenterade sättet utförs med laboratorietester. Experter kontrollerar hur transparent vätskan är.
 • Med tecken på cerebral aneurysm föreskrivs också angiografisk undersökning av kärlen. Den avgör var patologin utvecklas, bestämmer dess form och dimensioner, skannar hjärnans vener.
 • tecken på cerebral aneurysm uttrycks inte under lång tid;
 • studiet av tecken på hjärnaneurysm hjälper till att ställa en diagnos endast vid undersökning av patienten med specialutrustning;
 • om tecken på aneurysm i hjärnkärlen uppträder, har sjukdomen tagit en allvarlig form;
 • tecken på cerebral aneurysm som anges på webbplatsen bestämmer inte förekomsten av sjukdomen, diagnosen kan endast bestämmas av en specialist. Endast en läkare kan diagnostisera en cerebral aneurysm.

Förutom alla dessa metoder är insamlingen av information om anamnesen av stor betydelse för diagnosen av sjukdomen. En neurolog frågar patienten eller hans anhöriga innan de ordinerar undersökningar och om följande viktiga faktorer:

 • de symtom som är mest oroande just nu;
 • de första manifestationerna av sjukdomen;
 • samtidig kroniska eller förvärvade sjukdomar;
 • behandling som utförts tidigare, oavsett om den gjordes alls;
 • skador;
 • allergier;
 • ärftliga sjukdomar.

Ibland kan denna sjukdom upptäckas helt av misstag när patienten undersöks i samband med klagomål om andra omständigheter. Liknande diagnostiska undersökningar utförs också om det finns en misstanke om tumörformationer i hjärnan. Ännu oftare upptäcks denna sjukdom tyvärr först efter aneurysmens brist, i det här fallet är patienten snarast på sjukhus.

Behandling

Behandling av cerebral aneurysm

Det finns flera typer av behandlingar för cerebral aneurysm:

Blockering av blodtillförseln med embolier till en kroppsstruktur. Detta leder till en minskning av storleken på aneurysmen.

Kirurgiskt ingrepp. Om aneurysmen ännu inte har brutit ut, utförs följande operationer:

Klippning. Slutsatsen är att klämmor appliceras, vilket i slutändan tar bort aneurysmen från blodomloppet..

I 14 procent av fallen leder bristning av neoplasman till att blod sprider ut i kammarna. I detta fall avlägsnas hematom.

Ventrikulär blödning är också möjlig, då utför läkaren ventrikeldränering.

Användningen av folkmedicin för behandling av aneurysmer är inte utesluten. Extrakt av hagtorn, dill, fläderbär och gulsot hjälper.

Prognosen för behandling av denna sjukdom beror på många faktorer. Allt beror på placeringen och storleken på aneurysmen.

När en tumör brister är prognoser inte uppmuntrande. Sannolikheten för funktionshinder: 25-37%, och risken för död är ännu högre: 35-52%.

En cerebral aneurysm (med andra ord, intrakraniell aneurysm) anses vara en liten tumör i den mänskliga hjärnan som omedelbart börjar växa och bli uppslukad. Vissa typer av aneurysmer, nämligen de minsta aneurysmerna, orsakar dock inte blödning och borttagning har nästan inga konsekvenser. En aneurysm är ofta lokaliserad där alla artärer finns, nämligen längs den nedre delen av hjärnan och kranialbasen, och man tror att behandling utan kirurgi är mycket trolig..

En viss kategori läkare tror att intag av mediciner bara kan förvärra aneurysmen, därför rekommenderas det ibland att använda folkmedicin, men bara efter detaljerat samråd med en specialist.

Enligt vissa experter är operationen av en cerebral aneurysm oönskad, eftersom konsekvenserna kan vara det mest oförutsägbara, resultaten är alltid individuella.

Operationer för cerebral aneurysm

Endovaskulär kirurgi av cerebral aneurysm utförs endast under noggrann övervakning av läkare, som kommer att fortsätta att övervaka kroppens återhämtningsprocess under lång tid. Rehabilitering efter operation för cerebral aneurysm sker i medicinska institutioner. Klippning av hjärnaneurysm utförs under generell anestesi.

Det finns ungefär tio officiellt registrerade bristningar av aneurysmer per år för varje hundra tusen människor, vilket är cirka tjugosju tusen människor per år i Amerika. Det faktum att aneurysmen utvecklas kan också påverkas av faktorer som: högt blodtryck, frekvent alkoholkonsumtion, droger av narkotisk natur (särskilt kokain) och cigaretter.

Dessutom beror utvecklingen av sjukdomen, risken för bristning och effektiviteten av behandlingen av aneurysmen direkt på dess storlek..

Under alla omständigheter bör du omedelbart kontakta en specialist, och han kommer redan att förskriva dig lämplig behandling.

Mediciner

Om en konstig och skarp huvudvärk uppstår måste en person omedelbart kontakta närmaste medicinska institution för kvalificerad hjälp. Sjukdomen behandlas inte med medicin, men det finns förebyggande och rehabilitering efter operationen.

Kirurgisk ingripande är för närvarande den enda och mest lovande metoden för att behandla aneurysm. Behandling med speciella läkemedel används endast för att stabilisera patienten eller i en situation där operation är kontraindicerad eller till och med omöjlig.

Kemikalier kan inte eliminera aneurysmen, de minskar bara sannolikheten för kärlbrott genom att eliminera kritiska faktorer. Några av läkemedlen ingår i komplexet av allmän terapi, som främst syftar till att lindra symtomen på den initiala patologin hos patienter. Vilka vitaminer och droger tas för cerebral aneurysm?

Kalciumkanalblockerare

Huvudrepresentanten för nimodipin-gruppen. Kemikalien blockerar pålitligt kalciumkanaler i kärlväggarnas muskelceller. Fartygen expanderar. Blodcirkulationen i hjärnartärerna förbättras avsevärt. Dessa läkemedel är helt enkelt oumbärliga för att förebygga farliga arteriella spasmer..

Antacida

Handlingsprincipen är baserad på blockering av H2-histaminreceptorer i magen. Som ett resultat minskar dess surhet och utsöndringen av magsaft minskas avsevärt. Denna grupp inkluderar Ranitidine.

Antikonvulsiva medel

Idag är fosfenytoin huvudrepresentanten för denna grupp. Läkemedlen orsakar tillförlitlig stabilisering av membran i nervceller. Patologiska nervimpulser minskar märkbart och sprids inte.

Antiemetiska läkemedel

För det mesta används proklorperazin. Minskar gagreflexen på grund av blockering av postsynaptiska dopaminreceptorer i den mesolimbiska delen av hjärnan.

Smärtstillande

Morfin är mycket effektivt för att lindra smärta. Smärtnivån minskar till följd av exponering för specifika opioidreceptorer.

Antihypertensiva läkemedel

Nyligen har tre huvudsakliga läkemedel använts: labetalol, captopril, hydralazin. På grund av effekten på enzymer och receptorer minskar den allmänna tonen i artärerna, brott förhindras.

Folkläkemedel

Cerebral aneurysm. Används folkmedicin?

En cerebral aneurysm är en av de fysiologiska sjukdomar som enbart läkemedelsbehandling inte räcker för. Detsamma kan sägas om folkmedicin. Men de läkemedel som används i folkmedicin kan påverka blodflödet inuti hjärnartärerna. I många fall kommer detta att räcka för att minska riskerna i samband med hemorragisk stroke och bristad aneurysm..

Huvudvillkoret för användning av folkmetoder

Traditionella metoder är endast tillämpliga när de är godkända av läkaren. Aneurysmer i hjärnkärlen behandlas med folkmedicin endast efter en undersökning och bestämning av utvecklingsgraden av en farlig sjukdom.

Innan du börjar behandla aneurysm med traditionell medicin, måste du bestämma vilken effekt läkemedlen som används har på kroppen, om de orsakar allergiska reaktioner.

Med tanke på den höga risken för komplikationer rekommenderar experter att man föredrar läkemedel. Behandling av cerebral aneurysm med folkmedicin är endast tillåten när läkaren har gett klartecken för användning av alternativ medicin.

5 recept för att minska riskerna

Det första som behandling med folkdroger ska ge är en minskning av blodtrycket. De föreslagna 5 recepten testas inte bara efter tid utan också genom laboratorium. Det har bevisats att de har en positiv effekt på det kardiovaskulära systemet och samtidigt stärker kroppen och mättar den med nödvändiga ämnen, vilket gör att du kan begränsa sjukdomen och göra den mindre farlig..

De mest effektiva metoderna inkluderar:

 • Avkok av svart vinbär. Torra bär används för att förbereda denna produkt. Ta 100 gram och fyll den med en liter varmt kokt vatten. En tyst eld skapas, på vilken bären försvinner i 10 minuter. Den filtrerade och kylda produkten tas 50 gr. tre gånger om dagen.
 • Betjuice blandad med honung i lika stora proportioner. Ta tre gånger om dagen, 3 matskedar.
 • Potatisskal avkok. Potatisen kokas oskalad och sedan dricks den uttryckta vätskan. Det är också användbart att äta kokt potatis oskalad..
 • Levkoin gulsot hälls med kokande vatten och infunderas. Ta 2 matskedar per glas vatten. Tagen 4 eller 5 gånger under dagen, en matsked.
 • Majsmjöl. En matsked mjöl blandas med ett glas kokande vatten och lämnas över natten. På morgonen på fastande mage måste du dricka uttryckt vätska.

Det finns andra anmärkningsvärda metoder. Valet måste göras av en specialist. Utan hans godkännande bör du inte använda folkrättsmedel..

Aneurysm

Allmän information

En aneurysm är ett tillstånd där en artärvägg, i mer sällsynta fall, en ven, bukar ut. Detta inträffar som ett resultat av sträckning eller tunnare artär. Med tanke på denna process visas en aneurysmal säck som ibland pressar vävnaderna i närheten. Som regel är aneurysm ett medfödd fenomen. Vid födseln upptäcks inte en sådan patologi, barnets utveckling är normal. Aneurysm manifesterar sig som ett resultat av sjukdomar där blodkärlen gradvis blir tunnare. Sjukdomen kan också vara en följd av trauma eller skada på blodkärlen och uppkomsten av infekterade blodproppar. Ganska ofta detekteras en aneurysm av en slump under en röntgen- eller ultraljudundersökning. Omedelbart efter att ha fastställt en sådan diagnos är det nödvändigt att vidta åtgärder, för när en aneurysm brister uppstår blödning, vilket kan vara dödligt. När en aneurysm går sönder, känner en person smärta, blodtrycket sjunker kraftigt.

Det finns också en förvärvad aneurysm, men dess manifestation är mer typisk för människor i äldre ålder - efter femtio år. Hos personer i yngre ålder uppträder förvärvad aneurysm som en följd av trauma. Det finns flera typer av aneurysmer.

Hjärnaneurysm

En cerebral aneurysm, även kallad intrakraniell aneurysm, är en massa som förekommer i ett cerebralt blodkärl. Gradvis ökar fylls det med blod. Ofta finns det ett tryck av den konvexa delen av aneurysmen på hjärnvävnaden, på nerven. Men fortfarande är det farligaste tillståndet för en person en bruten hjärnaneurysm, på grund av vilken blödning uppstår i hjärnvävnaden..

Om aneurysmens storlek är liten kan det inte leda till blödning. En liknande patologi förekommer i nästan alla delar av hjärnan. Oftast förekommer det emellertid på den plats där grenar förgrenar sig från artären, det vill säga mellan skallen och hjärnans nedre yta..

Ofta manifesterar sig en aneurysm som en följd av närvaron av medfödda abnormiteter i kärlväggarna. Ibland uppträder en cerebral aneurysm hos individer med vissa genetiska störningar. Dessa är bindvävssjukdomar, cirkulationsstörningar, polycystisk njursjukdom.

Dessutom kan en tidigare huvudskada, ihållande högt blodtryck, tumörer, infektionssjukdomar, åderförkalkning och ett antal andra sjukdomar i kärlsystemet orsaka aneurysm i hjärnkärlen. Kraftig rökning och narkotikamissbruk leder till aneurysm.

Idag identifierar experter tre typer av cerebrala aneurysmer. En sackulär aneurysm är en rundad säck fylld med blod som fäster vid där blodkärlen grenas av. Denna typ av aneurysm, även kallad "bär" aneurysm på grund av dess struktur, är den mest utbredda. Denna patologi är typisk för vuxna..

Med en lateral aneurysm uppstår en slags svullnad i blodkärlets vägg. Bildandet av en fusiform aneurysm sker som en följd av expansionen av kärlväggen i ett visst område.

Det finns också en klassificering av aneurysmer efter deras storlek. Om aneurysmens storlek är mindre än 11 ​​millimeter i diameter, så är detta en liten aneurysm, det är vanligt att kalla en aneurysm med en diameter på 11-25 millimeter, en jätte med en diameter på mer än 25 mm.

Denna sjukdom kan komma över en person i alla åldrar. Lite oftare registreras denna patologi hos kvinnor..

Det är viktigt att tänka på att aneurysmbrott och därmed blödning kan uppstå med varje typ av hjärnaneurysm. Olika faktorer kan framkalla ett brist på hjärnaneurysm: högt blodtryck, alkoholism, kokainanvändning, etc..

Som ett resultat av hjärnblödning kan en person uppleva en blödningsslag, allvarlig skada på nervsystemet och döden. En upprepad bristning av aneurysmen eller den efterföljande utvecklingen av nya aneurysmer i hjärnkärlen är också möjlig. Oftast, på grund av brist på aneurysm, inträffar subaraknoid blödning, vilket i sin tur leder till hydrocefalus. I detta tillstånd ackumuleras cerebrospinalvätskan i hjärnkammarna, som senare pressar på hjärnvävnaden..

Som en komplikation av blödning kan vasospasm, det vill säga minskning av blodkärlen, också förekomma. I detta fall försämras blodflödet till vissa delar av hjärnan, vilket leder till vävnadsskada eller stroke..

Hjärnaneurysmasymtom

I grund och botten, med cerebral aneurysm, uppträder inte de uttalade symtomen på sjukdomen förrän aneurysmen brister, eller om denna bildning blir mycket stor. Med en stor aneurysm är det tryck på vävnader och nerver. Som ett resultat uppträder smärta i ögonområdet, periodiska spasmer i ansiktet, förlamning av ena sidan av det är möjliga. En person kan ha suddig syn, vidgade pupiller. Om en aneurysm går sönder är symtomen allvarliga och plötsliga huvudvärk, kräkningar, dubbelsyn. Patienten kan förlora medvetandet. Det bör noteras att huvudvärkens natur i detta fall är särskilt akut och intensiv. Ibland känner en person en "varning" huvudvärk några dagar innan aneurysmen brister. När en aneurysm går sönder kan kramper också förekomma, i sällsynta fall kan patienten komma i koma. Om du har dessa symtom bör du omedelbart kontakta läkare..

Diagnos av hjärnaneurysm

En cerebral aneurysm detekteras ofta under undersökningar i samband med diagnos av andra sjukdomar. Med en aneurysm utförs vanligtvis en undersökning efter att den subaraknoidala blödningen har inträffat för att bekräfta diagnosen. Studien av blodkärl med röntgenmetod kallas angiografi. Med ett intracerebralt angiogram kan du se de förändringar som sker i en artär eller ven och ta reda på om artärerna är smalare eller förstörda.

Med hjälp av datortomografi upptäcks en cerebral aneurysm eller blödning efter att aneurysmen har bristat.

Bildåtergivning med magnetisk resonans ger en informativ bild av hjärnan. Magnetisk resonansangiografi ger en detaljerad bild av blodkärlen i hjärnan.

Om läkaren misstänker bristande aneurysm kan patienten tilldelas en CSF-analys. Med hjälp av en kirurgisk nål extraheras cerebrospinalvätskan från det subaraknoida utrymmet för analys.

Behandling och förebyggande av cerebral aneurysm

Hos patienter med aneurysm förekommer inte dess bristning. Därför bör de som har diagnostiserats med en liten aneurysm vara under konstant medicinsk övervakning och övervaka dynamiken i aneurysmförstoring, samt om andra symtom utvecklas. Sådan observation görs för att inte missa den tid då det är nödvändigt att påbörja komplex terapi för aneurysm. Läkaren tar alltid hänsyn till att var och en av fallen med aneurysm är unik, därför bestäms dess storlek, typ och position för att välja rätt metod för behandling av aneurysm. Dessutom måste läkaren vara uppmärksam på patientens ålder, förekomsten av vissa sjukdomar, sannolikheten för brist på aneurysm, ärftlighet. Det är också viktigt att vara uppmärksam på risken för aneurysmbehandling..

Idag används två typer av kirurgisk behandling av cerebrala aneurysmer: klippning och ocklusion av aneurysm. Sådana kirurgiska ingrepp anses vara ganska komplexa och utgör en stor risk. I processen kan andra blodkärl skadas och det finns också en risk för en attack efter operationen..

Endovaskulär embolisering är möjlig som ett alternativt kirurgiskt ingrepp. Denna procedur kan utföras flera gånger under en persons liv..

Det finns för närvarande inga effektiva metoder för att förhindra aneurysm. De som har fått diagnosen cerebral aneurysm bör noggrant övervaka trycknivån, sluta röka och använda droger. Du bör också vara försiktig med läkemedel som gör blodet tunnare, såsom aspirin. Deras mottagning är endast möjlig efter samråd med din läkare. Kvinnor med aneurysm bör konsultera en läkare om möjligheten att använda p-piller.

Prognosen för ett brustet aneurysm beror mycket på patientens ålder, hur tillfredsställande hans hälsa är, om han har andra sjukdomar, liksom av andra faktorer. Perioden från aneurysmens bristning till professionell hjälp är viktig. Ju tidigare diagnosen utförs och behandlingen påbörjas, desto gynnsammare är prognosen.

Återhämtning efter brustet hjärnaneurysm varar från flera veckor till flera månader.

Doktorerna

Alexander Mikhailovich Budik

Asmanova Olga Valerievna

Ukhanova Tatiana Petrovna

Mediciner

Hjärtaneurysm

En hjärt-aneurysm är en av de allvarligaste komplikationerna efter myokardit, hjärtinfarkt och även efter trauma. Med en aneurysm i hjärtat finns det en begränsad utbuktning av hjärtväggen, där vissa förändringar tidigare har inträffat. Oftast förekommer hjärtaneurysm hos personer som har drabbats av hjärtinfarkt, eftersom utvecklingen av en sådan patologi är direkt relaterad till undernäring eller hjärtmuskelns integritet..

Om kranscirkulationen störs under lång tid inträffar nekros i ett visst område av myokardiet. Senare ersätts en sådan plats med fibrer av plast och dess ärrbildning uppstår. Det finns en klassificering av hjärtaneurysmer: det är vanligt att dela upp dem i akuta, subakuta och kroniska. Om vi ​​betraktar aneurysmens form, skiljer sig sackulära, diffusa svampaneurysmer.

Manifestationen av en akut aneurysm inträffar med hjärtinfarkt under de första veckorna. Då sträcks det icke-kontraherande nekrotiska området i hjärtat på grund av effekten av intraventrikulärt tryck på det. Som ett resultat bular det ut. Detta fenomen uppstår på grund av närvaron av ett antal faktorer - högt blodtryck, ett omfattande fokus för nekros. Uppdelningen av vilaregimen omedelbart efter hjärtinfarkt blir emellertid avgörande..

Efter några veckor uppstår ärrbildning av nekrotiska muskelfibrer och aneurysmen blir kronisk. Efter ett tag tjocknar väggen.

Mycket mindre vanligt är subakuta aneurysmer som förekommer i ömtåliga områden av ärrvävnad.

Med en aneurysm i hjärtat störs dess aktivitet. En persons tillstånd försämras kraftigt, ett akut vänsterkammarsvikt utvecklas, vilket senare förvandlas till en kronisk total. Blod stagnerar i vänster förmak, lungartärtrycket ökar. Gradvis väggarna i kammarna hypertrofi, hjärtat förstoras.

Ofta med detta tillstånd uppstår hjärtsmärta, som kan pågå i flera timmar eller flera dagar. Med fysisk ansträngning blir smärtan mer intensiv, de lindras inte av smärtstillande medel och nitroglycerin. Skarpa smärtor viker för tråkiga. Ibland känner en person regelbundet kvävning, andfåddhet. Ansiktshuden blir blek, lungödem uppträder gradvis, vilket kännetecknas av periodisk hosta och bullrig andning. Med ökad ödem uppträder svår väsande andning, kraftig sputumproduktion och hosta blir starkare. Aneurysm åtföljs ofta av tromboendokardit, låggradig feber, takykardi.

Det finns också en risk för hjärtbrist i aneurysmområdet. Detta händer plötsligt, patienten har en skarp blekhet, kall svett. Huden i ansiktet blir snabbt cyanotisk, och blodflöde observeras i halsvenerna. Extremiteter blir kalla, medvetandet går snabbt förlorat. Döden kommer väldigt snabbt. Som regel inträffar ett liknande fenomen mellan den 2: a och 9: e sjukdomsdagen..

På grund av aneurysm kan hjärtfrekvensen förändras, fibrös perikardit kan utvecklas.

När aneurysmen blir kronisk har patienten andra klagomål. Med jämna mellanrum känner hjärtat värmevallningar eller blekning, personen lider av andfåddhet och svaghet, yrsel manifesterar sig. Först observeras takykardi med kronisk aneurysm, senare expanderar kammarens väggar. Hjärtat ökar i storlek, och lite senare finns tecken på höger kammarsvikt.

Diagnos av hjärtaneurysm utförs med hjälp av elektrokardiografisk undersökning och genom röntgenundersökning av bröstorganen.

Hjärtaneurysmbehandling är en mycket svår uppgift. Det utförs uteslutande på sjukhusmiljö. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är kirurgi för excision och sutur av defekten i hjärtväggen. Men denna operation utförs endast om det finns komplikationer av sjukdomen..

Som ett förebyggande av hjärtaneurysm är det viktigt att diagnostisera hjärtinfarkt i tid och tillhandahålla en kompetent metod för behandling och återhämtning av patienten..

Aortaaneurysm

Oftast utvecklas en aortaaneurysm i bukområdet, i mer sällsynta fall - i bröstområdet. Dessutom diagnostiseras ibland aneurysmer i andra artärer - poplitealartären, halspulsådern, lårbenet, hjärnan, kransartärerna. Oftast utvecklas aneurysmen på de platser där artärerna förgrenas, där kärlväggen utsätts för mer uttalade belastningar och därmed skadas oftare. Vaskulär ateroskleros bestäms oftast som orsaken till arteriell aneurysm; i mer sällsynta fall är dess förekomst associerad med skador. Blodflödet störs i artären, turbulenta blodflöden kan uppstå, vilket bidrar till bildandet av blodproppar och deras separation. Njursvikt är vanligt som en komplikation av aortaaneurysm.

Om aneurysmens diameter inte överstiger 5 cm brister inte ofta sådan aneurysm. För behandling av smärta används därför medel som sänker blodtrycket. De används för att minska sannolikheten för bristning. Det är viktigt att genomgå regelbundna undersökningar för att se dynamiken i aneurysmens utveckling. Om det ökar för snabbt kan patienten ordineras. Dessutom föreskrivs kirurgi om aneurysmens diameter är mer än 5 centimeter.

Två metoder för kirurgisk behandling av aortaaneurysmer i buken används. Den första består av att göra ett snitt i buken och sutra transplantatet i aortan. I den andra metoden införs en kateter med en stent genom lårbensartären. Den installeras i aortan. Båda operationerna är tekniskt komplicerade. Samma behandlingar används för thorax aortaaneurysm..